MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Lý do:- Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch; - Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét 2019 quá 05 ngày làm việc; - Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.; - LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.