MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SCIC

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông tin…

SCIC được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển sang mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2010.

Ngày 1 tháng 11 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC.

Ngày 2 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Quyết định 2344/QĐ-TTg ngày 2/12/2013 đề án tái cơ cấu SCIC giai đoạn đến 2015.
Ngày 16 tháng 06 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC.

Lĩnh vực hoạt động
  • Tiếp nhận và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định;
  • Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp và phần vốn do Tổng công ty tiếp nhận và trực tiếp đầu tư;
  • Tiếp tục thực hiện các hoạt động sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được chuyển giao theo quy định hiện hành;
  • Đầu tư vốn vào các tập đoàn, tổng công ty, hoặc công ty mẹ hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề nhà nước nắm giữ quyền chi phối; các dự án theo chỉ định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; các ngành, lĩnh vực, dự án đem lại hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật.
  • Cung cấp các dịch vụ tư vấn: đầu tư, tài chính, cổ phần hóa, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, mua bán sáp nhập doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật;
  • Quản lý Qũy Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp;
  • Các nhiệm vụ khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thông tin chung
Các đơn vị đầu tư trực thuộc
Công ty quản lý quỹ
Giá trị tài sản ròng 0
(Tính đến 22/03/2015) (triệu USD)
Số lượng CCQ đang lưu hành 0
Thị giá CCQ 0
Giá trị TS ròng/1 CCQ 0
Premium/(Discount) 0.00
Thời gian thành lập 22/03/2015
Loại hình Công ty Đầu tư vốn nhà nước
Nơi đăng ký thành lập Việt Nam
Niêm yết tại n/a
Website http://www.scic.vn/
Các khoản đầu tư của SCIC
STT Công ty Số lượng nắm giữ Tỷ lệ sở hữu(%) Giá trị (tỷ đồng)
1 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 450,878,400 45.08 29,938.33
2 DHG Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 37,750,825 43.31 4,235.64
3 VCG Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 255,251,153 57.79 5,564.48
4 VNR Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 52,906,035 40.36 1,343.81
5 BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 13,422,170 25.98 1,052.30
6 NTP Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 20,904,000 37.10 742.09
7 FPT Công ty Cổ phần FPT 20,799,750 6.05 1,774.22
8 BVH Tập đoàn Bảo Việt 22,154,400 3.26 995.84
9 TRA Công ty Cổ phần TRAPHACO 8,801,496 35.67 790.37
10 VSH Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 49,497,930 24.00 1,955.17
11 BMI Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 38,278,800 50.70 932.09
12 DMC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 9,272,667 34.70 510.00
13 HGM Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 5,876,280 46.64 252.68
14 GMD Công ty Cổ phần Gemadept 10,072,170 8.80 523.75
15 KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 9,008,502 50.05 240.53
16 SSC Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam 2,784,000 18.57 85.19
17 RIC Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia 11,960,357 0.00 87.31
18 SGC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang 3,565,759 49.89 281.34
19 CTX Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 11,737,500 44.54 0.00
20 FTC 62,511,678 50.17
21 APF Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi 3,365,432 30.89 235.24
22 NDHP 45,000,000 9.00
23 NDQN 51,401,089 11.42
24 AGRIMECO Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP 6,235,000 29.00
25 VEIC 38,529,750 87.97
So sánh giá trị tài sản ròng
BAN LÃNH ĐẠO
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.