Lý do:LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm.