Lý do:Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát