MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Lý do:Chứng khoán thuộc diện cảnh báo và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.