Lý do:Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.