TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch sử giá / Toàn bộ cổ phiếu GD tại HOSE - ngày 14/07/2020
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX: 868.1 điểm      -0.61 điểm, tương đương -0.07 %
151cp ( 11cp)       96cp       140cp ( 4cp)
KLGD khớp lệnh: 197,910,160 cổ phiếu;    GTGD khớp lệnh: 3,130.7 tỉ đồng
KLGD thỏa thuận: 31,974,475 cổ phiếu;    GTGD thỏa thuận: 659.7 tỉ đồng
Giá đóng cửa
Thay đổi (+/-%)
Giá tham chiếu
Giá mở cửa
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
KLGD khớp lệnh
GTGD khớp lệnh
KLGD thỏa thuận
GTGD thỏa thuận
PLP 11.50 
0.75 (7.0 %)
   10.75  10.75  11.50  10.70  1,015,620  11,429,000,000 
SGT 5.37 
0.35 (7.0 %)
   5.02  5.37  5.37  5.37  50 
PTL 4.04 
0.26 (6.9 %)
   3.78  4.04  4.04  4.04  23,060  93,000,000 
DAT 22.55 
1.45 (6.9 %)
   21.10  22.55  22.55  22.55  250  6,000,000 
ACL 27.30 
1.75 (6.8 %)
   25.55  25.55  27.30  25.50  274,470  7,397,000,000 
YEG 57.90 
3.70 (6.8 %)
   54.20  54.80  57.90  54.30  28,350  1,592,000,000 
PJT 11.75 
0.75 (6.8 %)
   11.00  11.50  11.75  11.40  57,650  666,000,000 
TDW 26.70 
1.70 (6.8 %)
   25.00  26.70  26.70  26.70  10 
PNC 10.35 
0.65 (6.7 %)
   9.70  10.35  10.35  10.35  10 
CMV 12.80 
0.80 (6.7 %)
   12.00  12.10  12.80  12.10  990  13,000,000 
KPF 16.20 
1.00 (6.6 %)
   15.20  16.00  16.20  16.00  16,560  265,000,000 
MCP 11.35 
0.70 (6.6 %)
   10.65  11.35  11.35  11.35  10 
HQC 1.81 
0.11 (6.5 %)
   1.70  1.68  1.81  1.66  18,461,360  32,715,000,000 
VIS 18.80 
1.10 (6.2 %)
   17.70  16.50  18.80  16.50  1,030  17,000,000 
GTN 21.75 
1.25 (6.1 %)
   20.50  20.40  21.80  20.25  2,629,590  55,680,000,000 
SFI 20.20 
1.15 (6.0 %)
   19.05  20.20  20.20  20.20  110  2,000,000 
GEX 21.75 
1.15 (5.6 %)
   20.60  20.65  21.85  20.20  6,279,710  131,886,000,000 
HU3 8.20 
0.43 (5.5 %)
   7.77  8.20  8.20  8.20  10 
TLG 39.50 
2.00 (5.3 %)
   37.50  37.50  39.95  37.50  280,750  10,935,000,000 
TCO 10.95 
0.55 (5.3 %)
   10.40  10.95  10.95  10.95  10 
SVT 18.60 
0.90 (5.1 %)
   17.70  18.90  18.90  17.70  2,480  46,000,000 
VDS 6.39 
0.29 (4.8 %)
   6.10  5.82  6.39  5.82  1,770  11,000,000 
SSI 16.70 
0.75 (4.7 %)
   15.95  15.90  16.70  15.90  9,138,070  148,841,000,000 
HRC 38.00 
1.70 (4.7 %)
   36.30  38.00  38.00  38.00  20  1,000,000 
TNI 4.30 
0.18 (4.4 %)
   4.12  4.06  4.30  4.05  831,890  3,470,000,000 
LCG 8.24 
0.34 (4.3 %)
   7.90  7.98  8.39  7.92  1,431,400  11,757,000,000 
NVT 5.25 
0.20 (4.0 %)
   5.05  4.70  5.25  4.70  30 
RAL 78.00 
2.90 (3.9 %)
   75.10  75.20  78.00  75.20  10,990  834,000,000 
CCI 13.50 
0.50 (3.8 %)
   13.00  13.50  13.50  13.50  500  7,000,000 
NT2 23.10 
0.85 (3.8 %)
   22.25  22.90  23.40  22.50  842,990  19,392,000,000  75,000  1,552,500,000 
QBS 2.49 
0.09 (3.8 %)
   2.40  2.40  2.50  2.29  187,020  443,000,000 
TTF 3.20 
0.11 (3.6 %)
   3.09  3.12  3.25  3.11  3,399,250  10,853,000,000 
HBC 10.75 
0.35 (3.4 %)
   10.40  10.45  10.75  10.40  2,831,140  30,004,000,000 
CRC 12.40 
0.40 (3.3 %)
   12.00  12.00  12.40  11.90  312,800  3,802,000,000 
PGD 28.50 
0.90 (3.3 %)
   27.60  28.80  28.80  27.60  50  1,000,000 
HTV 12.90 
0.40 (3.2 %)
   12.50  12.90  12.90  12.90  160  2,000,000 
DAG 6.18 
0.19 (3.2 %)
   5.99  5.91  6.30  5.90  421,680  2,542,000,000 
ABT 32.00 
0.95 (3.1 %)
   31.05  32.00  32.00  32.00  13,960  447,000,000 
SFC 22.45 
0.65 (3.0 %)
   21.80  22.45  22.45  22.45  10 
TS4 3.56 
0.10 (2.9 %)
   3.46  3.59  3.59  3.40  4,650  16,000,000 
TNC 22.50 
0.60 (2.7 %)
   21.90  22.00  22.50  21.85  2,560  57,000,000 
HCD 3.59 
0.09 (2.6 %)
   3.50  3.50  3.60  3.47  510,030  1,802,000,000 
DHC 43.00 
1.05 (2.5 %)
   41.95  41.90  43.00  41.85  1,304,480  55,245,000,000 
VGC 20.50 
0.50 (2.5 %)
   20.00  20.00  20.50  19.70  399,700  8,047,000,000 
HAH 10.30 
0.25 (2.5 %)
   10.05  10.10  10.30  10.00  54,610  549,000,000 
VPG 13.10 
0.30 (2.3 %)
   12.80  12.80  13.20  12.80  235,270  3,040,000,000 
YBM 4.10 
0.09 (2.2 %)
   4.01  4.01  4.10  3.99  3,780  15,000,000 
DPR 39.50 
0.85 (2.2 %)
   38.65  40.40  40.40  39.50  60  2,000,000 
TCM 20.95 
0.45 (2.2 %)
   20.50  20.40  20.95  20.30  677,310  14,008,000,000 
GMC 18.80 
0.40 (2.2 %)
   18.40  18.40  18.85  18.40  3,680  68,000,000 
SCD 23.50 
0.50 (2.2 %)
   23.00  23.00  23.50  23.00  4,200  97,000,000 
DBD 47.80 
1.00 (2.1 %)
   46.80  46.50  47.80  46.10  41,130  1,931,000,000 
CSV 22.00 
0.45 (2.1 %)
   21.55  21.60  22.00  21.60  164,730  3,603,000,000 
PPC 25.10 
0.50 (2.0 %)
   24.60  24.60  25.10  24.55  193,720  4,814,000,000 
C47 8.90 
0.16 (1.8 %)
   8.74  8.60  9.35  8.60  98,280  912,000,000 
HCM 19.50 
0.35 (1.8 %)
   19.15  19.05  19.60  18.90  2,123,340  40,855,000,000 
VHM 80.50 
1.40 (1.8 %)
   79.10  78.80  81.00  78.50  1,461,550  116,210,000,000 
IJC 11.75 
0.20 (1.7 %)
   11.55  11.50  11.75  11.50  300,910  3,502,000,000 
DPM 14.90 
0.25 (1.7 %)
   14.65  14.65  14.95  14.60  1,854,230  27,503,000,000 
GVR 12.10 
0.20 (1.7 %)
   11.90  12.10  12.30  12.00  1,279,860  15,544,000,000 
ABS 12.20 
0.20 (1.7 %)
   12.00  12.00  12.20  11.75  174,910  2,097,000,000 
HID 2.57 
0.04 (1.6 %)
   2.53  2.53  2.58  2.51  115,720  296,000,000 
PHR 53.00 
0.80 (1.5 %)
   52.20  52.10  53.00  51.90  587,370  30,790,000,000 
VND 13.50 
0.20 (1.5 %)
   13.30  13.30  13.50  13.20  502,170  6,706,000,000 
SPM 11.05 
0.15 (1.4 %)
   10.90  11.10  11.10  10.20  50  1,000,000 
LBM 30.50 
0.40 (1.3 %)
   30.10  30.50  30.50  30.15  4,510  137,000,000 
VHC 38.20 
0.50 (1.3 %)
   37.70  37.35  38.50  37.30  761,480  28,892,000,000 
DPG 23.50 
0.30 (1.3 %)
   23.20  23.30  23.50  23.00  124,840  2,898,000,000 
BTP 15.80 
0.20 (1.3 %)
   15.60  15.40  15.80  15.40  61,030  954,000,000 
DLG 1.59 
0.02 (1.3 %)
   1.57  1.57  1.60  1.56  2,012,850  3,186,000,000 
DCM 9.06 
0.11 (1.2 %)
   8.95  8.95  9.06  8.91  1,487,360  13,397,000,000 
VCI 25.05 
0.30 (1.2 %)
   24.75  24.75  25.35  24.30  780,520  19,291,000,000 
CCL 8.39 
0.10 (1.2 %)
   8.29  8.20  8.40  8.11  276,330  2,296,000,000 
MCG 1.72 
0.02 (1.2 %)
   1.70  1.70  1.72  1.60  11,730  20,000,000 
PAC 22.00 
0.25 (1.1 %)
   21.75  22.00  22.75  21.40  26,260  585,000,000 
NSC 63.20 
0.70 (1.1 %)
   62.50  63.70  63.70  62.50  1,040  65,000,000 
PC1 18.15 
0.20 (1.1 %)
   17.95  17.90  18.15  17.85  200,130  3,595,000,000 
LHG 18.15 
0.20 (1.1 %)
   17.95  18.00  18.20  17.90  142,810  2,585,000,000 
HT1 14.00 
0.15 (1.1 %)
   13.85  13.85  14.00  13.75  152,290  2,113,000,000 
CLC 28.15 
0.30 (1.1 %)
   27.85  29.40  29.40  28.00  36,730  1,035,000,000 
DRC 19.00 
0.20 (1.1 %)
   18.80  18.95  19.05  18.70  235,430  4,442,000,000 
COM 43.00 
0.45 (1.1 %)
   42.55  42.95  43.00  42.95  120  5,000,000 
SCR 5.78 
0.06 (1.0 %)
   5.72  5.70  5.78  5.66  885,280  5,063,000,000  1,057,800  5,923,680,000 
SBT 14.65 
0.15 (1.0 %)
   14.50  14.50  14.65  14.30  4,275,190  61,824,000,000 
APC 19.70 
0.20 (1.0 %)
   19.50  19.05  19.75  19.05  7,030  138,000,000 
TCL 25.00 
0.25 (1.0 %)
   24.75  24.75  25.00  24.70  29,390  730,000,000 
CSM 15.25 
0.15 (1.0 %)
   15.10  15.10  15.25  15.00  39,130  593,000,000 
HAR 3.14 
0.03 (1.0 %)
   3.11  3.13  3.15  3.09  123,460  384,000,000 
HHS 4.20 
0.04 (1.0 %)
   4.16  4.13  4.20  4.13  791,210  3,298,000,000 
PVT 10.50 
0.10 (1.0 %)
   10.40  10.40  10.55  10.35  1,012,660  10,566,000,000  500,000  5,150,000,000 
APG 9.79 
0.09 (0.9 %)
   9.70  9.75  9.90  9.75  724,810  7,097,000,000 
HVH 8.80 
0.08 (0.9 %)
   8.72  8.88  8.90  8.73  45,720  403,000,000 
HPG 27.90 
0.25 (0.9 %)
   27.65  27.45  27.95  27.40  5,757,320  159,783,000,000 
AAM 11.20 
0.10 (0.9 %)
   11.10  11.20  11.20  11.20  180  2,000,000 
STB 11.55 
0.10 (0.9 %)
   11.45  11.40  11.65  11.35  6,750,550  77,409,000,000  260,000  2,769,000,000 
NAF 23.70 
0.20 (0.9 %)
   23.50  23.50  24.00  23.35  271,240  6,393,000,000 
BFC 11.85 
0.10 (0.9 %)
   11.75  11.75  11.85  11.70  123,220  1,450,000,000 
OGC 3.59 
0.03 (0.8 %)
   3.56  3.54  3.62  3.52  1,113,530  3,985,000,000 
GDT 30.50 
0.25 (0.8 %)
   30.25  30.20  30.50  30.20  9,940  302,000,000 
SJS 24.40 
0.20 (0.8 %)
   24.20  23.80  24.50  23.80  126,640  3,081,000,000  25,300  570,515,000 
NHH 43.25 
0.35 (0.8 %)
   42.90  43.00  44.00  42.75  312,740  13,472,000,000 
HII 12.85 
0.10 (0.8 %)
   12.75  12.60  12.95  12.60  71,360  913,000,000 
HTI 13.20 
0.10 (0.8 %)
   13.10  13.40  13.40  13.10  17,670  233,000,000 
TRA 53.30 
0.40 (0.8 %)
   52.90  52.60  53.30  52.00  2,210  116,000,000 
SBA 14.20 
0.10 (0.7 %)
   14.10  14.10  14.20  14.10  21,980  310,000,000 
DGW 43.30 
0.30 (0.7 %)
   43.00  42.30  45.00  41.05  973,220  41,361,000,000 
TDH 9.00 
0.06 (0.7 %)
   8.94  8.90  9.00  8.81  428,220  3,803,000,000 
TDC 8.10 
0.05 (0.6 %)
   8.05  8.10  8.12  8.06  21,070  171,000,000 
ACC 16.55 
0.10 (0.6 %)
   16.45  16.50  16.55  16.45  2,240  37,000,000 
SJD 17.50 
0.10 (0.6 %)
   17.40  17.50  17.50  17.40  6,150  107,000,000 
PGI 17.55 
0.10 (0.6 %)
   17.45  18.25  18.50  17.55  11,960  220,000,000 
HVN 26.40 
0.15 (0.6 %)
   26.25  26.25  26.50  26.20  283,090  7,447,000,000  424,000  11,284,900,000 
DVP 35.50 
0.20 (0.6 %)
   35.30  35.30  35.65  35.30  7,700  274,000,000 
CII 18.25 
0.10 (0.6 %)
   18.15  18.20  18.25  18.00  1,456,340  26,391,000,000  280,000  5,320,000,000 
VIP 5.51 
0.03 (0.5 %)
   5.48  5.50  5.56  5.47  134,600  739,000,000 
BIC 19.50 
0.10 (0.5 %)
   19.40  19.35  19.55  19.15  42,440  820,000,000 
PAN 20.20 
0.10 (0.5 %)
   20.10  20.10  20.20  20.00  6,500  130,000,000 
VID 10.20 
0.05 (0.5 %)
   10.15  10.30  10.30  10.05  14,410  147,000,000 
FCN 10.80 
0.05 (0.5 %)
   10.75  10.75  10.90  10.60  509,800  5,500,000,000 
MSH 33.40 
0.15 (0.5 %)
   33.25  33.25  33.40  33.20  52,270  1,741,000,000 
GSP 11.25 
0.05 (0.4 %)
   11.20  11.35  11.35  11.20  32,680  367,000,000 
PHC 11.30 
0.05 (0.4 %)
   11.25  11.20  11.35  11.10  153,380  1,721,000,000 
IBC 24.00 
0.10 (0.4 %)
   23.90  23.90  24.00  23.80  388,740  9,272,000,000 
CTG 24.05 
0.10 (0.4 %)
   23.95  23.95  24.30  23.80  4,016,980  96,582,000,000  28,000  672,000,000 
TLD 7.80 
0.03 (0.4 %)
   7.77  7.80  7.85  7.77  132,000  1,030,000,000 
S4A 27.60 
0.10 (0.4 %)
   27.50  27.50  27.60  27.50  2,010  55,000,000 
TIX 28.00 
0.10 (0.4 %)
   27.90  26.40  28.00  26.40  70  2,000,000 
SZL 42.00 
0.15 (0.4 %)
   41.85  41.85  42.00  41.70  31,000  1,298,000,000 
VNM 115.20 
0.40 (0.3 %)
   114.80  114.20  115.20  113.90  731,170  83,578,000,000  108,370  12,476,915,000 
HAI 3.10 
0.01 (0.3 %)
   3.09  3.05  3.15  3.02  2,274,510  7,026,000,000 
ILB 15.65 
0.05 (0.3 %)
   15.60  15.75  15.75  15.60  16,960  265,000,000 
AMD 3.20 
0.01 (0.3 %)
   3.19  3.12  3.22  3.12  1,001,840  3,185,000,000 
FUCVREIT 6.50 
0.02 (0.3 %)
   6.48  6.40  6.50  6.40  100  1,000,000 
CHP 18.10 
0.05 (0.3 %)
   18.05  18.00  18.10  18.00  1,580  28,000,000 
TV2 75.20 
0.20 (0.3 %)
   75.00  75.90  75.90  74.50  49,760  3,732,000,000  20,000  1,410,000,000 
VTO 7.97 
0.02 (0.3 %)
   7.95  7.95  7.98  7.90  99,660  793,000,000 
SZC 20.25 
0.05 (0.2 %)
   20.20  20.30  20.40  20.10  530,540  10,729,000,000 
VPI 41.20 
0.10 (0.2 %)
   41.10  41.10  41.20  41.00  376,700  15,498,000,000 
THG 45.70 
0.10 (0.2 %)
   45.60  45.70  46.50  45.50  12,980  596,000,000 
SSC 51.20 
0.10 (0.2 %)
   51.10  51.00  51.20  51.00  80  4,000,000 
LGL 5.26 
0.01 (0.2 %)
   5.25  5.25  5.28  5.21  24,800  131,000,000 
HDB 26.70 
0.05 (0.2 %)
   26.65  26.60  26.75  26.25  1,155,520  30,601,000,000  500,000  14,000,000,000 
HPX 27.20 
0.05 (0.2 %)
   27.15  27.15  27.20  26.10  497,920  13,378,000,000  837,200  23,126,700,000 
TMT 5.60 
0.01 (0.2 %)
   5.59  5.65  5.65  5.30  1,050  6,000,000  1,709,253  8,888,115,600 
TTB 5.76 
0.01 (0.2 %)
   5.75  5.65  5.77  5.50  1,218,440  6,944,000,000 
FUEVFVND 12.05 
0.02 (0.2 %)
   12.03  12.00  12.05  11.98  171,530  2,059,000,000 
VRC 6.63 
0.01 (0.2 %)
   6.62  6.62  6.70  6.61  43,100  285,000,000 
BCG 7.52 
0.01 (0.1 %)
   7.51  7.51  7.65  7.50  817,400  6,179,000,000  1,344,000  10,792,320,000 
MWG 82.90 
0.10 (0.1 %)
   82.80  82.80  82.90  82.20  365,780  30,153,000,000 
VCB 83.00 
0.10 (0.1 %)
   82.90  82.90  83.00  82.20  427,110  35,282,000,000  179,000  14,829,500,000 
BVH 47.55 
0.05 (0.1 %)
   47.50  47.40  47.70  47.05  352,890  16,710,000,000 
AAA 12.45 
0.00 (0.0 %)
   12.45  12.45  12.50  12.35  851,460  10,565,000,000 
SAM 10.40 
0.00 (0.0 %)
   10.40  10.35  10.40  10.05  102,660  1,055,000,000 
RDP 7.90 
0.00 (0.0 %)
   7.90  7.90  7.90  7.90  30 
REE 32.90 
0.00 (0.0 %)
   32.90  32.90  33.00  32.80  392,740  12,925,000,000 
ROS 3.01 
0.00 (0.0 %)
   3.01  3.01  3.02  2.99  5,788,860  17,382,000,000 
SMB 31.50 
0.00 (0.0 %)
   31.50  31.50  31.70  31.40  53,360  1,682,000,000 
CTS 7.37 
0.00 (0.0 %)
   7.37  7.37  7.38  7.11  79,860  583,000,000 
SRC 15.50 
0.00 (0.0 %)
   15.50  15.50  15.50  15.10  6,700  104,000,000 
STG 15.10 
0.00 (0.0 %)
   15.10  15.15  15.15  15.10  70  1,000,000 
ST8 11.70 
0.00 (0.0 %)
   11.70  11.70  11.70  11.40  720  8,000,000 
SII 17.50 
0.00 (0.0 %)
   17.50  17.50  17.50  17.50 
SFG 5.77 
0.00 (0.0 %)
   5.77  5.77  5.80  5.77  14,380  83,000,000 
DCL 20.80 
0.00 (0.0 %)
   20.80  20.90  20.90  20.50  16,250  335,000,000 
SGR 15.55 
0.00 (0.0 %)
   15.55  15.55  15.55  15.55 
SHP 25.40 
0.00 (0.0 %)
   25.40  23.80  25.40  23.80  820  20,000,000 
CVT 17.90 
0.00 (0.0 %)
   17.90  17.90  18.05  17.80  49,810  891,000,000 
DTT 12.55 
0.00 (0.0 %)
   12.55  12.55  12.55  12.55 
DXG 11.40 
0.00 (0.0 %)
   11.40  11.40  11.50  11.30  1,386,070  15,776,000,000 
PLX 46.40 
0.00 (0.0 %)
   46.40  46.30  46.40  45.75  425,960  19,617,000,000  140,000  6,440,000,000 
DTL 10.65 
0.00 (0.0 %)
   10.65  10.65  10.65  10.65  10 
DXV 2.30 
0.00 (0.0 %)
   2.30  2.30  2.35  2.30  5,710  13,000,000 
E1VFVN30 13.50 
0.00 (0.0 %)
   13.50  13.50  13.50  13.32  456,250  6,101,000,000 
OPC 57.00 
0.00 (0.0 %)
   57.00  57.00  57.30  57.00  1,030  59,000,000 
PDR 24.70 
0.00 (0.0 %)
   24.70  24.70  24.95  24.50  617,960  15,310,000,000  2,057,000  50,416,500,000 
PDN 79.00 
0.00 (0.0 %)
   79.00  79.00  79.00  79.00 
DMC 51.20 
0.00 (0.0 %)
   51.20  51.00  51.20  50.80  29,610  1,511,000,000 
PTC 9.00 
0.00 (0.0 %)
   9.00  9.00  9.00  9.00  11,440  103,000,000 
DIG 13.65 
0.00 (0.0 %)
   13.65  13.50  13.80  13.45  814,620  11,119,000,000 
PXI 2.78 
0.00 (0.0 %)
   2.78  2.77  2.78  2.77  200  1,000,000 
PTB 51.60 
0.00 (0.0 %)
   51.60  51.60  51.80  51.00  66,090  3,391,000,000 
PNJ 59.30 
0.00 (0.0 %)
   59.30  59.10  59.40  58.60  325,390  19,188,000,000 
DRL 51.00 
0.00 (0.0 %)
   51.00  51.00  51.20  51.00  620  32,000,000 
PSH 20.00 
0.00 (0.0 %)
   20.00  19.95  20.05  19.95  509,000  10,160,000,000 
POW 10.05 
0.00 (0.0 %)
   10.05  10.00  10.05  9.95  1,668,900  16,688,000,000  300,000  3,012,000,000 
VDP 33.05 
0.00 (0.0 %)
   33.05  33.05  33.05  33.05  20  1,000,000 
VAF 9.50 
0.00 (0.0 %)
   9.50  9.50  9.50  9.50 
VIC 91.30 
0.00 (0.0 %)
   91.30  91.30  91.80  90.20  340,990  30,887,000,000 
VFG 39.00 
0.00 (0.0 %)
   39.00  39.00  39.00  39.00  10 
TVS 10.60 
0.00 (0.0 %)
   10.60  10.50  10.60  10.50  2,100  22,000,000 
TTE 13.85 
0.00 (0.0 %)
   13.85  13.85  13.85  13.85 
UIC 38.90 
0.00 (0.0 %)
   38.90  38.00  38.90  38.00  2,460  94,000,000 
UDC 4.45 
0.00 (0.0 %)
   4.45  4.30  4.50  4.25  27,850  122,000,000 
AST 51.00 
0.00 (0.0 %)
   51.00  51.00  51.00  50.50  68,190  3,463,000,000 
VPD 14.10 
0.00 (0.0 %)
   14.10  14.00  14.10  14.00  12,750  179,000,000 
VNS 12.55 
0.00 (0.0 %)
   12.55  13.35  13.40  12.55  283,410  3,755,000,000 
AGG 26.40 
0.00 (0.0 %)
   26.40  26.50  26.70  26.00  331,370  8,732,000,000 
VSC 29.00 
0.00 (0.0 %)
   29.00  28.65  29.10  28.65  75,220  2,173,000,000  66,000  1,980,000,000 
VMD 21.70 
0.00 (0.0 %)
   21.70  21.70  21.70  21.70 
VJC 108.00 
0.00 (0.0 %)
   108.00  108.00  108.40  107.00  327,810  35,319,000,000 
VNL 16.00 
0.00 (0.0 %)
   16.00  15.90  16.00  15.90  1,010  16,000,000 
VNG 16.20 
0.00 (0.0 %)
   16.20  16.25  16.30  16.10  165,910  2,685,000,000 
TSC 2.69 
0.00 (0.0 %)
   2.69  2.63  2.71  2.63  293,440  783,000,000 
TBC 24.00 
0.00 (0.0 %)
   24.00  23.40  24.00  23.40  17,410  416,000,000 
TAC 34.70 
0.00 (0.0 %)
   34.70  32.60  34.70  32.60  1,260  43,000,000 
CLG 1.37 
0.00 (0.0 %)
   1.37  1.40  1.45  1.37  14,330  20,000,000 
CLL 29.50 
0.00 (0.0 %)
   29.50  29.50  30.00  29.50  1,610  48,000,000 
SVI 68.40 
0.00 (0.0 %)
   68.40  68.40  68.40  68.40 
STK 17.70 
0.00 (0.0 %)
   17.70  17.70  17.70  17.60  166,110  2,934,000,000 
CLW 27.20 
0.00 (0.0 %)
   27.20  27.20  27.20  27.20 
CMG 29.50 
0.00 (0.0 %)
   29.50  29.50  29.50  29.05  35,290  1,033,000,000 
TDG 1.75 
0.00 (0.0 %)
   1.75  1.74  1.75  1.73  188,520  328,000,000 
BTT 38.50 
0.00 (0.0 %)
   38.50  38.50  38.50  38.50  90  3,000,000 
TMS 25.45 
0.00 (0.0 %)
   25.45  25.40  25.90  25.40  1,630  41,000,000 
BRC 10.90 
0.00 (0.0 %)
   10.90  10.90  10.90  10.90  50  1,000,000 
TPC 7.31 
0.00 (0.0 %)
   7.31  7.31  7.31  7.31 
CAV 67.50 
0.00 (0.0 %)
   67.50  67.50  67.50  67.50 
TGG 1.19 
0.00 (0.0 %)
   1.19  1.19  1.19  1.15  164,880  191,000,000 
C32 22.40 
0.00 (0.0 %)
   22.40  22.40  22.45  22.20  26,870  600,000,000 
THI 25.30 
0.00 (0.0 %)
   25.30  25.30  25.30  25.30  10 
GTA 10.40 
0.00 (0.0 %)
   10.40  10.40  10.40  10.40  20 
L10 14.60 
0.00 (0.0 %)
   14.60  14.60  14.60  14.60 
NBB 18.35 
0.00 (0.0 %)
   18.35  18.65  18.70  18.25  22,010  402,000,000 
LM8 13.85 
0.00 (0.0 %)
   13.85  13.85  13.85  13.85 
FUCTVGF2 9.54 
0.00 (0.0 %)
   9.54  9.54  9.54  9.54 
HU1 5.41 
0.00 (0.0 %)
   5.41  5.50  5.50  5.41  150  1,000,000 
FRT 24.30 
0.00 (0.0 %)
   24.30  24.20  24.55  24.00  481,320  11,623,000,000 
KMR 2.30 
0.00 (0.0 %)
   2.30  2.29  2.30  2.28  8,490  19,000,000 
FUCTVGF1 11.90 
0.00 (0.0 %)
   11.90  11.90  11.90  11.90 
KDH 24.20 
0.00 (0.0 %)
   24.20  24.15  24.30  24.15  232,340  5,622,000,000 
GIL 18.05 
0.00 (0.0 %)
   18.05  18.00  18.10  17.85  48,940  878,000,000 
FUESSVFL 9.42 
0.00 (0.0 %)
   9.42  9.35  9.42  9.33  21,780  203,000,000 
NAV 22.00 
0.00 (0.0 %)
   22.00  22.00  22.00  22.00 
HTL 12.85 
0.00 (0.0 %)
   12.85  12.85  12.85  12.85  490  6,000,000 
KSB 24.50 
0.00 (0.0 %)
   24.50  24.40  24.55  24.20  536,410  13,107,000,000 
NTL 16.25 
0.00 (0.0 %)
   16.25  16.25  16.30  16.10  124,280  2,013,000,000 
HVG 5.40 
0.00 (0.0 %)
   5.40  5.40  5.40  5.40 
HTN 19.35 
0.00 (0.0 %)
   19.35  19.20  19.40  19.15  56,690  1,091,000,000 
LAF 7.01 
0.00 (0.0 %)
   7.01  7.01  7.01  7.01 
EVE 9.99 
0.00 (0.0 %)
   9.99  9.99  9.99  9.45  11,490  111,000,000 
HDC 16.10 
0.00 (0.0 %)
   16.10  16.10  16.15  15.95  327,770  5,263,000,000 
HDG 20.50 
0.00 (0.0 %)
   20.50  20.50  20.75  20.35  394,660  8,119,000,000 
LCM 0.68 
0.00 (0.0 %)
   0.68  0.68  0.68  0.65  26,100  17,000,000 
HUB 18.10 
0.00 (0.0 %)
   18.10  18.10  18.10  18.10 
NLG 25.50 
0.00 (0.0 %)
   25.50  25.30  25.50  25.00  1,222,700  30,865,000,000  20,008  504,201,600 
FCM 6.50 
0.00 (0.0 %)
   6.50  6.50  6.60  6.50  17,640  115,000,000 
GMD 19.30 
0.00 (0.0 %)
   19.30  19.30  19.35  19.20  86,810  1,674,000,000 
ADS 9.89 
-0.01 (-0.1 %)
   9.90  9.89  9.90  9.61  2,380  24,000,000 
DSN 46.10 
-0.05 (-0.1 %)
   46.15  46.05  46.20  46.05  620  29,000,000 
SHI 8.99 
-0.01 (-0.1 %)
   9.00  9.00  9.00  8.70  536,530  4,752,000,000 
BID 41.25 
-0.05 (-0.1 %)
   41.30  40.85  41.30  40.70  990,800  40,664,000,000 
BCE 7.96 
-0.01 (-0.1 %)
   7.97  7.91  7.98  7.91  44,800  355,000,000 
QCG 7.04 
-0.01 (-0.1 %)
   7.05  7.05  7.10  6.86  349,070  2,422,000,000 
TMP 35.00 
-0.05 (-0.1 %)
   35.05  35.10  35.10  35.00  2,370  83,000,000 
FPT 48.55 
-0.10 (-0.2 %)
   48.65  48.30  48.85  48.30  1,549,540  75,203,000,000  830,000  41,710,000,000 
BBC 48.40 
-0.10 (-0.2 %)
   48.50  48.40  48.40  47.60  3,210  154,000,000 
BWE 23.80 
-0.05 (-0.2 %)
   23.85  23.90  23.90  23.70  164,910  3,923,000,000 
DHG 93.70 
-0.20 (-0.2 %)
   93.90  92.80  93.90  90.00  8,860  827,000,000 
PIT 4.27 
-0.01 (-0.2 %)
   4.28  4.27  4.27  4.27  40 
IDI 4.06 
-0.01 (-0.2 %)
   4.07  4.07  4.12  4.04  570,720  2,318,000,000 
DTA 3.94 
-0.01 (-0.3 %)
   3.95  3.81  3.94  3.75  890  3,000,000 
TVT 19.40 
-0.05 (-0.3 %)
   19.45  19.40  19.60  19.40  370  7,000,000 
GAB 151.80 
-0.40 (-0.3 %)
   152.20  153.50  153.50  151.40  37,110  5,628,000,000  420,000  59,556,000,000 
CRE 18.95 
-0.05 (-0.3 %)
   19.00  18.95  19.00  18.75  652,380  12,326,000,000 
TLH 3.58 
-0.01 (-0.3 %)
   3.59  3.59  3.59  3.53  437,800  1,561,000,000 
VSH 17.40 
-0.05 (-0.3 %)
   17.45  17.40  17.40  17.40  6,810  118,000,000 
MBB 17.15 
-0.05 (-0.3 %)
   17.20  17.15  17.20  17.00  3,552,800  60,738,000,000  423,294  7,251,026,220 
CMX 16.70 
-0.05 (-0.3 %)
   16.75  16.50  16.75  16.20  324,570  5,376,000,000 
LDG 6.58 
-0.02 (-0.3 %)
   6.60  6.60  6.68  6.49  1,658,630  10,896,000,000 
HNG 15.40 
-0.05 (-0.3 %)
   15.45  15.45  15.45  14.90  1,091,280  16,521,000,000  359,000  5,546,550,000 
TYA 15.30 
-0.05 (-0.3 %)
   15.35  15.35  15.40  15.30  27,470  421,000,000 
FIR 29.90 
-0.10 (-0.3 %)
   30.00  30.00  30.00  29.75  76,130  2,272,000,000 
TN1 58.80 
-0.20 (-0.3 %)
   59.00  58.80  59.00  58.80  640  38,000,000 
SRF 13.50 
-0.05 (-0.4 %)
   13.55  13.90  13.90  13.50  20 
VRE 26.40 
-0.10 (-0.4 %)
   26.50  26.40  26.70  26.05  1,938,730  51,080,000,000  27,000  711,180,000 
LSS 5.15 
-0.02 (-0.4 %)
   5.17  5.00  5.18  4.90  6,640  33,000,000 
FDC 12.40 
-0.05 (-0.4 %)
   12.45  11.60  12.40  11.60  1,000  12,000,000 
DRH 7.38 
-0.03 (-0.4 %)
   7.41  7.33  7.43  7.24  950,780  6,959,000,000 
HSL 4.88 
-0.02 (-0.4 %)
   4.90  4.90  4.90  4.85  45,740  223,000,000 
ITA 4.73 
-0.02 (-0.4 %)
   4.75  4.75  4.78  4.63  5,884,980  27,746,000,000 
HSG 11.80 
-0.05 (-0.4 %)
   11.85  11.80  11.90  11.75  4,285,000  50,704,000,000 
CKG 11.60 
-0.05 (-0.4 %)
   11.65  11.55  11.65  11.40  487,350  5,613,000,000 
BMI 22.00 
-0.10 (-0.5 %)
   22.10  22.20  22.40  21.40  72,380  1,582,000,000 
TPB 21.70 
-0.10 (-0.5 %)
   21.80  21.80  21.80  21.45  34,430  742,000,000 
SMC 10.70 
-0.05 (-0.5 %)
   10.75  10.75  10.75  10.25  22,500  237,000,000 
SKG 10.65 
-0.05 (-0.5 %)
   10.70  10.65  10.75  10.55  177,750  1,892,000,000  299,940  3,209,358,000 
PVD 10.50 
-0.05 (-0.5 %)
   10.55  10.45  10.55  10.40  1,729,280  18,095,000,000 
SAV 8.31 
-0.04 (-0.5 %)
   8.35  8.03  8.31  8.03  290  2,000,000 
CNG 20.70 
-0.10 (-0.5 %)
   20.80  20.75  20.80  20.60  15,010  309,000,000 
KDC 30.25 
-0.15 (-0.5 %)
   30.40  30.60  30.60  29.10  347,480  10,425,000,000  400,000  12,160,000,000 
ELC 5.65 
-0.03 (-0.5 %)
   5.68  5.62  5.72  5.62  143,110  813,000,000 
ITD 9.15 
-0.05 (-0.5 %)
   9.20  9.01  9.15  9.00  3,640  33,000,000 
AGR 3.56 
-0.02 (-0.6 %)
   3.58  3.59  3.59  3.51  214,290  759,000,000 
VCF 223.50 
-1.40 (-0.6 %)
   224.90  224.70  224.70  223.50  50  11,000,000 
PET 9.28 
-0.06 (-0.6 %)
   9.34  9.34  9.49  9.04  843,620  7,760,000,000 
DHA 30.15 
-0.20 (-0.7 %)
   30.35  30.45  30.50  30.15  13,540  410,000,000 
VPB 22.20 
-0.15 (-0.7 %)
   22.35  22.05  22.40  21.90  3,437,110  76,139,000,000  800,000  17,600,000,000 
VOS 1.47 
-0.01 (-0.7 %)
   1.48  1.49  1.49  1.46  85,260  126,000,000 
KBC 14.40 
-0.10 (-0.7 %)
   14.50  14.50  14.50  14.20  1,134,500  16,286,000,000 
ASM 5.64 
-0.04 (-0.7 %)
   5.68  5.66  5.69  5.61  1,659,880  9,375,000,000 
HAX 14.00 
-0.10 (-0.7 %)
   14.10  14.00  14.00  13.55  191,820  2,632,000,000 
ITC 13.90 
-0.10 (-0.7 %)
   14.00  13.70  13.90  13.70  3,270  45,000,000 
FMC 27.20 
-0.20 (-0.7 %)
   27.40  27.30  27.45  27.20  42,580  1,163,000,000 
BMP 54.00 
-0.40 (-0.7 %)
   54.40  54.60  54.60  53.50  73,240  3,940,000,000 
CTD 80.20 
-0.60 (-0.7 %)
   80.80  80.80  81.80  80.10  514,110  41,605,000,000 
HMC 13.00 
-0.10 (-0.8 %)
   13.10  13.10  13.10  13.00  230  3,000,000 
FIT 9.72 
-0.08 (-0.8 %)
   9.80  9.70  9.81  9.67  412,380  4,014,000,000 
JVC 3.64 
-0.03 (-0.8 %)
   3.67  3.67  3.72  3.61  264,940  965,000,000 
NKG 7.26 
-0.06 (-0.8 %)
   7.32  7.35  7.35  7.25  507,560  3,697,000,000 
TDM 23.80 
-0.20 (-0.8 %)
   24.00  24.00  24.00  23.60  62,040  1,476,000,000 
FUESSV50 11.70 
-0.10 (-0.8 %)
   11.80  11.80  11.80  11.70  41,070  483,000,000 
NNC 46.30 
-0.40 (-0.9 %)
   46.70  46.70  46.75  46.30  310  14,000,000 
ANV 17.20 
-0.15 (-0.9 %)
   17.35  17.35  17.50  17.10  121,160  2,089,000,000 
DBC 45.60 
-0.40 (-0.9 %)
   46.00  45.50  46.20  45.20  998,670  45,667,000,000 
D2D 55.70 
-0.50 (-0.9 %)
   56.20  56.20  56.20  55.40  76,490  4,256,000,000 
CTF 21.30 
-0.20 (-0.9 %)
   21.50  21.60  21.65  20.80  183,100  3,917,000,000  400,250  8,005,000,000 
BSI 8.45 
-0.08 (-0.9 %)
   8.53  8.53  8.53  8.20  10,220  84,000,000 
SCS 124.80 
-1.20 (-1.0 %)
   126.00  126.00  126.40  124.80  12,670  1,588,000,000 
TCB 20.10 
-0.20 (-1.0 %)
   20.30  20.20  20.30  20.00  1,809,120  36,433,000,000 
TIP 20.00 
-0.20 (-1.0 %)
   20.20  20.20  20.40  19.95  168,310  3,383,000,000 
MSN 56.00 
-0.60 (-1.1 %)
   56.60  56.40  56.60  55.70  929,240  52,158,000,000 
HOT 45.50 
-0.50 (-1.1 %)
   46.00  42.80  45.50  42.80  20  1,000,000 
MHC 7.12 
-0.08 (-1.1 %)
   7.20  7.21  7.21  6.99  891,530  6,323,000,000 
NVL 62.30 
-0.70 (-1.1 %)
   63.00  62.50  62.90  62.00  507,380  31,590,000,000  640,873  39,734,126,000 
VPH 4.44 
-0.05 (-1.1 %)
   4.49  4.54  4.54  4.40  56,860  252,000,000 
PGC 13.30 
-0.15 (-1.1 %)
   13.45  13.35  13.50  13.30  76,330  1,016,000,000 
TRC 30.55 
-0.35 (-1.1 %)
   30.90  30.70  31.20  30.35  300,980  9,361,000,000  114,400  3,546,400,000 
TNA 17.40 
-0.20 (-1.1 %)
   17.60  17.60  17.60  17.20  246,840  4,285,000,000 
NCT 60.50 
-0.70 (-1.1 %)
   61.20  61.20  61.20  60.40  24,800  1,506,000,000 
DHM 8.60 
-0.10 (-1.1 %)
   8.70  8.55  8.60  8.45  2,930  25,000,000 
FLC 3.42 
-0.04 (-1.2 %)
   3.46  3.45  3.47  3.40  4,091,700  14,070,000,000 
KOS 32.00 
-0.40 (-1.2 %)
   32.40  32.20  32.40  31.10  579,750  18,490,000,000 
DQC 16.00 
-0.20 (-1.2 %)
   16.20  16.20  16.20  15.90  11,830  189,000,000 
VNE 4.75 
-0.06 (-1.2 %)
   4.81  4.81  4.90  4.75  56,710  271,000,000 
GEG 19.75 
-0.25 (-1.3 %)
   20.00  20.00  20.00  19.75  397,570  7,887,000,000 
ATG 0.79 
-0.01 (-1.3 %)
   0.80  0.80  0.80  0.76  6,340  5,000,000 
HAP 3.01 
-0.04 (-1.3 %)
   3.05  3.00  3.09  2.99  16,220  49,000,000 
AGM 14.70 
-0.20 (-1.3 %)
   14.90  14.90  14.90  14.70  43,770  646,000,000 
CTI 14.65 
-0.20 (-1.3 %)
   14.85  14.70  14.85  14.45  559,800  8,175,000,000  1,063,000  15,732,400,000 
BMC 10.95 
-0.15 (-1.4 %)
   11.10  10.60  10.95  10.60  1,320  14,000,000 
SHA 4.38 
-0.06 (-1.4 %)
   4.44  4.43  4.43  4.13  5,610  24,000,000 
SGN 70.00 
-1.00 (-1.4 %)
   71.00  70.10  71.50  70.00  1,500  106,000,000  34,450  2,277,145,000 
TVB 8.80 
-0.13 (-1.5 %)
   8.93  8.50  8.80  8.50  151,480  1,307,000,000 
TCD 9.84 
-0.15 (-1.5 %)
   9.99  9.50  9.85  9.32  230  2,000,000 
PXS 5.08 
-0.08 (-1.6 %)
   5.16  5.15  5.15  5.03  60,200  306,000,000 
PMG 12.70 
-0.20 (-1.6 %)
   12.90  12.90  12.90  12.70  2,120  27,000,000 
LEC 15.70 
-0.25 (-1.6 %)
   15.95  15.95  15.95  15.45  1,870  29,000,000 
ASP 5.31 
-0.09 (-1.7 %)
   5.40  5.35  5.40  5.20  52,520  276,000,000 
EVG 4.00 
-0.07 (-1.7 %)
   4.07  4.00  4.05  3.98  824,790  3,318,000,000 
VSI 22.60 
-0.40 (-1.7 %)
   23.00  22.00  23.00  21.50  3,530  77,000,000 
PME 62.00 
-1.10 (-1.7 %)
   63.10  63.10  63.10  62.00  1,560  97,000,000 
TNT 1.60 
-0.03 (-1.8 %)
   1.63  1.62  1.63  1.58  25,890  41,000,000 
FTS 14.80 
-0.30 (-2.0 %)
   15.10  15.10  15.20  14.20  244,560  3,615,000,000 
VTB 9.80 
-0.20 (-2.0 %)
   10.00  10.00  10.00  9.80  1,400  14,000,000 
TCT 26.80 
-0.55 (-2.0 %)
   27.35  27.35  27.35  26.10  960  26,000,000 
SBV 9.70 
-0.20 (-2.0 %)
   9.90  9.89  9.89  9.25  26,100  247,000,000 
TCH 21.35 
-0.45 (-2.1 %)
   21.80  21.85  21.85  21.20  1,783,480  38,344,000,000 
CDC 22.00 
-0.50 (-2.2 %)
   22.50  22.85  22.85  22.00  20 
EIB 17.00 
-0.40 (-2.3 %)
   17.40  17.30  17.45  16.80  379,910  6,466,000,000  14,766,667  240,900,005,400 
BHN 53.50 
-1.30 (-2.4 %)
   54.80  53.00  53.50  53.00  1,290  69,000,000 
SAB 195.00 
-5.00 (-2.5 %)
   200.00  197.00  199.50  191.00  180,690  35,114,000,000 
CIG 1.95 
-0.05 (-2.5 %)
   2.00  1.95  2.09  1.87  9,320  18,000,000 
POM 5.05 
-0.15 (-2.9 %)
   5.20  5.18  5.18  5.00  11,170  56,000,000 
LIX 56.70 
-1.70 (-2.9 %)
   58.40  58.40  58.40  56.50  101,160  5,760,000,000  50,000  3,120,000,000 
PXT 1.65 
-0.05 (-2.9 %)
   1.70  1.70  1.70  1.60  31,300  50,000,000 
FTM 1.58 
-0.05 (-3.1 %)
   1.63  1.63  1.63  1.52  369,450  573,000,000 
TCR 2.95 
-0.10 (-3.3 %)
   3.05  3.05  3.05  2.95  18,540  55,000,000 
KHP 9.03 
-0.31 (-3.3 %)
   9.34  9.34  9.34  9.00  64,450  583,000,000 
HVX 3.10 
-0.11 (-3.4 %)
   3.21  3.00  3.10  2.99  3,730  11,000,000 
TEG 5.59 
-0.20 (-3.5 %)
   5.79  5.45  5.79  5.45  32,290  177,000,000 
GAS 72.20 
-2.70 (-3.6 %)
   74.90  72.00  73.50  71.90  631,990  45,689,000,000 
HAG 4.89 
-0.19 (-3.7 %)
   5.08  5.06  5.06  4.84  9,509,420  46,775,000,000 
DIC 1.51 
-0.06 (-3.8 %)
   1.57  1.50  1.54  1.49  552,540  831,000,000 
SJF 2.38 
-0.13 (-5.2 %)
   2.51  2.45  2.45  2.34  4,321,850  10,256,000,000 
SC5 19.15 
-1.05 (-5.2 %)
   20.20  21.40  21.40  19.15  630  13,000,000 
ICT 18.50 
-1.10 (-5.6 %)
   19.60  18.50  18.90  18.15  62,170  1,155,000,000 
MDG 10.50 
-0.65 (-5.8 %)
   11.15  11.80  11.80  10.50  20 
EMC 12.50 
-0.80 (-6.0 %)
   13.30  12.50  12.50  12.50  100  1,000,000  1,414,670  17,541,908,000 
HAS 7.00 
-0.45 (-6.0 %)
   7.45  7.32  7.32  7.00  1,010  7,000,000 
RIC 3.93 
-0.27 (-6.4 %)
   4.20  3.93  3.93  3.93  100 
CEE 14.75 
-1.05 (-6.6 %)
   15.80  15.80  15.80  14.75  210  3,000,000 
VPS 8.85 
-0.65 (-6.8 %)
   9.50  8.85  8.85  8.85  510  5,000,000 
LGC 48.20 
-3.60 (-6.9 %)
   51.80  55.20  55.20  48.20  800  42,000,000 
SVC 73.50 
-5.50 (-7.0 %)
   79.00  79.00  79.00  73.50  17,820  1,397,000,000 
DAH 10.65 
-0.80 (-7.0 %)
   11.45  11.45  11.60  10.65  875,230  9,348,000,000 
SMA 8.78 
-0.66 (-7.0 %)
   9.44  10.00  10.00  8.78  10,630  96,000,000 
IMP 46.30 
-12.90 (-21.8 %)
   59.20  47.00  47.00  46.00  156,750  7,299,000,000 
                       
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung