TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch sử giá / Toàn bộ cổ phiếu GD tại HOSE - ngày 21/09/2021
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX: 0 điểm      0 điểm, tương đương 0 %
136cp ( 33cp)       49cp       262cp ( 4cp)
KLGD khớp lệnh: 0 cổ phiếu;    GTGD khớp lệnh: 0.0 tỉ đồng
KLGD thỏa thuận: 0 cổ phiếu;    GTGD thỏa thuận: 0.0 tỉ đồng
Giá đóng cửa
Thay đổi (+/-%)
Giá tham chiếu
Giá mở cửa
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
KLGD khớp lệnh
GTGD khớp lệnh
KLGD thỏa thuận
GTGD thỏa thuận
CPDR2102 0.09 
0.02 (28.6 %)
   0.07  0.06  0.10  0.05  92,900  6,000,000 
SVC 74.90 
4.90 (7.0 %)
   70.00  74.90  74.90  74.90  2,300  172,000,000 
SHA 7.95 
0.52 (7.0 %)
   7.43  7.75  7.95  7.40  1,238,800  9,704,000,000 
PDN 96.50 
6.30 (7.0 %)
   90.20  90.00  96.50  86.00  12,500  1,133,000,000 
NHA 33.70 
2.20 (7.0 %)
   31.50  30.60  33.70  30.00  701,000  22,982,000,000 
JVC 7.67 
0.50 (7.0 %)
   7.17  7.30  7.67  7.19  6,319,200  48,100,000,000 
TGG 73.80 
4.80 (7.0 %)
   69.00  73.80  73.80  71.00  706,400  52,016,000,000 
MCG 4.00 
0.26 (7.0 %)
   3.74  4.00  4.00  3.97  771,400  3,084,000,000 
FTM 4.31 
0.28 (6.9 %)
   4.03  4.03  4.31  3.76  3,073,100  12,594,000,000 
SC5 28.50 
1.85 (6.9 %)
   26.65  28.50  28.50  28.50  1,200  34,000,000 
OGC 7.27 
0.47 (6.9 %)
   6.80  6.62  7.27  6.60  4,887,400  35,277,000,000 
QBS 4.95 
0.32 (6.9 %)
   4.63  4.95  4.95  4.90  3,638,500  18,005,000,000 
HVX 8.52 
0.55 (6.9 %)
   7.97  8.50  8.52  7.97  317,300  2,675,000,000 
LCM 3.72 
0.24 (6.9 %)
   3.48  3.48  3.72  3.24  553,400  2,001,000,000 
CSV 65.10 
4.20 (6.9 %)
   60.90  60.50  65.10  58.00  1,565,000  99,565,000,000 
HDC 72.90 
4.70 (6.9 %)
   68.20  67.80  72.90  67.00  2,292,000  162,324,000,000 
DLG 3.88 
0.25 (6.9 %)
   3.63  3.88  3.88  3.75  26,263,600  101,733,000,000 
TDH 13.20 
0.85 (6.9 %)
   12.35  13.20  13.20  13.20  3,729,800  49,233,000,000  455,000  5,596,000,000 
SJF 7.32 
0.47 (6.9 %)
   6.85  6.90  7.32  6.80  8,965,100  64,517,000,000 
C47 13.25 
0.85 (6.9 %)
   12.40  12.40  13.25  12.25  543,700  6,981,000,000 
MIG 25.75 
1.65 (6.8 %)
   24.10  23.70  25.75  23.50  1,940,400  47,825,000,000 
BMC 32.80 
2.10 (6.8 %)
   30.70  32.80  32.80  31.30  521,800  17,065,000,000 
HDG 59.40 
3.80 (6.8 %)
   55.60  54.00  59.40  54.00  4,580,500  262,808,000,000 
SII 17.20 
1.10 (6.8 %)
   16.10  17.20  17.20  17.20  1,100  18,000,000 
ASP 11.75 
0.75 (6.8 %)
   11.00  10.60  11.75  10.35  780,400  8,821,000,000 
SAM 12.55 
0.80 (6.8 %)
   11.75  12.55  12.55  11.90  2,137,400  26,394,000,000  2,072,702  22,799,722,000 
SCR 13.35 
0.85 (6.8 %)
   12.50  12.30  13.35  12.30  25,298,300  326,548,000,000 
PLP 16.50 
1.05 (6.8 %)
   15.45  16.00  16.50  15.50  2,267,000  37,041,000,000 
BRC 15.00 
0.95 (6.8 %)
   14.05  15.00  15.00  14.50  6,200  92,000,000 
LM8 11.90 
0.75 (6.7 %)
   11.15  11.20  11.90  10.55  56,000  642,000,000 
SVT 19.05 
1.20 (6.7 %)
   17.85  18.95  19.05  18.95  301,300  5,736,000,000 
VIP 12.80 
0.80 (6.7 %)
   12.00  11.50  12.80  11.50  3,310,300  39,957,000,000 
DRH 13.65 
0.85 (6.6 %)
   12.80  12.70  13.65  12.30  6,788,800  89,530,000,000 
VRC 10.30 
0.64 (6.6 %)
   9.66  9.59  10.30  9.11  1,786,900  17,834,000,000  820,000  7,921,200,000 
DAT 27.80 
1.70 (6.5 %)
   26.10  26.50  27.80  26.10  500  13,000,000 
PVD 21.70 
1.30 (6.4 %)
   20.40  20.00  21.70  20.00  15,456,000  322,868,000,000 
DGC 156.70 
9.20 (6.2 %)
   147.50  144.50  157.50  144.50  1,402,800  213,812,000,000 
VTO 13.50 
0.75 (5.9 %)
   12.75  12.35  13.60  12.35  2,747,100  36,300,000,000 
VFG 53.00 
2.80 (5.6 %)
   50.20  50.20  53.00  46.70  500  25,000,000 
DAG 6.50 
0.33 (5.3 %)
   6.17  6.09  6.55  6.00  1,481,300  9,314,000,000 
NAV 18.95 
0.95 (5.3 %)
   18.00  18.00  18.95  17.80  3,300  59,000,000 
CMWG2106 3.45 
0.17 (5.2 %)
   3.28  3.19  3.45  3.18  361,500  1,189,000,000 
ACC 16.90 
0.75 (4.6 %)
   16.15  16.15  16.90  16.15  157,600  2,598,000,000 
TCD 27.65 
1.20 (4.5 %)
   26.45  26.50  28.00  25.20  2,295,000  61,353,000,000 
NKG 45.50 
1.95 (4.5 %)
   43.55  42.60  45.50  42.60  9,157,400  402,978,000,000 
GSP 17.00 
0.70 (4.3 %)
   16.30  16.15  17.20  15.75  516,200  8,595,000,000 
CMWG2107 6.59 
0.27 (4.3 %)
   6.32  6.14  6.75  6.10  398,700  2,557,000,000 
HAI 4.67 
0.19 (4.2 %)
   4.48  4.51  4.69  4.45  8,052,600  37,092,000,000 
PTB 111.00 
4.50 (4.2 %)
   106.50  104.10  111.50  104.00  835,900  91,044,000,000 
BMI 38.40 
1.55 (4.2 %)
   36.85  36.50  38.50  36.10  1,881,400  70,206,000,000 
BIC 27.95 
1.10 (4.1 %)
   26.85  26.00  27.95  26.00  276,900  7,491,000,000 
NT2 21.35 
0.80 (3.9 %)
   20.55  20.90  21.40  20.55  1,470,500  30,815,000,000 
LCG 18.70 
0.70 (3.9 %)
   18.00  17.50  18.90  17.45  7,442,600  134,489,000,000 
ITA 7.90 
0.29 (3.8 %)
   7.61  7.50  8.09  7.40  25,828,100  200,708,000,000  1,800,000  14,580,000,000 
HU3 7.69 
0.28 (3.8 %)
   7.41  7.41  7.69  7.40  5,700  42,000,000 
HSG 46.70 
1.70 (3.8 %)
   45.00  44.00  46.80  44.00  17,539,300  796,326,000,000 
ABT 28.95 
1.05 (3.8 %)
   27.90  28.50  29.00  28.50  3,600  102,000,000 
KBC 42.50 
1.50 (3.7 %)
   41.00  40.00  42.70  40.00  15,660,900  643,005,000,000  965,000  41,652,200,000 
BVH 55.70 
1.80 (3.3 %)
   53.90  53.20  55.80  53.20  1,973,900  107,947,000,000 
DTA 18.90 
0.60 (3.3 %)
   18.30  18.20  18.90  17.30  237,200  4,207,000,000 
FRT 46.45 
1.45 (3.2 %)
   45.00  44.00  46.45  44.00  2,681,400  120,211,000,000 
DHM 13.30 
0.40 (3.1 %)
   12.90  12.40  13.30  12.20  511,600  6,562,000,000  1,480,000  17,884,500,000 
TDG 7.78 
0.23 (3.0 %)
   7.55  7.55  7.89  7.45  1,740,700  13,365,000,000 
HAH 68.50 
1.80 (2.7 %)
   66.70  64.50  68.50  64.50  2,257,000  148,731,000,000 
KSB 34.60 
0.90 (2.7 %)
   33.70  33.00  35.00  32.60  3,003,700  100,863,000,000 
DMC 58.10 
1.50 (2.7 %)
   56.60  57.00  58.70  57.00  115,500  6,631,000,000 
VIB 39.50 
1.00 (2.6 %)
   38.50  38.50  39.50  38.10  3,518,600  137,466,000,000 
OCB 24.35 
0.60 (2.5 %)
   23.75  23.50  24.45  23.25  5,205,000  125,583,000,000 
VCF 246.00 
6.00 (2.5 %)
   240.00  252.00  252.00  246.00  700  175,000,000 
DC4 14.60 
0.35 (2.5 %)
   14.25  14.20  14.80  14.05  59,900  860,000,000 
PXI 3.79 
0.09 (2.4 %)
   3.70  3.70  3.80  3.50  190,200  689,000,000 
HUB 24.65 
0.55 (2.3 %)
   24.10  24.10  24.80  24.10  28,100  681,000,000 
VHC 51.00 
1.10 (2.2 %)
   49.90  48.80  51.30  48.50  3,009,000  150,638,000,000 
CIG 7.20 
0.14 (2.0 %)
   7.06  7.02  7.20  7.02  216,700  1,534,000,000 
BKG 10.55 
0.20 (1.9 %)
   10.35  10.20  10.60  9.89  2,711,800  27,338,000,000 
CVNM2109 1.61 
0.03 (1.9 %)
   1.58  1.49  1.61  1.48  607,800  942,000,000 
SGT 27.25 
0.50 (1.9 %)
   26.75  26.70  27.60  25.55  367,000  9,695,000,000 
FUESSV30 18.60 
0.34 (1.9 %)
   18.26  18.25  18.60  17.80  19,000  347,000,000  100,000  1,814,000,000 
HQC 3.91 
0.07 (1.8 %)
   3.84  3.70  4.00  3.70  19,129,100  73,889,000,000 
PPC 23.30 
0.40 (1.8 %)
   22.90  22.60  23.30  22.60  1,769,900  40,715,000,000 
NNC 29.10 
0.50 (1.7 %)
   28.60  28.00  29.10  27.60  133,600  3,772,000,000 
CMSN2104 4.67 
0.08 (1.7 %)
   4.59  4.75  4.75  4.50  64,900  294,000,000 
HAS 12.10 
0.20 (1.7 %)
   11.90  11.85  12.20  11.85  3,200  38,000,000 
TYA 18.60 
0.30 (1.6 %)
   18.30  18.25  18.60  18.10  72,300  1,317,000,000 
TVT 30.30 
0.45 (1.5 %)
   29.85  29.85  30.30  29.05  42,400  1,245,000,000 
CNG 34.00 
0.50 (1.5 %)
   33.50  32.00  34.00  32.00  427,800  14,132,000,000 
HID 6.90 
0.10 (1.5 %)
   6.80  6.61  6.90  6.61  1,749,600  11,762,000,000 
FLC 11.05 
0.15 (1.4 %)
   10.90  10.80  11.20  10.65  18,334,800  200,313,000,000 
PNC 9.73 
0.13 (1.4 %)
   9.60  9.50  9.73  9.50  800  7,000,000 
ANV 30.00 
0.40 (1.4 %)
   29.60  28.50  30.00  28.50  657,400  19,187,000,000 
PAC 39.60 
0.50 (1.3 %)
   39.10  39.00  39.60  38.00  41,600  1,632,000,000 
C32 31.90 
0.40 (1.3 %)
   31.50  31.50  32.50  30.60  352,000  11,097,000,000 
DVP 56.00 
0.70 (1.3 %)
   55.30  55.10  56.30  54.60  129,300  7,123,000,000 
VPI 41.00 
0.50 (1.2 %)
   40.50  40.50  41.10  40.40  933,700  37,911,000,000  20,000  760,000,000 
TCO 31.60 
0.35 (1.1 %)
   31.25  29.35  32.15  29.35  410,900  12,538,000,000 
BMP 54.40 
0.60 (1.1 %)
   53.80  53.70  54.50  53.50  80,800  4,360,000,000 
BCG 18.50 
0.20 (1.1 %)
   18.30  17.90  18.70  17.50  4,029,600  72,582,000,000 
CMWG2104 6.50 
0.07 (1.1 %)
   6.43  6.39  6.57  6.10  189,400  1,216,000,000 
PVT 24.35 
0.25 (1.0 %)
   24.10  23.50  24.45  23.50  6,924,600  165,061,000,000 
VPG 58.60 
0.60 (1.0 %)
   58.00  57.20  59.00  56.60  572,000  32,928,000,000 
LSS 15.00 
0.15 (1.0 %)
   14.85  14.30  15.00  14.00  1,199,200  17,339,000,000 
CKG 25.15 
0.25 (1.0 %)
   24.90  24.10  25.25  24.10  1,899,000  46,596,000,000 
GMC 30.20 
0.30 (1.0 %)
   29.90  29.00  30.20  28.05  5,200  147,000,000 
TLH 22.40 
0.20 (0.9 %)
   22.20  21.35  22.75  21.30  4,673,900  102,250,000,000 
HSL 7.26 
0.06 (0.8 %)
   7.20  7.20  7.29  7.11  76,300  548,000,000 
PTL 7.30 
0.06 (0.8 %)
   7.24  7.40  7.70  7.23  519,200  3,811,000,000 
SRF 12.50 
0.10 (0.8 %)
   12.40  12.40  12.50  12.30  2,400  29,000,000 
SCD 19.75 
0.15 (0.8 %)
   19.60  19.90  19.90  19.15  7,500  148,000,000 
HNG 8.14 
0.06 (0.7 %)
   8.08  8.10  8.40  7.86  21,542,900  176,686,000,000 
IJC 28.50 
0.20 (0.7 %)
   28.30  27.60  28.55  27.40  7,319,900  204,092,000,000 
TBC 29.50 
0.20 (0.7 %)
   29.30  29.40  29.50  29.00  21,500  628,000,000 
MWG 123.80 
0.80 (0.7 %)
   123.00  121.10  125.50  121.10  1,328,400  164,380,000,000  912,500  120,085,000,000 
KPF 16.10 
0.10 (0.6 %)
   16.00  15.90  16.60  15.90  175,800  2,863,000,000  1,264,248  18,963,720,000 
FTS 64.50 
0.40 (0.6 %)
   64.10  62.90  64.50  62.10  629,200  39,635,000,000 
DHA 49.00 
0.30 (0.6 %)
   48.70  48.40  49.40  48.10  189,500  9,192,000,000 
REE 66.00 
0.40 (0.6 %)
   65.60  64.30  66.00  64.20  1,033,200  67,023,000,000 
SJD 17.75 
0.10 (0.6 %)
   17.65  17.60  17.80  17.50  161,100  2,836,000,000 
S4A 28.45 
0.15 (0.5 %)
   28.30  28.30  28.45  27.70  1,400  39,000,000 
APH 44.60 
0.20 (0.5 %)
   44.40  44.00  46.00  43.60  2,168,100  96,523,000,000 
ADS 34.80 
0.15 (0.4 %)
   34.65  34.50  34.80  33.65  417,100  14,211,000,000 
SHP 23.60 
0.10 (0.4 %)
   23.50  23.60  23.60  23.60  5,300  125,000,000 
TNC 27.60 
0.10 (0.4 %)
   27.50  29.40  29.40  27.60  70,600  2,075,000,000 
NCT 82.80 
0.30 (0.4 %)
   82.50  82.00  83.00  81.50  72,700  6,009,000,000 
CHPG2110 2.81 
0.01 (0.4 %)
   2.80  2.79  2.82  2.70  389,600  1,072,000,000 
MSN 143.50 
0.50 (0.3 %)
   143.00  141.00  145.00  141.00  1,328,900  190,328,000,000 
BCE 14.70 
0.05 (0.3 %)
   14.65  14.50  15.10  14.05  1,145,500  16,824,000,000 
DPG 45.80 
0.15 (0.3 %)
   45.65  44.30  46.50  43.85  1,386,700  62,341,000,000 
DIG 32.10 
0.10 (0.3 %)
   32.00  31.10  32.80  30.60  11,863,300  372,018,000,000 
VCG 41.30 
0.10 (0.2 %)
   41.20  41.45  41.45  41.00  505,500  20,821,000,000  2,537,000  106,554,000,000 
DGW 117.20 
0.20 (0.2 %)
   117.00  113.00  118.00  113.00  580,500  66,940,000,000 
DRL 60.30 
0.10 (0.2 %)
   60.20  60.30  60.30  60.30  800  48,000,000 
IMP 72.10 
0.10 (0.1 %)
   72.00  71.60  72.20  71.60  12,900  929,000,000 
THG 75.10 
0.10 (0.1 %)
   75.00  73.20  75.80  73.20  20,600  1,530,000,000 
VNM 88.80 
0.10 (0.1 %)
   88.70  88.00  88.90  87.70  3,096,300  273,139,000,000  155,000  12,787,500,000 
SVD 9.54 
0.01 (0.1 %)
   9.53  9.00  9.54  9.00  110,600  1,037,000,000 
SCS 137.80 
0.10 (0.1 %)
   137.70  137.70  137.90  137.20  10,900  1,501,000,000  35,000  4,903,500,000 
CFPT2102 4.00 
0.00 (0.0 %)
   4.00  3.69  4.00  3.61  26,700  99,000,000 
BTT 50.00 
0.00 (0.0 %)
   50.00  50.00  50.00  50.00 
SJS 62.00 
0.00 (0.0 %)
   62.00  62.00  62.00  61.00  82,500  5,075,000,000 
SBA 17.30 
0.00 (0.0 %)
   17.30  17.10  17.30  17.05  113,900  1,948,000,000 
HOT 34.00 
0.00 (0.0 %)
   34.00  34.00  34.00  34.00 
PXS 6.50 
0.00 (0.0 %)
   6.50  6.30  6.50  6.21  548,100  3,483,000,000 
SFI 51.60 
0.00 (0.0 %)
   51.60  50.60  51.60  50.50  36,800  1,881,000,000 
HU1 11.00 
0.00 (0.0 %)
   11.00  11.00  11.20  11.00  20,000  222,000,000 
SGN 69.10 
0.00 (0.0 %)
   69.10  69.10  69.20  69.00  4,700  324,000,000  150,000  10,200,000,000 
SFC 25.85 
0.00 (0.0 %)
   25.85  25.85  25.85  25.85 
HTL 20.60 
0.00 (0.0 %)
   20.60  20.60  20.60  20.60 
SFG 12.00 
0.00 (0.0 %)
   12.00  11.60  12.00  11.60  34,900  412,000,000 
VSI 20.65 
0.00 (0.0 %)
   20.65  20.65  20.65  20.65 
TNA 14.70 
0.00 (0.0 %)
   14.70  14.70  14.85  14.20  539,600  7,898,000,000 
NAF 30.95 
0.00 (0.0 %)
   30.95  30.90  30.95  30.10  471,900  14,392,000,000 
TDC 21.30 
0.00 (0.0 %)
   21.30  20.70  21.50  20.70  654,500  13,731,000,000  1,000,000  19,900,000,000 
COM 44.00 
0.00 (0.0 %)
   44.00  44.00  44.00  44.00 
SZC 46.30 
0.00 (0.0 %)
   46.30  45.80  46.30  44.80  1,242,000  56,419,000,000 
CMX 13.60 
0.00 (0.0 %)
   13.60  13.50  13.70  13.30  553,800  7,476,000,000 
NVL 103.00 
0.00 (0.0 %)
   103.00  103.00  103.00  102.30  2,363,300  242,644,000,000  242,000  25,063,400,000 
DAH 10.10 
0.00 (0.0 %)
   10.10  9.80  10.15  9.40  596,800  5,867,000,000 
CRC 12.10 
0.00 (0.0 %)
   12.10  11.90  12.30  11.80  331,800  3,986,000,000 
AAM 10.80 
0.00 (0.0 %)
   10.80  10.80  10.80  10.50  2,400  25,000,000 
CTD 67.50 
0.00 (0.0 %)
   67.50  67.10  68.00  66.60  310,900  20,840,000,000 
TMP 45.00 
0.00 (0.0 %)
   45.00  45.00  45.00  45.00  5,600  252,000,000 
NSC 79.00 
0.00 (0.0 %)
   79.00  79.50  79.50  79.00  4,400  347,000,000 
YBM 9.00 
0.00 (0.0 %)
   9.00  8.40  9.20  8.37  87,500  754,000,000 
CVIC2103 0.06 
0.00 (0.0 %)
   0.06  0.06  0.06  0.05  211,600  11,000,000 
NBB 33.80 
0.00 (0.0 %)
   33.80  33.75  33.80  32.50  133,900  4,419,000,000 
TN1 36.70 
0.00 (0.0 %)
   36.70  36.70  36.70  36.30  7,400  270,000,000 
TDW 34.50 
0.00 (0.0 %)
   34.50  34.50  34.50  34.50 
MCP 26.20 
0.00 (0.0 %)
   26.20  26.20  26.20  26.20 
VNS 10.10 
0.00 (0.0 %)
   10.10  10.00  10.10  9.90  4,100  41,000,000 
LAF 15.00 
0.00 (0.0 %)
   15.00  13.95  15.00  13.95  8,000  112,000,000 
OPC 57.00 
0.00 (0.0 %)
   57.00  57.70  57.70  55.90  5,300  300,000,000 
DTT 14.00 
0.00 (0.0 %)
   14.00  14.00  14.00  14.00 
APG 26.50 
0.00 (0.0 %)
   26.50  26.00  27.40  25.35  2,183,400  58,036,000,000 
PJT 11.95 
0.00 (0.0 %)
   11.95  11.70  12.10  11.70  34,200  405,000,000 
SMA 10.00 
0.00 (0.0 %)
   10.00  10.00  10.00  10.00 
EMC 18.60 
0.00 (0.0 %)
   18.60  18.60  18.60  18.60 
PGD 32.00 
0.00 (0.0 %)
   32.00  31.50  32.00  31.20  14,900  469,000,000 
CLW 29.00 
0.00 (0.0 %)
   29.00  29.00  29.00  29.00 
DHG 101.00 
0.00 (0.0 %)
   101.00  100.00  101.70  99.40  42,300  4,250,000,000 
AMD 5.12 
0.00 (0.0 %)
   5.12  5.01  5.24  5.01  5,194,400  26,551,000,000 
TSC 10.30 
0.00 (0.0 %)
   10.30  10.00  10.30  9.99  2,043,200  20,690,000,000 
SSC 43.95 
0.00 (0.0 %)
   43.95  43.95  43.95  43.95 
TTE 10.00 
0.00 (0.0 %)
   10.00  10.00  10.00  10.00 
CMV 13.55 
0.00 (0.0 %)
   13.55  13.55  13.55  13.55 
LGC 52.00 
0.00 (0.0 %)
   52.00  52.00  52.00  48.40  1,000  50,000,000 
HCD 9.60 
-0.01 (-0.1 %)
   9.61  9.10  9.60  9.10  829,200  7,732,000,000 
VNE 9.09 
-0.01 (-0.1 %)
   9.10  8.71  9.10  8.69  1,663,100  14,672,000,000 
DSN 44.85 
-0.05 (-0.1 %)
   44.90  44.00  44.95  44.00  27,300  1,208,000,000 
CVT 38.95 
-0.05 (-0.1 %)
   39.00  38.90  39.00  38.90  7,900  307,000,000 
LGL 7.79 
-0.01 (-0.1 %)
   7.80  7.77  7.79  7.30  352,300  2,664,000,000 
TMS 70.90 
-0.10 (-0.1 %)
   71.00  69.60  72.00  68.10  164,300  11,503,000,000 
NTL 34.95 
-0.05 (-0.1 %)
   35.00  34.00  34.95  33.50  2,466,300  84,014,000,000 
BFC 32.85 
-0.05 (-0.2 %)
   32.90  32.40  32.90  32.00  285,800  9,266,000,000 
GAB 193.70 
-0.30 (-0.2 %)
   194.00  193.80  193.80  193.70  200  38,000,000 
PIT 6.18 
-0.01 (-0.2 %)
   6.19  6.10  6.19  6.00  10,500  64,000,000 
KDC 59.40 
-0.10 (-0.2 %)
   59.50  59.50  59.50  58.60  2,425,500  143,464,000,000 
BSI 27.45 
-0.05 (-0.2 %)
   27.50  27.20  27.70  26.50  1,085,800  29,525,000,000 
SAB 158.00 
-0.30 (-0.2 %)
   158.30  158.10  159.90  156.00  112,100  17,661,000,000  28,000  4,368,000,000 
DCM 24.70 
-0.05 (-0.2 %)
   24.75  24.15  24.70  24.10  3,255,000  79,282,000,000 
DXV 4.70 
-0.01 (-0.2 %)
   4.71  4.40  4.73  4.40  58,700  268,000,000 
SGR 23.45 
-0.05 (-0.2 %)
   23.50  22.30  23.90  22.30  53,700  1,232,000,000 
ITD 21.15 
-0.05 (-0.2 %)
   21.20  21.00  21.30  20.50  720,600  15,047,000,000 
SMB 40.80 
-0.10 (-0.2 %)
   40.90  40.95  40.95  40.50  60,500  2,461,000,000 
CTF 20.10 
-0.05 (-0.2 %)
   20.15  20.15  20.15  19.90  308,200  6,180,000,000  450,000  9,000,000,000 
TPB 40.00 
-0.10 (-0.2 %)
   40.10  39.60  40.40  39.50  6,615,400  263,718,000,000  5,096,000  204,349,600,000 
CHP 19.20 
-0.05 (-0.3 %)
   19.25  19.20  19.25  19.20  12,800  245,000,000 
CLL 38.35 
-0.10 (-0.3 %)
   38.45  37.70  38.45  37.00  95,400  3,606,000,000 
FCM 7.33 
-0.02 (-0.3 %)
   7.35  7.30  7.35  7.00  402,800  2,888,000,000 
TCH 17.20 
-0.05 (-0.3 %)
   17.25  17.00  17.40  16.90  7,047,600  120,278,000,000 
CLC 34.20 
-0.10 (-0.3 %)
   34.30  34.20  34.40  33.70  35,000  1,192,000,000 
HHS 6.69 
-0.02 (-0.3 %)
   6.71  6.62  6.72  6.54  3,223,400  21,455,000,000 
TPC 9.75 
-0.03 (-0.3 %)
   9.78  9.69  9.75  9.69  900  8,000,000 
FMC 47.50 
-0.15 (-0.3 %)
   47.65  46.50  47.50  46.50  365,600  17,181,000,000 
LIX 56.50 
-0.20 (-0.4 %)
   56.70  56.70  56.70  56.40  12,200  689,000,000 
CEE 13.90 
-0.05 (-0.4 %)
   13.95  13.90  13.90  13.90  700  9,000,000 
TDP 27.00 
-0.10 (-0.4 %)
   27.10  27.10  27.10  26.05  34,800  937,000,000 
ROS 5.33 
-0.02 (-0.4 %)
   5.35  5.30  5.35  5.22  11,543,200  61,015,000,000 
BWE 39.85 
-0.15 (-0.4 %)
   40.00  39.25  39.85  39.10  406,200  15,989,000,000 
IDI 7.27 
-0.03 (-0.4 %)
   7.30  7.20  7.48  7.20  3,749,500  27,407,000,000 
TCR 4.68 
-0.02 (-0.4 %)
   4.70  4.70  4.70  4.39  65,100  297,000,000 
VDS 34.10 
-0.15 (-0.4 %)
   34.25  33.30  34.25  33.30  961,600  32,445,000,000 
FUESSV50 21.50 
-0.10 (-0.5 %)
   21.60  21.50  21.50  21.30  23,000  491,000,000 
FUCVREIT 10.10 
-0.05 (-0.5 %)
   10.15  10.15  10.15  10.10  3,900  39,000,000 
CSM 19.00 
-0.10 (-0.5 %)
   19.10  18.70  19.00  18.30  186,300  3,454,000,000 
DTL 36.80 
-0.20 (-0.5 %)
   37.00  37.00  37.20  36.80  5,400  199,000,000 
E1VFVN30 24.85 
-0.14 (-0.6 %)
   24.99  24.50  24.90  24.10  2,542,900  61,560,000,000  5,200,000  125,920,000,000 
VJC 123.50 
-0.70 (-0.6 %)
   124.20  124.20  124.20  122.00  631,600  77,854,000,000 
HDB 25.55 
-0.15 (-0.6 %)
   25.70  25.65  25.65  25.30  1,870,000  47,676,000,000 
CPNJ2105 1.70 
-0.01 (-0.6 %)
   1.71  1.56  1.70  1.55  703,400  1,108,000,000 
DPR 67.40 
-0.40 (-0.6 %)
   67.80  67.20  67.50  66.20  300,300  20,063,000,000 
TCB 50.40 
-0.30 (-0.6 %)
   50.70  50.10  50.90  49.75  10,058,100  505,964,000,000  331,900  17,988,980,000 
TIX 33.30 
-0.20 (-0.6 %)
   33.50  33.50  33.85  32.90  19,400  650,000,000 
DBT 16.20 
-0.10 (-0.6 %)
   16.30  15.80  16.20  15.50  312,600  4,939,000,000 
VCI 63.70 
-0.40 (-0.6 %)
   64.10  63.10  64.10  62.30  4,799,100  303,013,000,000 
GEX 23.85 
-0.15 (-0.6 %)
   24.00  23.60  24.20  23.50  7,141,600  170,527,000,000 
BID 39.65 
-0.25 (-0.6 %)
   39.90  39.50  39.80  39.20  1,524,100  60,182,000,000 
UDC 7.69 
-0.05 (-0.6 %)
   7.74  7.74  7.74  7.20  18,100  133,000,000 
VNL 30.20 
-0.20 (-0.7 %)
   30.40  29.50  31.10  28.55  230,600  6,815,000,000 
HT1 22.45 
-0.15 (-0.7 %)
   22.60  21.55  22.70  21.55  4,555,500  100,838,000,000  3,000,000  63,150,000,000 
GAS 88.20 
-0.60 (-0.7 %)
   88.80  88.10  88.50  86.30  1,444,000  126,390,000,000 
THI 29.00 
-0.20 (-0.7 %)
   29.20  29.20  29.20  28.60  2,200  63,000,000 
LDG 7.22 
-0.05 (-0.7 %)
   7.27  7.10  7.31  7.04  8,835,500  63,201,000,000 
IBC 21.60 
-0.15 (-0.7 %)
   21.75  21.70  21.75  21.60  143,600  3,109,000,000  80,000  1,840,000,000 
PC1 36.00 
-0.25 (-0.7 %)
   36.25  35.30  36.00  34.60  2,846,800  100,414,000,000 
SBT 21.50 
-0.15 (-0.7 %)
   21.65  21.15  21.70  21.00  3,430,400  73,136,000,000 
CCL 14.30 
-0.10 (-0.7 %)
   14.40  14.00  14.40  13.75  999,900  14,008,000,000 
DXS 28.50 
-0.20 (-0.7 %)
   28.70  28.05  28.60  28.00  236,200  6,665,000,000 
TAC 56.50 
-0.40 (-0.7 %)
   56.90  56.70  56.70  55.00  9,400  522,000,000 
SRC 20.45 
-0.15 (-0.7 %)
   20.60  20.45  20.45  19.80  30,000  602,000,000 
SMC 52.60 
-0.40 (-0.8 %)
   53.00  51.60  52.60  50.60  1,277,800  66,243,000,000 
CVNM2107 1.29 
-0.01 (-0.8 %)
   1.30  1.27  1.29  1.21  81,100  101,000,000 
DXG 19.05 
-0.15 (-0.8 %)
   19.20  18.40  19.05  18.40  4,449,900  83,168,000,000 
PLX 49.60 
-0.40 (-0.8 %)
   50.00  49.50  50.00  49.30  981,600  48,696,000,000 
VTB 12.30 
-0.10 (-0.8 %)
   12.40  12.35  12.40  12.25  5,700  70,000,000 
NHH 36.90 
-0.30 (-0.8 %)
   37.20  36.90  37.20  36.50  339,200  12,478,000,000 
LHG 47.80 
-0.40 (-0.8 %)
   48.20  47.45  47.95  46.80  269,600  12,751,000,000 
SSB 35.70 
-0.30 (-0.8 %)
   36.00  35.60  35.80  35.50  1,626,800  57,997,000,000 
POW 11.65 
-0.10 (-0.9 %)
   11.75  11.60  11.75  11.50  10,082,200  117,059,000,000 
GIL 69.00 
-0.60 (-0.9 %)
   69.60  68.00  70.00  67.80  871,600  59,808,000,000 
TVB 23.00 
-0.20 (-0.9 %)
   23.20  22.70  23.40  22.65  494,200  11,313,000,000 
VCA 17.20 
-0.15 (-0.9 %)
   17.35  17.40  17.40  17.00  29,700  510,000,000 
POM 16.80 
-0.15 (-0.9 %)
   16.95  16.50  17.00  16.10  401,300  6,660,000,000 
MBB 28.00 
-0.25 (-0.9 %)
   28.25  27.90  28.10  27.65  9,451,000  263,560,000,000  2,000,000  59,000,000,000 
VPB 66.90 
-0.60 (-0.9 %)
   67.50  67.20  67.70  66.50  6,883,800  461,326,000,000  1,570,000  106,093,000,000 
DRC 32.70 
-0.30 (-0.9 %)
   33.00  32.90  33.00  32.05  2,443,000  79,593,000,000 
RAL 203.90 
-1.90 (-0.9 %)
   205.80  202.00  203.90  195.00  51,900  10,378,000,000 
AAA 16.05 
-0.15 (-0.9 %)
   16.20  16.00  16.20  15.80  5,319,000  85,021,000,000 
KOS 31.90 
-0.30 (-0.9 %)
   32.20  32.70  32.70  31.90  245,100  7,862,000,000 
ACB 31.80 
-0.30 (-0.9 %)
   32.10  31.80  32.00  31.45  3,882,100  123,342,000,000 
FPT 93.50 
-0.90 (-1.0 %)
   94.40  93.40  94.00  92.50  2,697,100  251,343,000,000  220,000  21,806,400,000 
SZL 51.50 
-0.50 (-1.0 %)
   52.00  52.00  52.00  51.40  17,500  905,000,000 
UIC 61.30 
-0.60 (-1.0 %)
   61.90  61.00  62.90  60.60  13,100  803,000,000 
TTF 7.13 
-0.07 (-1.0 %)
   7.20  7.10  7.20  7.08  4,648,300  33,116,000,000 
HPG 50.80 
-0.50 (-1.0 %)
   51.30  50.60  51.20  50.20  28,847,000  1,463,257,000,000  900,000  43,960,000,000 
DPM 35.15 
-0.35 (-1.0 %)
   35.50  34.90  35.40  34.35  4,537,700  157,856,000,000 
PNJ 90.10 
-0.90 (-1.0 %)
   91.00  89.70  91.00  89.20  494,900  44,495,000,000 
ELC 24.10 
-0.25 (-1.0 %)
   24.35  23.60  24.35  23.60  811,300  19,390,000,000 
KDH 41.75 
-0.45 (-1.1 %)
   42.20  41.50  42.00  41.00  2,785,500  115,509,000,000  1,900,000  77,900,000,000 
FCN 13.70 
-0.15 (-1.1 %)
   13.85  13.40  13.85  13.35  4,880,900  66,286,000,000 
CTG 31.50 
-0.35 (-1.1 %)
   31.85  31.50  31.70  31.30  8,136,200  256,317,000,000  590,000  19,474,500,000 
AST 53.70 
-0.60 (-1.1 %)
   54.30  54.20  55.50  53.60  37,600  2,031,000,000 
STB 26.80 
-0.30 (-1.1 %)
   27.10  26.85  27.05  26.50  14,211,800  380,564,000,000  2,480,000  70,872,000,000 
VNG 13.35 
-0.15 (-1.1 %)
   13.50  13.00  13.45  13.00  204,400  2,708,000,000 
VID 9.59 
-0.11 (-1.1 %)
   9.70  9.80  9.80  9.10  48,800  453,000,000 
EVE 17.40 
-0.20 (-1.1 %)
   17.60  16.75  17.50  16.60  190,200  3,212,000,000 
CII 17.35 
-0.20 (-1.1 %)
   17.55  17.25  17.55  17.10  2,858,600  49,415,000,000 
TDM 30.00 
-0.35 (-1.2 %)
   30.35  30.00  30.30  29.90  522,500  15,715,000,000 
AGG 42.80 
-0.50 (-1.2 %)
   43.30  43.00  43.10  42.20  1,406,800  59,756,000,000 
ACL 12.80 
-0.15 (-1.2 %)
   12.95  12.95  12.95  12.60  79,900  1,016,000,000 
GTA 16.90 
-0.20 (-1.2 %)
   17.10  17.05  17.05  16.40  23,500  388,000,000 
MSH 82.10 
-1.00 (-1.2 %)
   83.10  82.00  82.10  80.50  144,200  11,761,000,000 
PMG 16.40 
-0.20 (-1.2 %)
   16.60  16.60  16.60  16.30  5,400  88,000,000 
SVI 81.00 
-1.00 (-1.2 %)
   82.00  81.00  81.00  81.00  100  8,000,000 
TNT 9.70 
-0.12 (-1.2 %)
   9.82  9.52  9.74  9.20  545,300  5,108,000,000 
PME 80.00 
-1.00 (-1.2 %)
   81.00  81.00  81.00  80.00  400  32,000,000 
CSTB2105 4.79 
-0.06 (-1.2 %)
   4.85  3.66  4.80  3.66  23,600  107,000,000 
ASM 15.85 
-0.20 (-1.2 %)
   16.05  15.65  16.10  15.50  5,141,200  81,084,000,000 
VSH 27.65 
-0.35 (-1.3 %)
   28.00  27.10  27.70  27.10  144,700  3,948,000,000 
TCM 63.00 
-0.80 (-1.3 %)
   63.80  63.80  64.00  62.10  354,800  22,335,000,000  29,550  2,015,310,000 
FUESSVFL 20.40 
-0.26 (-1.3 %)
   20.66  20.45  20.45  20.20  16,500  335,000,000  1,147,000  23,421,740,000 
GTN 19.50 
-0.25 (-1.3 %)
   19.75  19.50  19.60  18.90  1,284,400  24,563,000,000 
VIC 85.60 
-1.10 (-1.3 %)
   86.70  85.50  86.40  85.00  4,524,800  388,110,000,000 
TRC 38.40 
-0.50 (-1.3 %)
   38.90  38.70  38.80  38.40  5,100  196,000,000 
VPD 15.35 
-0.20 (-1.3 %)
   15.55  15.55  15.60  15.30  51,000  785,000,000 
NLG 41.90 
-0.55 (-1.3 %)
   42.45  41.95  42.20  41.00  3,256,700  135,452,000,000 
DQC 22.75 
-0.30 (-1.3 %)
   23.05  23.10  23.10  22.10  106,800  2,417,000,000 
VND 52.90 
-0.70 (-1.3 %)
   53.60  52.90  53.40  52.10  7,346,100  387,057,000,000 
KHG 15.00 
-0.20 (-1.3 %)
   15.20  14.70  15.30  14.45  1,081,100  15,936,000,000 
FUEMAV30 17.05 
-0.23 (-1.3 %)
   17.28  17.27  17.27  16.78  26,800  456,000,000 
HAG 5.13 
-0.07 (-1.3 %)
   5.20  5.10  5.18  5.07  4,167,200  21,312,000,000 
QCG 7.10 
-0.10 (-1.4 %)
   7.20  7.00  7.20  6.99  387,300  2,740,000,000 
TNH 42.50 
-0.60 (-1.4 %)
   43.10  42.50  42.60  41.50  512,700  21,589,000,000  140,000  5,740,000,000 
RDP 13.40 
-0.20 (-1.5 %)
   13.60  13.00  13.60  12.80  40,000  520,000,000 
CAV 60.00 
-0.90 (-1.5 %)
   60.90  60.70  62.00  60.00  4,900  295,000,000 
HTN 46.50 
-0.70 (-1.5 %)
   47.20  47.00  47.00  45.80  345,000  15,965,000,000 
SBV 16.60 
-0.25 (-1.5 %)
   16.85  16.90  16.90  16.40  152,400  2,533,000,000 
PGI 26.10 
-0.40 (-1.5 %)
   26.50  25.05  26.50  25.05  13,600  348,000,000 
STG 26.10 
-0.40 (-1.5 %)
   26.50  25.15  26.50  25.15  22,700  587,000,000 
TCL 38.60 
-0.60 (-1.5 %)
   39.20  38.80  39.00  38.05  309,100  11,911,000,000 
KHP 7.07 
-0.11 (-1.5 %)
   7.18  7.18  7.20  7.00  255,300  1,813,000,000 
DBC 64.00 
-1.00 (-1.5 %)
   65.00  64.10  64.80  62.20  2,734,400  174,186,000,000  20,000  1,244,000,000 
PDR 81.60 
-1.30 (-1.6 %)
   82.90  82.50  82.50  80.20  3,349,600  272,499,000,000 
VCB 98.00 
-1.60 (-1.6 %)
   99.60  99.50  99.80  98.00  862,000  85,184,000,000 
VPS 15.30 
-0.25 (-1.6 %)
   15.55  15.30  15.30  15.00  8,200  124,000,000 
VGC 33.65 
-0.55 (-1.6 %)
   34.20  33.40  34.20  33.40  1,910,600  64,521,000,000 
DHC 85.50 
-1.40 (-1.6 %)
   86.90  86.50  86.60  85.40  594,400  51,022,000,000 
TMT 12.15 
-0.20 (-1.6 %)
   12.35  12.10  12.25  11.60  82,500  966,000,000 
EVG 12.10 
-0.20 (-1.6 %)
   12.30  12.30  12.30  11.70  205,100  2,450,000,000 
SSI 42.10 
-0.70 (-1.6 %)
   42.80  42.50  42.70  41.80  9,068,100  382,908,000,000 
HBC 15.00 
-0.25 (-1.6 %)
   15.25  15.00  15.20  14.85  4,365,500  65,545,000,000 
VOS 23.60 
-0.40 (-1.7 %)
   24.00  22.85  23.85  22.75  3,626,500  83,957,000,000 
CVPB2105 1.18 
-0.02 (-1.7 %)
   1.20  1.15  1.20  1.11  93,100  105,000,000 
TRA 88.30 
-1.50 (-1.7 %)
   89.80  87.60  90.00  87.60  7,000  623,000,000 
FUEVN100 18.09 
-0.31 (-1.7 %)
   18.40  18.30  18.70  18.08  39,900  724,000,000 
CDC 14.40 
-0.25 (-1.7 %)
   14.65  14.65  14.65  14.20  19,000  277,000,000  1,090,000  15,478,000,000 
BHN 62.30 
-1.10 (-1.7 %)
   63.40  62.00  63.00  61.50  8,700  540,000,000 
CMG 61.80 
-1.10 (-1.7 %)
   62.90  62.00  62.50  60.20  100,600  6,189,000,000 
TV2 54.30 
-1.00 (-1.8 %)
   55.30  54.40  55.50  53.10  614,700  33,337,000,000 
PET 27.00 
-0.50 (-1.8 %)
   27.50  26.80  27.45  26.00  3,458,200  92,351,000,000 
BTP 16.20 
-0.30 (-1.8 %)
   16.50  16.10  16.40  16.10  422,200  6,798,000,000 
TVS 37.20 
-0.70 (-1.8 %)
   37.90  36.30  37.40  36.30  91,200  3,361,000,000 
ITC 15.70 
-0.30 (-1.9 %)
   16.00  15.80  15.85  15.20  311,700  4,874,000,000 
HTV 15.50 
-0.30 (-1.9 %)
   15.80  15.50  15.60  15.35  31,400  486,000,000 
PHR 51.60 
-1.00 (-1.9 %)
   52.60  51.80  52.00  51.00  959,600  49,445,000,000 
YEG 15.35 
-0.30 (-1.9 %)
   15.65  15.65  15.65  15.35  141,100  2,181,000,000 
TTA 15.30 
-0.30 (-1.9 %)
   15.60  15.30  15.45  15.00  1,167,800  17,758,000,000 
SAV 28.00 
-0.55 (-1.9 %)
   28.55  28.30  28.30  27.30  67,000  1,869,000,000 
DCL 37.70 
-0.75 (-2.0 %)
   38.45  37.10  38.00  37.10  281,000  10,525,000,000 
ILB 32.50 
-0.65 (-2.0 %)
   33.15  32.00  33.15  32.00  182,500  5,915,000,000 
CVNM2108 1.99 
-0.04 (-2.0 %)
   2.03  1.50  2.00  1.50  310,100  591,000,000 
CTCB2101 19.90 
-0.40 (-2.0 %)
   20.30  19.00  20.00  19.00  35,500  697,000,000 
APC 21.90 
-0.45 (-2.0 %)
   22.35  22.30  22.30  21.50  68,500  1,492,000,000 
TLG 41.30 
-0.85 (-2.0 %)
   42.15  41.60  42.00  40.50  115,100  4,732,000,000 
AGR 16.65 
-0.35 (-2.1 %)
   17.00  16.50  16.85  16.30  2,442,900  40,516,000,000 
FIR 38.00 
-0.80 (-2.1 %)
   38.80  38.50  38.60  37.60  288,900  11,003,000,000 
VIX 18.60 
-0.40 (-2.1 %)
   19.00  18.60  18.90  18.35  2,809,700  52,226,000,000 
PAN 27.70 
-0.60 (-2.1 %)
   28.30  27.70  28.00  27.10  2,990,400  82,387,000,000 
CMSN2105 5.01 
-0.11 (-2.1 %)
   5.12  4.99  5.13  4.13  1,527,400  7,469,000,000 
GMD 49.80 
-1.10 (-2.2 %)
   50.90  50.10  51.20  49.50  5,013,100  251,182,000,000 
HII 18.00 
-0.40 (-2.2 %)
   18.40  17.90  18.05  17.40  994,200  17,665,000,000 
EIB 24.75 
-0.55 (-2.2 %)
   25.30  25.00  25.20  24.70  671,500  16,719,000,000 
CTI 15.65 
-0.35 (-2.2 %)
   16.00  15.60  15.90  15.35  1,060,400  16,581,000,000 
GEG 17.85 
-0.40 (-2.2 %)
   18.25  17.50  18.20  17.50  1,710,800  30,250,000,000 
VDP 37.65 
-0.85 (-2.2 %)
   38.50  37.10  39.00  37.00  1,800  67,000,000 
HCM 52.90 
-1.20 (-2.2 %)
   54.10  53.30  54.00  52.40  3,694,200  196,480,000,000 
VSC 65.50 
-1.50 (-2.2 %)
   67.00  66.70  66.70  63.90  174,300  11,270,000,000  460,000  30,360,000,000 
SKG 15.00 
-0.35 (-2.3 %)
   15.35  14.50  15.20  14.50  1,527,200  22,871,000,000 
TIP 42.50 
-1.00 (-2.3 %)
   43.50  43.00  43.20  42.20  303,700  12,935,000,000 
VIS 18.75 
-0.45 (-2.3 %)
   19.20  18.45  19.10  18.30  24,700  456,000,000 
HTI 16.40 
-0.40 (-2.4 %)
   16.80  16.40  16.60  16.20  120,900  1,978,000,000 
PSH 18.00 
-0.45 (-2.4 %)
   18.45  18.00  18.45  17.45  1,412,400  25,330,000,000 
SHI 17.95 
-0.45 (-2.4 %)
   18.40  17.80  18.50  17.60  708,600  12,648,000,000  48,000  864,000,000 
GDT 55.60 
-1.40 (-2.5 %)
   57.00  56.00  56.90  55.00  73,200  4,073,000,000 
TNI 4.36 
-0.11 (-2.5 %)
   4.47  4.25  4.45  4.25  3,087,400  13,280,000,000 
TCT 29.60 
-0.75 (-2.5 %)
   30.35  29.00  30.00  29.00  44,200  1,317,000,000 
CMBB2103 2.36 
-0.06 (-2.5 %)
   2.42  2.40  2.40  2.25  109,100  250,000,000 
MHC 11.75 
-0.30 (-2.5 %)
   12.05  11.65  11.90  11.40  2,437,700  28,422,000,000 
CVIC2105 1.55 
-0.04 (-2.5 %)
   1.59  1.50  1.59  1.48  627,700  947,000,000 
HAR 5.41 
-0.14 (-2.5 %)
   5.55  5.47  5.55  5.25  985,000  5,308,000,000 
MSB 28.70 
-0.75 (-2.5 %)
   29.45  29.00  29.20  28.65  3,332,800  96,323,000,000 
LPB 22.85 
-0.60 (-2.6 %)
   23.45  22.95  23.20  22.65  5,310,000  121,674,000,000  71,200  1,615,440,000 
FUEVFVND 25.50 
-0.68 (-2.6 %)
   26.18  25.80  25.90  25.50  6,411,900  164,869,000,000 
HAX 20.50 
-0.55 (-2.6 %)
   21.05  20.50  20.90  20.20  756,400  15,497,000,000 
TLD 7.02 
-0.19 (-2.6 %)
   7.21  7.15  7.19  6.82  934,100  6,578,000,000 
GVR 36.40 
-1.00 (-2.7 %)
   37.40  36.80  37.35  35.35  6,765,800  246,318,000,000 
PGC 25.40 
-0.70 (-2.7 %)
   26.10  24.30  25.90  24.30  207,400  5,156,000,000 
ADG 42.50 
-1.20 (-2.7 %)
   43.70  43.50  43.50  41.80  135,100  5,799,000,000 
CTCB2105 3.50 
-0.10 (-2.8 %)
   3.60  3.56  3.59  3.46  213,800  752,000,000 
CTS 28.00 
-0.80 (-2.8 %)
   28.80  28.30  28.55  27.30  1,021,200  28,622,000,000 
HAP 13.90 
-0.40 (-2.8 %)
   14.30  14.10  14.10  13.60  451,300  6,247,000,000 
LBM 62.00 
-1.80 (-2.8 %)
   63.80  63.80  65.30  62.00  3,800  238,000,000 
TTB 7.89 
-0.23 (-2.8 %)
   8.12  7.90  8.00  7.70  1,691,100  13,262,000,000 
DBD 47.70 
-1.40 (-2.9 %)
   49.10  49.00  49.00  47.00  186,200  8,935,000,000 
HVN 25.40 
-0.75 (-2.9 %)
   26.15  25.50  25.80  25.00  1,559,800  39,550,000,000  485,000  12,981,500,000 
HHP 13.00 
-0.40 (-3.0 %)
   13.40  12.80  13.20  12.70  898,900  11,603,000,000 
VHM 77.50 
-2.40 (-3.0 %)
   79.90  78.50  79.80  76.10  13,434,500  1,046,609,000,000  150,000  11,971,800,000 
ICT 24.20 
-0.75 (-3.0 %)
   24.95  23.80  24.60  23.30  400,600  9,576,000,000 
D2D 54.20 
-1.70 (-3.0 %)
   55.90  54.00  55.50  53.50  294,200  15,966,000,000 
HMC 28.60 
-0.90 (-3.1 %)
   29.50  29.00  29.30  28.45  702,800  20,147,000,000 
CFPT2103 2.53 
-0.08 (-3.1 %)
   2.61  2.51  2.60  2.51  55,500  140,000,000 
VRE 28.40 
-0.90 (-3.1 %)
   29.30  28.50  29.15  27.35  8,415,800  239,161,000,000 
FDC 12.60 
-0.40 (-3.1 %)
   13.00  12.50  13.30  12.20  36,400  461,000,000 
AAT 22.00 
-0.70 (-3.1 %)
   22.70  22.30  22.45  21.90  816,300  18,028,000,000 
ABS 18.80 
-0.60 (-3.1 %)
   19.40  19.10  19.10  18.40  1,050,800  19,567,000,000 
CRE 30.75 
-1.00 (-3.1 %)
   31.75  31.70  31.70  30.60  1,741,900  54,079,000,000 
CVIC2104 1.23 
-0.04 (-3.1 %)
   1.27  1.22  1.27  1.22  89,100  110,000,000 
HVH 10.70 
-0.35 (-3.2 %)
   11.05  10.55  10.95  10.35  2,032,100  21,626,000,000 
BCM 45.20 
-1.50 (-3.2 %)
   46.70  46.70  46.70  44.05  127,400  5,767,000,000 
CVNM2106 1.74 
-0.06 (-3.3 %)
   1.80  1.89  1.89  1.71  26,200  45,000,000 
VPH 7.50 
-0.26 (-3.4 %)
   7.76  7.40  7.60  7.22  1,758,500  12,991,000,000 
MDG 12.55 
-0.45 (-3.5 %)
   13.00  12.50  12.55  12.50  154,000  1,925,000,000 
VMD 57.00 
-2.10 (-3.6 %)
   59.10  58.00  60.00  57.00  53,700  3,111,000,000 
KMR 8.32 
-0.31 (-3.6 %)
   8.63  8.26  8.48  8.20  726,500  6,019,000,000 
CFPT2104 2.67 
-0.10 (-3.6 %)
   2.77  2.74  2.74  2.64  270,800  723,000,000 
CHDB2102 0.53 
-0.02 (-3.6 %)
   0.55  0.55  0.55  0.48  440,000  222,000,000 
L10 17.00 
-0.65 (-3.7 %)
   17.65  16.60  18.50  16.45  3,100  55,000,000 
CHPG2111 2.49 
-0.10 (-3.9 %)
   2.59  2.43  2.60  2.43  2,078,100  5,219,000,000 
STK 49.50 
-2.00 (-3.9 %)
   51.50  51.50  51.50  49.10  23,200  1,152,000,000 
SPM 22.30 
-1.00 (-4.3 %)
   23.30  21.70  23.30  21.70  70,800  1,541,000,000 
CMSN2106 0.87 
-0.04 (-4.4 %)
   0.91  0.80  0.93  0.80  396,700  324,000,000 
HPX 30.55 
-1.45 (-4.5 %)
   32.00  30.50  32.00  30.50  410,100  12,718,000,000 
PTC 10.20 
-0.50 (-4.7 %)
   10.70  11.40  11.40  10.20  16,800  188,000,000 
CVJC2102 0.60 
-0.03 (-4.8 %)
   0.63  0.85  0.85  0.55  140,400  81,000,000 
CSTB2106 0.77 
-0.04 (-4.9 %)
   0.81  0.64  0.94  0.64  621,200  544,000,000 
VAF 11.40 
-0.60 (-5.0 %)
   12.00  11.40  11.40  11.40  100  1,000,000 
CPNJ2104 0.90 
-0.05 (-5.3 %)
   0.95  0.87  0.95  0.87  161,700  147,000,000 
CVHM2107 3.22 
-0.18 (-5.3 %)
   3.40  3.20  3.37  2.50  730,900  2,261,000,000 
CHPG2109 7.02 
-0.40 (-5.4 %)
   7.42  7.00  7.06  6.90  16,500  115,000,000 
FIT 13.50 
-0.80 (-5.6 %)
   14.30  13.80  14.05  13.30  15,552,000  210,973,000,000 
CCI 20.15 
-1.20 (-5.6 %)
   21.35  21.00  22.80  20.15  5,900  128,000,000 
PHC 17.00 
-1.05 (-5.8 %)
   18.05  17.50  18.05  16.90  475,200  8,188,000,000 
TEG 13.65 
-0.90 (-6.2 %)
   14.55  13.90  14.25  13.55  506,600  6,971,000,000 
BBC 61.00 
-4.10 (-6.3 %)
   65.10  64.50  64.50  60.60  1,600  99,000,000 
FUCTVGF2 10.20 
-0.70 (-6.4 %)
   10.90  10.90  10.90  10.20  47,700  488,000,000 
CVRE2105 1.31 
-0.09 (-6.4 %)
   1.40  1.40  1.40  1.28  313,900  414,000,000 
CFPT2105 3.93 
-0.27 (-6.4 %)
   4.20  4.00  4.10  3.60  774,400  3,034,000,000  30,000  86,100,000 
ST8 10.70 
-0.75 (-6.6 %)
   11.45  10.65  10.75  10.65  5,600  59,000,000 
RIC 21.40 
-1.50 (-6.6 %)
   22.90  21.40  22.00  21.30  20,700  442,000,000 
CVJC2101 2.99 
-0.21 (-6.6 %)
   3.20  3.09  4.18  2.89  44,000  131,000,000 
LEC 13.90 
-1.00 (-6.7 %)
   14.90  15.00  15.00  13.90  2,300  34,000,000 
NVT 9.35 
-0.70 (-7.0 %)
   10.05  10.05  10.05  9.35  96,200  914,000,000 
AGM 38.65 
-2.90 (-7.0 %)
   41.55  38.70  40.00  38.65  107,100  4,154,000,000 
HRC 62.50 
-4.70 (-7.0 %)
   67.20  62.50  62.50  62.50  200  12,000,000 
CVRE2106 2.06 
-0.17 (-7.6 %)
   2.23  2.11  2.20  1.80  2,825,900  5,681,000,000 
CKDH2103 0.59 
-0.05 (-7.8 %)
   0.64  0.64  0.64  0.54  538,200  315,000,000 
CNVL2102 0.68 
-0.06 (-8.1 %)
   0.74  0.73  1.00  0.66  428,100  326,000,000 
CVNM2105 0.03 
-0.02 (-40.0 %)
   0.05  0.02  0.10  0.02  379,700  13,000,000 
                       
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung