Lý do:Tổ chức niêm yết chậm CBTT BCTC năm 2020 kiểm toán quá 5 ngày kể từ ngày hết hạn CBTT; Chứng khoán thuộc diện cảnh báo