MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch sử giá / Toàn bộ cổ phiếu GD tại HOSE - ngày 08/02/2023
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX: 1072.2 điểm      6.38 điểm, tương đương 0.6 %
181cp ( 10cp)       81cp       139cp ( 4cp)
KLGD khớp lệnh: 480,268,400 cổ phiếu;    GTGD khớp lệnh: 8,099.2 tỉ đồng
KLGD thỏa thuận: 89,049,182 cổ phiếu;    GTGD thỏa thuận: 1,910.7 tỉ đồng
Giá đóng cửa
Thay đổi (+/-%)
Giá tham chiếu
Giá mở cửa
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
KLGD khớp lệnh
GTGD khớp lệnh
KLGD thỏa thuận
GTGD thỏa thuận
ABR 13.00 
0.85 (7.00 %)
   12.15  13.00  13.00  13.00  4,300  55,000,000 
ADG 27.80 
1.80 (6.92 %)
   26.00  27.50  27.80  27.50  8,600  238,000,000 
FIT 4.35 
0.28 (6.88 %)
   4.07  4.10  4.35  4.08  2,382,300  10,286,000,000 
PSH 6.07 
0.39 (6.87 %)
   5.68  5.73  6.07  5.69  2,322,800  13,745,000,000 
TSC 3.74 
0.24 (6.86 %)
   3.50  3.51  3.74  3.48  2,708,700  10,107,000,000 
BBC 57.70 
3.70 (6.85 %)
   54.00  55.00  57.70  54.70  300  16,000,000 
DCL 28.10 
1.80 (6.84 %)
   26.30  26.65  28.10  26.65  387,600  10,835,000,000 
ABT 36.90 
2.35 (6.80 %)
   34.55  35.60  36.90  35.60  300  10,000,000 
TNT 3.94 
0.25 (6.78 %)
   3.69  3.93  3.94  3.90  385,500  1,516,000,000 
ST8 12.80 
0.80 (6.67 %)
   12.00  12.80  12.80  12.80  933,600  11,950,000,000 
HSG 14.45 
0.90 (6.64 %)
   13.55  13.60  14.45  13.05  14,944,500  206,904,000,000 
NKG 14.00 
0.85 (6.46 %)
   13.15  13.40  14.05  12.85  11,111,300  150,053,000,000 
LEC 5.85 
0.35 (6.36 %)
   5.50  5.50  5.85  5.50  2,500  13,000,000 
VRC 8.73 
0.48 (5.82 %)
   8.25  8.25  8.77  8.00  20,500  166,000,000 
CKG 20.05 
1.10 (5.80 %)
   18.95  19.00  20.05  18.15  519,900  10,042,000,000 
RDP 6.87 
0.37 (5.69 %)
   6.50  6.66  6.94  6.50  46,300  318,000,000 
HPG 20.85 
1.10 (5.57 %)
   19.75  19.75  21.10  19.75  33,812,500  688,126,000,000 
SII 13.30 
0.70 (5.56 %)
   12.60  13.30  13.30  13.30  100  1,000,000 
NAV 20.45 
1.05 (5.41 %)
   19.40  20.45  20.45  20.45  200  4,000,000 
LCG 10.75 
0.55 (5.39 %)
   10.20  10.30  10.90  9.81  12,738,400  132,126,000,000 
TLH 6.76 
0.34 (5.30 %)
   6.42  6.67  6.80  6.44  523,000  3,447,000,000 
BTP 13.75 
0.60 (4.56 %)
   13.15  13.20  13.75  13.20  9,500  127,000,000 
PGV 19.20 
0.80 (4.35 %)
   18.40  18.40  19.50  18.40  40,700  766,000,000 
ABS 6.20 
0.25 (4.20 %)
   5.95  5.99  6.30  5.95  729,200  4,484,000,000 
GMH 10.50 
0.40 (3.96 %)
   10.10  10.40  10.50  10.20  1,900  19,000,000 
KSB 22.10 
0.80 (3.76 %)
   21.30  21.70  22.55  20.60  2,680,900  57,388,000,000 
TVT 23.85 
0.85 (3.70 %)
   23.00  23.00  23.85  23.00  3,000  69,000,000 
DAH 4.80 
0.17 (3.67 %)
   4.63  4.75  4.85  4.66  157,900  754,000,000 
HCM 24.15 
0.85 (3.65 %)
   23.30  23.70  24.40  22.85  3,467,700  82,166,000,000 
TDH 3.05 
0.10 (3.39 %)
   2.95  3.10  3.10  2.98  75,800  229,000,000 
ITD 13.85 
0.45 (3.36 %)
   13.40  13.40  13.90  13.35  95,700  1,311,000,000 
HHV 12.45 
0.40 (3.32 %)
   12.05  12.10  12.80  11.70  7,237,600  88,319,000,000  338,682  3,996,447,600 
PVT 19.10 
0.60 (3.24 %)
   18.50  18.85  19.30  18.60  1,565,800  29,592,000,000 
PJT 9.60 
0.30 (3.23 %)
   9.30  9.60  9.60  9.60  1,000  9,000,000 
CLC 35.80 
1.10 (3.17 %)
   34.70  34.85  35.80  34.50  2,200  76,000,000 
SAB 197.20 
6.00 (3.14 %)
   191.20  189.00  198.50  189.00  109,700  21,607,000,000 
TCM 49.50 
1.50 (3.13 %)
   48.00  48.00  49.75  48.00  922,800  45,091,000,000 
DRH 5.10 
0.15 (3.03 %)
   4.95  5.05  5.19  4.78  3,592,100  17,903,000,000 
VCI 28.00 
0.80 (2.94 %)
   27.20  27.55  28.40  26.75  4,737,000  130,548,000,000 
BMP 61.00 
1.70 (2.87 %)
   59.30  59.50  61.80  59.50  167,700  10,131,000,000 
TEG 8.79 
0.23 (2.69 %)
   8.56  8.66  8.80  8.25  122,000  1,052,000,000 
FDC 23.50 
0.60 (2.62 %)
   22.90  23.50  23.50  23.50  100  2,000,000 
CII 13.85 
0.35 (2.59 %)
   13.50  13.75  13.95  13.35  2,758,900  37,693,000,000 
LPB 13.90 
0.35 (2.58 %)
   13.55  13.65  14.20  13.55  9,302,200  128,679,000,000  100,000  1,300,000,000 
SJS 46.80 
1.15 (2.52 %)
   45.65  47.00  47.00  45.40  149,300  6,908,000,000 
APG 5.70 
0.14 (2.52 %)
   5.56  5.58  5.86  5.50  1,031,900  5,797,000,000 
DBC 14.35 
0.35 (2.50 %)
   14.00  14.15  14.50  13.65  2,300,300  32,423,000,000 
CTG 29.90 
0.70 (2.40 %)
   29.20  29.25  30.20  29.20  3,158,400  93,868,000,000  70,000  2,030,000,000 
VCB 94.20 
2.20 (2.39 %)
   92.00  92.10  96.20  92.10  884,800  84,206,000,000  66,000  6,231,400,000 
NAF 10.75 
0.25 (2.38 %)
   10.50  10.30  10.80  10.30  191,800  2,037,000,000 
SSI 19.50 
0.45 (2.36 %)
   19.05  19.40  19.70  18.70  12,539,800  240,498,000,000  720,000  14,364,000,000 
HVX 3.07 
0.07 (2.33 %)
   3.00  3.00  3.07  2.97  9,800  29,000,000 
CTS 13.80 
0.30 (2.22 %)
   13.50  13.60  13.90  13.30  879,400  11,963,000,000 
SMC 9.71 
0.21 (2.21 %)
   9.50  9.50  10.00  9.44  266,300  2,567,000,000 
YEG 9.50 
0.20 (2.15 %)
   9.30  9.35  9.50  9.29  20,700  194,000,000 
ANV 30.90 
0.65 (2.15 %)
   30.25  31.00  31.15  28.60  962,800  29,364,000,000 
FTS 19.10 
0.40 (2.14 %)
   18.70  19.00  19.45  18.40  901,400  17,059,000,000 
TMS 53.90 
1.10 (2.08 %)
   52.80  52.90  53.90  52.90  18,500  986,000,000 
VCG 19.75 
0.40 (2.07 %)
   19.35  19.65  20.25  18.80  6,864,400  132,965,000,000 
HID 3.10 
0.06 (1.97 %)
   3.04  3.04  3.10  3.03  48,500  147,000,000 
BMC 13.10 
0.25 (1.95 %)
   12.85  12.85  13.45  12.85  19,800  259,000,000 
DBT 10.80 
0.20 (1.89 %)
   10.60  10.80  10.80  10.50  15,300  163,000,000 
POM 5.55 
0.10 (1.83 %)
   5.45  5.45  5.75  5.38  96,400  528,000,000 
TLD 3.35 
0.06 (1.82 %)
   3.29  3.29  3.38  3.28  278,400  927,000,000 
SCR 6.20 
0.11 (1.81 %)
   6.09  6.15  6.37  5.99  3,503,600  21,502,000,000 
FCN 11.30 
0.20 (1.80 %)
   11.10  11.30  11.55  10.65  2,170,500  24,204,000,000 
GDT 28.50 
0.50 (1.79 %)
   28.00  28.45  29.00  28.45  35,500  1,013,000,000 
VND 14.60 
0.25 (1.74 %)
   14.35  14.60  14.95  14.10  15,731,900  228,103,000,000  40,000  576,000,000 
IJC 11.85 
0.20 (1.72 %)
   11.65  11.65  12.00  11.30  1,277,700  14,965,000,000 
HTL 17.80 
0.30 (1.71 %)
   17.50  17.50  18.00  17.50  3,900  69,000,000 
DGW 41.70 
0.70 (1.71 %)
   41.00  41.80  42.05  41.00  681,400  28,287,000,000 
QCG 4.18 
0.07 (1.70 %)
   4.11  4.12  4.19  4.00  55,000  225,000,000 
HDB 18.30 
0.30 (1.67 %)
   18.00  17.80  18.40  17.70  1,806,900  32,553,000,000  12,417,000  223,506,000,000 
VNS 18.40 
0.30 (1.66 %)
   18.10  18.10  18.40  18.10  700  12,000,000 
TCB 27.85 
0.45 (1.64 %)
   27.40  27.50  27.95  27.40  2,709,000  74,866,000,000  5,900,000  162,436,000,000 
AST 56.90 
0.90 (1.61 %)
   56.00  57.00  57.00  55.10  24,500  1,372,000,000 
IMP 56.90 
0.90 (1.61 %)
   56.00  56.90  56.90  56.90  100  5,000,000 
BID 44.50 
0.70 (1.60 %)
   43.80  43.90  45.25  43.90  1,796,700  80,331,000,000 
TDP 31.90 
0.50 (1.59 %)
   31.40  31.70  31.90  31.60  93,000  2,957,000,000 
CMG 41.95 
0.65 (1.57 %)
   41.30  42.45  42.50  40.30  32,100  1,311,000,000  29,000  1,197,700,000 
TTA 9.69 
0.15 (1.57 %)
   9.54  9.54  9.76  9.41  324,000  3,109,000,000 
D2D 22.65 
0.35 (1.57 %)
   22.30  22.30  22.90  22.00  21,200  475,000,000 
HT1 13.20 
0.20 (1.54 %)
   13.00  13.25  13.35  12.15  566,800  7,396,000,000 
VIX 7.44 
0.11 (1.50 %)
   7.33  7.40  7.55  7.26  6,536,000  48,149,000,000  2,961,000  21,644,910,000 
TDC 10.15 
0.15 (1.50 %)
   10.00  10.00  10.30  9.92  500,900  5,042,000,000 
ICT 13.90 
0.20 (1.46 %)
   13.70  13.70  13.90  13.70  400  5,000,000 
NVT 8.59 
0.12 (1.42 %)
   8.47  8.02  8.59  8.01  2,500  20,000,000 
VGC 36.00 
0.50 (1.41 %)
   35.50  35.80  36.50  35.10  522,300  18,634,000,000 
PET 21.80 
0.30 (1.40 %)
   21.50  21.40  22.10  21.05  536,900  11,564,000,000 
TTF 4.49 
0.06 (1.35 %)
   4.43  4.43  4.49  4.36  731,800  3,242,000,000 
DQC 18.75 
0.25 (1.35 %)
   18.50  18.20  18.90  18.10  81,300  1,501,000,000 
BHN 46.30 
0.60 (1.31 %)
   45.70  46.30  46.30  46.30  200  9,000,000 
PLP 4.67 
0.06 (1.30 %)
   4.61  4.45  4.70  4.45  94,600  431,000,000 
DPM 43.20 
0.55 (1.29 %)
   42.65  42.85  43.20  41.95  2,954,700  125,699,000,000 
ACL 11.80 
0.15 (1.29 %)
   11.65  11.65  11.90  11.30  56,400  653,000,000 
NHA 11.95 
0.15 (1.27 %)
   11.80  11.80  12.00  11.35  118,800  1,389,000,000 
TVB 3.99 
0.05 (1.27 %)
   3.94  3.96  4.00  3.85  159,400  627,000,000 
FIR 48.80 
0.60 (1.24 %)
   48.20  48.00  49.00  48.00  284,000  13,754,000,000 
LDG 4.27 
0.05 (1.18 %)
   4.22  4.22  4.33  4.10  1,876,500  7,915,000,000 
VSC 30.10 
0.35 (1.18 %)
   29.75  29.35  30.10  29.00  415,400  12,332,000,000 
VTO 7.77 
0.09 (1.17 %)
   7.68  7.70  7.81  7.68  75,100  582,000,000 
NBB 12.95 
0.15 (1.17 %)
   12.80  12.65  12.95  12.10  236,500  2,991,000,000 
DCM 26.30 
0.30 (1.15 %)
   26.00  26.00  26.40  25.05  3,297,900  84,664,000,000 
VPG 13.30 
0.15 (1.14 %)
   13.15  13.15  13.45  12.65  1,583,500  20,766,000,000 
CMX 8.90 
0.10 (1.14 %)
   8.80  8.80  8.90  8.50  489,600  4,296,000,000 
DRC 22.35 
0.25 (1.13 %)
   22.10  22.10  22.50  21.85  173,900  3,847,000,000 
EVG 3.60 
0.04 (1.12 %)
   3.56  3.60  3.62  3.50  413,100  1,472,000,000 
HCD 7.39 
0.08 (1.09 %)
   7.31  7.40  7.40  7.11  216,900  1,579,000,000 
UDC 4.98 
0.05 (1.01 %)
   4.93  4.91  5.04  4.71  56,000  270,000,000 
PC1 25.15 
0.25 (1.00 %)
   24.90  24.85  25.35  24.40  1,686,500  42,144,000,000 
MIG 15.10 
0.15 (1.00 %)
   14.95  15.10  15.35  14.70  530,500  7,945,000,000 
HUB 15.10 
0.15 (1.00 %)
   14.95  15.00  15.15  14.75  24,300  363,000,000 
BCE 6.06 
0.06 (1.00 %)
   6.00  5.98  6.20  5.98  52,400  315,000,000 
SCS 73.50 
0.70 (0.96 %)
   72.80  74.00  74.00  73.00  53,900  3,953,000,000 
PMG 10.50 
0.10 (0.96 %)
   10.40  10.40  10.50  10.20  800  8,000,000 
SMB 42.40 
0.40 (0.95 %)
   42.00  42.00  42.40  42.00  1,100  46,000,000 
GAS 107.30 
1.00 (0.94 %)
   106.30  106.30  108.00  106.20  273,500  29,353,000,000 
NTL 16.80 
0.15 (0.90 %)
   16.65  17.20  17.20  16.80  293,900  4,973,000,000 
TCD 6.74 
0.06 (0.90 %)
   6.68  6.68  6.74  6.45  345,800  2,280,000,000 
DLG 2.27 
0.02 (0.89 %)
   2.25  2.25  2.31  2.23  683,700  1,552,000,000 
PVP 11.50 
0.10 (0.88 %)
   11.40  11.40  11.55  11.25  104,900  1,197,000,000 
LIX 41.45 
0.35 (0.85 %)
   41.10  41.20  41.50  41.10  15,200  627,000,000 
OGC 7.20 
0.06 (0.84 %)
   7.14  7.20  7.20  6.98  326,500  2,317,000,000  225,000  1,606,500,000 
VID 6.04 
0.05 (0.83 %)
   5.99  6.04  6.04  5.79  7,100  42,000,000 
TPB 24.60 
0.20 (0.82 %)
   24.40  24.90  24.90  24.40  6,007,800  148,219,000,000 
DXS 7.46 
0.06 (0.81 %)
   7.40  7.41  7.50  7.00  1,394,000  10,137,000,000 
CTI 12.60 
0.10 (0.80 %)
   12.50  12.05  12.80  12.05  382,100  4,763,000,000 
MSB 12.70 
0.10 (0.79 %)
   12.60  12.65  12.70  12.35  2,483,400  31,187,000,000  8,963,000  111,145,800,000 
ITC 7.65 
0.06 (0.79 %)
   7.59  7.63  7.73  7.50  127,000  969,000,000 
PVD 19.50 
0.15 (0.78 %)
   19.35  19.45  19.80  19.00  3,300,300  64,186,000,000 
ILB 33.25 
0.25 (0.76 %)
   33.00  31.50  33.30  31.50  10,700  355,000,000 
ACC 13.40 
0.10 (0.75 %)
   13.30  13.50  13.55  13.15  201,600  2,668,000,000 
AGR 8.05 
0.06 (0.75 %)
   7.99  8.09  8.10  7.80  387,900  3,080,000,000 
HHS 4.13 
0.03 (0.73 %)
   4.10  4.12  4.22  4.01  843,500  3,480,000,000 
EVE 13.90 
0.10 (0.72 %)
   13.80  14.10  14.10  13.50  25,300  346,000,000 
SZC 28.20 
0.20 (0.71 %)
   28.00  28.40  28.50  27.25  937,300  26,169,000,000 
VOS 10.00 
0.07 (0.70 %)
   9.93  10.30  10.30  9.45  1,072,800  10,615,000,000 
DHA 36.55 
0.25 (0.69 %)
   36.30  36.10  36.70  35.80  27,000  978,000,000 
DHC 36.95 
0.25 (0.68 %)
   36.70  36.70  37.10  36.30  49,800  1,813,000,000 
PGD 30.50 
0.20 (0.66 %)
   30.30  30.30  30.50  30.00  15,100  456,000,000 
CTR 61.30 
0.40 (0.66 %)
   60.90  61.00  61.30  60.00  85,800  5,220,000,000 
PAN 15.80 
0.10 (0.64 %)
   15.70  15.85  15.90  15.50  897,800  14,103,000,000 
FPT 81.20 
0.50 (0.62 %)
   80.70  80.80  81.70  80.60  669,700  54,403,000,000  221,900  19,149,970,000 
BFC 16.65 
0.10 (0.60 %)
   16.55  16.30  16.75  16.20  21,100  348,000,000 
GSP 10.05 
0.06 (0.60 %)
   9.99  10.15  10.15  9.96  33,400  334,000,000 
BCM 84.50 
0.50 (0.60 %)
   84.00  83.50  85.80  83.40  80,500  6,789,000,000 
TIP 17.10 
0.10 (0.59 %)
   17.00  17.00  17.30  16.90  49,600  843,000,000 
PTC 5.16 
0.03 (0.58 %)
   5.13  5.10  5.16  4.80  28,500  143,000,000 
DPR 54.80 
0.30 (0.55 %)
   54.50  54.50  55.40  53.90  36,800  2,007,000,000 
BSI 18.30 
0.10 (0.55 %)
   18.20  18.35  18.80  17.50  263,300  4,767,000,000 
C32 18.55 
0.10 (0.54 %)
   18.45  18.30  18.60  18.25  57,600  1,057,000,000 
SAM 5.98 
0.03 (0.50 %)
   5.95  5.99  6.07  5.92  525,800  3,148,000,000  3,331,000  20,985,300,000 
QBS 2.01 
0.01 (0.50 %)
   2.00  2.00  2.04  1.98  341,500  685,000,000 
BRC 10.10 
0.05 (0.50 %)
   10.05  10.00  10.20  10.00  2,300  23,000,000 
AAA 8.24 
0.04 (0.49 %)
   8.20  8.19  8.31  8.10  3,350,100  27,518,000,000 
DPG 31.00 
0.15 (0.49 %)
   30.85  31.00  31.80  29.70  641,300  19,703,000,000 
LHG 22.10 
0.10 (0.45 %)
   22.00  22.00  22.30  21.55  52,400  1,146,000,000 
BCG 6.92 
0.03 (0.44 %)
   6.89  6.99  7.10  6.66  2,566,400  17,579,000,000 
VIB 23.20 
0.10 (0.43 %)
   23.10  23.00  23.45  22.90  2,420,800  56,145,000,000  17,000,000  391,000,000,000 
VNG 9.44 
0.04 (0.43 %)
   9.40  9.40  9.44  9.01  12,000  112,000,000 
TPC 7.13 
0.03 (0.42 %)
   7.10  7.12  7.13  7.12  200  1,000,000 
POW 12.25 
0.05 (0.41 %)
   12.20  12.20  12.35  12.00  4,580,300  55,782,000,000 
ELC 12.30 
0.05 (0.41 %)
   12.25  11.55  12.30  11.55  431,400  5,175,000,000 
UIC 36.90 
0.15 (0.41 %)
   36.75  36.75  36.90  36.00  1,100  40,000,000 
VSH 37.00 
0.15 (0.41 %)
   36.85  36.90  37.00  36.55  40,000  1,474,000,000  1,010,500  34,710,675,000 
VPI 52.60 
0.20 (0.38 %)
   52.40  52.50  52.60  52.10  484,600  25,378,000,000 
HTN 13.20 
0.05 (0.38 %)
   13.15  13.30  13.70  13.05  167,000  2,226,000,000 
DSN 53.50 
0.20 (0.38 %)
   53.30  53.00  53.90  52.90  4,500  240,000,000 
GEX 13.65 
0.05 (0.37 %)
   13.60  13.70  13.95  13.45  6,792,400  92,766,000,000 
MSH 33.00 
0.10 (0.30 %)
   32.90  32.85  33.05  32.75  61,600  2,024,000,000 
DC4 6.78 
0.02 (0.30 %)
   6.76  6.48  6.99  6.48  21,700  146,000,000 
HAX 17.80 
0.05 (0.28 %)
   17.75  17.80  17.95  17.10  291,500  5,087,000,000 
TDM 36.40 
0.10 (0.28 %)
   36.30  36.20  36.50  36.20  11,200  406,000,000 
KOS 36.40 
0.10 (0.28 %)
   36.30  36.75  36.75  36.30  491,400  17,874,000,000  509,000  17,255,100,000 
CDC 18.35 
0.05 (0.27 %)
   18.30  18.30  18.45  18.10  231,600  4,233,000,000  400,000  7,200,000,000 
MBB 18.40 
0.05 (0.27 %)
   18.35  18.50  18.70  18.25  5,590,000  103,039,000,000  1,520,400  29,211,660,000 
ACB 24.65 
0.05 (0.20 %)
   24.60  24.80  25.05  24.55  1,922,400  47,604,000,000  5,000,000  123,300,000,000 
CSV 29.80 
0.05 (0.17 %)
   29.75  29.80  30.30  29.20  207,200  6,152,000,000 
SSB 32.00 
0.05 (0.16 %)
   31.95  31.95  32.25  31.85  1,024,800  32,833,000,000 
PTB 44.80 
0.05 (0.11 %)
   44.75  44.75  44.90  43.80  171,800  7,621,000,000 
BVH 49.25 
0.05 (0.10 %)
   49.20  49.25  50.10  49.10  481,300  23,825,000,000 
PDN 139.00 
0.00 (0.00 %)
   139.00  139.00  139.00  139.00 
CCL 5.46 
0.00 (0.00 %)
   5.46  5.50  5.54  5.40  45,100  246,000,000 
TCR 3.30 
0.00 (0.00 %)
   3.30  3.30  3.30  3.30  1,000  3,000,000 
DMC 45.90 
0.00 (0.00 %)
   45.90  46.00  46.00  44.60  8,800  397,000,000 
CHP 23.80 
0.00 (0.00 %)
   23.80  23.80  23.90  23.80  19,300  459,000,000 
PNC 10.00 
0.00 (0.00 %)
   10.00  10.00  10.00  10.00 
VPH 4.07 
0.00 (0.00 %)
   4.07  4.07  4.15  4.05  77,800  319,000,000 
BIC 26.40 
0.00 (0.00 %)
   26.40  26.30  26.55  26.10  4,500  118,000,000 
DTA 5.10 
0.00 (0.00 %)
   5.10  5.10  5.10  4.90  6,600  33,000,000 
CCI 27.55 
0.00 (0.00 %)
   27.55  27.55  27.55  27.55 
TDW 41.00 
0.00 (0.00 %)
   41.00  41.00  41.00  41.00 
CLW 20.90 
0.00 (0.00 %)
   20.90  20.90  20.90  20.90 
VPD 24.00 
0.00 (0.00 %)
   24.00  24.05  24.05  24.00  4,300  103,000,000 
VPB 17.95 
0.00 (0.00 %)
   17.95  18.10  18.25  17.85  11,578,100  208,873,000,000  7,241,700  122,780,580,000 
PGC 15.80 
0.00 (0.00 %)
   15.80  15.80  15.80  15.80 
CMV 9.60 
0.00 (0.00 %)
   9.60  9.60  9.60  9.60  2,800  26,000,000 
ORS 9.00 
0.00 (0.00 %)
   9.00  9.00  9.10  8.75  1,985,400  17,767,000,000 
THI 24.00 
0.00 (0.00 %)
   24.00  24.00  24.00  24.00 
TIX 33.00 
0.00 (0.00 %)
   33.00  33.00  33.00  33.00 
GAB 196.40 
0.00 (0.00 %)
   196.40  196.40  196.40  196.40 
TCL 34.30 
0.00 (0.00 %)
   34.30  34.35  34.35  34.30  9,700  332,000,000 
REE 73.50 
0.00 (0.00 %)
   73.50  74.00  74.00  72.40  286,800  20,957,000,000  39,700  3,120,420,000 
NT2 28.10 
0.00 (0.00 %)
   28.10  28.25  28.35  27.85  622,200  17,458,000,000 
DTT 12.20 
0.00 (0.00 %)
   12.20  12.20  12.20  12.20 
SSC 28.65 
0.00 (0.00 %)
   28.65  28.65  28.65  28.65 
SVC 50.10 
0.00 (0.00 %)
   50.10  50.10  50.10  48.50  800  39,000,000 
SVI 66.60 
0.00 (0.00 %)
   66.60  66.60  66.60  66.60 
SPM 13.80 
0.00 (0.00 %)
   13.80  13.80  13.80  13.80  1,800  24,000,000 
SVT 11.45 
0.00 (0.00 %)
   11.45  11.45  11.50  11.00  19,300  216,000,000 
SMA 7.05 
0.00 (0.00 %)
   7.05  7.05  7.05  7.05 
SJF 3.44 
0.00 (0.00 %)
   3.44  3.44  3.51  3.35  165,300  566,000,000 
SJD 15.30 
0.00 (0.00 %)
   15.30  15.30  15.30  15.20  6,400  97,000,000 
BWE 46.50 
0.00 (0.00 %)
   46.50  46.50  46.65  46.00  54,700  2,540,000,000 
CAV 55.00 
0.00 (0.00 %)
   55.00  55.00  55.00  55.00  1,000  55,000,000 
VTB 16.20 
0.00 (0.00 %)
   16.20  16.20  16.20  16.20 
SGR 13.50 
0.00 (0.00 %)
   13.50  13.45  13.70  12.80  36,400  474,000,000 
BMI 25.20 
0.00 (0.00 %)
   25.20  25.50  25.50  24.15  83,100  2,060,000,000 
SFG 8.97 
0.00 (0.00 %)
   8.97  8.97  8.97  8.97 
SFC 18.60 
0.00 (0.00 %)
   18.60  18.60  18.60  18.60 
AAM 11.20 
0.00 (0.00 %)
   11.20  11.20  11.85  11.00  19,400  221,000,000 
SC5 24.00 
0.00 (0.00 %)
   24.00  24.00  24.00  24.00 
SBV 10.95 
0.00 (0.00 %)
   10.95  10.90  10.95  10.80  12,300  133,000,000 
SBT 14.55 
0.00 (0.00 %)
   14.55  14.60  14.75  14.20  1,877,000  27,144,000,000 
SBA 24.10 
0.00 (0.00 %)
   24.10  24.10  24.10  23.80  10,500  252,000,000 
S4A 34.00 
0.00 (0.00 %)
   34.00  34.00  34.00  34.00  1,500  51,000,000 
SHB 10.15 
0.00 (0.00 %)
   10.15  10.20  10.30  10.00  10,445,500  106,045,000,000  5,360,000  54,404,000,000 
NSC 70.70 
0.00 (0.00 %)
   70.70  69.90  70.70  69.90  200  14,000,000 
STK 28.90 
0.00 (0.00 %)
   28.90  27.60  28.90  27.60  5,700  159,000,000 
VIP 9.95 
0.00 (0.00 %)
   9.95  9.96  9.99  9.82  295,200  2,921,000,000 
HDC 30.15 
0.00 (0.00 %)
   30.15  30.15  30.60  28.95  942,000  28,054,000,000 
HTV 10.50 
0.00 (0.00 %)
   10.50  10.50  10.50  10.50  700  7,000,000 
TTE 11.15 
0.00 (0.00 %)
   11.15  11.15  11.15  11.15 
MHC 3.94 
0.00 (0.00 %)
   3.94  3.92  3.96  3.91  14,600  57,000,000 
MDG 12.70 
0.00 (0.00 %)
   12.70  12.70  12.70  12.70 
MCP 15.85 
0.00 (0.00 %)
   15.85  15.85  15.85  15.85 
APC 13.45 
0.00 (0.00 %)
   13.45  13.40  13.65  13.25  5,900  79,000,000 
VNE 9.60 
0.00 (0.00 %)
   9.60  9.50  9.64  9.38  455,500  4,340,000,000 
AMD 1.34 
0.00 (0.00 %)
   1.34  1.43  1.43  1.34  2,776,900  3,838,000,000 
VFG 38.95 
0.00 (0.00 %)
   38.95  38.95  38.95  38.95 
NNC 18.25 
0.00 (0.00 %)
   18.25  18.25  18.25  18.00  6,200  112,000,000 
TTB 3.86 
0.00 (0.00 %)
   3.86  3.81  3.94  3.81  310,900  1,198,000,000 
LGC 57.00 
0.00 (0.00 %)
   57.00  57.00  57.00  57.00 
L10 26.00 
0.00 (0.00 %)
   26.00  26.00  26.00  26.00 
KBC 23.40 
0.00 (0.00 %)
   23.40  23.50  23.60  22.00  5,342,800  122,232,000,000 
KDC 59.60 
0.00 (0.00 %)
   59.60  59.20  59.70  58.30  819,700  48,177,000,000  469,000  27,952,400,000 
VAF 10.30 
0.00 (0.00 %)
   10.30  10.30  10.30  10.30  700  7,000,000 
HU1 7.56 
0.00 (0.00 %)
   7.56  7.56  7.56  7.56 
LAF 13.90 
0.00 (0.00 %)
   13.90  13.90  13.90  13.90 
TNI 3.08 
0.00 (0.00 %)
   3.08  3.02  3.10  3.01  164,200  503,000,000 
TMP 54.70 
0.00 (0.00 %)
   54.70  54.70  54.70  54.70 
CNG 26.30 
0.00 (0.00 %)
   26.30  26.30  26.40  26.00  105,000  2,753,000,000 
NHT 14.25 
0.00 (0.00 %)
   14.25  14.25  14.25  14.25 
DAG 3.98 
0.00 (0.00 %)
   3.98  4.04  4.07  3.85  138,500  547,000,000 
CVT 37.90 
0.00 (0.00 %)
   37.90  35.35  37.90  35.35  200  7,000,000 
COM 35.00 
0.00 (0.00 %)
   35.00  35.00  35.00  35.00 
HU3 5.90 
0.00 (0.00 %)
   5.90  5.90  5.90  5.90 
TN1 17.10 
0.00 (0.00 %)
   17.10  17.10  17.10  17.10  1,600  27,000,000 
HRC 54.00 
0.00 (0.00 %)
   54.00  54.00  54.00  54.00 
TNH 37.55 
0.00 (0.00 %)
   37.55  37.30  37.60  36.80  68,500  2,560,000,000 
HAR 3.90 
0.00 (0.00 %)
   3.90  3.90  3.90  3.86  86,600  336,000,000 
NCT 87.70 
0.00 (0.00 %)
   87.70  87.70  87.70  87.70  6,400  561,000,000 
CTD 35.95 
-0.05 (-0.14 %)
   36.00  36.60  36.70  35.40  207,800  7,436,000,000 
SGN 66.50 
-0.10 (-0.15 %)
   66.60  68.50  68.50  66.50  10,100  672,000,000 
TBC 31.65 
-0.05 (-0.16 %)
   31.70  31.70  31.70  31.60  6,300  199,000,000 
VRE 28.50 
-0.05 (-0.18 %)
   28.55  28.55  28.95  28.45  1,375,500  39,383,000,000 
DVP 47.80 
-0.10 (-0.21 %)
   47.90  47.90  47.90  47.00  37,400  1,770,000,000 
HHP 8.55 
-0.02 (-0.23 %)
   8.57  8.11  8.59  8.11  44,500  372,000,000 
PNJ 82.90 
-0.20 (-0.24 %)
   83.10  83.10  83.90  82.10  292,400  24,238,000,000 
VNL 19.95 
-0.05 (-0.25 %)
   20.00  20.00  20.00  19.70  4,900  96,000,000 
KMR 3.08 
-0.01 (-0.32 %)
   3.09  3.13  3.13  3.02  22,200  68,000,000 
DIG 14.95 
-0.05 (-0.33 %)
   15.00  15.10  15.30  14.30  8,538,700  127,209,000,000 
SAV 14.80 
-0.05 (-0.34 %)
   14.85  15.00  15.00  14.50  5,100  74,000,000 
GVR 14.75 
-0.05 (-0.34 %)
   14.80  15.00  15.30  14.55  1,594,700  23,706,000,000 
SKG 14.55 
-0.05 (-0.34 %)
   14.60  14.60  14.60  14.10  221,500  3,195,000,000 
THG 43.00 
-0.15 (-0.35 %)
   43.15  42.60  43.25  42.00  18,500  787,000,000 
CSM 14.20 
-0.05 (-0.35 %)
   14.25  14.20  14.25  14.20  12,600  178,000,000 
HQC 2.81 
-0.01 (-0.35 %)
   2.82  2.85  2.87  2.73  4,479,000  12,558,000,000 
SHP 27.30 
-0.10 (-0.36 %)
   27.40  27.30  27.50  27.30  7,600  208,000,000 
SGT 12.75 
-0.05 (-0.39 %)
   12.80  12.90  13.00  12.15  8,000  99,000,000 
HVH 5.06 
-0.02 (-0.39 %)
   5.08  5.09  5.10  5.02  82,800  419,000,000 
VNM 75.80 
-0.30 (-0.39 %)
   76.10  76.20  76.60  75.70  1,550,000  117,946,000,000 
HVN 12.60 
-0.05 (-0.40 %)
   12.65  12.70  12.80  12.30  772,800  9,704,000,000  760,000  9,976,000,000 
FMC 36.35 
-0.15 (-0.41 %)
   36.50  35.60  36.65  35.60  21,500  776,000,000 
APH 7.22 
-0.03 (-0.41 %)
   7.25  7.26  7.28  7.11  662,500  4,769,000,000 
GTA 11.90 
-0.05 (-0.42 %)
   11.95  11.90  11.90  11.90  16,200  192,000,000 
VHM 46.60 
-0.20 (-0.43 %)
   46.80  46.70  46.70  44.45  4,744,700  215,513,000,000 
VCA 10.70 
-0.05 (-0.47 %)
   10.75  10.75  10.75  10.70  200  2,000,000 
HAP 4.26 
-0.02 (-0.47 %)
   4.28  4.29  4.40  4.23  164,800  709,000,000 
PAC 31.75 
-0.15 (-0.47 %)
   31.90  31.75  31.75  31.75  1,600  50,000,000 
DBD 41.60 
-0.20 (-0.48 %)
   41.80  41.30  42.25  41.25  16,400  687,000,000 
ITA 4.10 
-0.02 (-0.49 %)
   4.12  4.15  4.20  4.04  1,830,800  7,523,000,000 
BKG 3.81 
-0.02 (-0.52 %)
   3.83  3.75  3.90  3.75  36,900  140,000,000 
VDS 7.60 
-0.04 (-0.52 %)
   7.64  7.73  7.83  7.60  138,900  1,065,000,000 
VPS 8.90 
-0.05 (-0.56 %)
   8.95  8.95  8.95  8.90  1,600  14,000,000 
HAG 8.55 
-0.05 (-0.58 %)
   8.60  8.61  8.77  8.33  10,570,200  90,237,000,000 
CTF 34.20 
-0.20 (-0.58 %)
   34.40  34.20  34.35  34.00  597,800  20,430,000,000 
MSN 93.50 
-0.60 (-0.64 %)
   94.10  94.10  95.50  93.50  446,700  42,253,000,000  462,000  43,474,200,000 
TV2 23.10 
-0.15 (-0.65 %)
   23.25  23.25  23.50  22.75  23,200  536,000,000 
TVS 22.85 
-0.15 (-0.65 %)
   23.00  23.00  23.00  22.00  5,100  113,000,000 
TCH 7.42 
-0.05 (-0.67 %)
   7.47  7.55  7.56  7.24  3,725,700  27,565,000,000 
ASM 8.83 
-0.06 (-0.67 %)
   8.89  8.96  9.00  8.73  2,095,000  18,564,000,000 
IBC 2.93 
-0.02 (-0.68 %)
   2.95  2.99  3.00  2.90  1,137,300  3,346,000,000 
HNG 4.31 
-0.03 (-0.69 %)
   4.34  4.30  4.38  4.26  1,801,100  7,800,000,000 
YBM 5.69 
-0.04 (-0.70 %)
   5.73  5.72  5.72  5.50  93,300  530,000,000 
DTL 27.30 
-0.20 (-0.73 %)
   27.50  27.30  27.30  27.30  200  5,000,000 
CRE 8.14 
-0.06 (-0.73 %)
   8.20  8.20  8.25  8.00  173,700  1,412,000,000 
KDH 27.00 
-0.20 (-0.74 %)
   27.20  27.20  27.25  26.70  1,501,200  40,627,000,000 
GIL 19.35 
-0.15 (-0.77 %)
   19.50  19.55  19.75  18.80  446,500  8,613,000,000 
TYA 12.75 
-0.10 (-0.78 %)
   12.85  12.60  12.75  12.05  13,400  169,000,000 
ASG 25.10 
-0.20 (-0.79 %)
   25.30  25.30  25.30  24.50  2,400  58,000,000 
TMT 12.40 
-0.10 (-0.80 %)
   12.50  12.50  12.50  11.70  12,900  155,000,000 
TNA 6.05 
-0.05 (-0.82 %)
   6.10  6.01  6.11  6.01  59,700  362,000,000 
TGG 3.62 
-0.03 (-0.82 %)
   3.65  3.70  3.70  3.54  239,600  870,000,000 
PHR 41.55 
-0.35 (-0.84 %)
   41.90  41.80  42.50  41.10  399,900  16,705,000,000 
HBC 9.20 
-0.08 (-0.86 %)
   9.28  9.37  9.48  8.95  2,062,100  18,915,000,000 
ADS 10.70 
-0.10 (-0.93 %)
   10.80  10.60  10.90  10.50  61,600  653,000,000 
JVC 3.12 
-0.03 (-0.95 %)
   3.15  3.15  3.18  3.09  394,900  1,235,000,000 
HMC 10.40 
-0.10 (-0.95 %)
   10.50  10.30  10.50  10.30  12,000  125,000,000 
TLG 51.20 
-0.50 (-0.97 %)
   51.70  51.40  52.10  50.20  43,500  2,233,000,000 
LM8 10.10 
-0.10 (-0.98 %)
   10.20  10.30  10.90  9.80  12,200  132,000,000 
GMC 10.00 
-0.10 (-0.99 %)
   10.10  10.40  10.40  10.00  4,000  40,000,000 
TRC 29.70 
-0.30 (-1.00 %)
   30.00  29.70  29.70  29.70  200  5,000,000 
SHA 3.95 
-0.04 (-1.00 %)
   3.99  4.03  4.04  3.94  18,400  72,000,000 
C47 7.70 
-0.08 (-1.03 %)
   7.78  7.76  7.88  7.60  48,600  373,000,000 
SZL 48.00 
-0.50 (-1.03 %)
   48.50  48.50  48.50  48.00  1,000  48,000,000 
VMD 19.10 
-0.20 (-1.04 %)
   19.30  18.50  19.10  18.50  31,200  589,000,000 
BAF 19.00 
-0.20 (-1.04 %)
   19.20  19.20  19.30  18.70  1,881,200  35,810,000,000 
FRT 75.30 
-0.80 (-1.05 %)
   76.10  75.80  77.70  73.80  1,083,700  81,819,000,000 
DGC 55.00 
-0.60 (-1.08 %)
   55.60  56.00  56.40  54.10  2,336,200  128,862,000,000 
CLL 27.50 
-0.30 (-1.08 %)
   27.80  27.05  27.50  27.05  12,100  329,000,000 
VIC 54.40 
-0.60 (-1.09 %)
   55.00  54.60  54.60  53.00  2,145,800  115,493,000,000 
TRA 90.00 
-1.00 (-1.10 %)
   91.00  91.00  91.00  90.00  2,900  261,000,000 
CIG 3.60 
-0.04 (-1.10 %)
   3.64  3.58  3.82  3.58  38,100  138,000,000 
KHP 8.60 
-0.10 (-1.15 %)
   8.70  8.50  8.70  8.50  45,800  393,000,000 
EVF 8.10 
-0.10 (-1.22 %)
   8.20  8.05  8.20  8.00  150,500  1,220,000,000 
IDI 12.05 
-0.15 (-1.23 %)
   12.20  12.40  12.40  11.65  3,225,700  38,887,000,000 
DHG 96.20 
-1.20 (-1.23 %)
   97.40  96.90  96.90  95.10  8,200  790,000,000 
CRC 5.60 
-0.07 (-1.23 %)
   5.67  5.67  5.69  5.59  24,500  137,000,000 
RAL 94.50 
-1.20 (-1.25 %)
   95.70  95.70  95.90  92.50  32,500  3,050,000,000 
VJC 108.00 
-1.40 (-1.28 %)
   109.40  109.30  109.50  108.00  137,400  14,989,000,000 
SVD 2.96 
-0.04 (-1.33 %)
   3.00  3.00  3.00  2.90  21,000  61,000,000 
PPC 14.70 
-0.20 (-1.34 %)
   14.90  15.00  15.00  14.65  91,000  1,352,000,000 
AGG 29.15 
-0.40 (-1.35 %)
   29.55  29.35  29.50  29.15  77,800  2,279,000,000 
LGL 3.60 
-0.05 (-1.37 %)
   3.65  3.65  3.65  3.40  234,200  819,000,000 
OPC 24.95 
-0.35 (-1.38 %)
   25.30  25.20  25.20  24.70  4,100  102,000,000 
DRL 67.50 
-1.00 (-1.46 %)
   68.50  67.50  67.50  67.50  200  13,000,000 
AAT 5.30 
-0.08 (-1.49 %)
   5.38  5.40  5.42  5.25  564,700  3,021,000,000 
HDG 32.00 
-0.50 (-1.54 %)
   32.50  32.50  32.50  31.00  909,200  29,014,000,000 
HAH 37.90 
-0.60 (-1.56 %)
   38.50  38.50  39.00  37.10  936,600  35,564,000,000  165,000  6,789,750,000 
DXG 12.50 
-0.20 (-1.57 %)
   12.70  13.30  13.30  12.00  10,201,500  127,939,000,000 
ASP 5.51 
-0.09 (-1.61 %)
   5.60  5.70  5.70  5.50  56,800  316,000,000 
EMC 11.00 
-0.20 (-1.79 %)
   11.20  11.20  11.20  10.50  2,400  25,000,000 
SRF 10.50 
-0.20 (-1.87 %)
   10.70  9.97  10.55  9.96  15,600  155,000,000 
FCM 4.19 
-0.08 (-1.87 %)
   4.27  4.23  4.27  4.10  111,500  465,000,000 
NVL 14.30 
-0.30 (-2.05 %)
   14.60  14.80  14.90  13.90  13,711,500  197,423,000,000 
HTI 16.40 
-0.35 (-2.09 %)
   16.75  16.35  16.40  16.30  4,600  74,000,000 
HII 4.21 
-0.09 (-2.09 %)
   4.30  4.21  4.37  4.20  234,600  998,000,000 
EIB 24.45 
-0.55 (-2.20 %)
   25.00  25.05  25.30  24.45  1,732,700  42,670,000,000  5,832,500  150,357,500,000 
PHC 6.06 
-0.14 (-2.26 %)
   6.20  6.20  6.25  6.06  194,900  1,200,000,000 
TCO 8.05 
-0.19 (-2.31 %)
   8.24  7.96  8.30  7.95  7,300  59,000,000 
GEG 14.45 
-0.35 (-2.36 %)
   14.80  14.90  14.90  14.35  876,400  12,779,000,000 
DXV 4.10 
-0.10 (-2.38 %)
   4.20  4.10  4.20  4.10  5,200  21,000,000 
VHC 65.40 
-1.60 (-2.39 %)
   67.00  67.80  67.90  64.10  658,800  43,165,000,000 
NLG 27.00 
-0.70 (-2.53 %)
   27.70  27.70  27.70  26.65  781,100  21,139,000,000 
KHG 5.70 
-0.15 (-2.56 %)
   5.85  5.98  6.00  5.56  4,705,700  26,996,000,000 
HPX 4.86 
-0.13 (-2.61 %)
   4.99  5.04  5.08  4.80  8,432,800  41,538,000,000 
MWG 44.50 
-1.20 (-2.63 %)
   45.70  45.70  46.00  44.50  1,647,000  74,312,000,000  4,857,800  237,303,530,000 
NHH 14.70 
-0.40 (-2.65 %)
   15.10  15.25  15.25  14.70  148,000  2,213,000,000 
LSS 7.30 
-0.20 (-2.67 %)
   7.50  7.56  7.56  7.20  269,000  1,963,000,000 
OCB 18.10 
-0.50 (-2.69 %)
   18.60  18.75  18.75  17.80  531,700  9,748,000,000 
LBM 41.20 
-1.15 (-2.72 %)
   42.35  42.00  42.50  41.00  70,300  2,899,000,000 
STG 35.70 
-1.00 (-2.72 %)
   36.70  36.70  37.90  35.70  800  29,000,000 
AGM 5.56 
-0.16 (-2.80 %)
   5.72  5.65  5.70  5.50  100,000  558,000,000 
GMD 52.10 
-1.50 (-2.80 %)
   53.60  54.10  54.10  52.10  482,400  25,663,000,000  300,000  16,260,000,000 
NO1 8.70 
-0.26 (-2.90 %)
   8.96  8.96  8.98  8.39  44,600  397,000,000 
PGI 26.70 
-0.80 (-2.91 %)
   27.50  26.80  26.80  26.70  5,000  133,000,000 
STB 25.00 
-0.75 (-2.91 %)
   25.75  25.90  25.95  25.00  28,192,600  719,818,000,000 
TDG 3.61 
-0.12 (-3.22 %)
   3.73  3.77  3.78  3.60  141,000  516,000,000 
ACG 45.00 
-1.50 (-3.23 %)
   46.50  46.55  46.55  44.00  16,500  744,000,000 
KPF 11.20 
-0.40 (-3.45 %)
   11.60  11.75  11.75  10.85  49,400  549,000,000 
PDR 12.35 
-0.45 (-3.52 %)
   12.80  12.85  13.00  12.05  8,087,000  101,033,000,000 
BTT 30.05 
-1.25 (-3.99 %)
   31.30  30.05  30.05  30.05  100  3,000,000 
HSL 4.80 
-0.20 (-4.00 %)
   5.00  5.00  5.05  4.80  56,400  281,000,000 
PIT 4.79 
-0.21 (-4.20 %)
   5.00  4.81  4.81  4.79  3,700  17,000,000 
SFI 36.55 
-1.65 (-4.31 %)
   38.20  39.00  39.00  35.60  19,800  741,000,000 
PLX 37.20 
-1.80 (-4.62 %)
   39.00  39.00  39.00  37.20  730,100  28,029,000,000  50,000  1,950,000,000 
SRC 21.60 
-1.20 (-5.26 %)
   22.80  21.60  21.60  21.60  200  4,000,000 
HOT 18.05 
-1.05 (-5.50 %)
   19.10  18.05  18.05  18.05  100  1,000,000 
VSI 17.00 
-1.00 (-5.56 %)
   18.00  17.00  17.00  17.00  200  3,000,000 
PTL 4.35 
-0.27 (-5.84 %)
   4.62  4.94  4.94  4.32  1,049,400  5,008,000,000 
SCD 14.45 
-0.90 (-5.86 %)
   15.35  14.45  14.45  14.45  500  7,000,000 
VCF 226.00 
-14.80 (-6.15 %)
   240.80  224.00  238.00  224.00  300  68,000,000 
SHI 14.30 
-0.95 (-6.23 %)
   15.25  15.25  15.25  14.20  1,239,100  18,001,000,000  649,000  9,735,000,000 
VDP 35.50 
-2.45 (-6.46 %)
   37.95  35.50  35.50  35.50  100  3,000,000 
TNC 52.00 
-3.60 (-6.47 %)
   55.60  52.00  52.00  52.00  500  26,000,000 
DAT 9.34 
-0.66 (-6.60 %)
   10.00  10.00  10.00  9.34  200  1,000,000 
DHM 11.00 
-0.80 (-6.78 %)
   11.80  11.10  11.45  11.00  90,600  1,006,000,000  740,000  8,388,000,000 
MCG 2.31 
-0.17 (-6.85 %)
   2.48  2.31  2.31  2.31  150,800  348,000,000 
TCT 31.75 
-2.35 (-6.89 %)
   34.10  34.10  34.20  31.75  175,400  5,590,000,000 
HAS 6.81 
-0.51 (-6.97 %)
   7.32  7.31  7.31  6.81  900  6,000,000 
                       
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.