TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch sử giá / Toàn bộ cổ phiếu GD tại HOSE - ngày 25/05/2022
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX: 1268.4 điểm      35.05 điểm, tương đương 2.84 %
325cp ( 48cp)       44cp       35cp ( 0cp)
KLGD khớp lệnh: 616,951,500 cổ phiếu;    GTGD khớp lệnh: 15,775.7 tỉ đồng
KLGD thỏa thuận: 38,291,373 cổ phiếu;    GTGD thỏa thuận: 798.5 tỉ đồng
Giá đóng cửa
Thay đổi (+/-%)
Giá tham chiếu
Giá mở cửa
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
KLGD khớp lệnh
GTGD khớp lệnh
KLGD thỏa thuận
GTGD thỏa thuận
HHV 16.05 
1.05 (7.00 %)
   15.00  15.15  16.05  15.00  2,538,700  39,520,000,000 
PGC 21.40 
1.40 (7.00 %)
   20.00  20.70  21.40  20.70  56,500  1,193,000,000 
PVT 20.65 
1.35 (6.99 %)
   19.30  19.50  20.65  19.35  4,664,100  93,724,000,000 
VOS 15.30 
1.00 (6.99 %)
   14.30  14.50  15.30  14.50  1,461,400  21,938,000,000 
DQC 25.25 
1.65 (6.99 %)
   23.60  23.60  25.25  23.60  300,200  7,423,000,000 
CTD 49.00 
3.20 (6.99 %)
   45.80  47.50  49.00  47.00  601,600  28,977,000,000 
IDI 23.75 
1.55 (6.98 %)
   22.20  23.00  23.75  22.55  4,291,100  100,140,000,000 
HAH 79.70 
5.20 (6.98 %)
   74.50  75.10  79.70  75.10  2,281,300  178,572,000,000 
DGW 119.80 
7.80 (6.96 %)
   112.00  114.80  119.80  112.80  514,800  59,982,000,000 
TTB 5.53 
0.36 (6.96 %)
   5.17  5.17  5.53  5.15  1,003,700  5,416,000,000 
HU3 8.77 
0.57 (6.95 %)
   8.20  8.20  8.77  8.20  14,900  130,000,000 
PNJ 115.40 
7.50 (6.95 %)
   107.90  108.00  115.40  105.00  1,708,800  192,355,000,000 
TMT 21.55 
1.40 (6.95 %)
   20.15  20.50  21.55  20.50  58,800  1,240,000,000 
APH 15.40 
1.00 (6.94 %)
   14.40  14.45  15.40  14.30  3,700,800  54,689,000,000 
PC1 34.65 
2.25 (6.94 %)
   32.40  32.90  34.65  32.85  1,713,300  58,180,000,000 
SMC 26.20 
1.70 (6.94 %)
   24.50  24.65  26.20  24.60  226,400  5,751,000,000 
CSV 44.70 
2.90 (6.94 %)
   41.80  42.60  44.70  42.30  415,900  18,192,000,000  100,000  4,400,000,000 
VSC 46.25 
3.00 (6.94 %)
   43.25  43.65  46.25  43.55  757,200  34,540,000,000 
FRT 121.80 
7.90 (6.94 %)
   113.90  114.50  121.80  113.50  1,066,700  126,612,000,000 
REE 80.20 
5.20 (6.93 %)
   75.00  76.00  80.20  75.80  962,300  76,305,000,000  529,100  42,433,820,000 
CNG 36.25 
2.35 (6.93 %)
   33.90  33.90  36.25  33.90  217,300  7,675,000,000 
ANV 47.05 
3.05 (6.93 %)
   44.00  44.60  47.05  44.10  1,376,200  63,629,000,000 
FPT 105.00 
6.80 (6.92 %)
   98.20  99.50  105.00  98.70  3,770,800  387,737,000,000 
FIT 9.42 
0.61 (6.92 %)
   8.81  8.87  9.42  8.78  4,774,500  43,972,000,000 
VHC 100.50 
6.50 (6.91 %)
   94.00  95.50  100.50  95.00  2,070,000  204,320,000,000 
GEX 23.20 
1.50 (6.91 %)
   21.70  22.00  23.20  21.95  15,774,500  359,164,000,000  476,292  9,621,098,400 
VMD 26.30 
1.70 (6.91 %)
   24.60  26.30  26.30  25.80  20,000  524,000,000 
DPM 58.80 
3.80 (6.91 %)
   55.00  55.00  58.80  53.80  5,246,100  298,597,000,000 
MIG 27.90 
1.80 (6.90 %)
   26.10  26.30  27.90  26.25  2,180,200  59,548,000,000 
PET 39.55 
2.55 (6.89 %)
   37.00  37.50  39.55  37.00  973,500  37,408,000,000  1,600,000  55,120,000,000 
DCM 36.45 
2.35 (6.89 %)
   34.10  34.70  36.45  33.30  7,586,900  267,829,000,000 
HOT 34.20 
2.20 (6.88 %)
   32.00  33.00  34.20  33.00  400  13,000,000 
SZC 51.30 
3.30 (6.87 %)
   48.00  48.60  51.30  48.50  904,100  45,232,000,000 
CMX 19.45 
1.25 (6.87 %)
   18.20  18.30  19.45  18.30  2,305,300  44,070,000,000  60,000  1,017,000,000 
FMC 59.20 
3.80 (6.86 %)
   55.40  56.00  59.20  56.00  331,000  19,376,000,000 
SCR 13.25 
0.85 (6.85 %)
   12.40  12.50  13.25  12.45  6,193,900  80,182,000,000 
L10 30.45 
1.95 (6.84 %)
   28.50  28.50  30.45  28.50  300  8,000,000 
ACL 25.85 
1.65 (6.82 %)
   24.20  24.25  25.85  24.25  446,700  11,261,000,000 
GEG 22.75 
1.45 (6.81 %)
   21.30  21.80  22.75  21.70  1,827,500  40,874,000,000 
PVD 22.00 
1.40 (6.80 %)
   20.60  21.05  22.00  20.85  11,275,500  242,684,000,000 
TCD 14.95 
0.95 (6.79 %)
   14.00  14.00  14.95  14.00  929,400  13,675,000,000 
ORS 16.70 
1.05 (6.71 %)
   15.65  15.80  16.70  15.80  3,175,100  52,223,000,000 
TCH 13.55 
0.85 (6.69 %)
   12.70  12.80  13.55  12.80  6,590,700  87,079,000,000 
VIX 12.80 
0.80 (6.67 %)
   12.00  12.10  12.80  12.10  9,662,200  121,295,000,000  1,030,000  12,145,000,000 
HAG 9.30 
0.58 (6.65 %)
   8.72  8.75  9.30  8.75  12,362,900  111,499,000,000 
ITA 12.05 
0.75 (6.64 %)
   11.30  11.45  12.05  11.30  11,177,500  132,188,000,000 
SAM 12.05 
0.75 (6.64 %)
   11.30  11.40  12.05  11.30  1,023,200  12,025,000,000  387,000  4,373,100,000 
LSS 10.45 
0.65 (6.63 %)
   9.80  9.85  10.45  9.79  730,700  7,376,000,000 
VPI 61.30 
3.80 (6.61 %)
   57.50  57.80  61.50  57.30  1,429,400  84,416,000,000  550,000  29,700,000,000 
BCG 21.85 
1.35 (6.59 %)
   20.50  20.60  21.90  20.45  10,011,400  212,139,000,000 
SSC 42.60 
2.60 (6.50 %)
   40.00  41.00  42.60  37.20  1,600  61,000,000 
HPX 26.30 
1.60 (6.48 %)
   24.70  26.10  26.30  25.55  352,700  9,198,000,000 
TMS 92.50 
5.60 (6.44 %)
   86.90  89.40  92.90  87.90  85,700  7,698,000,000 
BSI 29.00 
1.75 (6.42 %)
   27.25  27.80  29.05  27.50  690,100  19,534,000,000 
HAX 21.95 
1.30 (6.30 %)
   20.65  20.70  22.05  20.70  646,000  13,813,000,000 
SMA 10.00 
0.59 (6.27 %)
   9.41  9.41  10.00  9.21  5,300  49,000,000 
MHC 7.97 
0.47 (6.27 %)
   7.50  7.45  7.99  7.45  300,100  2,329,000,000 
PSH 14.45 
0.85 (6.25 %)
   13.60  13.75  14.45  13.60  666,000  9,467,000,000  20,000  274,000,000 
HHS 7.06 
0.41 (6.17 %)
   6.65  6.67  7.10  6.66  1,954,600  13,518,000,000 
CTR 82.80 
4.80 (6.15 %)
   78.00  78.00  82.80  78.00  809,700  65,145,000,000  22,900  1,662,540,000 
CTI 14.80 
0.85 (6.09 %)
   13.95  14.00  14.90  14.00  482,900  6,993,000,000 
TRC 40.95 
2.35 (6.09 %)
   38.60  38.60  40.95  38.60  20,800  834,000,000 
GMD 54.50 
3.10 (6.03 %)
   51.40  51.50  54.80  51.50  3,751,300  201,402,000,000 
VCI 39.00 
2.20 (5.98 %)
   36.80  36.75  39.00  36.50  6,219,000  236,694,000,000  24,300  850,500,000 
BFC 28.60 
1.60 (5.93 %)
   27.00  26.75  28.60  26.75  523,400  14,637,000,000 
CTS 21.70 
1.20 (5.85 %)
   20.50  20.50  21.70  20.50  708,200  14,939,000,000 
CMG 59.00 
3.20 (5.73 %)
   55.80  53.90  59.00  53.90  73,200  4,177,000,000 
ASM 18.45 
1.00 (5.73 %)
   17.45  17.60  18.50  17.30  5,111,200  92,069,000,000 
VCG 27.45 
1.45 (5.58 %)
   26.00  26.20  27.50  26.15  3,686,700  98,846,000,000  140,000  3,780,000,000 
SHB 15.20 
0.80 (5.56 %)
   14.40  14.45  15.25  14.45  12,425,500  184,950,000,000  4,431,000  68,031,400,000 
VGC 40.10 
2.10 (5.53 %)
   38.00  38.00  40.50  37.15  1,554,800  60,825,000,000 
VFG 55.50 
2.90 (5.51 %)
   52.60  52.20  55.50  52.20  1,000  52,000,000 
TCL 35.75 
1.85 (5.46 %)
   33.90  35.90  35.90  34.20  324,100  11,543,000,000 
GIL 67.20 
3.40 (5.33 %)
   63.80  63.60  67.30  62.50  918,100  59,838,000,000 
FTS 36.95 
1.85 (5.27 %)
   35.10  35.65  36.95  35.20  508,400  18,450,000,000 
TLH 12.00 
0.60 (5.26 %)
   11.40  11.50  12.00  11.15  916,700  10,655,000,000 
HCM 24.00 
1.20 (5.26 %)
   22.80  23.00  24.15  23.00  4,268,700  100,479,000,000 
BWE 51.00 
2.50 (5.15 %)
   48.50  49.00  51.00  48.40  405,500  20,159,000,000  40,000  1,920,000,000 
LDG 13.35 
0.65 (5.12 %)
   12.70  13.00  13.40  12.60  5,034,100  65,697,000,000 
PHR 63.70 
3.10 (5.12 %)
   60.60  61.00  63.80  60.90  485,200  30,254,000,000 
DPR 77.40 
3.70 (5.02 %)
   73.70  74.60  77.70  73.00  351,500  26,650,000,000 
VPB 31.50 
1.50 (5.00 %)
   30.00  30.35  31.50  30.20  12,839,500  396,586,000,000  40,000  1,240,000,000 
HDC 60.90 
2.90 (5.00 %)
   58.00  58.20  61.50  57.80  1,204,500  71,736,000,000  50,000  3,100,000,000 
LIX 45.15 
2.15 (5.00 %)
   43.00  43.50  45.40  43.50  1,200  52,000,000 
AAA 12.60 
0.60 (5.00 %)
   12.00  12.10  12.80  11.85  5,726,300  70,570,000,000 
TNH 39.90 
1.90 (5.00 %)
   38.00  38.00  39.90  38.00  403,700  15,722,000,000 
VCF 250.00 
11.90 (5.00 %)
   238.10  250.00  250.00  250.00  100  25,000,000 
HSG 21.20 
1.00 (4.95 %)
   20.20  20.25  21.35  19.75  9,947,400  205,433,000,000 
NKG 29.75 
1.40 (4.94 %)
   28.35  28.10  30.00  27.40  9,677,700  276,710,000,000 
APG 9.64 
0.45 (4.90 %)
   9.19  9.20  9.65  9.20  2,660,700  24,957,000,000 
CIG 9.02 
0.42 (4.88 %)
   8.60  9.00  9.20  8.60  132,600  1,170,000,000 
HDG 48.45 
2.25 (4.87 %)
   46.20  46.40  49.00  46.00  1,477,500  70,355,000,000 
VRE 29.45 
1.35 (4.80 %)
   28.10  28.05  29.45  27.65  4,121,200  118,089,000,000 
KBC 43.80 
2.00 (4.78 %)
   41.80  41.90  43.80  41.50  2,943,900  125,454,000,000 
TCR 5.50 
0.25 (4.76 %)
   5.25  5.25  5.56  5.25  5,500  30,000,000 
GVR 25.35 
1.15 (4.75 %)
   24.20  24.20  25.45  23.90  2,615,100  64,812,000,000  20,000  482,000,000 
CCL 10.45 
0.47 (4.71 %)
   9.98  10.20  10.50  10.00  270,700  2,784,000,000 
VIP 7.60 
0.34 (4.68 %)
   7.26  7.27  7.60  7.22  189,700  1,410,000,000 
SHA 6.80 
0.30 (4.62 %)
   6.50  6.50  6.80  6.50  39,300  258,000,000 
STB 22.75 
1.00 (4.60 %)
   21.75  22.00  22.85  22.00  20,351,500  459,918,000,000 
BMC 16.10 
0.70 (4.55 %)
   15.40  15.40  16.15  15.40  39,800  632,000,000 
MWG 139.00 
6.00 (4.51 %)
   133.00  134.40  141.50  134.00  1,558,000  213,598,000,000 
HQC 5.69 
0.24 (4.40 %)
   5.45  5.50  5.71  5.46  9,438,900  52,948,000,000 
HT1 16.65 
0.70 (4.39 %)
   15.95  16.20  16.70  15.90  867,600  14,245,000,000 
VNM 71.90 
3.00 (4.35 %)
   68.90  68.90  72.30  68.90  2,362,100  167,270,000,000  100,000  7,340,000,000 
IJC 18.15 
0.75 (4.31 %)
   17.40  17.50  18.20  17.40  1,390,000  24,739,000,000 
PAN 21.80 
0.90 (4.31 %)
   20.90  20.95  21.85  20.85  1,685,600  36,198,000,000 
SJF 10.90 
0.45 (4.31 %)
   10.45  10.50  10.95  10.35  825,500  8,773,000,000 
POW 13.40 
0.55 (4.28 %)
   12.85  12.90  13.45  12.85  13,931,200  184,131,000,000 
MBB 28.05 
1.15 (4.28 %)
   26.90  27.00  28.25  27.00  10,916,300  301,486,000,000  192,000  5,365,900,000 
HDB 25.65 
1.05 (4.27 %)
   24.60  24.60  25.65  24.60  3,348,900  84,359,000,000  50,000  1,275,000,000 
HTN 38.00 
1.55 (4.25 %)
   36.45  37.00  38.20  36.10  276,500  10,296,000,000 
CKG 20.85 
0.85 (4.25 %)
   20.00  20.00  21.00  19.60  1,461,300  29,720,000,000 
SKG 14.80 
0.60 (4.23 %)
   14.20  14.30  14.80  13.85  359,500  5,189,000,000 
MSB 19.80 
0.80 (4.21 %)
   19.00  19.10  19.80  19.05  1,935,500  37,524,000,000  2,800,000  56,000,000,000 
SBT 16.25 
0.65 (4.17 %)
   15.60  15.80  16.25  15.80  2,191,700  35,144,000,000 
ACB 30.00 
1.20 (4.17 %)
   28.80  28.80  30.00  28.80  3,815,600  112,673,000,000 
KSB 34.00 
1.35 (4.13 %)
   32.65  33.00  34.00  32.10  2,031,400  67,743,000,000 
LPB 15.20 
0.60 (4.11 %)
   14.60  14.75  15.25  14.60  4,975,500  74,558,000,000 
PLP 10.40 
0.41 (4.10 %)
   9.99  10.00  10.45  9.85  387,200  3,951,000,000 
C47 15.30 
0.60 (4.08 %)
   14.70  14.95  15.30  14.70  249,600  3,747,000,000 
AGR 12.80 
0.50 (4.07 %)
   12.30  12.50  12.85  12.25  615,300  7,726,000,000 
DAG 7.71 
0.30 (4.05 %)
   7.41  7.85  7.85  7.42  280,400  2,144,000,000 
TTF 9.57 
0.37 (4.02 %)
   9.20  9.20  9.59  9.10  4,166,700  38,954,000,000 
VRC 14.25 
0.55 (4.01 %)
   13.70  13.80  14.50  13.75  115,900  1,652,000,000 
DPG 54.50 
2.10 (4.01 %)
   52.40  52.70  54.90  51.50  662,200  35,315,000,000 
FCM 6.24 
0.24 (4.00 %)
   6.00  6.00  6.25  6.00  167,000  1,021,000,000 
LCG 15.60 
0.60 (4.00 %)
   15.00  15.10  15.70  15.00  4,064,000  62,241,000,000 
HID 6.55 
0.25 (3.97 %)
   6.30  6.40  6.63  6.22  353,300  2,292,000,000 
DXG 27.55 
1.05 (3.96 %)
   26.50  26.45  27.75  25.85  11,455,700  308,029,000,000  60,000  1,602,000,000 
DLG 5.30 
0.20 (3.92 %)
   5.10  5.10  5.30  5.09  3,470,200  18,012,000,000 
NHA 30.65 
1.15 (3.90 %)
   29.50  30.00  31.00  29.35  194,800  5,888,000,000 
BCE 10.85 
0.40 (3.83 %)
   10.45  10.45  10.90  10.45  230,700  2,475,000,000 
BVH 52.80 
1.90 (3.73 %)
   50.90  50.80  53.40  50.80  1,860,300  97,166,000,000 
VDS 20.85 
0.75 (3.73 %)
   20.10  20.85  21.00  20.10  187,500  3,878,000,000 
ABS 12.55 
0.45 (3.72 %)
   12.10  12.30  12.60  12.05  458,800  5,637,000,000 
GSP 11.20 
0.40 (3.70 %)
   10.80  10.95  11.30  10.85  163,000  1,803,000,000 
SFI 70.50 
2.50 (3.68 %)
   68.00  68.00  70.50  66.00  4,300  292,000,000 
HAR 7.10 
0.25 (3.65 %)
   6.85  6.98  7.10  6.80  753,900  5,247,000,000 
DIG 60.10 
2.10 (3.62 %)
   58.00  58.90  61.50  57.30  7,680,300  457,218,000,000 
HUB 27.65 
0.95 (3.56 %)
   26.70  26.90  27.65  26.35  39,200  1,062,000,000 
TCB 36.50 
1.25 (3.55 %)
   35.25  35.85  36.65  35.50  6,709,700  243,336,000,000 
BAF 38.30 
1.30 (3.51 %)
   37.00  37.50  38.30  37.45  1,825,800  69,267,000,000 
PLX 41.40 
1.40 (3.50 %)
   40.00  40.60  41.50  40.00  1,234,100  50,499,000,000 
HII 9.48 
0.32 (3.49 %)
   9.16  9.16  9.57  9.16  512,300  4,784,000,000 
FCN 17.80 
0.60 (3.49 %)
   17.20  17.15  18.15  16.95  4,335,400  76,162,000,000 
CTG 26.90 
0.90 (3.46 %)
   26.00  26.00  27.00  26.00  4,502,000  119,685,000,000  1,000,000  26,610,000,000 
GTA 15.00 
0.50 (3.45 %)
   14.50  14.95  15.00  14.90  6,900  103,000,000 
QCG 10.20 
0.34 (3.45 %)
   9.86  9.95  10.35  9.90  330,100  3,338,000,000 
CII 22.65 
0.75 (3.42 %)
   21.90  22.00  23.00  21.65  7,047,400  157,240,000,000  541,000  11,036,400,000 
BID 34.90 
1.15 (3.41 %)
   33.75  34.00  35.10  34.00  1,066,800  37,016,000,000 
EVE 15.20 
0.50 (3.40 %)
   14.70  14.90  15.20  14.70  97,100  1,452,000,000 
VTO 10.65 
0.35 (3.40 %)
   10.30  10.45  10.70  10.30  320,800  3,363,000,000 
TDG 7.64 
0.25 (3.38 %)
   7.39  7.42  7.70  7.31  649,000  4,846,000,000 
ELC 18.40 
0.60 (3.37 %)
   17.80  17.70  18.50  17.45  646,600  11,683,000,000 
NBB 19.95 
0.65 (3.37 %)
   19.30  19.10  19.95  18.95  1,605,300  31,208,000,000 
SGR 21.50 
0.70 (3.37 %)
   20.80  21.30  21.50  20.70  31,300  667,000,000 
PHC 9.85 
0.32 (3.36 %)
   9.53  9.60  9.90  9.51  161,800  1,572,000,000 
VIB 26.35 
0.85 (3.33 %)
   25.50  25.50  26.35  25.50  1,084,900  28,186,000,000  250,000  6,375,000,000 
VND 24.80 
0.80 (3.33 %)
   24.00  24.00  25.20  23.90  9,619,600  235,858,000,000 
ITC 12.40 
0.40 (3.33 %)
   12.00  12.10  12.50  11.90  273,500  3,349,000,000 
AAM 12.45 
0.40 (3.32 %)
   12.05  11.50  12.50  11.50  58,600  715,000,000 
MCP 28.45 
0.90 (3.27 %)
   27.55  25.90  28.90  25.90  9,700  265,000,000 
TVB 9.50 
0.30 (3.26 %)
   9.20  9.24  9.53  8.71  671,300  6,271,000,000 
TIP 27.00 
0.85 (3.25 %)
   26.15  26.20  27.00  26.05  127,600  3,400,000,000 
NTL 27.05 
0.85 (3.24 %)
   26.20  26.40  27.20  26.20  324,100  8,665,000,000 
DBT 12.75 
0.40 (3.24 %)
   12.35  12.40  12.85  12.20  14,900  184,000,000 
TPB 31.90 
1.00 (3.24 %)
   30.90  30.95  32.00  30.90  4,540,800  143,475,000,000 
BMI 32.00 
1.00 (3.23 %)
   31.00  30.80  32.40  30.75  441,500  13,939,000,000 
VPH 9.29 
0.29 (3.22 %)
   9.00  9.00  9.30  8.84  376,200  3,437,000,000 
NT2 22.50 
0.70 (3.21 %)
   21.80  22.00  22.55  21.90  740,800  16,566,000,000 
EMC 24.30 
0.75 (3.18 %)
   23.55  23.70  24.70  21.95  5,300  121,000,000 
DHA 45.55 
1.40 (3.17 %)
   44.15  44.80  45.55  44.00  57,000  2,558,000,000 
NVT 16.50 
0.50 (3.13 %)
   16.00  16.50  16.80  16.05  46,100  755,000,000 
MCG 4.96 
0.15 (3.12 %)
   4.81  5.00  5.00  4.81  222,200  1,087,000,000 
GMC 21.65 
0.65 (3.10 %)
   21.00  21.65  21.65  21.65  100  2,000,000 
VNG 11.70 
0.35 (3.08 %)
   11.35  11.35  11.70  11.35  59,300  686,000,000 
PIT 8.20 
0.24 (3.02 %)
   7.96  7.96  8.40  7.96  17,600  141,000,000 
ITD 13.70 
0.40 (3.01 %)
   13.30  13.30  13.70  13.25  169,600  2,300,000,000 
VNL 22.45 
0.65 (2.98 %)
   21.80  21.80  22.45  21.00  19,900  434,000,000 
DC4 13.85 
0.40 (2.97 %)
   13.45  13.70  13.85  13.35  145,300  1,970,000,000 
HNG 6.28 
0.18 (2.95 %)
   6.10  6.10  6.31  6.05  3,018,900  18,689,000,000 
LHG 35.00 
1.00 (2.94 %)
   34.00  34.20  35.50  33.60  534,300  18,429,000,000 
ADG 46.10 
1.30 (2.90 %)
   44.80  44.80  46.30  44.60  131,700  5,962,000,000 
DTT 12.50 
0.35 (2.88 %)
   12.15  12.50  12.50  12.50  300  3,000,000 
SII 14.35 
0.40 (2.87 %)
   13.95  13.55  14.50  13.00  7,700  104,000,000 
TDC 14.40 
0.40 (2.86 %)
   14.00  14.10  14.45  13.95  322,000  4,573,000,000 
EIB 32.50 
0.90 (2.85 %)
   31.60  31.95  32.50  31.35  170,800  5,495,000,000  1,800,000  52,920,000,000 
SZL 61.50 
1.70 (2.84 %)
   59.80  59.50  61.50  59.00  1,000  59,000,000 
HBC 21.75 
0.60 (2.84 %)
   21.15  21.80  22.40  21.50  6,019,200  132,481,000,000 
VSH 31.85 
0.85 (2.74 %)
   31.00  32.05  32.80  31.30  93,800  3,024,000,000 
ACC 15.00 
0.40 (2.74 %)
   14.60  14.75  15.00  14.40  125,600  1,860,000,000 
DSN 47.00 
1.25 (2.73 %)
   45.75  45.20  47.90  44.90  15,300  698,000,000 
KHP 11.30 
0.30 (2.73 %)
   11.00  11.00  11.40  11.00  207,400  2,296,000,000 
MSH 68.80 
1.80 (2.69 %)
   67.00  67.10  70.60  67.10  98,000  6,797,000,000 
NHH 17.35 
0.45 (2.66 %)
   16.90  17.00  17.50  16.70  257,900  4,400,000,000 
DBD 58.00 
1.50 (2.65 %)
   56.50  56.50  58.00  56.50  81,400  4,684,000,000  44,500  2,514,250,000 
VTB 13.55 
0.35 (2.65 %)
   13.20  13.60  13.60  13.20  2,300  31,000,000 
AGM 29.25 
0.75 (2.63 %)
   28.50  28.50  29.25  28.40  135,300  3,921,000,000  515,000  15,670,750,000 
KDC 54.60 
1.40 (2.63 %)
   53.20  54.90  55.30  54.10  2,743,600  149,761,000,000 
OGC 11.80 
0.30 (2.61 %)
   11.50  11.75  12.10  11.35  1,430,600  16,793,000,000  200,000  2,130,000,000 
HSL 6.77 
0.17 (2.58 %)
   6.60  6.60  6.90  6.58  189,800  1,261,000,000 
DXS 22.15 
0.55 (2.55 %)
   21.60  21.60  22.35  21.60  224,400  4,926,000,000  22,000  484,000,000 
DAH 8.91 
0.22 (2.53 %)
   8.69  8.69  8.99  8.42  608,400  5,315,000,000 
NAF 14.20 
0.35 (2.53 %)
   13.85  13.90  14.20  13.80  129,300  1,802,000,000 
BKG 6.97 
0.17 (2.50 %)
   6.80  6.80  6.98  6.80  95,000  654,000,000 
SSI 28.80 
0.70 (2.49 %)
   28.10  28.10  29.30  28.00  17,343,300  496,538,000,000 
DGC 228.50 
5.50 (2.47 %)
   223.00  225.60  231.90  224.00  994,900  226,370,000,000 
GAS 108.40 
2.60 (2.46 %)
   105.80  106.30  108.40  105.80  764,900  82,069,000,000 
TV2 46.00 
1.10 (2.45 %)
   44.90  44.60  46.00  44.60  119,500  5,433,000,000 
BTP 16.80 
0.40 (2.44 %)
   16.40  16.70  17.10  16.40  7,000  117,000,000 
ASG 29.70 
0.70 (2.41 %)
   29.00  29.80  29.80  28.15  2,300  65,000,000 
TEG 11.00 
0.25 (2.33 %)
   10.75  10.75  11.00  10.70  322,300  3,482,000,000 
HAP 7.93 
0.18 (2.32 %)
   7.75  7.75  7.94  7.74  280,500  2,199,000,000 
HVN 17.80 
0.40 (2.30 %)
   17.40  17.50  17.90  17.10  1,347,800  23,523,000,000  949,000  17,242,500,000 
TTA 13.55 
0.30 (2.26 %)
   13.25  13.20  13.70  12.90  731,100  9,805,000,000 
TDM 36.50 
0.80 (2.24 %)
   35.70  35.70  36.60  35.00  138,800  4,954,000,000 
NVL 78.90 
1.70 (2.20 %)
   77.20  78.00  78.90  76.90  2,947,500  229,661,000,000  1,376,000  105,952,000,000 
ASP 8.39 
0.18 (2.19 %)
   8.21  8.49  8.49  8.16  130,100  1,084,000,000 
NLG 47.00 
1.00 (2.17 %)
   46.00  46.00  47.40  45.85  2,393,900  111,902,000,000  700,000  32,200,000,000 
YEG 16.85 
0.35 (2.12 %)
   16.50  16.50  16.90  16.00  417,500  6,898,000,000 
CRE 31.60 
0.65 (2.10 %)
   30.95  30.95  31.60  30.95  634,800  19,761,000,000 
DRH 14.80 
0.30 (2.07 %)
   14.50  14.20  14.90  14.15  967,400  14,067,000,000 
SGT 30.00 
0.60 (2.04 %)
   29.40  29.05  30.10  28.95  77,000  2,278,000,000 
BTT 50.00 
1.00 (2.04 %)
   49.00  47.00  50.00  45.60  1,000  48,000,000 
KHG 10.20 
0.20 (2.00 %)
   10.00  10.05  10.30  9.78  1,695,200  17,046,000,000 
KDH 40.90 
0.80 (2.00 %)
   40.10  40.10  41.00  40.05  1,516,700  61,585,000,000 
IMP 67.00 
1.30 (1.98 %)
   65.70  67.00  67.00  66.10  1,900  126,000,000 
BMP 57.10 
1.10 (1.96 %)
   56.00  56.00  58.00  54.10  50,300  2,858,000,000 
CEE 13.00 
0.25 (1.96 %)
   12.75  13.15  13.35  11.90  4,600  58,000,000 
FIR 41.80 
0.80 (1.95 %)
   41.00  40.60  42.10  40.50  335,800  13,861,000,000 
C32 26.25 
0.50 (1.94 %)
   25.75  25.20  26.30  25.20  72,600  1,886,000,000 
UIC 53.00 
1.00 (1.92 %)
   52.00  53.90  53.90  53.00  2,500  133,000,000 
PTL 5.84 
0.11 (1.92 %)
   5.73  5.60  5.93  5.60  136,600  795,000,000 
HVH 7.50 
0.14 (1.90 %)
   7.36  7.40  7.51  7.30  172,300  1,275,000,000 
VCB 77.00 
1.40 (1.85 %)
   75.60  76.00  77.00  74.80  817,000  62,188,000,000  81,000  6,216,400,000 
TNA 11.00 
0.20 (1.85 %)
   10.80  10.80  11.15  10.80  83,400  916,000,000 
TSC 9.52 
0.17 (1.82 %)
   9.35  9.38  9.60  9.23  3,004,500  28,329,000,000 
KMR 5.63 
0.10 (1.81 %)
   5.53  5.54  5.69  5.50  91,600  511,000,000 
TNI 5.08 
0.09 (1.80 %)
   4.99  5.00  5.09  4.91  301,900  1,515,000,000 
TVS 34.10 
0.60 (1.79 %)
   33.50  33.00  35.00  33.00  35,900  1,239,000,000 
TTE 17.10 
0.30 (1.79 %)
   16.80  17.35  17.35  15.65  2,200  36,000,000 
PTB 104.10 
1.80 (1.76 %)
   102.30  102.60  104.50  100.60  286,900  29,657,000,000 
QBS 4.68 
0.08 (1.74 %)
   4.60  4.60  4.73  4.53  588,700  2,735,000,000 
DRC 29.40 
0.50 (1.73 %)
   28.90  28.90  29.70  28.65  422,500  12,382,000,000 
JVC 6.50 
0.11 (1.72 %)
   6.39  6.39  6.60  6.35  985,100  6,387,000,000 
DBC 23.65 
0.40 (1.72 %)
   23.25  23.15  23.85  23.00  655,400  15,370,000,000 
TCM 60.00 
1.00 (1.69 %)
   59.00  59.10  60.10  58.20  785,800  46,681,000,000 
TVT 30.00 
0.50 (1.69 %)
   29.50  30.00  30.10  30.00  13,500  405,000,000 
EVG 7.93 
0.13 (1.67 %)
   7.80  7.93  7.93  7.62  136,400  1,067,000,000  2,844,840  20,596,641,600 
TCO 12.45 
0.20 (1.63 %)
   12.25  12.25  12.55  12.25  58,100  719,000,000 
TLD 6.88 
0.11 (1.62 %)
   6.77  6.77  6.97  6.75  149,700  1,021,000,000 
APC 21.90 
0.35 (1.62 %)
   21.55  21.90  22.00  21.15  37,000  785,000,000 
VNS 13.00 
0.20 (1.56 %)
   12.80  12.80  13.00  12.80  25,100  321,000,000 
ICT 16.35 
0.25 (1.55 %)
   16.10  16.10  16.40  16.10  29,900  485,000,000 
DHG 93.00 
1.40 (1.53 %)
   91.60  91.60  94.90  91.60  11,700  1,095,000,000 
DRL 67.00 
1.00 (1.52 %)
   66.00  66.90  67.00  66.90  4,900  328,000,000 
LGL 6.09 
0.09 (1.50 %)
   6.00  6.00  6.10  5.95  138,000  833,000,000 
BIC 27.10 
0.40 (1.50 %)
   26.70  26.00  27.50  26.00  70,500  1,884,000,000 
VHM 67.90 
1.00 (1.49 %)
   66.90  66.80  67.90  66.30  3,077,100  207,271,000,000 
OCB 20.40 
0.30 (1.49 %)
   20.10  20.40  20.45  19.95  1,654,300  33,508,000,000 
DXV 5.48 
0.08 (1.48 %)
   5.40  5.31  5.62  5.30  27,100  150,000,000 
RAL 130.70 
1.90 (1.48 %)
   128.80  129.50  130.90  128.00  14,500  1,881,000,000 
HMC 27.90 
0.40 (1.45 %)
   27.50  27.50  28.05  27.35  128,400  3,532,000,000 
TN1 35.00 
0.50 (1.45 %)
   34.50  34.50  35.00  34.50  14,700  509,000,000 
THG 77.10 
1.10 (1.45 %)
   76.00  76.10  77.50  76.00  37,900  2,898,000,000 
SJD 17.60 
0.25 (1.44 %)
   17.35  17.40  17.60  17.35  117,100  2,049,000,000 
MSN 110.50 
1.50 (1.38 %)
   109.00  109.00  113.50  107.50  829,700  91,212,000,000 
SFG 15.50 
0.20 (1.31 %)
   15.30  14.40  15.60  14.40  56,700  862,000,000 
PXS 5.55 
0.07 (1.28 %)
   5.48  5.75  5.75  5.40  577,700  3,187,000,000 
GDT 48.60 
0.60 (1.25 %)
   48.00  48.00  49.15  47.10  12,200  585,000,000 
TDH 8.20 
0.10 (1.23 %)
   8.10  8.20  8.20  8.00  243,900  1,996,000,000  10,000,000  77,100,000,000 
DTA 12.35 
0.15 (1.23 %)
   12.20  12.00  12.90  11.50  46,200  565,000,000 
SBA 20.60 
0.25 (1.23 %)
   20.35  20.35  20.70  20.30  34,700  711,000,000 
TBC 29.85 
0.35 (1.19 %)
   29.50  29.85  29.95  29.85  2,000  59,000,000 
HTV 12.80 
0.15 (1.19 %)
   12.65  12.90  13.00  12.80  2,600  33,000,000 
FDC 25.80 
0.30 (1.18 %)
   25.50  25.50  25.80  25.40  5,300  135,000,000 
TRA 94.90 
1.10 (1.17 %)
   93.80  93.90  94.90  91.60  1,500  140,000,000 
SHP 27.70 
0.30 (1.09 %)
   27.40  27.50  27.80  27.50  7,100  195,000,000 
NNC 18.50 
0.20 (1.09 %)
   18.30  18.30  18.55  18.00  11,600  210,000,000 
ADS 29.50 
0.30 (1.03 %)
   29.20  29.10  29.90  28.20  479,300  13,881,000,000 
VCA 20.40 
0.20 (0.99 %)
   20.20  20.40  20.40  20.40  200  4,000,000 
CCI 31.00 
0.30 (0.98 %)
   30.70  32.20  32.20  29.00  4,400  134,000,000 
HHP 10.40 
0.10 (0.97 %)
   10.30  10.40  10.50  10.20  101,800  1,057,000,000 
DHM 10.40 
0.10 (0.97 %)
   10.30  10.25  10.50  10.10  237,000  2,448,000,000  48,000  492,000,000 
POM 8.78 
0.08 (0.92 %)
   8.70  8.70  8.90  8.50  114,500  1,001,000,000 
HCD 11.00 
0.10 (0.92 %)
   10.90  10.90  11.20  10.80  411,200  4,504,000,000 
BCM 74.60 
0.60 (0.81 %)
   74.00  74.90  75.00  72.30  288,900  21,313,000,000 
CLC 38.00 
0.30 (0.80 %)
   37.70  38.00  38.00  37.55  500  18,000,000 
YBM 7.88 
0.06 (0.77 %)
   7.82  7.50  7.90  7.50  17,800  138,000,000 
KPF 13.50 
0.10 (0.75 %)
   13.40  13.40  13.70  13.25  85,100  1,141,000,000 
NHT 27.90 
0.20 (0.72 %)
   27.70  27.90  27.90  27.80  3,300  91,000,000 
SCS 168.00 
1.20 (0.72 %)
   166.80  166.80  168.10  166.70  26,300  4,412,000,000 
PGV 28.80 
0.20 (0.70 %)
   28.60  28.60  28.80  28.60  3,900  112,000,000 
COM 63.40 
0.40 (0.63 %)
   63.00  65.60  65.60  58.70  6,800  427,000,000 
CHP 23.85 
0.15 (0.63 %)
   23.70  23.90  23.90  23.50  325,100  7,708,000,000 
FLC 6.66 
0.04 (0.60 %)
   6.62  6.72  6.83  6.36  10,565,900  69,824,000,000 
HVX 5.03 
0.03 (0.60 %)
   5.00  4.87  5.10  4.86  61,200  306,000,000 
TLG 42.55 
0.25 (0.59 %)
   42.30  42.30  42.55  42.00  26,000  1,100,000,000 
PAC 34.45 
0.20 (0.58 %)
   34.25  32.75  34.45  32.75  43,400  1,479,000,000 
CSM 17.40 
0.10 (0.58 %)
   17.30  17.30  17.80  17.30  2,600  45,000,000 
PPC 17.70 
0.10 (0.57 %)
   17.60  17.60  17.75  17.45  88,600  1,560,000,000 
BHN 55.20 
0.30 (0.55 %)
   54.90  54.90  55.40  51.90  1,100  59,000,000 
STK 55.90 
0.30 (0.54 %)
   55.60  56.40  56.40  53.50  36,900  2,022,000,000 
DVP 56.30 
0.30 (0.54 %)
   56.00  56.00  56.50  56.00  16,400  924,000,000 
AGG 38.00 
0.20 (0.53 %)
   37.80  37.80  39.00  37.10  334,600  12,653,000,000 
SC5 19.45 
0.10 (0.52 %)
   19.35  19.95  20.20  18.00  7,300  141,000,000 
SMB 41.60 
0.20 (0.48 %)
   41.40  41.50  41.60  41.30  11,100  460,000,000 
TNT 10.45 
0.05 (0.48 %)
   10.40  10.45  10.50  10.20  115,400  1,197,000,000 
TCT 38.60 
0.15 (0.39 %)
   38.45  38.45  38.90  37.30  5,900  224,000,000 
DAT 14.55 
0.05 (0.34 %)
   14.50  15.05  15.05  13.65  3,800  54,000,000 
VJC 125.70 
0.40 (0.32 %)
   125.30  124.50  125.90  123.40  778,900  97,169,000,000 
SVT 16.90 
0.05 (0.30 %)
   16.85  16.85  16.90  16.55  4,800  80,000,000 
KOS 34.00 
0.10 (0.29 %)
   33.90  33.80  34.00  33.80  604,800  20,444,000,000 
VPD 17.30 
0.05 (0.29 %)
   17.25  17.25  17.30  17.10  21,000  363,000,000 
CDC 17.80 
0.05 (0.28 %)
   17.75  17.70  17.80  17.50  64,600  1,143,000,000 
SCD 18.40 
0.05 (0.27 %)
   18.35  18.30  18.40  18.30  700  12,000,000 
SAV 24.20 
0.05 (0.21 %)
   24.15  24.45  24.45  24.00  7,000  169,000,000 
D2D 50.40 
0.10 (0.20 %)
   50.30  50.20  50.50  49.90  90,100  4,532,000,000 
DCL 26.75 
0.05 (0.19 %)
   26.70  26.80  26.80  26.00  70,600  1,867,000,000 
PGI 27.60 
0.05 (0.18 %)
   27.55  27.50  27.60  27.50  10,500  289,000,000 
SVD 6.97 
0.01 (0.14 %)
   6.96  6.90  7.00  6.75  211,200  1,454,000,000 
DHC 72.00 
0.10 (0.14 %)
   71.90  71.10  72.50  69.50  187,700  13,380,000,000 
VIC 77.70 
0.10 (0.13 %)
   77.60  77.60  78.10  76.70  1,360,400  105,433,000,000 
NCT 87.30 
0.10 (0.11 %)
   87.20  87.50  88.00  87.30  56,900  4,985,000,000 
OPC 56.00 
0.00 (0.00 %)
   56.00  56.00  56.00  55.60  900  50,000,000 
CAV 56.00 
0.00 (0.00 %)
   56.00  56.00  56.00  56.00  2,400  134,000,000 
NSC 90.00 
0.00 (0.00 %)
   90.00  91.80  91.80  89.90  8,800  794,000,000 
TYA 18.00 
0.00 (0.00 %)
   18.00  18.00  18.30  18.00  9,800  176,000,000 
CRC 7.70 
0.00 (0.00 %)
   7.70  7.88  7.88  7.60  81,500  628,000,000 
PJT 11.40 
0.00 (0.00 %)
   11.40  11.40  11.40  10.80  5,500  61,000,000 
AMD 3.82 
0.00 (0.00 %)
   3.82  3.80  3.89  3.69  2,223,700  8,468,000,000 
PNC 10.50 
0.00 (0.00 %)
   10.50  10.50  10.50  10.50 
HAS 11.25 
0.00 (0.00 %)
   11.25  11.90  11.90  10.85  3,000  34,000,000 
ABR 20.10 
0.00 (0.00 %)
   20.10  19.10  21.50  19.00  4,100  80,000,000 
PGD 31.50 
0.00 (0.00 %)
   31.50  31.50  31.90  31.50  5,000  158,000,000 
IBC 19.90 
0.00 (0.00 %)
   19.90  20.30  20.30  19.80  18,500  368,000,000  200,000  4,070,000,000 
ILB 35.00 
0.00 (0.00 %)
   35.00  34.50  35.00  34.50  700  24,000,000 
LAF 22.90 
0.00 (0.00 %)
   22.90  22.90  22.90  22.90 
AST 55.00 
0.00 (0.00 %)
   55.00  55.00  55.70  54.70  10,900  600,000,000 
HTL 20.40 
0.00 (0.00 %)
   20.40  20.40  20.40  20.40 
VID 9.60 
0.00 (0.00 %)
   9.60  9.60  9.80  9.50  11,800  113,000,000 
VDP 38.50 
0.00 (0.00 %)
   38.50  38.50  38.50  38.40  5,400  207,000,000 
VNE 11.00 
0.00 (0.00 %)
   11.00  11.00  11.20  10.80  862,900  9,504,000,000  200,000  2,340,000,000 
VAF 13.50 
0.00 (0.00 %)
   13.50  13.50  13.50  13.50  300  4,000,000 
CLW 35.50 
0.00 (0.00 %)
   35.50  35.50  35.50  35.50 
LCM 4.15 
0.00 (0.00 %)
   4.15  4.28  4.28  4.15  82,500  344,000,000 
HRC 53.00 
0.00 (0.00 %)
   53.00  53.00  53.00  53.00 
CLL 29.90 
0.00 (0.00 %)
   29.90  30.00  30.00  29.60  43,400  1,300,000,000 
BRC 14.00 
0.00 (0.00 %)
   14.00  13.35  14.20  13.35  1,700  23,000,000 
SRC 17.30 
0.00 (0.00 %)
   17.30  17.30  17.30  17.30  800  13,000,000 
VSI 22.50 
0.00 (0.00 %)
   22.50  22.50  22.50  22.50 
THI 26.10 
0.00 (0.00 %)
   26.10  26.10  26.10  26.10 
TIX 33.00 
0.00 (0.00 %)
   33.00  33.00  33.00  33.00  100  3,000,000 
SPM 20.00 
0.00 (0.00 %)
   20.00  20.00  20.00  20.00 
SRF 13.50 
0.00 (0.00 %)
   13.50  13.20  13.50  13.00  13,300  173,000,000 
SVC 102.70 
0.00 (0.00 %)
   102.70  102.70  102.70  102.70 
SVI 62.30 
0.00 (0.00 %)
   62.30  62.30  62.30  62.30 
DTL 37.50 
0.00 (0.00 %)
   37.50  36.50  37.50  36.50  600  22,000,000 
TDW 47.50 
0.00 (0.00 %)
   47.50  47.50  47.50  47.50 
SSB 34.05 
0.00 (0.00 %)
   34.05  34.20  34.20  33.30  2,089,500  70,373,000,000 
SAB 154.00 
0.00 (0.00 %)
   154.00  154.00  155.60  153.10  196,200  30,230,000,000  30,000  4,941,000,000 
SBV 14.90 
0.00 (0.00 %)
   14.90  14.90  15.00  14.80  56,400  837,000,000 
PTC 15.00 
0.00 (0.00 %)
   15.00  15.00  15.20  14.50  104,700  1,566,000,000 
CTF 25.60 
0.00 (0.00 %)
   25.60  25.40  26.00  25.40  407,000  10,476,000,000  195,400  4,982,040,000 
RDP 9.45 
0.00 (0.00 %)
   9.45  9.12  9.50  9.01  37,700  348,000,000 
SGN 67.00 
0.00 (0.00 %)
   67.00  66.90  67.70  66.10  4,200  280,000,000 
GAB 196.40 
0.00 (0.00 %)
   196.40  196.40  196.40  196.40 
SFC 22.20 
0.00 (0.00 %)
   22.20  22.20  22.20  22.20 
SJS 72.00 
-0.20 (-0.28 %)
   72.20  70.00  72.00  69.80  19,600  1,389,000,000 
DMC 49.65 
-0.15 (-0.30 %)
   49.80  49.80  50.00  48.35  31,800  1,551,000,000 
AAT 14.60 
-0.05 (-0.34 %)
   14.65  14.65  14.65  14.20  378,800  5,445,000,000 
PMG 14.35 
-0.05 (-0.35 %)
   14.40  14.35  14.35  14.10  1,500  21,000,000 
EVF 11.35 
-0.05 (-0.44 %)
   11.40  11.40  11.60  11.20  222,500  2,549,000,000 
HTI 18.20 
-0.10 (-0.55 %)
   18.30  18.20  18.30  18.20  7,000  127,000,000 
BBC 70.60 
-0.40 (-0.56 %)
   71.00  67.20  74.20  67.00  2,800  195,000,000 
SHI 15.00 
-0.10 (-0.66 %)
   15.10  14.80  15.15  14.70  240,900  3,607,000,000  3,340,000  50,100,000,000 
LGC 42.00 
-0.30 (-0.71 %)
   42.30  40.00  42.00  40.00  600  24,000,000 
PDR 52.80 
-0.40 (-0.75 %)
   53.20  53.10  53.60  51.40  2,395,400  125,193,000,000  408,000  21,624,000,000 
HU1 12.45 
-0.10 (-0.80 %)
   12.55  12.90  12.90  12.45  12,100  150,000,000 
VPG 46.20 
-0.40 (-0.86 %)
   46.60  46.80  47.50  45.30  467,500  21,614,000,000 
HAI 3.40 
-0.03 (-0.87 %)
   3.43  3.50  3.50  3.36  1,824,600  6,235,000,000 
TMP 61.40 
-0.60 (-0.97 %)
   62.00  62.00  62.00  61.40  2,600  159,000,000 
CMV 14.85 
-0.15 (-1.00 %)
   15.00  14.05  14.95  14.05  2,800  41,000,000 
TPC 9.79 
-0.10 (-1.01 %)
   9.89  9.35  9.79  9.35  5,800  56,000,000 
NAV 22.90 
-0.25 (-1.08 %)
   23.15  21.55  23.10  21.55  4,700  106,000,000 
LM8 12.65 
-0.15 (-1.17 %)
   12.80  12.75  13.00  12.40  17,400  222,000,000 
HPG 34.45 
-0.45 (-1.29 %)
   34.90  34.50  34.95  33.05  39,418,000  1,343,671,000,000  74,041  2,579,020,650 
VPS 13.05 
-0.20 (-1.51 %)
   13.25  12.35  13.20  12.35  5,700  72,000,000 
CVT 43.20 
-0.80 (-1.82 %)
   44.00  40.95  43.20  40.95  2,600  111,000,000 
MDG 17.90 
-0.40 (-2.19 %)
   18.30  17.40  18.50  17.40  4,100  73,000,000 
STG 30.10 
-0.70 (-2.27 %)
   30.80  29.50  31.00  29.50  16,000  483,000,000 
LEC 10.70 
-0.25 (-2.28 %)
   10.95  10.40  10.85  10.40  1,000  10,000,000 
LBM 90.50 
-2.30 (-2.48 %)
   92.80  94.40  95.00  88.00  4,400  395,000,000 
S4A 35.00 
-0.90 (-2.51 %)
   35.90  35.85  35.85  35.00  1,100  38,000,000 
UDC 10.40 
-0.30 (-2.80 %)
   10.70  10.90  10.90  10.15  64,800  683,000,000 
ST8 15.80 
-0.50 (-3.07 %)
   16.30  16.60  16.80  15.30  17,700  287,000,000 
TDP 25.20 
-0.80 (-3.08 %)
   26.00  24.35  25.20  24.35  5,600  136,000,000 
ABT 40.10 
-1.35 (-3.26 %)
   41.45  39.80  41.40  39.80  2,500  101,000,000 
ROS 4.40 
-0.16 (-3.51 %)
   4.56  4.55  4.60  4.25  15,291,100  67,403,000,000 
TGG 9.20 
-0.40 (-4.17 %)
   9.60  9.15  9.90  9.01  657,900  6,111,000,000 
TNC 40.30 
-2.00 (-4.73 %)
   42.30  40.30  40.30  40.30  1,000  40,000,000 
GMH 15.60 
-1.00 (-6.02 %)
   16.60  16.60  17.40  15.60  10,300  167,000,000 
PDN 107.30 
-7.20 (-6.29 %)
   114.50  122.50  122.50  107.10  1,300  156,000,000 
                       
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.