MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK VRG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
31/05/2023 23.50  23.50  23.50  -0.80 (-3.29 %)    7,200  172,590,000  24.30  25.00  25.00  23.50 
30/05/2023 24.30  24.30  24.30  -2.40 (-8.99 %)    1,100  26,780,000  26.70  25.0  25.00  24.00 
29/05/2023 25.00  25.00  25.00  0.10 (0.40 %)    5,100  136,370,000  24.90  26.30  27.00  25.00 
26/05/2023 24.90  24.90  24.90  2.00 (8.73 %)    2,000  49,800,000  22.90  24.9  24.90  24.90 
25/05/2023 23.50  23.50  23.50  -1.50 (-6.00 %)    11,400  261,420,000  25.00  23.00  24.70  21.70 
24/05/2023 25.00  25.00  25.00  2.10 (9.17 %)    100  2,500,000  22.90  25.0  25.00  25.00 
23/05/2023 23.00  23.00  23.00  0.60 (2.68 %)    11,500  262,830,000  22.40  22.40  23.50  22.20 
22/05/2023 22.40  22.40  22.40  2.00 (9.80 %)    100  2,240,000  20.40  22.4  22.40  22.40 
19/05/2023 20.20  20.20  20.20  -0.30 (-1.46 %)    1,000  20,400,000  20.50  20.50  20.50  20.20 
18/05/2023 20.50  20.50  20.50  -1.10 (-5.09 %)    1,800  36,930,000  21.60  21.0  21.00  20.40 
17/05/2023 21.60  21.60  21.60  0.00 (0.00 %)    21.60  21.60  21.60  21.60 
16/05/2023 21.60  21.60  21.60  0.90 (4.35 %)    700  15,140,000  20.70  21.6  21.70  21.60 
15/05/2023 22.60  22.60  22.60  1.60 (7.62 %)    3,200  66,340,000  21.00  20.60  22.60  20.40 
12/05/2023 21.00  21.00  21.00  0.00 (0.00 %)    179,000  21.00  21.0  21.00  21.00 
11/05/2023 21.00  21.00  21.00  0.90 (4.48 %)    10,700  224,160,000  20.10  21.80  22.30  20.50 
10/05/2023 20.10  20.10  20.10  0.00 (0.00 %)    20.10  20.1  20.10  20.10 
09/05/2023 20.10  20.10  20.10  0.00 (0.00 %)    20.10  20.10  20.10  20.10 
08/05/2023 20.00  20.00  20.00  -0.60 (-2.91 %)    600  12,060,000  20.60  20.2  20.20  20.00 
05/05/2023 20.70  20.70  20.70  -0.70 (-3.27 %)    1,400  28,860,000  21.40  21.40  21.40  20.40 
04/05/2023 21.10  21.10  21.10  -0.50 (-2.31 %)    300  6,430,000  21.60  21.6  21.60  21.10 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.