TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch sử giá / Toàn bộ cổ phiếu GD tại HOSE - ngày 18/06/2021
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX: 1377.8 điểm      17.85 điểm, tương đương 1.31 %
246cp ( 18cp)       73cp       138cp ( 3cp)
KLGD khớp lệnh: 741,785,200 cổ phiếu;    GTGD khớp lệnh: 20,844.8 tỉ đồng
KLGD thỏa thuận: 55,151,899 cổ phiếu;    GTGD thỏa thuận: 2,517.8 tỉ đồng
Giá đóng cửa
Thay đổi (+/-%)
Giá tham chiếu
Giá mở cửa
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
KLGD khớp lệnh
GTGD khớp lệnh
KLGD thỏa thuận
GTGD thỏa thuận
CVNM2102 0.41 
0.11 (36.7 %)
   0.30  0.33  0.42  0.31  350,600  134,000,000 
CTCH2103 1.72 
0.17 (11.0 %)
   1.55  1.55  1.80  1.55  233,000  389,000,000 
CTCH2003 2.24 
0.20 (9.8 %)
   2.04  2.00  2.27  2.00  274,400  566,000,000 
CVNM2104 3.05 
0.20 (7.0 %)
   2.85  2.85  3.09  2.85  62,500  186,000,000 
SFG 9.51 
0.62 (7.0 %)
   8.89  8.90  9.51  8.90  88,300  821,000,000 
SJS 61.40 
4.00 (7.0 %)
   57.40  59.90  61.40  57.50  713,300  43,450,000,000  200,000  10,680,000,000 
NTL 26.90 
1.75 (7.0 %)
   25.15  25.30  26.90  25.25  2,460,600  64,879,000,000 
HRC 63.10 
4.10 (6.9 %)
   59.00  63.10  63.10  63.10  100  6,000,000 
VOS 6.01 
0.39 (6.9 %)
   5.62  6.00  6.01  5.90  2,814,700  16,894,000,000 
NNC 27.00 
1.75 (6.9 %)
   25.25  25.30  27.00  25.30  224,000  5,914,000,000 
HHS 7.44 
0.48 (6.9 %)
   6.96  7.05  7.44  7.01  11,122,000  81,229,000,000 
HVX 4.81 
0.31 (6.9 %)
   4.50  4.40  4.81  4.40  52,100  246,000,000 
NBB 31.10 
2.00 (6.9 %)
   29.10  31.10  31.10  31.10  346,600  10,779,000,000 
SMC 38.90 
2.50 (6.9 %)
   36.40  36.95  38.90  36.55  1,089,900  41,740,000,000 
HMC 24.90 
1.60 (6.9 %)
   23.30  23.40  24.90  23.35  322,300  7,903,000,000 
TLH 18.00 
1.15 (6.8 %)
   16.85  16.90  18.00  16.75  3,991,500  70,281,000,000 
KPF 11.00 
0.70 (6.8 %)
   10.30  10.35  11.00  10.35  54,200  586,000,000 
VNL 18.90 
1.20 (6.8 %)
   17.70  17.85  18.90  17.85  15,400  290,000,000 
PLP 10.25 
0.65 (6.8 %)
   9.60  9.65  10.25  9.65  1,430,600  14,367,000,000 
SC5 22.10 
1.40 (6.8 %)
   20.70  21.80  22.10  21.80  2,500  55,000,000 
LSS 12.65 
0.80 (6.8 %)
   11.85  12.60  12.65  12.50  1,429,900  18,054,000,000 
HID 4.91 
0.31 (6.7 %)
   4.60  4.70  4.92  4.68  957,900  4,607,000,000 
TGG 5.65 
0.35 (6.6 %)
   5.30  5.30  5.67  5.27  786,800  4,359,000,000 
CIG 6.40 
0.39 (6.5 %)
   6.01  6.01  6.40  6.01  40,200  252,000,000 
IJC 33.95 
2.05 (6.4 %)
   31.90  32.10  34.10  32.05  9,857,400  331,124,000,000 
VID 11.65 
0.70 (6.4 %)
   10.95  11.20  11.70  11.20  51,300  598,000,000 
APH 66.80 
4.00 (6.4 %)
   62.80  62.90  66.80  62.40  446,200  28,021,000,000  2,493,000  166,532,400,000 
TMS 52.40 
2.90 (5.9 %)
   49.50  49.50  52.40  49.50  107,600  5,537,000,000 
TCH 23.50 
1.30 (5.9 %)
   22.20  22.30  23.75  22.10  16,894,200  389,383,000,000  105,000  2,467,500,000 
VSI 19.00 
1.00 (5.6 %)
   18.00  18.50  19.00  18.50  18,600  344,000,000 
LHG 43.90 
2.25 (5.4 %)
   41.65  42.05  44.00  42.05  630,500  27,301,000,000 
DPM 22.80 
1.15 (5.3 %)
   21.65  21.85  23.15  21.80  5,284,500  119,832,000,000 
BCE 12.90 
0.65 (5.3 %)
   12.25  12.35  13.10  12.20  830,100  10,522,000,000 
CNVL2101 4.81 
0.24 (5.3 %)
   4.57  4.57  4.96  4.57  165,200  799,000,000 
STK 40.30 
2.00 (5.2 %)
   38.30  39.90  40.50  38.45  153,000  6,077,000,000 
NKG 33.25 
1.65 (5.2 %)
   31.60  32.50  33.50  31.85  4,447,700  145,814,000,000 
CVIC2103 2.44 
0.12 (5.2 %)
   2.32  2.20  2.60  2.20  32,600  76,000,000 
CKDH2102 6.10 
0.30 (5.2 %)
   5.80  6.00  6.30  5.82  163,400  999,000,000 
CKDH2002 3.98 
0.18 (4.7 %)
   3.80  3.84  4.02  3.80  159,000  626,000,000 
TCM 92.00 
4.00 (4.5 %)
   88.00  88.00  92.00  88.00  591,400  52,871,000,000 
VGC 30.50 
1.30 (4.5 %)
   29.20  29.20  31.00  28.80  1,775,000  53,372,000,000 
PET 22.30 
0.95 (4.4 %)
   21.35  21.50  22.50  21.35  4,015,300  88,739,000,000 
POM 16.60 
0.70 (4.4 %)
   15.90  16.25  16.90  15.80  580,000  9,509,000,000 
VAF 10.90 
0.45 (4.3 %)
   10.45  10.85  10.90  10.05  5,000  54,000,000 
CHPG2103 14.53 
0.58 (4.2 %)
   13.95  14.55  14.70  13.70  48,000  687,000,000 
VCB 108.50 
4.30 (4.1 %)
   104.20  104.50  109.00  104.30  3,234,900  344,272,000,000  590,000  63,173,000,000 
ILB 27.90 
1.05 (3.9 %)
   26.85  26.85  27.90  26.85  166,500  4,592,000,000 
TLG 38.60 
1.45 (3.9 %)
   37.15  37.00  38.70  36.90  388,200  14,621,000,000  205,711  7,199,885,000 
STG 18.85 
0.70 (3.9 %)
   18.15  18.10  18.90  18.10  60,400  1,116,000,000 
VSH 21.60 
0.80 (3.8 %)
   20.80  20.90  21.60  20.80  123,000  2,616,000,000 
CVHM2101 3.11 
0.11 (3.7 %)
   3.00  3.06  3.14  3.05  12,000  37,000,000 
VRC 8.69 
0.30 (3.6 %)
   8.39  8.25  8.77  8.20  491,300  4,172,000,000 
CFPT2016 9.32 
0.32 (3.6 %)
   9.00  9.00  9.32  9.00  373,900  3,445,000,000 
DXV 4.68 
0.16 (3.5 %)
   4.52  4.52  4.70  4.52  7,600  35,000,000 
HAR 5.56 
0.19 (3.5 %)
   5.37  5.40  5.59  5.40  719,400  3,953,000,000 
CHPG2104 8.80 
0.30 (3.5 %)
   8.50  8.88  9.10  8.40  76,900  680,000,000 
BMI 38.60 
1.30 (3.5 %)
   37.30  38.00  38.85  37.40  1,129,700  43,318,000,000 
CHPG2102 30.00 
1.00 (3.4 %)
   29.00  29.00  31.00  28.50  52,800  1,576,000,000 
DMC 51.30 
1.70 (3.4 %)
   49.60  49.60  51.90  49.60  116,500  5,917,000,000 
CTCH2102 2.72 
0.09 (3.4 %)
   2.63  2.63  3.10  2.63  108,700  311,000,000 
CPNJ2101 2.12 
0.07 (3.4 %)
   2.05  2.25  2.25  2.05  80,600  169,000,000 
SVC 73.00 
2.40 (3.4 %)
   70.60  73.00  73.00  73.00  2,600  190,000,000 
MSN 106.50 
3.50 (3.4 %)
   103.00  105.40  107.00  103.00  1,510,800  158,542,000,000  20,000  2,100,000,000 
UIC 47.20 
1.50 (3.3 %)
   45.70  45.70  47.50  45.60  45,300  2,077,000,000 
CMSN2102 2.54 
0.08 (3.3 %)
   2.46  2.50  2.58  2.30  18,100  45,000,000 
NHA 28.60 
0.90 (3.2 %)
   27.70  27.90  28.60  27.90  158,500  4,473,000,000 
VHM 112.50 
3.50 (3.2 %)
   109.00  110.00  116.00  108.80  4,789,800  527,640,000,000 
MHC 14.50 
0.45 (3.2 %)
   14.05  14.00  14.65  13.90  1,197,000  17,127,000,000 
FDC 12.90 
0.40 (3.2 %)
   12.50  12.95  13.35  12.60  39,500  519,000,000 
HHP 11.35 
0.35 (3.2 %)
   11.00  11.00  11.60  11.00  364,600  4,116,000,000 
GDT 58.60 
1.80 (3.2 %)
   56.80  56.80  58.60  56.80  187,200  10,893,000,000 
SAB 171.20 
5.20 (3.1 %)
   166.00  167.00  172.00  166.50  163,800  27,844,000,000  62,000  10,455,320,000 
HAS 13.40 
0.40 (3.1 %)
   13.00  12.50  13.40  12.50  5,100  64,000,000 
CSV 30.20 
0.90 (3.1 %)
   29.30  29.30  30.55  29.25  497,700  14,911,000,000 
FLC 15.15 
0.45 (3.1 %)
   14.70  15.00  15.35  14.35  52,998,000  785,750,000,000 
TTA 15.15 
0.45 (3.1 %)
   14.70  14.80  15.20  14.70  1,698,400  25,443,000,000 
BHN 64.00 
1.90 (3.1 %)
   62.10  62.20  64.40  62.10  9,700  615,000,000 
NLG 39.90 
1.15 (3.0 %)
   38.75  39.00  39.95  38.90  4,832,900  191,201,000,000 
CHPG2107 5.62 
0.16 (2.9 %)
   5.46  5.46  5.74  5.35  390,700  2,154,000,000 
FRT 28.60 
0.80 (2.9 %)
   27.80  28.00  29.00  27.80  2,428,300  69,233,000,000 
HSG 43.00 
1.20 (2.9 %)
   41.80  42.00  43.05  41.50  19,302,300  819,985,000,000  28,000  1,232,000,000 
TNA 12.60 
0.35 (2.9 %)
   12.25  12.40  12.70  12.25  304,100  3,782,000,000 
DIG 27.05 
0.75 (2.9 %)
   26.30  26.40  27.50  26.00  10,892,800  292,784,000,000 
LDG 7.60 
0.21 (2.8 %)
   7.39  7.41  7.80  7.39  8,854,900  66,776,000,000 
HTV 14.50 
0.40 (2.8 %)
   14.10  14.00  14.50  14.00  5,500  78,000,000 
LBM 58.00 
1.60 (2.8 %)
   56.40  53.20  58.00  53.20  6,000  336,000,000 
VIS 18.30 
0.50 (2.8 %)
   17.80  16.80  18.30  16.80  32,900  581,000,000 
CVPB2015 40.70 
1.10 (2.8 %)
   39.60  40.31  40.76  40.31  9,200  373,000,000 
SHI 26.00 
0.70 (2.8 %)
   25.30  25.00  26.00  24.00  1,863,200  46,676,000,000  214,000  5,564,000,000 
EIB 29.80 
0.80 (2.8 %)
   29.00  29.30  29.90  29.30  296,600  8,805,000,000  7,020,000  207,686,000,000 
BFC 28.00 
0.75 (2.8 %)
   27.25  27.20  28.50  27.20  317,500  8,873,000,000 
CVHM2106 3.40 
0.09 (2.7 %)
   3.31  3.21  3.40  3.20  126,800  412,000,000 
ST8 11.60 
0.30 (2.7 %)
   11.30  11.00  11.60  11.00  300  3,000,000 
PNJ 98.00 
2.50 (2.6 %)
   95.50  98.80  98.80  96.00  320,300  31,308,000,000  176,500  17,120,500,000 
CNG 24.00 
0.60 (2.6 %)
   23.40  23.40  24.10  23.30  305,400  7,204,000,000 
DVP 53.00 
1.30 (2.5 %)
   51.70  51.70  53.60  51.40  72,000  3,794,000,000 
CRC 9.83 
0.24 (2.5 %)
   9.59  9.59  9.95  9.57  311,300  3,038,000,000 
CHPG2105 16.85 
0.41 (2.5 %)
   16.44  16.50  17.24  16.40  82,300  1,389,000,000 
DAG 6.24 
0.15 (2.5 %)
   6.09  6.02  6.31  6.02  799,600  4,931,000,000 
S4A 27.15 
0.65 (2.5 %)
   26.50  26.10  27.15  26.10  5,100  133,000,000 
CHPG2108 5.50 
0.13 (2.4 %)
   5.37  5.30  5.62  5.25  285,800  1,543,000,000 
CVHM2102 2.56 
0.06 (2.4 %)
   2.50  2.50  2.60  2.40  420,400  1,070,000,000 
CHPG2020 45.00 
1.05 (2.4 %)
   43.95  43.97  45.00  41.00  11,200  502,000,000 
FUESSV50 21.50 
0.50 (2.4 %)
   21.00  21.40  21.50  21.40  16,300  349,000,000 
CHPG2101 8.60 
0.20 (2.4 %)
   8.40  8.70  8.71  8.50  30,100  258,000,000 
FIR 35.00 
0.80 (2.3 %)
   34.20  34.30  35.00  34.30  226,800  7,856,000,000 
PHC 17.70 
0.40 (2.3 %)
   17.30  17.50  17.95  16.50  1,272,700  22,317,000,000 
MCG 3.12 
0.07 (2.3 %)
   3.05  3.05  3.15  3.05  60,300  188,000,000 
RIC 17.90 
0.40 (2.3 %)
   17.50  17.55  18.50  17.55  5,300  96,000,000 
LGL 6.34 
0.14 (2.3 %)
   6.20  6.10  6.39  6.10  72,100  447,000,000 
NVT 10.00 
0.22 (2.2 %)
   9.78  9.78  10.00  9.10  9,600  89,000,000 
VTB 12.30 
0.25 (2.1 %)
   12.05  11.90  12.30  11.90  3,800  46,000,000 
FIT 15.30 
0.30 (2.0 %)
   15.00  14.60  15.80  13.95  30,073,900  430,210,000,000 
TN1 57.10 
1.10 (2.0 %)
   56.00  54.00  57.50  52.10  8,200  440,000,000 
TRC 41.80 
0.80 (2.0 %)
   41.00  41.20  41.90  41.10  5,700  236,000,000 
CVHM2104 3.15 
0.06 (1.9 %)
   3.09  3.10  3.18  2.96  333,800  1,019,000,000 
HDB 34.25 
0.65 (1.9 %)
   33.60  34.10  34.55  33.80  3,838,700  131,166,000,000 
TCL 38.10 
0.70 (1.9 %)
   37.40  37.60  38.20  37.50  312,300  11,846,000,000 
VPD 14.25 
0.25 (1.8 %)
   14.00  14.05  14.30  14.05  39,700  564,000,000 
TCD 14.35 
0.25 (1.8 %)
   14.10  14.30  14.50  14.10  143,400  2,056,000,000 
CKDH2101 2.90 
0.05 (1.8 %)
   2.85  2.85  3.00  2.85  104,200  302,000,000 
HTI 17.55 
0.30 (1.7 %)
   17.25  17.35  17.55  17.20  122,600  2,131,000,000 
LEC 11.80 
0.20 (1.7 %)
   11.60  11.95  11.95  11.45  1,400  16,000,000 
VSC 59.00 
1.00 (1.7 %)
   58.00  59.00  59.00  57.90  93,100  5,451,000,000 
ANV 32.50 
0.55 (1.7 %)
   31.95  31.95  32.80  31.00  1,261,100  40,072,000,000 
NAV 18.60 
0.30 (1.6 %)
   18.30  18.40  18.80  18.40  1,200  22,000,000 
SSB 40.35 
0.65 (1.6 %)
   39.70  38.00  40.45  37.00  2,734,900  105,854,000,000 
MSB 27.95 
0.45 (1.6 %)
   27.50  27.60  27.95  27.40  6,309,400  174,483,000,000 
MBB 40.55 
0.65 (1.6 %)
   39.90  41.00  41.00  40.45  26,023,700  1,060,077,000,000  100,000  4,100,000,000 
GVR 34.50 
0.55 (1.6 %)
   33.95  33.95  35.90  33.40  8,776,800  304,300,000,000  160,000  5,548,000,000 
VIX 28.50 
0.45 (1.6 %)
   28.05  28.15  28.80  28.15  2,982,600  84,850,000,000 
TCB 51.00 
0.80 (1.6 %)
   50.20  51.00  51.40  50.60  9,956,600  507,309,000,000  5,048,000  253,518,000,000 
GTN 19.15 
0.30 (1.6 %)
   18.85  18.85  19.40  18.80  851,100  16,333,000,000 
DGW 128.90 
2.00 (1.6 %)
   126.90  126.90  129.00  126.90  179,500  23,082,000,000 
AAA 19.45 
0.30 (1.6 %)
   19.15  19.00  20.20  18.50  20,342,000  395,429,000,000  100,000  1,785,000,000 
D2D 58.50 
0.90 (1.6 %)
   57.60  57.70  59.70  57.50  663,900  38,783,000,000 
YBM 7.18 
0.11 (1.6 %)
   7.07  7.07  7.30  7.07  25,900  186,000,000 
CTCB2012 29.45 
0.45 (1.6 %)
   29.00  29.50  29.50  29.00  49,900  1,467,000,000 
TTF 7.21 
0.11 (1.5 %)
   7.10  7.10  7.49  7.10  5,174,500  37,761,000,000 
JVC 4.59 
0.07 (1.5 %)
   4.52  4.52  4.66  4.50  1,208,000  5,531,000,000 
VCA 13.70 
0.20 (1.5 %)
   13.50  13.50  13.80  13.45  31,200  426,000,000 
CHPG2106 13.70 
0.20 (1.5 %)
   13.50  13.50  14.30  13.50  52,200  731,000,000 
SAM 10.40 
0.15 (1.5 %)
   10.25  10.25  10.50  10.20  226,500  2,342,000,000  417,000  4,170,000,000 
FPT 83.80 
1.20 (1.5 %)
   82.60  83.10  84.20  82.70  1,681,700  140,730,000,000  46,800  4,132,440,000 
MWG 141.00 
2.00 (1.4 %)
   139.00  140.50  141.50  140.00  384,900  54,236,000,000  29,800  4,431,260,000 
DLG 3.61 
0.05 (1.4 %)
   3.56  3.79  3.80  3.60  15,218,200  56,949,000,000 
CTG 51.20 
0.70 (1.4 %)
   50.50  51.40  52.50  51.00  13,217,400  682,572,000,000  185,000  9,262,500,000 
DPG 43.90 
0.60 (1.4 %)
   43.30  44.00  44.00  42.90  355,900  15,393,000,000 
PGD 29.40 
0.40 (1.4 %)
   29.00  29.95  29.95  28.70  1,400  41,000,000 
HPG 52.10 
0.70 (1.4 %)
   51.40  51.90  53.30  51.40  28,992,700  1,513,507,000,000  990,000  51,579,000,000 
GEX 23.00 
0.30 (1.3 %)
   22.70  22.80  23.70  22.80  8,741,700  203,977,000,000  12,250,000  281,500,000,000 
FUEVFVND 24.77 
0.32 (1.3 %)
   24.45  24.60  24.82  24.60  757,300  18,735,000,000 
TBC 27.45 
0.35 (1.3 %)
   27.10  27.00  27.45  27.00  31,500  854,000,000 
ACC 15.70 
0.20 (1.3 %)
   15.50  15.40  15.80  15.40  139,200  2,161,000,000 
DBD 43.90 
0.55 (1.3 %)
   43.35  43.50  43.90  43.00  33,000  1,435,000,000 
GSP 12.00 
0.15 (1.3 %)
   11.85  11.90  12.00  11.90  33,300  398,000,000 
VPS 16.20 
0.20 (1.3 %)
   16.00  16.00  16.20  16.00  4,100  66,000,000 
PGI 20.55 
0.25 (1.2 %)
   20.30  21.00  21.00  20.55  6,600  139,000,000 
KDH 37.35 
0.45 (1.2 %)
   36.90  37.00  37.90  37.00  2,723,300  101,997,000,000 
FCN 12.55 
0.15 (1.2 %)
   12.40  12.55  12.70  12.45  3,167,300  39,810,000,000 
VNM 92.10 
1.10 (1.2 %)
   91.00  91.40  92.70  91.40  2,971,800  273,799,000,000  2,053,094  188,984,648,000 
NT2 20.95 
0.25 (1.2 %)
   20.70  20.60  21.20  20.35  588,600  12,325,000,000 
PXI 3.44 
0.04 (1.2 %)
   3.40  3.40  3.51  3.40  35,300  122,000,000 
SVI 78.90 
0.90 (1.2 %)
   78.00  75.20  79.80  75.20  2,000  153,000,000 
VTO 8.85 
0.10 (1.1 %)
   8.75  8.90  8.90  8.75  135,700  1,198,000,000 
BRC 13.30 
0.15 (1.1 %)
   13.15  13.30  13.35  13.20  2,900  39,000,000 
DPR 62.50 
0.70 (1.1 %)
   61.80  61.50  63.80  61.50  338,600  21,128,000,000 
CVNM2105 1.82 
0.02 (1.1 %)
   1.80  1.76  1.83  1.76  112,100  203,000,000 
CMWG2105 4.55 
0.05 (1.1 %)
   4.50  5.19  5.19  4.52  115,000  556,000,000 
SBT 22.80 
0.25 (1.1 %)
   22.55  23.00  23.55  22.60  7,061,800  163,664,000,000 
SZC 41.60 
0.45 (1.1 %)
   41.15  40.80  43.00  40.50  1,745,800  73,000,000,000 
CMSN2101 2.78 
0.03 (1.1 %)
   2.75  2.70  2.90  2.70  21,400  59,000,000 
THG 83.80 
0.90 (1.1 %)
   82.90  82.90  83.80  82.50  33,200  2,757,000,000 
CII 19.30 
0.20 (1.0 %)
   19.10  19.10  19.60  19.05  4,068,700  78,956,000,000 
CSTB2104 10.15 
0.10 (1.0 %)
   10.05  10.10  10.54  10.00  47,800  492,000,000 
FUESSV30 18.40 
0.18 (1.0 %)
   18.22  18.22  18.40  18.22  1,200  22,000,000 
FUEMAV30 17.50 
0.17 (1.0 %)
   17.33  17.33  17.51  17.10  103,500  1,790,000,000 
FUEVN100 18.68 
0.18 (1.0 %)
   18.50  18.50  18.71  18.50  30,900  577,000,000 
DHG 95.90 
0.90 (0.9 %)
   95.00  95.00  96.00  95.00  35,900  3,437,000,000 
SBA 16.10 
0.15 (0.9 %)
   15.95  16.00  16.10  15.95  70,400  1,126,000,000 
HSL 6.58 
0.06 (0.9 %)
   6.52  6.78  6.78  6.50  41,200  271,000,000 
CRE 44.10 
0.40 (0.9 %)
   43.70  43.50  44.40  43.50  1,468,000  64,647,000,000 
DAT 23.20 
0.20 (0.9 %)
   23.00  23.00  23.55  23.00  2,400  56,000,000 
C47 11.70 
0.10 (0.9 %)
   11.60  11.65  11.75  11.55  128,100  1,492,000,000 
TDM 29.45 
0.25 (0.9 %)
   29.20  29.45  29.50  29.00  353,200  10,348,000,000 
CMG 35.40 
0.30 (0.9 %)
   35.10  35.10  36.00  35.10  36,500  1,290,000,000 
STB 29.65 
0.25 (0.9 %)
   29.40  29.90  30.10  29.50  16,991,300  506,301,000,000  200,000  6,000,000,000 
CMWG2013 25.00 
0.21 (0.8 %)
   24.79  26.00  26.00  24.00  29,500  709,000,000 
HAG 6.05 
0.05 (0.8 %)
   6.00  6.10  6.15  5.95  6,906,600  41,913,000,000 
SKG 12.10 
0.10 (0.8 %)
   12.00  12.10  12.10  11.70  307,200  3,686,000,000 
HDG 43.75 
0.35 (0.8 %)
   43.40  43.75  44.40  43.50  956,700  41,946,000,000 
TVT 25.10 
0.20 (0.8 %)
   24.90  24.90  25.10  24.90  1,000  25,000,000 
VIB 50.40 
0.40 (0.8 %)
   50.00  51.00  51.00  50.00  493,600  24,882,000,000  208,620  10,431,000,000 
NVL 103.00 
0.80 (0.8 %)
   102.20  103.00  104.00  102.50  2,463,900  254,696,000,000  40,000  4,120,000,000 
VIP 9.02 
0.07 (0.8 %)
   8.95  9.40  9.40  9.01  959,900  8,843,000,000 
VNG 12.90 
0.10 (0.8 %)
   12.80  12.90  12.90  12.60  227,700  2,915,000,000 
SFI 39.70 
0.30 (0.8 %)
   39.40  39.50  39.90  39.20  53,900  2,131,000,000 
VPB 66.50 
0.50 (0.8 %)
   66.00  65.90  66.70  65.90  14,881,900  986,359,000,000  603,300  39,967,980,000 
HVN 27.10 
0.20 (0.7 %)
   26.90  26.90  27.40  26.60  1,107,900  29,748,000,000  1,203,000  33,562,750,000 
CSBT2101 2.73 
0.02 (0.7 %)
   2.71  2.95  2.95  2.71  108,400  303,000,000 
SVD 8.30 
0.06 (0.7 %)
   8.24  8.40  8.40  8.24  62,800  520,000,000 
KMR 8.32 
0.06 (0.7 %)
   8.26  8.26  8.40  8.26  314,700  2,617,000,000 
TDC 21.50 
0.15 (0.7 %)
   21.35  21.60  22.00  21.30  602,800  13,029,000,000 
SHA 6.50 
0.04 (0.6 %)
   6.46  6.60  6.60  6.45  119,000  779,000,000 
FCM 6.63 
0.04 (0.6 %)
   6.59  6.64  6.65  6.60  30,400  201,000,000 
AGG 50.80 
0.30 (0.6 %)
   50.50  50.20  50.90  49.30  2,935,000  146,966,000,000  1,078,000  51,205,000,000 
CMWG2104 8.50 
0.05 (0.6 %)
   8.45  8.69  8.69  8.25  10,200  87,000,000 
AST 51.50 
0.30 (0.6 %)
   51.20  50.90  51.50  50.90  18,100  929,000,000 
SJD 17.40 
0.10 (0.6 %)
   17.30  17.50  17.50  17.20  78,100  1,366,000,000 
SZL 53.30 
0.30 (0.6 %)
   53.00  53.10  54.00  53.00  9,200  492,000,000 
HTN 36.90 
0.20 (0.5 %)
   36.70  36.80  36.95  36.50  143,300  5,284,000,000 
BID 46.15 
0.25 (0.5 %)
   45.90  46.25  46.50  45.70  3,200,200  147,556,000,000 
CTCB2103 9.45 
0.05 (0.5 %)
   9.40  9.42  9.50  9.33  100,300  947,000,000 
E1VFVN30 24.90 
0.13 (0.5 %)
   24.77  24.99  24.99  24.77  318,000  7,919,000,000  1,010,000  25,195,100,000 
ICT 19.30 
0.10 (0.5 %)
   19.20  19.00  19.60  19.00  60,100  1,165,000,000 
TNI 3.94 
0.02 (0.5 %)
   3.92  3.92  3.97  3.92  819,000  3,220,000,000 
CVPB2104 8.06 
0.04 (0.5 %)
   8.02  8.00  8.40  8.00  47,200  383,000,000 
DCM 20.30 
0.10 (0.5 %)
   20.20  20.45  21.50  19.90  5,936,800  123,309,000,000 
AAT 20.50 
0.10 (0.5 %)
   20.40  20.50  20.60  20.00  505,100  10,209,000,000 
CTF 20.50 
0.10 (0.5 %)
   20.40  20.30  20.50  20.30  203,000  4,152,000,000 
APC 23.00 
0.10 (0.4 %)
   22.90  23.10  23.10  22.60  13,600  311,000,000 
PDR 92.10 
0.40 (0.4 %)
   91.70  91.60  92.10  87.90  5,510,100  498,517,000,000  3,070,200  282,451,920,000 
CTCB2104 7.13 
0.03 (0.4 %)
   7.10  7.10  7.55  7.10  44,100  322,000,000 
SGR 26.10 
0.10 (0.4 %)
   26.00  26.10  26.50  25.90  73,300  1,908,000,000 
AGR 13.55 
0.05 (0.4 %)
   13.50  13.70  13.75  13.50  2,014,100  27,425,000,000  80,000  1,152,000,000 
SCS 137.90 
0.50 (0.4 %)
   137.40  137.10  138.00  137.00  33,800  4,644,000,000 
PC1 28.30 
0.10 (0.4 %)
   28.20  28.50  28.90  28.20  971,100  27,731,000,000 
KOS 28.45 
0.10 (0.4 %)
   28.35  28.35  28.45  28.30  200,300  5,683,000,000 
VIC 117.40 
0.40 (0.3 %)
   117.00  118.00  118.30  117.00  1,788,400  210,318,000,000  50,700  6,142,370,000 
LPB 29.60 
0.10 (0.3 %)
   29.50  30.00  30.20  28.60  6,928,000  205,471,000,000  158,000  4,652,000,000 
SBV 14.80 
0.05 (0.3 %)
   14.75  14.85  15.00  14.75  81,500  1,213,000,000 
CNVL2102 2.97 
0.01 (0.3 %)
   2.96  2.94  3.01  2.94  83,700  250,000,000 
HCM 44.60 
0.15 (0.3 %)
   44.45  45.00  45.30  44.10  4,315,200  192,543,000,000  250,000  10,500,000,000 
HAH 31.10 
0.10 (0.3 %)
   31.00  31.50  31.70  30.60  1,865,900  58,175,000,000 
TYA 15.55 
0.05 (0.3 %)
   15.50  15.50  15.55  15.45  99,100  1,533,000,000 
ACB 35.00 
0.10 (0.3 %)
   34.90  35.20  35.50  34.90  9,215,200  323,992,000,000 
TPB 35.50 
0.10 (0.3 %)
   35.40  35.80  35.95  35.45  2,732,200  97,421,000,000 
PAC 35.90 
0.10 (0.3 %)
   35.80  36.00  36.80  35.80  9,000  323,000,000 
PPC 24.05 
0.05 (0.2 %)
   24.00  24.00  24.40  24.00  186,700  4,532,000,000 
TVS 24.50 
0.05 (0.2 %)
   24.45  24.50  24.80  24.40  144,200  3,543,000,000 
VPH 5.43 
0.01 (0.2 %)
   5.42  5.40  5.45  5.38  239,700  1,299,000,000 
SAV 28.70 
0.05 (0.2 %)
   28.65  30.10  30.20  28.50  72,400  2,110,000,000 
KDC 60.00 
0.10 (0.2 %)
   59.90  60.00  60.00  58.60  1,320,000  78,575,000,000 
HDC 63.00 
0.10 (0.2 %)
   62.90  62.90  63.70  62.80  839,200  52,902,000,000 
BWE 35.95 
0.05 (0.1 %)
   35.90  35.55  36.10  35.55  557,100  19,989,000,000 
DHC 106.90 
0.10 (0.1 %)
   106.80  106.80  108.90  106.80  254,200  27,427,000,000 
PTC 9.70 
0.00 (0.0 %)
   9.70  9.70  9.70  9.70 
BTP 17.20 
0.00 (0.0 %)
   17.20  17.20  17.20  17.20  700  12,000,000 
TIX 33.50 
0.00 (0.0 %)
   33.50  33.50  33.50  33.50 
PDN 84.10 
0.00 (0.0 %)
   84.10  84.10  84.10  84.10 
CCL 13.95 
0.00 (0.0 %)
   13.95  13.95  14.50  13.95  797,600  11,271,000,000 
CEE 15.10 
0.00 (0.0 %)
   15.10  14.75  15.10  14.75  200  3,000,000 
OCB 29.95 
0.00 (0.0 %)
   29.95  30.70  30.70  29.90  3,327,100  100,408,000,000 
DRL 58.00 
0.00 (0.0 %)
   58.00  58.40  58.50  58.00  1,700  99,000,000 
FUCVREIT 11.80 
0.00 (0.0 %)
   11.80  11.80  11.95  11.80  6,700  79,000,000 
PNC 9.30 
0.00 (0.0 %)
   9.30  9.30  9.30  9.30 
BTT 52.00 
0.00 (0.0 %)
   52.00  52.00  52.00  52.00  1,300  68,000,000 
PJT 12.45 
0.00 (0.0 %)
   12.45  12.45  12.45  12.45 
PME 84.00 
0.00 (0.0 %)
   84.00  84.00  84.00  84.00 
DAH 10.35 
0.00 (0.0 %)
   10.35  10.35  10.40  10.20  163,100  1,684,000,000 
FUCTVGF2 12.00 
0.00 (0.0 %)
   12.00  12.00  12.00  12.00 
VCF 235.00 
0.00 (0.0 %)
   235.00  234.00  235.00  234.00  500  117,000,000 
SSI 50.50 
0.00 (0.0 %)
   50.50  51.50  51.50  50.10  7,798,000  395,428,000,000  332,000  16,766,000,000 
ADG 47.80 
0.00 (0.0 %)
   47.80  47.80  48.20  47.30  60,900  2,908,000,000 
SMB 41.50 
0.00 (0.0 %)
   41.50  41.20  41.50  41.20  2,200  91,000,000 
SPM 12.90 
0.00 (0.0 %)
   12.90  12.90  12.90  12.90  1,300  17,000,000 
DXG 24.15 
0.00 (0.0 %)
   24.15  24.20  24.25  23.00  8,917,100  212,896,000,000  200,000  4,830,000,000 
DTA 10.60 
0.00 (0.0 %)
   10.60  10.85  10.85  10.40  84,700  896,000,000 
SVT 17.00 
0.00 (0.0 %)
   17.00  17.00  17.00  17.00 
DTL 36.00 
0.00 (0.0 %)
   36.00  36.00  36.20  36.00  15,800  572,000,000 
DRH 10.45 
0.00 (0.0 %)
   10.45  10.60  10.80  10.40  1,034,400  10,921,000,000 
DTT 13.50 
0.00 (0.0 %)
   13.50  13.50  13.50  13.50 
BIC 24.05 
0.00 (0.0 %)
   24.05  24.05  24.70  23.80  185,400  4,473,000,000 
BCM 55.00 
0.00 (0.0 %)
   55.00  55.30  55.30  54.30  24,600  1,348,000,000 
FMC 39.00 
0.00 (0.0 %)
   39.00  39.10  39.50  38.25  447,300  17,377,000,000 
FTS 38.50 
0.00 (0.0 %)
   38.50  39.00  39.00  36.10  692,800  26,270,000,000 
TDH 8.00 
0.00 (0.0 %)
   8.00  7.90  8.15  7.73  2,422,600  19,267,000,000 
SFC 25.80 
0.00 (0.0 %)
   25.80  25.80  25.80  25.80 
SJF 4.30 
0.00 (0.0 %)
   4.30  4.40  4.45  4.28  1,240,900  5,375,000,000 
AGM 28.70 
0.00 (0.0 %)
   28.70  28.70  28.70  28.50  3,400  97,000,000 
SHP 21.00 
0.00 (0.0 %)
   21.00  21.00  21.00  21.00  7,300  153,000,000 
SGN 68.80 
0.00 (0.0 %)
   68.80  68.80  68.80  68.40  2,000  137,000,000  181,335  12,237,045,000 
EVE 14.00 
0.00 (0.0 %)
   14.00  14.00  14.00  13.80  26,400  368,000,000 
LM8 11.60 
0.00 (0.0 %)
   11.60  11.70  11.70  11.60  3,000  35,000,000 
VNS 9.50 
0.00 (0.0 %)
   9.50  9.48  9.65  9.48  6,400  62,000,000 
CTCB2102 7.74 
0.00 (0.0 %)
   7.74  7.95  7.95  7.51  100,000  778,000,000 
CVPB2103 15.35 
0.00 (0.0 %)
   15.35  15.00  15.70  15.00  118,100  1,818,000,000 
COM 45.80 
0.00 (0.0 %)
   45.80  45.80  45.80  45.80 
MDG 11.70 
0.00 (0.0 %)
   11.70  11.70  11.70  11.70 
GMC 37.00 
0.00 (0.0 %)
   37.00  35.00  37.00  35.00  19,200  707,000,000 
MCP 23.80 
0.00 (0.0 %)
   23.80  23.80  23.80  23.80 
HT1 16.80 
0.00 (0.0 %)
   16.80  16.80  16.85  16.60  913,700  15,268,000,000 
CTD 62.50 
0.00 (0.0 %)
   62.50  62.50  63.00  62.00  241,900  15,105,000,000 
TPC 8.61 
0.00 (0.0 %)
   8.61  8.61  8.61  8.61 
LCG 14.15 
0.00 (0.0 %)
   14.15  14.20  14.40  14.05  2,496,700  35,387,000,000  280,000  3,918,700,000 
LCM 2.63 
0.00 (0.0 %)
   2.63  2.65  2.68  2.50  145,800  379,000,000 
TNC 31.00 
0.00 (0.0 %)
   31.00  31.00  31.00  31.00 
KHP 6.59 
0.00 (0.0 %)
   6.59  6.59  6.67  6.57  154,700  1,021,000,000 
CREE2101 2.80 
0.00 (0.0 %)
   2.80  2.90  3.00  2.80  413,600  1,181,000,000 
CSM 18.10 
0.00 (0.0 %)
   18.10  18.10  18.20  17.90  80,400  1,454,000,000 
VNE 7.00 
0.00 (0.0 %)
   7.00  7.00  7.10  6.99  245,300  1,722,000,000 
ITD 13.00 
0.00 (0.0 %)
   13.00  13.00  13.15  12.80  121,100  1,581,000,000 
TV2 56.00 
0.00 (0.0 %)
   56.00  56.00  56.00  55.10  84,600  4,724,000,000 
TNH 28.15 
0.00 (0.0 %)
   28.15  28.15  28.40  28.00  211,800  5,958,000,000 
HQC 4.15 
0.00 (0.0 %)
   4.15  4.19  4.28  4.15  15,859,900  66,690,000,000 
GIL 60.30 
0.00 (0.0 %)
   60.30  60.30  60.90  60.30  242,800  14,718,000,000 
CVT 42.30 
0.00 (0.0 %)
   42.30  42.30  42.30  42.30 
CDC 13.90 
0.00 (0.0 %)
   13.90  13.80  13.90  13.50  18,600  257,000,000 
CHP 18.55 
0.00 (0.0 %)
   18.55  18.50  18.60  18.40  20,100  372,000,000 
CLL 31.00 
0.00 (0.0 %)
   31.00  30.50  31.00  30.50  8,500  263,000,000 
CKG 17.15 
0.00 (0.0 %)
   17.15  17.30  17.30  17.10  1,916,000  32,914,000,000 
CMBB2101 7.20 
0.00 (0.0 %)
   7.20  7.41  7.50  7.20  290,600  2,130,000,000 
CLW 32.05 
0.00 (0.0 %)
   32.05  32.05  32.05  32.05 
CVHM2105 3.10 
0.00 (0.0 %)
   3.10  3.20  3.30  3.00  64,600  203,000,000 
CTS 22.00 
0.00 (0.0 %)
   22.00  22.20  22.60  21.95  1,179,400  26,232,000,000 
CMV 14.70 
0.00 (0.0 %)
   14.70  14.00  14.70  13.70  4,400  65,000,000 
TTE 10.00 
0.00 (0.0 %)
   10.00  10.00  10.00  10.00 
HOT 27.10 
0.00 (0.0 %)
   27.10  27.10  27.10  27.10 
HNG 11.00 
0.00 (0.0 %)
   11.00  11.00  11.15  10.90  17,661,700  194,151,000,000  20,000  205,000,000 
VCG 49.65 
-0.05 (-0.1 %)
   49.70  49.90  49.90  49.65  317,300  15,796,000,000  2,750,000  136,670,000,000 
GAB 194.20 
-0.20 (-0.1 %)
   194.40  194.40  194.40  194.20  200  39,000,000 
TIP 46.15 
-0.05 (-0.1 %)
   46.20  46.40  46.40  45.80  129,700  5,979,000,000 
PTB 88.30 
-0.10 (-0.1 %)
   88.40  88.40  89.80  88.00  163,900  14,559,000,000 
DSN 41.75 
-0.05 (-0.1 %)
   41.80  41.80  41.85  41.70  13,100  548,000,000 
TRA 72.80 
-0.10 (-0.1 %)
   72.90  72.90  72.90  72.80  700  51,000,000 
TCT 27.75 
-0.05 (-0.2 %)
   27.80  27.90  27.90  27.30  35,000  963,000,000 
DHA 45.20 
-0.10 (-0.2 %)
   45.30  45.20  45.50  45.10  34,600  1,567,000,000 
GMD 43.90 
-0.10 (-0.2 %)
   44.00  43.70  44.30  43.65  2,057,200  90,414,000,000 
DGC 81.60 
-0.20 (-0.2 %)
   81.80  81.70  82.00  80.60  512,800  41,821,000,000  25,000  1,902,500,000 
VPG 37.70 
-0.10 (-0.3 %)
   37.80  38.00  38.15  37.50  381,700  14,397,000,000 
NCT 70.50 
-0.20 (-0.3 %)
   70.70  70.50  70.90  70.50  26,100  1,844,000,000 
GEG 17.35 
-0.05 (-0.3 %)
   17.40  17.40  17.50  17.25  622,500  10,798,000,000 
CLC 34.00 
-0.10 (-0.3 %)
   34.10  34.10  34.20  34.00  17,900  609,000,000 
CVRE2104 3.21 
-0.01 (-0.3 %)
   3.22  3.38  3.38  3.10  48,400  155,000,000 
CVIC2101 2.99 
-0.01 (-0.3 %)
   3.00  2.61  3.00  2.61  23,800  66,000,000 
ITC 14.95 
-0.05 (-0.3 %)
   15.00  15.00  15.40  14.90  109,400  1,657,000,000 
PLX 56.50 
-0.20 (-0.4 %)
   56.70  56.50  56.90  56.20  2,319,300  131,196,000,000 
CMWG2101 2.69 
-0.01 (-0.4 %)
   2.70  2.70  2.70  2.55  33,800  88,000,000 
VPI 35.55 
-0.15 (-0.4 %)
   35.70  35.70  36.00  35.45  519,500  18,566,000,000 
VJC 116.00 
-0.50 (-0.4 %)
   116.50  116.10  116.50  115.40  366,100  42,502,000,000  51,600  5,985,600,000 
SMA 8.60 
-0.04 (-0.5 %)
   8.64  8.60  8.60  8.60  4,000  34,000,000 
REE 59.70 
-0.30 (-0.5 %)
   60.00  60.90  61.00  59.60  1,201,700  72,181,000,000 
PTL 5.54 
-0.03 (-0.5 %)
   5.57  5.41  5.55  5.41  18,000  99,000,000 
TDP 27.35 
-0.15 (-0.5 %)
   27.50  27.60  27.60  27.35  152,600  4,189,000,000  150,000  4,017,000,000 
IDI 7.10 
-0.04 (-0.6 %)
   7.14  7.30  7.30  7.09  2,167,600  15,510,000,000 
CPDR2102 5.12 
-0.03 (-0.6 %)
   5.15  4.98  5.12  4.64  194,400  950,000,000 
HBC 16.30 
-0.10 (-0.6 %)
   16.40  16.50  16.50  16.20  5,648,400  92,214,000,000 
TTB 6.40 
-0.04 (-0.6 %)
   6.44  6.46  6.46  6.34  412,700  2,635,000,000 
FUESSVFL 22.16 
-0.14 (-0.6 %)
   22.30  22.34  22.50  22.15  34,400  766,000,000 
MSH 62.60 
-0.40 (-0.6 %)
   63.00  60.60  63.00  60.60  94,600  5,907,000,000 
DBC 60.80 
-0.40 (-0.7 %)
   61.20  61.10  61.70  60.10  1,430,400  87,117,000,000 
RAL 193.00 
-1.30 (-0.7 %)
   194.30  194.40  194.40  192.00  24,100  4,643,000,000 
PIT 5.92 
-0.04 (-0.7 %)
   5.96  5.90  5.92  5.90  4,400  26,000,000 
DC4 14.50 
-0.10 (-0.7 %)
   14.60  14.70  14.90  14.30  11,400  167,000,000 
ASP 7.20 
-0.05 (-0.7 %)
   7.25  7.28  7.29  7.16  211,000  1,524,000,000 
CMSN2103 5.57 
-0.04 (-0.7 %)
   5.61  5.61  5.80  5.57  35,300  199,000,000 
ACL 13.45 
-0.10 (-0.7 %)
   13.55  13.75  13.75  13.35  109,700  1,485,000,000 
CTCB2101 23.71 
-0.19 (-0.8 %)
   23.90  23.90  24.45  23.70  21,200  506,000,000 
POW 12.30 
-0.10 (-0.8 %)
   12.40  12.60  12.60  12.25  9,572,300  118,446,000,000 
TS4 3.69 
-0.03 (-0.8 %)
   3.72  3.65  3.70  3.50  45,100  164,000,000 
VDP 36.70 
-0.30 (-0.8 %)
   37.00  36.50  36.70  35.05  2,600  92,000,000 
BMP 60.90 
-0.50 (-0.8 %)
   61.40  61.60  61.60  60.50  115,700  7,087,000,000 
PHR 59.00 
-0.50 (-0.8 %)
   59.50  60.50  60.50  58.70  1,096,500  65,151,000,000 
VHC 47.10 
-0.40 (-0.8 %)
   47.50  47.50  47.95  46.80  1,790,600  84,521,000,000 
QCG 7.92 
-0.07 (-0.9 %)
   7.99  8.16  8.16  7.90  544,100  4,348,000,000 
LIX 56.50 
-0.50 (-0.9 %)
   57.00  57.70  57.70  56.50  22,900  1,297,000,000 
TMT 8.88 
-0.08 (-0.9 %)
   8.96  8.88  8.88  8.88  400  4,000,000 
HVH 11.00 
-0.10 (-0.9 %)
   11.10  11.10  11.20  10.90  470,500  5,202,000,000 
YEG 21.15 
-0.20 (-0.9 %)
   21.35  21.40  21.40  21.00  79,300  1,675,000,000 
OGC 6.23 
-0.06 (-1.0 %)
   6.29  6.32  6.32  6.22  351,200  2,205,000,000 
DQC 20.30 
-0.20 (-1.0 %)
   20.50  20.50  20.50  20.00  73,900  1,502,000,000 
CVPB2101 14.79 
-0.15 (-1.0 %)
   14.94  14.92  15.00  13.41  16,600  238,000,000 
ASM 14.35 
-0.15 (-1.0 %)
   14.50  14.65  14.80  14.35  3,036,000  44,182,000,000  120,000  1,620,000,000 
BCG 14.10 
-0.15 (-1.1 %)
   14.25  14.40  14.40  14.05  1,806,600  25,650,000,000  200,000  2,900,000,000 
VRE 32.50 
-0.35 (-1.1 %)
   32.85  33.25  33.25  32.05  4,117,900  134,417,000,000  2,232,200  72,546,500,000 
KSB 30.60 
-0.35 (-1.1 %)
   30.95  31.20  31.50  30.60  2,094,000  64,839,000,000 
HAX 26.20 
-0.30 (-1.1 %)
   26.50  26.70  26.90  26.00  381,700  10,095,000,000 
SRF 12.95 
-0.15 (-1.1 %)
   13.10  13.10  13.10  12.30  30,700  396,000,000 
KBC 38.50 
-0.45 (-1.2 %)
   38.95  39.00  39.80  38.30  12,271,200  478,501,000,000  558,000  22,378,600,000 
BMC 17.10 
-0.20 (-1.2 %)
   17.30  17.00  17.40  16.90  194,100  3,318,000,000 
PXS 6.75 
-0.08 (-1.2 %)
   6.83  6.80  6.85  6.74  238,500  1,614,000,000 
CTI 16.15 
-0.20 (-1.2 %)
   16.35  16.35  16.60  16.15  659,400  10,836,000,000 
IMP 80.20 
-1.00 (-1.2 %)
   81.20  81.20  81.20  79.50  18,700  1,497,000,000  5,283,039  429,010,371,810 
SGT 19.85 
-0.25 (-1.2 %)
   20.10  20.00  20.00  19.10  189,200  3,674,000,000 
TCR 3.95 
-0.05 (-1.3 %)
   4.00  4.00  4.00  3.90  12,700  50,000,000 
TAC 62.80 
-0.80 (-1.3 %)
   63.60  63.60  65.50  61.70  68,600  4,335,000,000 
ELC 15.60 
-0.20 (-1.3 %)
   15.80  15.80  16.00  15.45  1,116,500  17,479,000,000 
GAS 92.70 
-1.20 (-1.3 %)
   93.90  93.70  93.80  92.50  753,100  69,992,000,000 
HCD 5.15 
-0.07 (-1.3 %)
   5.22  5.22  5.29  5.05  747,500  3,832,000,000 
HII 21.45 
-0.30 (-1.4 %)
   21.75  21.80  22.50  21.40  278,300  6,043,000,000 
CSTB2101 6.40 
-0.09 (-1.4 %)
   6.49  6.49  6.70  6.40  42,200  278,000,000 
NAF 28.20 
-0.40 (-1.4 %)
   28.60  28.60  28.60  27.50  306,200  8,593,000,000  25,000  687,500,000 
ADS 24.65 
-0.35 (-1.4 %)
   25.00  24.70  24.70  24.40  445,000  10,921,000,000 
MIG 21.00 
-0.30 (-1.4 %)
   21.30  21.30  21.70  20.90  1,253,500  26,489,000,000 
CPNJ2102 4.83 
-0.07 (-1.4 %)
   4.90  5.05  5.05  4.80  61,500  303,000,000 
CMWG2102 6.10 
-0.09 (-1.5 %)
   6.19  6.15  6.16  6.10  45,700  281,000,000 
CMX 16.15 
-0.25 (-1.5 %)
   16.40  16.40  16.50  16.05  642,500  10,434,000,000 
FTM 3.20 
-0.05 (-1.5 %)
   3.25  3.27  3.29  3.18  517,000  1,662,000,000 
IBC 22.35 
-0.35 (-1.5 %)
   22.70  22.70  22.70  22.00  95,600  2,154,000,000  239,500  5,313,425,000 
EMC 18.50 
-0.30 (-1.6 %)
   18.80  18.50  18.50  18.50  200  4,000,000 
BVH 61.00 
-1.00 (-1.6 %)
   62.00  62.00  62.30  61.00  1,363,900  84,234,000,000 
ITA 7.92 
-0.13 (-1.6 %)
   8.05  8.05  8.12  7.90  15,836,200  126,690,000,000 
DRC 30.30 
-0.50 (-1.6 %)
   30.80  30.80  31.50  29.95  2,890,000  88,358,000,000 
TMP 41.80 
-0.70 (-1.6 %)
   42.50  40.10  42.00  40.10  5,700  233,000,000 
PVT 20.85 
-0.35 (-1.7 %)
   21.20  21.05  21.10  20.65  4,969,700  103,832,000,000 
APG 11.85 
-0.20 (-1.7 %)
   12.05  12.50  12.50  11.60  4,319,300  52,380,000,000 
TLD 6.44 
-0.11 (-1.7 %)
   6.55  6.75  6.75  6.40  535,700  3,526,000,000 
PGC 17.20 
-0.30 (-1.7 %)
   17.50  17.50  17.60  17.20  48,200  841,000,000 
CCI 16.50 
-0.30 (-1.8 %)
   16.80  16.20  16.80  16.20  3,600  59,000,000 
TEG 16.20 
-0.30 (-1.8 %)
   16.50  16.00  16.20  15.50  42,100  677,000,000 
DHM 10.40 
-0.20 (-1.9 %)
   10.60  10.60  10.65  10.35  367,600  3,839,000,000  2,736,000  28,104,850,000 
HAI 4.66 
-0.09 (-1.9 %)
   4.75  4.79  4.81  4.65  4,220,800  19,954,000,000 
PVD 23.15 
-0.45 (-1.9 %)
   23.60  23.60  23.60  23.15  7,450,200  173,575,000,000 
AMD 5.58 
-0.11 (-1.9 %)
   5.69  5.69  5.70  5.56  3,958,900  22,280,000,000 
NHH 62.70 
-1.30 (-2.0 %)
   64.00  64.00  64.50  62.30  212,400  13,409,000,000  99,500  6,067,920,000 
CSTB2103 7.52 
-0.18 (-2.3 %)
   7.70  7.80  8.00  7.51  95,900  731,000,000 
ROS 7.00 
-0.17 (-2.4 %)
   7.17  7.25  7.35  7.00  27,251,800  194,827,000,000 
SCD 20.50 
-0.50 (-2.4 %)
   21.00  21.00  21.00  20.50  14,200  292,000,000 
SRC 19.90 
-0.50 (-2.5 %)
   20.40  20.40  20.40  19.70  42,900  855,000,000 
HPX 38.75 
-1.00 (-2.5 %)
   39.75  39.60  39.60  38.30  724,200  28,146,000,000  233,000  9,235,800,000 
CMWG2103 1.55 
-0.04 (-2.5 %)
   1.59  1.60  1.65  1.42  80,900  126,000,000 
SCR 11.55 
-0.30 (-2.5 %)
   11.85  11.85  12.00  11.45  7,770,500  91,058,000,000 
L10 19.00 
-0.50 (-2.6 %)
   19.50  19.00  19.00  19.00  100  2,000,000 
HU1 9.06 
-0.24 (-2.6 %)
   9.30  9.89  9.89  9.06  1,100  11,000,000 
CPDR2101 4.51 
-0.12 (-2.6 %)
   4.63  4.63  4.63  3.35  330,000  1,405,000,000 
GTA 15.00 
-0.40 (-2.6 %)
   15.40  15.95  15.95  15.00  33,300  509,000,000 
RDP 9.35 
-0.25 (-2.6 %)
   9.60  9.60  9.60  9.12  9,300  87,000,000 
CFPT2101 4.09 
-0.11 (-2.6 %)
   4.20  4.20  4.26  3.95  137,800  561,000,000 
ABS 32.90 
-0.90 (-2.7 %)
   33.80  33.50  34.00  32.50  201,200  6,617,000,000 
VDS 25.50 
-0.70 (-2.7 %)
   26.20  27.20  27.20  25.25  1,457,600  37,996,000,000 
TDG 4.28 
-0.12 (-2.7 %)
   4.40  4.40  4.40  4.22  715,300  3,078,000,000 
OPC 60.50 
-1.70 (-2.7 %)
   62.20  61.50  62.90  60.50  36,400  2,246,000,000 
UDC 6.40 
-0.18 (-2.7 %)
   6.58  6.59  6.59  6.30  51,500  335,000,000 
HTL 17.50 
-0.50 (-2.8 %)
   18.00  17.85  18.00  17.50  17,300  309,000,000 
DCL 51.00 
-1.50 (-2.9 %)
   52.50  50.30  52.50  49.70  510,400  25,750,000,000 
CVRE2013 6.38 
-0.19 (-2.9 %)
   6.57  6.57  6.70  6.31  103,800  666,000,000 
HUB 23.00 
-0.70 (-3.0 %)
   23.70  23.80  23.80  23.00  6,800  158,000,000 
BKG 11.50 
-0.35 (-3.0 %)
   11.85  11.85  11.95  11.30  591,800  6,804,000,000 
C32 25.80 
-0.80 (-3.0 %)
   26.60  25.40  26.20  25.40  195,400  5,031,000,000 
EVG 12.10 
-0.40 (-3.2 %)
   12.50  11.95  12.40  11.95  1,244,700  15,070,000,000 
CVRE2101 2.41 
-0.08 (-3.2 %)
   2.49  2.50  2.50  2.40  16,700  41,000,000 
DBT 16.45 
-0.55 (-3.2 %)
   17.00  17.20  17.20  15.85  196,400  3,260,000,000 
PMG 18.65 
-0.65 (-3.4 %)
   19.30  19.30  19.30  18.60  7,800  146,000,000 
SII 16.25 
-0.60 (-3.6 %)
   16.85  15.80  16.70  15.80  400  7,000,000 
AAM 10.80 
-0.40 (-3.6 %)
   11.20  10.65  10.80  10.65  500  5,000,000 
HU3 8.10 
-0.30 (-3.6 %)
   8.40  8.10  8.10  8.10  1,100  9,000,000 
CVNM2101 2.15 
-0.08 (-3.6 %)
   2.23  2.23  2.23  2.11  29,400  64,000,000 
TNT 7.35 
-0.30 (-3.9 %)
   7.65  7.55  7.55  7.35  41,100  306,000,000 
LGC 52.10 
-2.40 (-4.4 %)
   54.50  52.00  52.10  52.00  500  26,000,000 
CVRE2102 1.06 
-0.06 (-5.4 %)
   1.12  1.12  1.15  1.06  202,800  221,000,000 
CVRE2103 2.01 
-0.12 (-5.6 %)
   2.13  2.13  2.15  2.00  95,800  200,000,000 
VMD 29.30 
-2.10 (-6.7 %)
   31.40  31.10  31.10  29.25  22,300  656,000,000 
TCO 13.05 
-0.95 (-6.8 %)
   14.00  13.90  13.90  13.05  2,000  26,000,000 
TDW 32.60 
-2.40 (-6.9 %)
   35.00  32.55  32.60  32.55  900  29,000,000 
TSC 12.75 
-0.95 (-6.9 %)
   13.70  12.85  13.55  12.75  7,009,400  89,790,000,000 
PSH 28.85 
-2.15 (-6.9 %)
   31.00  29.90  30.40  28.85  366,800  10,634,000,000 
VCI 52.50 
-45.80 (-46.6 %)
   98.30  52.50  52.50  52.50  2,145,000  112,613,000,000 
                       
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung