MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VRG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
31/05/2023 23.5 (-3.29 %)    -12,679,695   
29/05/2023 25 (0.40 %)    12,679,695  0.03% 
26/05/2023 24.9 (8.73 %)    12,679,695  0.03% 
25/05/2023 23.5 (-6.00 %)    12,679,695  0.03% 
24/05/2023 25 (9.17 %)    12,679,695   
23/05/2023 23 (2.68 %)    12,679,695   
22/05/2023 22.4 (9.80 %)    12,679,695  0.03% 
19/05/2023 20.2 (-1.46 %)    12,679,695  0.03% 
18/05/2023 20.5 (-5.09 %)    12,679,695   
17/05/2023 21.6 (0.00 %)    12,679,695   
16/05/2023 21.6 (4.35 %)    12,679,695   
15/05/2023 22.6 (7.62 %)    12,679,695   
12/05/2023 21 (0.00 %)    12,679,695  0.03% 
11/05/2023 21 (4.48 %)    12,679,695   
10/05/2023 20.1 (0.00 %)    12,679,695   
09/05/2023 20.1 (0.00 %)    12,679,695  0.03% 
08/05/2023 20 (-2.91 %)    12,679,695  0.03% 
05/05/2023 20.7 (-3.27 %)    12,679,695  0.03% 
04/05/2023 21.1 (-2.31 %)    12,679,695   
28/04/2023 0 (0.00 %)    12,679,695   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.