MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Lý do:Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.