TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VIB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
08/08/2022 26.15 (0.58 %)    12,975,000  12,975,000  50  20.50% 
05/08/2022 25.95 (-0.57 %)    500  12,975,000  500  12,975,000  50  20.50% 
04/08/2022 83,840,000  26.1 (-0.38 %)    83,840,000  550  20.50% 
03/08/2022 3,200  83,840,000  26.2 (-1.50 %)    3,200  83,840,000    20.50% 
02/08/2022 -500  -13,300,000  26.6 (-0.37 %)    100  2,660,000  600  15,960,000  3,200  20.50% 
01/08/2022 -85,120,000  26.65 (0.19 %)    85,120,000  100  20.50% 
29/07/2022 -3,200  -85,120,000  26.6 (0.38 %)    3,200  85,120,000    20.50% 
28/07/2022 -100  -2,645,000  26.45 (2.92 %)    100  2,645,000    20.50% 
27/07/2022 2,485,000  25.65 (-0.19 %)    2,485,000    20.50% 
26/07/2022 2,485,000  25.65 (-0.58 %)    2,485,000    20.50% 
25/07/2022 2,485,000  25.75 (-1.72 %)    2,485,000    20.50% 
22/07/2022 2,485,000  26.2 (4.38 %)    2,485,000    20.50% 
21/07/2022 2,485,000  25.1 (0.80 %)    2,485,000    20.50% 
20/07/2022 100  2,485,000  24.85 (2.26 %)    100  2,485,000    20.50% 
19/07/2022 100  2,430,000  24.3 (-1.22 %)    100  2,430,000  100  20.50% 
18/07/2022 -2,425,000  24.6 (1.23 %)    2,425,000  100  20.50% 
15/07/2022 -100  -2,425,000  24.25 (-1.02 %)    100  2,425,000    20.50% 
14/07/2022 -100  -2,445,000  24.45 (0.62 %)    100  2,445,000    20.50% 
13/07/2022 300  7,290,000  24.3 (0.00 %)    300  7,290,000    20.50% 
12/07/2022 10,348,700,000  24.3 (1.67 %)    10,348,700,000  300  20.50% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.