Lý do:LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm