TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VCF - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 -738,000  261.7 (0.00 %)    738,000  12,848,071   
22/09/2022 -738,000  261.7 (6.82 %)    738,000  12,848,068   
21/09/2022 -738,000  245 (-0.41 %)    738,000  12,848,068   
20/09/2022 -3  -738,000  246 (-0.36 %)    738,000  12,848,011   
19/09/2022 246.9 (0.00 %)    12,847,119   
16/09/2022 -57  246.9 (0.00 %)    57  12,847,118   
15/09/2022 208  -247,000  246.9 (-0.04 %)    1,100  892  247,000  12,846,918   
14/09/2022 -1  24,980,000  247 (0.73 %)    24,980,000  12,847,968   
13/09/2022 100  24,980,000  245.2 (-1.84 %)    300  24,980,000  200  12,847,968   
12/09/2022 -50  116,950,000  249.8 (6.07 %)    327,460,000  50  210,510,000  12,848,268   
09/09/2022 116,950,000  235.5 (0.68 %)    327,460,000  210,510,000  12,847,368   
08/09/2022 116,950,000  233.9 (0.00 %)    327,460,000  210,510,000  12,846,968   
07/09/2022 500  116,950,000  233.9 (-6.21 %)    1,400  327,460,000  900  210,510,000  12,846,468   
06/09/2022 -300  -74,820,000  249.4 (1.80 %)    100  24,940,000  400  99,760,000  12,847,868   
05/09/2022 -500  -122,500,000  245 (0.00 %)    500  122,500,000  12,847,968   
31/08/2022 122,500,000  245 (0.00 %)    122,500,000  12,847,968   
30/08/2022 500  122,500,000  245 (0.00 %)    500  122,500,000  12,847,968   
29/08/2022 300  73,500,000  245 (4.88 %)    300  73,500,000  12,848,468  0.66% 
26/08/2022 -24,980,000  233.6 (-6.45 %)    24,980,000  12,848,768  0.66% 
25/08/2022 -24,980,000  249.7 (-0.04 %)    24,980,000  12,848,668  0.66% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.