MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Lý do:Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.