TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch sử giá / Toàn bộ cổ phiếu GD tại HOSE - ngày 17/01/2020
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX: 979 điểm      4.65 điểm, tương đương 0.48 %
132cp ( 9cp)       109cp       141cp ( 15cp)
KLGD khớp lệnh: 114,716,080 cổ phiếu;    GTGD khớp lệnh: 2,308.2 tỉ đồng
KLGD thỏa thuận: 44,024,893 cổ phiếu;    GTGD thỏa thuận: 835.9 tỉ đồng
Giá đóng cửa
Thay đổi (+/-%)
Giá tham chiếu
Giá mở cửa
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
KLGD khớp lệnh
GTGD khớp lệnh
KLGD thỏa thuận
GTGD thỏa thuận
RIC 5.97 
0.39 (7.0 %)
   5.58  5.57  5.97  5.57  2,000  12,000,000 
DTL 19.90 
1.30 (7.0 %)
   18.60  19.90  19.90  19.90  20 
GAB 31.60 
2.05 (6.9 %)
   29.55  31.60  31.60  30.50  164,740  5,201,000,000 
CTD 52.70 
3.40 (6.9 %)
   49.30  48.90  52.70  48.90  251,890  13,077,000,000 
PJT 12.40 
0.80 (6.9 %)
   11.60  10.80  12.40  10.80  1,240  14,000,000 
VNL 15.55 
1.00 (6.9 %)
   14.55  15.55  15.55  15.55  10 
DIC 2.18 
0.14 (6.9 %)
   2.04  2.04  2.18  2.00  458,160  978,000,000 
SMB 35.00 
2.20 (6.7 %)
   32.80  33.80  35.05  33.30  153,570  5,290,000,000 
CLG 3.19 
0.20 (6.7 %)
   2.99  3.19  3.19  3.18  25,400  81,000,000 
KPF 20.80 
1.30 (6.7 %)
   19.50  19.50  20.80  19.50  240  5,000,000 
CIG 2.09 
0.13 (6.6 %)
   1.96  1.83  2.09  1.83  1,130  2,000,000 
VIS 24.85 
1.35 (5.7 %)
   23.50  23.50  24.85  22.85  1,670  39,000,000 
POM 5.90 
0.32 (5.7 %)
   5.58  5.90  5.90  5.90  20 
HVX 4.11 
0.22 (5.7 %)
   3.89  4.11  4.11  4.11  10 
TBC 24.40 
1.30 (5.6 %)
   23.10  23.90  24.50  22.50  2,510  61,000,000 
VCB 94.50 
5.00 (5.6 %)
   89.50  89.50  94.50  89.50  2,219,790  204,138,000,000  31,000  2,737,300,000 
TEG 5.39 
0.27 (5.3 %)
   5.12  5.39  5.39  5.39  10 
APC 19.95 
0.95 (5.0 %)
   19.00  19.00  19.95  18.50  14,390  273,000,000 
GSP 11.00 
0.50 (4.8 %)
   10.50  10.95  11.00  10.95  1,230  13,000,000 
TCT 45.00 
2.00 (4.7 %)
   43.00  45.00  45.00  45.00  440  20,000,000 
C32 21.85 
0.85 (4.0 %)
   21.00  22.00  22.00  20.95  19,580  415,000,000 
NHH 47.65 
1.70 (3.7 %)
   45.95  46.00  47.80  46.00  249,380  11,736,000,000 
MCP 14.65 
0.50 (3.5 %)
   14.15  14.65  14.65  14.65  10 
HAI 2.37 
0.08 (3.5 %)
   2.29  2.29  2.45  2.22  2,763,790  6,526,000,000 
GTA 12.00 
0.40 (3.4 %)
   11.60  12.15  12.20  12.00  310  4,000,000 
BSI 7.80 
0.26 (3.4 %)
   7.54  7.54  8.00  7.54  12,750  96,000,000 
VID 4.55 
0.15 (3.4 %)
   4.40  4.55  4.55  4.55  20 
STG 16.50 
0.50 (3.1 %)
   16.00  16.00  16.50  16.00  60  1,000,000 
MCG 1.75 
0.05 (2.9 %)
   1.70  1.59  1.75  1.59  9,580  16,000,000 
TPC 9.11 
0.26 (2.9 %)
   8.85  9.11  9.11  9.11  10 
SRC 19.00 
0.50 (2.7 %)
   18.50  19.40  19.60  19.00  8,480  165,000,000 
FCM 6.23 
0.16 (2.6 %)
   6.07  6.40  6.40  6.05  3,720  23,000,000 
PTL 3.79 
0.09 (2.4 %)
   3.70  3.70  3.79  3.70  170  1,000,000 
NAV 19.00 
0.45 (2.4 %)
   18.55  19.00  19.00  19.00  20 
CSV 21.20 
0.50 (2.4 %)
   20.70  20.80  21.30  20.80  15,870  334,000,000 
CEE 15.00 
0.35 (2.4 %)
   14.65  14.90  15.05  14.90  10,100  151,000,000 
CCL 7.40 
0.17 (2.4 %)
   7.23  7.23  7.40  7.20  86,780  635,000,000 
SZC 15.70 
0.35 (2.3 %)
   15.35  15.30  15.90  15.30  90,430  1,409,000,000 
DBC 22.50 
0.50 (2.3 %)
   22.00  22.00  22.80  21.90  158,030  3,550,000,000 
SKG 11.95 
0.25 (2.1 %)
   11.70  11.90  11.95  11.75  39,300  466,000,000 
KHP 9.70 
0.20 (2.1 %)
   9.50  9.70  9.70  9.70  50 
DGW 25.20 
0.50 (2.0 %)
   24.70  24.70  25.30  24.70  691,710  17,340,000,000 
ASP 7.14 
0.14 (2.0 %)
   7.00  7.01  7.17  7.00  13,030  92,000,000 
FRT 18.40 
0.35 (1.9 %)
   18.05  18.05  18.75  18.05  216,410  3,996,000,000 
EVE 10.55 
0.20 (1.9 %)
   10.35  10.20  10.60  10.20  6,920  71,000,000 
STB 10.60 
0.20 (1.9 %)
   10.40  10.45  10.70  10.40  6,094,750  63,950,000,000 
DTA 5.90 
0.11 (1.9 %)
   5.79  5.40  5.90  5.39  3,510  19,000,000 
SFG 6.01 
0.11 (1.9 %)
   5.90  6.03  6.03  6.01  12,790  77,000,000 
PHC 11.20 
0.20 (1.8 %)
   11.00  11.05  11.30  10.90  215,220  2,393,000,000 
HBC 11.40 
0.20 (1.8 %)
   11.20  11.20  11.55  11.20  2,228,380  25,379,000,000 
TRA 58.00 
1.00 (1.8 %)
   57.00  56.50  58.00  56.50  11,090  629,000,000 
TRC 33.00 
0.55 (1.7 %)
   32.45  32.00  33.75  32.00  71,230  2,396,000,000  531,280  17,874,836,000 
TCH 39.60 
0.65 (1.7 %)
   38.95  39.00  39.60  38.90  1,110,320  43,758,000,000 
HCD 2.48 
0.04 (1.6 %)
   2.44  2.55  2.55  2.40  116,550  283,000,000 
ATG 0.63 
0.01 (1.6 %)
   0.62  0.62  0.65  0.62  17,490  11,000,000 
VCF 195.00 
2.90 (1.5 %)
   192.10  193.00  195.00  193.00  500  97,000,000 
VJC 148.20 
2.20 (1.5 %)
   146.00  146.00  148.40  146.00  506,950  74,694,000,000  501,400  71,031,220,000 
PAC 24.85 
0.35 (1.4 %)
   24.50  25.00  25.00  24.50  1,860  46,000,000 
EIB 17.80 
0.25 (1.4 %)
   17.55  17.50  18.00  17.50  751,480  13,356,000,000  16,065,460  279,011,523,000 
LGL 7.40 
0.10 (1.4 %)
   7.30  7.40  7.40  7.40  10 
HAR 3.09 
0.04 (1.3 %)
   3.05  3.09  3.12  3.05  188,380  580,000,000 
SJF 1.59 
0.02 (1.3 %)
   1.57  1.63  1.64  1.58  189,450  305,000,000 
TV2 80.00 
1.00 (1.3 %)
   79.00  79.00  80.20  79.00  14,010  1,109,000,000 
SGR 16.00 
0.20 (1.3 %)
   15.80  16.00  16.00  16.00  20 
VPH 4.00 
0.05 (1.3 %)
   3.95  4.09  4.09  3.90  15,150  60,000,000 
BTP 12.05 
0.15 (1.3 %)
   11.90  11.70  12.05  11.50  8,700  101,000,000 
BHN 73.90 
0.90 (1.2 %)
   73.00  73.90  73.90  73.90  10  1,000,000 
SVC 41.50 
0.50 (1.2 %)
   41.00  41.00  41.50  41.00  10,260  421,000,000 
UIC 37.50 
0.45 (1.2 %)
   37.05  35.30  37.50  35.30  300  11,000,000 
BIC 25.80 
0.30 (1.2 %)
   25.50  25.50  25.80  25.50  2,020  52,000,000 
AMD 1.74 
0.02 (1.2 %)
   1.72  1.70  1.81  1.69  1,035,180  1,806,000,000 
DAH 8.80 
0.10 (1.1 %)
   8.70  8.70  8.80  8.30  3,718,260  31,482,000,000 
ANV 22.05 
0.25 (1.1 %)
   21.80  21.85  22.20  21.85  226,070  4,972,000,000 
BMC 14.00 
0.15 (1.1 %)
   13.85  13.80  14.00  13.80  100,170  1,392,000,000 
VCI 28.80 
0.30 (1.1 %)
   28.50  28.50  29.45  28.50  30,490  871,000,000  500,000  14,500,000,000 
HAG 3.88 
0.04 (1.0 %)
   3.84  3.85  3.91  3.84  852,640  3,305,000,000  40,000  153,600,000 
GEX 19.90 
0.20 (1.0 %)
   19.70  19.70  20.05  19.65  1,160,880  23,035,000,000  2,273,051  44,779,104,700 
OPC 45.50 
0.45 (1.0 %)
   45.05  48.00  48.20  45.00  2,070  93,000,000 
KSB 15.35 
0.15 (1.0 %)
   15.20  15.10  15.35  15.05  96,990  1,475,000,000 
GMD 21.40 
0.20 (0.9 %)
   21.20  21.20  21.40  21.00  208,740  4,432,000,000  1,192,000  25,270,400,000 
PLX 56.20 
0.50 (0.9 %)
   55.70  56.00  56.80  56.00  128,190  7,203,000,000 
PNJ 90.70 
0.80 (0.9 %)
   89.90  90.00  90.90  89.70  738,240  66,641,000,000 
BMP 45.70 
0.40 (0.9 %)
   45.30  45.60  45.80  45.10  23,030  1,048,000,000 
HAH 11.45 
0.10 (0.9 %)
   11.35  11.40  11.45  11.35  77,780  886,000,000 
LSS 4.74 
0.04 (0.9 %)
   4.70  4.76  4.76  4.72  1,580  7,000,000 
DHA 31.00 
0.25 (0.8 %)
   30.75  30.50  31.00  30.50  4,470  137,000,000 
DCL 24.90 
0.20 (0.8 %)
   24.70  24.70  25.00  24.40  2,250  56,000,000 
AAA 12.50 
0.10 (0.8 %)
   12.40  12.40  12.70  12.40  1,558,730  19,510,000,000 
SSI 19.25 
0.15 (0.8 %)
   19.10  19.20  19.50  19.00  2,832,740  54,504,000,000 
BMI 25.70 
0.20 (0.8 %)
   25.50  25.50  26.00  25.20  30,680  785,000,000 
VSC 26.70 
0.20 (0.8 %)
   26.50  26.30  27.10  26.30  68,150  1,835,000,000 
CRC 13.50 
0.10 (0.7 %)
   13.40  13.40  13.50  13.30  19,820  265,000,000 
NBB 20.40 
0.15 (0.7 %)
   20.25  20.55  20.55  20.05  4,980  101,000,000  580,000  12,557,000,000 
DHG 88.00 
0.60 (0.7 %)
   87.40  87.40  88.00  87.40  6,390  559,000,000 
GIL 16.40 
0.10 (0.6 %)
   16.30  16.50  16.50  16.35  4,510  74,000,000 
MWG 116.10 
0.70 (0.6 %)
   115.40  115.40  116.20  115.40  435,030  50,436,000,000 
PC1 17.60 
0.10 (0.6 %)
   17.50  17.60  17.60  17.20  94,810  1,649,000,000 
DRL 52.80 
0.30 (0.6 %)
   52.50  52.80  53.10  52.80  3,100  164,000,000 
TLG 38.00 
0.20 (0.5 %)
   37.80  37.80  39.35  37.00  13,270  496,000,000 
SAB 234.50 
1.20 (0.5 %)
   233.30  233.30  234.50  233.00  12,580  2,947,000,000 
VNG 19.70 
0.10 (0.5 %)
   19.60  19.60  19.70  19.30  314,110  6,145,000,000 
SZL 40.00 
0.20 (0.5 %)
   39.80  39.80  41.05  39.40  67,960  2,749,000,000 
AGM 10.35 
0.05 (0.5 %)
   10.30  10.30  10.35  9.90  510  5,000,000 
SBV 10.70 
0.05 (0.5 %)
   10.65  10.65  10.70  10.65  20,660  221,000,000 
CMX 11.00 
0.05 (0.5 %)
   10.95  10.95  11.50  10.90  8,530  95,000,000 
TVT 22.70 
0.10 (0.4 %)
   22.60  22.80  23.15  22.70  800  18,000,000 
TCB 23.40 
0.10 (0.4 %)
   23.30  23.40  23.60  23.30  1,875,160  43,864,000,000 
BFC 11.75 
0.05 (0.4 %)
   11.70  11.65  11.75  11.65  394,980  4,621,000,000 
VIP 4.97 
0.02 (0.4 %)
   4.95  4.99  4.99  4.95  7,100  35,000,000 
HTV 13.00 
0.05 (0.4 %)
   12.95  12.55  13.00  12.55  900  11,000,000 
CSM 13.80 
0.05 (0.4 %)
   13.75  13.75  14.00  13.75  11,820  163,000,000 
DRH 2.79 
0.01 (0.4 %)
   2.78  2.65  2.90  2.65  540,390  1,485,000,000  228,000  611,040,000 
HNG 14.00 
0.05 (0.4 %)
   13.95  14.00  14.00  13.90  293,900  4,092,000,000  20,000  260,000,000 
VND 14.45 
0.05 (0.3 %)
   14.40  14.45  14.45  14.00  198,600  2,852,000,000 
VNM 118.60 
0.40 (0.3 %)
   118.20  118.20  118.60  117.80  375,030  44,397,000,000  223,490  26,474,625,400 
HT1 14.95 
0.05 (0.3 %)
   14.90  14.70  15.00  14.70  151,130  2,257,000,000 
ILB 15.25 
0.05 (0.3 %)
   15.20  16.25  16.25  15.25  1,580  25,000,000 
IMP 49.15 
0.15 (0.3 %)
   49.00  49.00  49.15  48.35  6,570  319,000,000 
REE 36.50 
0.10 (0.3 %)
   36.40  36.25  36.95  36.25  737,100  27,040,000,000 
HTN 18.25 
0.05 (0.3 %)
   18.20  18.20  18.25  18.00  62,400  1,133,000,000 
IBC 20.45 
0.05 (0.2 %)
   20.40  20.40  20.50  20.35  120,590  2,465,000,000 
FLC 4.12 
0.01 (0.2 %)
   4.11  4.10  4.22  4.09  4,414,520  18,300,000,000 
AST 84.80 
0.20 (0.2 %)
   84.60  84.60  85.00  84.60  32,110  2,720,000,000 
VPB 21.90 
0.05 (0.2 %)
   21.85  21.95  22.15  21.70  2,388,200  52,275,000,000  1,606,000  33,695,400,000 
CTG 24.95 
0.05 (0.2 %)
   24.90  25.20  25.40  24.60  6,412,750  160,248,000,000  1,310,000  30,392,000,000 
CAV 56.10 
0.10 (0.2 %)
   56.00  56.10  56.10  56.10  710  40,000,000 
DSN 58.60 
0.10 (0.2 %)
   58.50  58.50  58.60  58.20  2,950  172,000,000 
DVP 36.05 
0.05 (0.1 %)
   36.00  36.00  36.05  35.90  6,790  244,000,000 
LCG 7.29 
0.01 (0.1 %)
   7.28  7.35  7.50  7.19  220,340  1,618,000,000  100,000  778,000,000 
PET 7.69 
0.01 (0.1 %)
   7.68  7.65  7.70  7.63  31,930  244,000,000 
PHR 40.15 
0.05 (0.1 %)
   40.10  40.20  41.40  40.00  176,820  7,148,000,000 
FCN 9.99 
0.01 (0.1 %)
   9.98  9.98  9.99  9.92  116,340  1,160,000,000 
BCE 6.90 
0.00 (0.0 %)
   6.90  6.82  6.90  6.81  10,900  75,000,000 
DPM 12.50 
0.00 (0.0 %)
   12.50  12.50  12.55  12.40  142,700  1,782,000,000 
NTL 22.90 
0.00 (0.0 %)
   22.90  23.10  23.10  22.80  49,930  1,148,000,000 
FDC 12.45 
0.00 (0.0 %)
   12.45  13.30  13.30  12.45  2,010  25,000,000 
EVG 2.50 
0.00 (0.0 %)
   2.50  2.42  2.50  2.42  549,110  1,357,000,000 
NNC 48.30 
0.00 (0.0 %)
   48.30  48.40  48.40  48.30  1,090  53,000,000 
NSC 88.70 
0.00 (0.0 %)
   88.70  88.70  88.70  88.70  320  28,000,000 
DPR 40.50 
0.00 (0.0 %)
   40.50  41.00  41.20  40.00  12,200  494,000,000 
SCD 29.00 
0.00 (0.0 %)
   29.00  29.00  29.00  29.00 
SFC 21.80 
0.00 (0.0 %)
   21.80  21.80  21.80  21.80 
VPG 23.00 
0.00 (0.0 %)
   23.00  23.00  23.10  22.90  104,120  2,395,000,000 
NKG 9.90 
0.00 (0.0 %)
   9.90  9.90  10.00  9.68  719,550  7,091,000,000  5,881,790  62,052,884,500 
SHP 22.50 
0.00 (0.0 %)
   22.50  22.50  22.50  22.50 
LM8 17.00 
0.00 (0.0 %)
   17.00  17.00  17.00  17.00 
SHI 8.90 
0.00 (0.0 %)
   8.90  8.90  8.90  8.76  179,950  1,591,000,000  749,000  6,227,700,000 
SII 17.90 
0.00 (0.0 %)
   17.90  17.90  17.90  17.90  10 
LEC 16.00 
0.00 (0.0 %)
   16.00  16.00  16.00  16.00  900  14,000,000 
LGC 39.50 
0.00 (0.0 %)
   39.50  39.50  39.50  39.50 
VAF 9.09 
0.00 (0.0 %)
   9.09  9.09  9.09  9.09 
MDG 13.50 
0.00 (0.0 %)
   13.50  13.50  13.50  13.50 
MHC 3.51 
0.00 (0.0 %)
   3.51  3.51  3.51  3.51 
SGT 4.97 
0.00 (0.0 %)
   4.97  4.67  4.97  4.67  30 
BCG 6.21 
0.00 (0.0 %)
   6.21  6.21  6.29  6.17  124,720  775,000,000 
VNS 11.00 
0.00 (0.0 %)
   11.00  10.75  11.00  10.70  11,240  120,000,000 
MBB 22.00 
0.00 (0.0 %)
   22.00  22.05  22.25  21.90  4,776,330  105,572,000,000  79,000  1,801,200,000 
DMC 71.70 
0.00 (0.0 %)
   71.70  71.70  71.70  71.70 
RDP 7.90 
0.00 (0.0 %)
   7.90  7.90  7.90  7.90 
ACC 20.50 
0.00 (0.0 %)
   20.50  20.50  20.50  20.50 
VSH 22.40 
0.00 (0.0 %)
   22.40  22.10  22.90  22.10  18,120  406,000,000 
PMG 17.80 
0.00 (0.0 %)
   17.80  17.45  17.80  17.45  3,940  69,000,000 
DTT 13.50 
0.00 (0.0 %)
   13.50  13.50  13.50  13.50 
ACL 21.20 
0.00 (0.0 %)
   21.20  21.40  22.05  21.00  18,940  404,000,000 
PME 54.00 
0.00 (0.0 %)
   54.00  53.50  54.00  53.50  3,190  172,000,000 
YBM 3.70 
0.00 (0.0 %)
   3.70  3.70  3.70  3.68  1,210  4,000,000 
PXS 5.70 
0.00 (0.0 %)
   5.70  5.70  5.70  5.70  26,870  153,000,000 
PXI 2.95 
0.00 (0.0 %)
   2.95  3.09  3.09  2.95  36,410  109,000,000 
PTC 6.19 
0.00 (0.0 %)
   6.19  6.19  6.19  6.19 
RAL 73.50 
0.00 (0.0 %)
   73.50  74.00  74.00  73.50  280  21,000,000 
PPC 25.90 
0.00 (0.0 %)
   25.90  25.90  26.20  25.55  110,390  2,849,000,000 
PXT 1.20 
0.00 (0.0 %)
   1.20  1.20  1.20  1.20  200 
AGR 3.41 
0.00 (0.0 %)
   3.41  3.41  3.44  3.40  17,700  61,000,000 
SAV 9.00 
0.00 (0.0 %)
   9.00  9.00  9.00  9.00  240  2,000,000 
TTB 3.80 
0.00 (0.0 %)
   3.80  3.80  3.89  3.78  390,380  1,483,000,000 
APG 9.80 
0.00 (0.0 %)
   9.80  9.80  9.80  9.60  694,330  6,765,000,000 
NVL 56.00 
0.00 (0.0 %)
   56.00  55.50  56.20  55.10  271,200  15,096,000,000  855,000  49,090,000,000 
NVT 6.03 
0.00 (0.0 %)
   6.03  6.38  6.38  6.03  20 
OGC 3.49 
0.00 (0.0 %)
   3.49  3.49  3.52  3.47  543,930  1,898,000,000  488,680  1,808,116,000 
PGI 16.00 
0.00 (0.0 %)
   16.00  16.00  16.00  16.00 
VPI 42.35 
0.00 (0.0 %)
   42.35  42.35  42.55  42.10  138,380  5,864,000,000 
PIT 3.60 
0.00 (0.0 %)
   3.60  3.60  3.60  3.60  10 
DXV 3.30 
0.00 (0.0 %)
   3.30  3.30  3.30  3.30 
TVS 13.60 
0.00 (0.0 %)
   13.60  13.50  13.60  13.50  21,210  286,000,000 
PDR 25.60 
0.00 (0.0 %)
   25.60  25.60  25.70  25.40  731,700  18,664,000,000  70,000  1,792,000,000 
S4A 27.50 
0.00 (0.0 %)
   27.50  27.50  27.50  27.30  2,900  79,000,000 
HRC 45.50 
0.00 (0.0 %)
   45.50  45.50  45.50  45.50 
CLW 23.00 
0.00 (0.0 %)
   23.00  23.00  23.00  23.00 
HSL 7.42 
0.00 (0.0 %)
   7.42  7.40  7.50  7.40  47,800  355,000,000 
TAC 25.40 
0.00 (0.0 %)
   25.40  25.30  25.40  24.00  650  16,000,000 
VDS 7.40 
0.00 (0.0 %)
   7.40  7.40  7.40  7.40 
HQC 1.03 
0.00 (0.0 %)
   1.03  1.04  1.05  1.03  1,129,780  1,170,000,000 
GEG 25.25 
0.00 (0.0 %)
   25.25  25.25  25.60  25.15  359,460  9,085,000,000 
HTT 1.07 
0.00 (0.0 %)
   1.07  1.09  1.09  1.07  10,030  11,000,000 
HU1 7.90 
0.00 (0.0 %)
   7.90  7.90  7.90  7.90 
HU3 7.80 
0.00 (0.0 %)
   7.80  7.80  7.80  7.80  1,640  13,000,000 
HTI 11.40 
0.00 (0.0 %)
   11.40  10.85  11.40  10.80  16,010  174,000,000 
HTL 20.00 
0.00 (0.0 %)
   20.00  20.90  20.90  19.90  4,670  94,000,000 
TMS 29.00 
0.00 (0.0 %)
   29.00  29.00  29.00  28.95  15,490  449,000,000 
HOT 50.90 
0.00 (0.0 %)
   50.90  50.90  50.90  50.90 
COM 49.15 
0.00 (0.0 %)
   49.15  49.15  49.15  49.15  10 
VGC 18.00 
0.00 (0.0 %)
   18.00  18.00  18.10  18.00  251,850  4,535,000,000 
TCO 13.00 
0.00 (0.0 %)
   13.00  13.00  13.00  13.00 
TIX 31.00 
0.00 (0.0 %)
   31.00  31.00  31.00  31.00 
THI 27.20 
0.00 (0.0 %)
   27.20  27.20  27.20  27.20  200  5,000,000 
TLD 4.38 
0.00 (0.0 %)
   4.38  4.32  4.50  4.31  170,270  742,000,000 
TCL 20.50 
0.00 (0.0 %)
   20.50  20.50  20.50  20.30  4,150  85,000,000 
HII 9.75 
0.00 (0.0 %)
   9.75  9.75  9.80  9.70  92,660  906,000,000 
VMD 23.00 
0.00 (0.0 %)
   23.00  23.00  23.00  23.00 
DAT 17.35 
0.00 (0.0 %)
   17.35  17.35  17.35  17.35 
CMV 17.95 
0.00 (0.0 %)
   17.95  17.95  17.95  17.95 
HHS 3.13 
0.00 (0.0 %)
   3.13  3.18  3.18  3.12  305,740  959,000,000 
VFG 42.80 
0.00 (0.0 %)
   42.80  40.00  42.80  40.00  1,010  40,000,000 
SVT 7.93 
0.00 (0.0 %)
   7.93  7.93  7.93  7.93 
CCI 14.15 
0.00 (0.0 %)
   14.15  14.15  14.15  14.15 
TN1 64.30 
0.00 (0.0 %)
   64.30  64.00  64.30  64.00  1,700  109,000,000 
SMA 14.10 
0.00 (0.0 %)
   14.10  14.10  14.10  14.10 
KDH 25.80 
0.00 (0.0 %)
   25.80  25.80  25.90  25.70  79,520  2,049,000,000 
JVC 3.10 
0.00 (0.0 %)
   3.10  3.10  3.20  3.08  64,040  198,000,000 
KBC 15.80 
0.00 (0.0 %)
   15.80  15.75  15.95  15.55  1,878,920  29,656,000,000 
SMC 11.90 
0.00 (0.0 %)
   11.90  12.00  12.00  11.50  69,050  812,000,000 
BRC 10.20 
0.00 (0.0 %)
   10.20  10.20  10.20  10.20  20 
LCM 0.66 
0.00 (0.0 %)
   0.66  0.66  0.67  0.64  3,730  2,000,000 
SJD 17.30 
0.00 (0.0 %)
   17.30  17.05  17.30  17.05  5,830  100,000,000 
LAF 9.11 
0.00 (0.0 %)
   9.11  9.11  9.11  9.11 
C47 10.70 
0.00 (0.0 %)
   10.70  10.50  10.70  10.50  6,820  72,000,000 
FMC 25.65 
0.00 (0.0 %)
   25.65  25.65  25.80  25.20  27,910  715,000,000 
BTT 33.90 
0.00 (0.0 %)
   33.90  33.90  33.90  33.90 
FUCVREIT 6.95 
0.00 (0.0 %)
   6.95  6.95  6.95  6.95 
FUCTVGF2 11.10 
0.00 (0.0 %)
   11.10  11.10  11.10  11.10 
CII 26.00 
0.00 (0.0 %)
   26.00  25.40  26.30  25.40  755,260  19,615,000,000 
HVG 8.40 
0.00 (0.0 %)
   8.40  8.40  8.40  8.30  31,980  268,000,000 
SVI 64.30 
0.00 (0.0 %)
   64.30  64.30  64.30  64.30 
CLL 26.00 
0.00 (0.0 %)
   26.00  26.00  26.00  26.00 
VNE 3.55 
0.00 (0.0 %)
   3.55  3.55  3.58  3.55  16,080  57,000,000 
DHM 4.10 
0.00 (0.0 %)
   4.10  3.82  4.10  3.82  3,720  14,000,000 
ITD 9.40 
0.00 (0.0 %)
   9.40  9.40  9.40  9.40  4,000  38,000,000 
SPM 12.70 
0.00 (0.0 %)
   12.70  12.70  12.70  12.70  190  2,000,000 
FUCTVGF1 11.90 
0.00 (0.0 %)
   11.90  11.90  11.90  11.90 
FTS 11.00 
0.00 (0.0 %)
   11.00  11.10  11.10  11.00  3,600  40,000,000 
TMT 5.50 
0.00 (0.0 %)
   5.50  5.50  5.50  5.50 
VIC 114.90 
-0.10 (-0.1 %)
   115.00  114.90  115.10  114.40  169,100  19,434,000,000 
GAS 93.20 
-0.10 (-0.1 %)
   93.30  93.30  94.20  92.70  281,760  26,281,000,000 
VHM 86.00 
-0.10 (-0.1 %)
   86.10  86.20  87.90  86.00  552,190  47,988,000,000  120,000  10,428,000,000 
YEG 37.00 
-0.05 (-0.1 %)
   37.05  37.90  37.90  37.00  8,390  312,000,000 
NCT 68.90 
-0.10 (-0.1 %)
   69.00  68.60  68.90  68.60  5,690  391,000,000 
BVH 65.90 
-0.10 (-0.2 %)
   66.00  66.10  66.10  65.70  131,930  8,687,000,000 
NLG 27.00 
-0.05 (-0.2 %)
   27.05  27.05  27.10  26.90  140,900  3,802,000,000 
DBD 53.30 
-0.10 (-0.2 %)
   53.40  52.50  53.90  52.50  15,350  818,000,000 
IDI 4.85 
-0.01 (-0.2 %)
   4.86  4.87  4.92  4.85  198,060  964,000,000 
BWE 22.15 
-0.05 (-0.2 %)
   22.20  22.20  22.25  22.00  70,080  1,552,000,000 
CTI 21.15 
-0.05 (-0.2 %)
   21.20  21.10  21.30  20.70  303,570  6,382,000,000 
CHP 20.25 
-0.05 (-0.2 %)
   20.30  20.30  20.30  20.25  5,000  101,000,000 
GMC 18.75 
-0.05 (-0.3 %)
   18.80  18.50  18.75  18.50  1,850  34,000,000 
CMG 34.50 
-0.10 (-0.3 %)
   34.60  34.60  34.60  34.10  18,780  646,000,000 
PTB 67.30 
-0.20 (-0.3 %)
   67.50  67.50  67.50  66.80  67,380  4,522,000,000 
DAG 6.70 
-0.02 (-0.3 %)
   6.72  6.73  6.73  6.67  144,390  970,000,000 
SAM 9.55 
-0.03 (-0.3 %)
   9.58  9.50  9.64  9.41  86,210  822,000,000 
DQC 15.70 
-0.05 (-0.3 %)
   15.75  15.80  15.95  15.70  2,150  34,000,000 
SBA 15.05 
-0.05 (-0.3 %)
   15.10  15.10  15.20  15.05  5,730  86,000,000 
PVD 14.65 
-0.05 (-0.3 %)
   14.70  14.80  14.85  14.65  1,366,970  20,175,000,000 
PGC 14.50 
-0.05 (-0.3 %)
   14.55  14.30  14.50  14.30  4,030  58,000,000 
HVH 14.45 
-0.05 (-0.3 %)
   14.50  14.50  14.50  14.10  178,490  2,546,000,000 
HDB 28.55 
-0.10 (-0.3 %)
   28.65  28.70  28.95  28.55  2,061,530  59,199,000,000  109,452  2,916,895,800 
SRF 14.00 
-0.05 (-0.4 %)
   14.05  14.20  14.20  14.00  2,030  28,000,000 
QBS 2.72 
-0.01 (-0.4 %)
   2.73  2.75  2.75  2.68  38,580  104,000,000 
CTF 22.75 
-0.10 (-0.4 %)
   22.85  23.20  23.20  22.60  135,820  3,095,000,000 
LIX 42.80 
-0.20 (-0.5 %)
   43.00  43.00  43.00  42.80  13,070  561,000,000 
ASM 6.20 
-0.03 (-0.5 %)
   6.23  6.24  6.27  6.20  1,299,900  8,101,000,000 
TDH 10.20 
-0.05 (-0.5 %)
   10.25  10.35  10.35  10.05  407,530  4,143,000,000 
AGG 29.70 
-0.15 (-0.5 %)
   29.85  29.80  29.90  29.65  229,940  6,844,000,000 
GDT 29.30 
-0.15 (-0.5 %)
   29.45  29.60  29.60  29.30  770  23,000,000 
KDC 19.10 
-0.10 (-0.5 %)
   19.20  19.20  19.20  18.80  63,340  1,200,000,000 
HUB 18.90 
-0.10 (-0.5 %)
   19.00  19.00  19.00  18.90  1,010  19,000,000 
SBT 18.50 
-0.10 (-0.5 %)
   18.60  18.50  18.50  18.40  1,465,060  27,001,000,000  289,550  5,269,810,000 
FTM 1.83 
-0.01 (-0.5 %)
   1.84  1.84  1.85  1.80  173,540  316,000,000 
TIP 18.15 
-0.10 (-0.5 %)
   18.25  18.10  18.40  18.00  4,840  88,000,000 
TNA 18.10 
-0.10 (-0.5 %)
   18.20  18.10  18.20  17.50  77,200  1,381,000,000  608,600  11,013,210,000 
PDN 69.20 
-0.40 (-0.6 %)
   69.60  70.00  70.00  65.30  8,160  571,000,000 
VRE 32.60 
-0.20 (-0.6 %)
   32.80  33.15  33.15  32.50  872,560  28,555,000,000 
TDG 1.61 
-0.01 (-0.6 %)
   1.62  1.65  1.65  1.60  25,260  41,000,000 
LHG 15.90 
-0.10 (-0.6 %)
   16.00  16.00  16.00  15.70  19,610  309,000,000 
DHC 39.35 
-0.25 (-0.6 %)
   39.60  40.20  40.30  38.70  137,220  5,381,000,000 
VOS 1.56 
-0.01 (-0.6 %)
   1.57  1.55  1.59  1.51  40,150  63,000,000 
TNT 1.55 
-0.01 (-0.6 %)
   1.56  1.49  1.55  1.49  21,560  33,000,000 
VPD 14.90 
-0.10 (-0.7 %)
   15.00  15.20  15.20  14.90  2,900  44,000,000 
MSH 43.60 
-0.30 (-0.7 %)
   43.90  44.10  44.10  43.60  36,100  1,577,000,000 
FPT 57.60 
-0.40 (-0.7 %)
   58.00  58.00  58.10  57.00  1,388,810  79,895,000,000 
HAS 7.15 
-0.05 (-0.7 %)
   7.20  7.15  7.15  7.15  2,000  14,000,000 
KOS 28.10 
-0.20 (-0.7 %)
   28.30  28.50  28.60  27.90  138,070  3,890,000,000 
KMR 2.71 
-0.02 (-0.7 %)
   2.73  2.66  2.71  2.65  20,930  56,000,000 
SCS 133.00 
-1.00 (-0.7 %)
   134.00  134.00  134.00  132.50  16,680  2,217,000,000 
ITA 2.63 
-0.02 (-0.8 %)
   2.65  2.64  2.65  2.63  1,961,180  5,176,000,000 
AAM 12.70 
-0.10 (-0.8 %)
   12.80  12.70  12.70  12.70  450  6,000,000 
VTO 7.50 
-0.06 (-0.8 %)
   7.56  7.56  7.56  7.50  6,300  47,000,000 
DCM 5.92 
-0.05 (-0.8 %)
   5.97  5.96  5.96  5.92  159,370  947,000,000 
DPG 34.90 
-0.30 (-0.9 %)
   35.20  34.20  35.80  34.20  80,370  2,832,000,000 
HID 2.31 
-0.02 (-0.9 %)
   2.33  2.35  2.37  2.30  51,120  119,000,000 
HMC 11.40 
-0.10 (-0.9 %)
   11.50  11.40  11.40  11.40  10 
SFI 22.50 
-0.20 (-0.9 %)
   22.70  22.35  22.70  22.35  1,050  24,000,000 
BID 53.50 
-0.50 (-0.9 %)
   54.00  54.10  54.60  53.10  643,490  34,593,000,000 
HSG 8.44 
-0.08 (-0.9 %)
   8.52  8.52  8.62  8.30  4,436,910  37,662,000,000 
FIR 31.60 
-0.30 (-0.9 %)
   31.90  31.80  32.00  31.60  46,140  1,466,000,000 
NAF 25.55 
-0.25 (-1.0 %)
   25.80  25.90  25.90  25.10  23,970  609,000,000 
TNI 10.10 
-0.10 (-1.0 %)
   10.20  10.25  10.25  10.00  150,850  1,522,000,000  1,595,140  16,270,428,000 
THG 45.40 
-0.45 (-1.0 %)
   45.85  45.60  45.60  44.65  5,670  255,000,000 
TDM 25.00 
-0.25 (-1.0 %)
   25.25  25.25  25.30  24.95  115,280  2,887,000,000 
LDG 7.68 
-0.08 (-1.0 %)
   7.76  7.70  7.82  7.68  452,930  3,496,000,000 
HAX 14.00 
-0.15 (-1.1 %)
   14.15  14.15  14.20  13.85  106,420  1,490,000,000 
SCR 5.24 
-0.06 (-1.1 %)
   5.30  5.30  5.30  5.24  581,300  3,067,000,000 
DRC 25.95 
-0.30 (-1.1 %)
   26.25  26.25  26.40  25.60  746,440  19,472,000,000 
HCM 21.60 
-0.25 (-1.1 %)
   21.85  21.85  22.10  21.60  693,850  15,130,000,000 
TTF 2.59 
-0.03 (-1.1 %)
   2.62  2.63  2.63  2.59  359,490  938,000,000 
SJS 16.90 
-0.20 (-1.2 %)
   17.10  17.10  17.10  16.80  83,780  1,422,000,000 
HAP 3.36 
-0.04 (-1.2 %)
   3.40  3.40  3.41  3.36  10,790  36,000,000 
TCM 20.90 
-0.25 (-1.2 %)
   21.15  21.20  21.35  20.80  260,590  5,473,000,000 
HPG 25.00 
-0.30 (-1.2 %)
   25.30  25.30  25.65  24.90  6,329,150  159,974,000,000  450,000  11,371,500,000 
STK 16.50 
-0.20 (-1.2 %)
   16.70  16.85  17.00  16.50  55,320  918,000,000 
PVT 15.30 
-0.20 (-1.3 %)
   15.50  15.50  15.50  15.25  202,040  3,097,000,000 
HPX 26.55 
-0.35 (-1.3 %)
   26.90  26.90  26.90  26.50  340,240  9,058,000,000  350,000  9,100,000,000 
QCG 3.70 
-0.05 (-1.3 %)
   3.75  3.85  3.85  3.70  53,400  198,000,000 
HVN 32.55 
-0.45 (-1.4 %)
   33.00  33.00  33.00  32.55  155,850  5,089,000,000  20,000  665,000,000 
GTN 17.60 
-0.25 (-1.4 %)
   17.85  17.85  17.90  17.60  99,820  1,764,000,000 
ADS 10.45 
-0.15 (-1.4 %)
   10.60  9.87  10.45  9.87  310  3,000,000 
CVT 20.65 
-0.30 (-1.4 %)
   20.95  21.00  21.10  20.60  80,310  1,671,000,000 
ELC 6.72 
-0.10 (-1.5 %)
   6.82  6.73  6.76  6.72  41,900  282,000,000 
TLH 4.00 
-0.06 (-1.5 %)
   4.06  4.08  4.09  3.94  144,090  574,000,000 
VHC 38.50 
-0.60 (-1.5 %)
   39.10  39.50  39.50  38.40  78,530  3,058,000,000 
PAN 28.00 
-0.45 (-1.6 %)
   28.45  28.10  28.15  27.80  1,150  32,000,000 
TPB 21.55 
-0.35 (-1.6 %)
   21.90  22.15  22.15  21.55  37,830  822,000,000 
CRE 24.10 
-0.40 (-1.6 %)
   24.50  24.35  24.50  24.00  135,760  3,285,000,000 
VSI 19.90 
-0.35 (-1.7 %)
   20.25  21.65  21.65  19.90  460  10,000,000 
HDC 22.10 
-0.40 (-1.8 %)
   22.50  22.10  22.50  21.85  297,060  6,569,000,000 
CTS 7.10 
-0.13 (-1.8 %)
   7.23  7.27  7.27  7.02  21,700  154,000,000 
TYA 13.65 
-0.25 (-1.8 %)
   13.90  13.95  13.95  13.50  25,940  355,000,000 
TCD 10.90 
-0.20 (-1.8 %)
   11.10  10.70  10.90  10.70  210  2,000,000 
POW 10.80 
-0.20 (-1.8 %)
   11.00  11.05  11.05  10.80  1,629,430  17,729,000,000 
NT2 18.30 
-0.35 (-1.9 %)
   18.65  18.60  18.65  18.30  223,890  4,130,000,000 
TDC 8.40 
-0.17 (-2.0 %)
   8.57  8.59  8.59  8.40  81,140  682,000,000 
CLC 31.35 
-0.65 (-2.0 %)
   32.00  32.50  32.50  30.60  8,800  280,000,000 
PLP 9.40 
-0.20 (-2.1 %)
   9.60  9.40  9.40  9.40  350  3,000,000 
LBM 27.75 
-0.60 (-2.1 %)
   28.35  27.25  27.75  27.20  610  17,000,000 
HDG 29.95 
-0.65 (-2.1 %)
   30.60  30.50  30.50  29.95  114,120  3,432,000,000 
MSN 55.00 
-1.20 (-2.1 %)
   56.20  56.10  56.40  55.00  496,940  27,688,000,000  170,000  9,450,000,000 
SHA 4.45 
-0.10 (-2.2 %)
   4.55  4.40  4.45  4.40  2,010  9,000,000 
DXG 13.00 
-0.30 (-2.3 %)
   13.30  13.40  13.40  12.90  1,474,240  19,376,000,000 
TVB 15.05 
-0.35 (-2.3 %)
   15.40  15.35  15.45  15.00  114,840  1,751,000,000 
IJC 14.95 
-0.35 (-2.3 %)
   15.30  15.30  15.35  14.90  242,980  3,658,000,000 
TGG 1.70 
-0.04 (-2.3 %)
   1.74  1.74  1.74  1.65  146,120  248,000,000 
ITC 16.60 
-0.40 (-2.4 %)
   17.00  16.70  16.90  16.50  11,390  190,000,000 
TS4 3.65 
-0.09 (-2.4 %)
   3.74  3.54  3.65  3.54  12,410  44,000,000 
BBC 55.10 
-1.40 (-2.5 %)
   56.50  58.90  58.90  55.10  20  1,000,000 
SGN 87.50 
-2.30 (-2.6 %)
   89.80  88.00  88.00  86.00  2,090  182,000,000 
DIG 12.60 
-0.35 (-2.7 %)
   12.95  13.00  13.00  12.60  1,151,600  14,658,000,000  57,000  741,000,000 
VTB 13.60 
-0.40 (-2.9 %)
   14.00  14.00  14.40  13.35  1,470  20,000,000 
VDP 30.00 
-0.90 (-2.9 %)
   30.90  30.00  30.00  30.00  2,000  60,000,000 
CDC 16.50 
-0.50 (-2.9 %)
   17.00  16.50  16.50  16.50  10 
D2D 66.90 
-2.10 (-3.0 %)
   69.00  69.00  69.10  64.20  289,540  19,517,000,000 
DLG 1.79 
-0.06 (-3.2 %)
   1.85  1.80  1.87  1.75  5,878,850  10,547,000,000 
TMP 35.00 
-1.35 (-3.7 %)
   36.35  36.65  36.65  35.00  410  15,000,000 
CNG 23.70 
-1.00 (-4.0 %)
   24.70  23.95  24.95  23.70  14,580  348,000,000 
ROS 10.00 
-0.50 (-4.8 %)
   10.50  10.00  10.35  9.81  3,456,810  34,520,000,000  6,800,000  74,800,000,000 
FIT 8.85 
-0.45 (-4.8 %)
   9.30  9.30  9.30  8.85  539,050  4,907,000,000 
L10 13.05 
-0.85 (-6.1 %)
   13.90  13.05  13.05  13.05  10 
SC5 23.80 
-1.65 (-6.5 %)
   25.45  23.80  23.80  23.80  10 
ST8 14.10 
-1.00 (-6.6 %)
   15.10  14.10  14.10  14.10  280  4,000,000 
ABT 31.00 
-2.20 (-6.6 %)
   33.20  31.00  31.00  31.00  40  1,000,000 
EMC 13.75 
-1.00 (-6.8 %)
   14.75  13.75  13.75  13.75  10 
TTE 11.00 
-0.80 (-6.8 %)
   11.80  11.00  11.00  11.00  210  2,000,000 
TSC 2.33 
-0.17 (-6.8 %)
   2.50  2.53  2.53  2.33  413,510  988,000,000 
VPS 12.25 
-0.90 (-6.8 %)
   13.15  12.25  12.25  12.25  10 
PGD 35.15 
-2.60 (-6.9 %)
   37.75  35.55  35.55  35.15  13,810  486,000,000 
VRC 7.16 
-0.53 (-6.9 %)
   7.69  7.16  7.16  7.16  7,070  51,000,000  130,000  930,800,000 
TNC 13.45 
-1.00 (-6.9 %)
   14.45  13.45  13.45  13.45  1,000  13,000,000 
TCR 2.28 
-0.17 (-6.9 %)
   2.45  2.28  2.45  2.28  1,050  2,000,000 
SSC 48.85 
-3.65 (-7.0 %)
   52.50  50.00  50.00  48.85  60  3,000,000 
ICT 16.05 
-1.20 (-7.0 %)
   17.25  16.05  16.05  16.05  10,440  168,000,000 
LMH 3.61 
-0.27 (-7.0 %)
   3.88  3.61  3.61  3.61  870  3,000,000 
TDW 24.05 
-1.80 (-7.0 %)
   25.85  24.05  24.05  24.05  10 
AGF 4.94 
-0.37 (-7.0 %)
   5.31  4.94  4.94  4.94  10 
PNC 13.30 
-1.00 (-7.0 %)
   14.30  15.20  15.20  13.30  20 
UDC 3.72 
-0.28 (-7.0 %)
   4.00  3.72  3.72  3.72  10 
                       
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung