MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Lý do:LNST của công ty mẹ năm 2022 tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 là số âm
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.