MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ADS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ADS Nguyễn Hồng Hạnh NLQ  Nguyễn Lê Hùng  Thành viên HĐQT          10,000    12/10/2022  10,000  0.02  
ADS Vũ Huy Đức Thành viên HĐQT      2,039,800  500,000    28/01/2022  26/02/2022  213,500    25/02/2022  2,253,300  5.15  
ADS Đỗ Thị Khuyên Con  Đỗ Văn Khôi  Thành viên HĐQT  223,632  147,282    18/11/2021            0.00 Giao dịch quyền mua 
ADS Nguyễn Lê Hùng Thành viên HĐQT      1,397,732  497,954        497,954    17/11/2021  1,895,686  4.33  
ADS Vũ Phương Diệp Phó Tổng GĐ      1,108,800    1,108,800  10/11/2021  12/11/2021    1,108,800  12/11/2021  1,108,800  2.53 GD quyền mua 
ADS Đỗ Văn Khôi Thành viên HĐQT      1,705,000  607,421    10/11/2021  18/11/2021  607,421    18/11/2021  2,312,421  5.28  
ADS Lê Văn Tuấn Thành viên HĐQT      462,000  164,591    10/11/2021  17/11/2021  164,591    17/11/2021  626,591  1.43  
ADS Nguyễn Thị Mên Vợ  Lê Văn Tuấn  Thành viên HĐQT  57,750    57,750  10/11/2021  12/11/2021    57,750  12/11/2021  57,750  0.13 GD quyền mua 
ADS Bùi Thị Hường Vợ  Lê Xuân Chiến  Phó TGĐ  1,255  447    10/11/2021  12/11/2021  447    15/11/2021  1,702  0.00  
ADS Vũ Phương Diệp Phó Tổng GĐ      1,108,800    1,000,000  08/11/2021  29/11/2021    1,000,000  29/11/2021  108,800  0.25  
ADS Lê Xuân Chiến Giám đốc Tài chính      448,620    350,000  08/11/2021  07/12/2021    350,000  29/11/2021  98,620  0.23  
ADS Đỗ Thị Khuyên Con  Đỗ Văn Khôi  Thành viên HĐQT  223,632    76,350  08/11/2021  12/11/2021          0.00 Giao dịch quyền mua 
ADS Đào Thị Duyên Con dâu  Vũ Huy Đông  Chủ tịch HĐQT  138,600  500,000    17/08/2021  15/09/2021          0.00  
ADS Vũ Huy Đức Thành viên HĐQT      1,504,800    500,000  11/08/2021  09/09/2021          0.00  
ADS Vũ Phương Diệp Phó Tổng GĐ      1,108,800    500,000  22/07/2021  15/08/2021      15/08/2021  1,108,800  2.53  
ADS Vũ Thùy Linh Thành viên BKS      17,325    17,300  07/07/2021  05/08/2021    17,300  15/07/2021  25  0.00  
ADS Vũ Thị Xuân Em  Vũ Huy Đông  Chủ tịch HĐQT  1,255    1,200  01/07/2021  25/07/2021    1,200  21/07/2021  55  0.00  
ADS Công ty TNHH Golf Long Hưng       164,850    164,800  30/06/2021  25/07/2021    164,800  09/07/2021  50  0.00  
ADS Lê Xuân Chiến Phó Tổng GĐ      948,620    500,000  30/06/2021  23/07/2021    500,000  07/07/2021  448,620  1.02  
ADS Vũ Thị Xuân Em  Vũ Huy Đông  Chủ tịch HĐQT  1,155  10,000        100    17/06/2021  1,255  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.