TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VCF - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
30/09/2022 233.1 (-6.76 %)    19  2,200  116   10  2,400  240   -200
29/09/2022 250 (-3.81 %)    11  4,800  436   20  3,400  170   1,400
28/09/2022 259.9 (6.47 %)    16  2,800  175   81  9,300  115   -6,500
27/09/2022 244.1 (-6.73 %)    300  100   14  1,500  107   -1,200
26/09/2022 261.7 (0.00 %)    NaN   1,100  157   -1,100
23/09/2022 261.7 (0.00 %)    100  100   70  7,500  107   -7,400
22/09/2022 261.7 (6.82 %)    19  3,500  184   31  4,600  148   -1,100
21/09/2022 245 (-0.41 %)    14  2,700  193   14  1,500  107   1,200
20/09/2022 246 (-0.36 %)    18  3,000  167   14  1,500  107   1,500
19/09/2022 246.9 (0.00 %)    22  3,200  145   1,700  243   1,500
16/09/2022 246.9 (0.00 %)    1,900  238   1,700  283   200
15/09/2022 246.9 (-0.04 %)    18  4,100  228   47  6,000  128   -1,900
14/09/2022 247 (0.73 %)    51  6,700  131   18  2,600  144   4,100
13/09/2022 245.2 (-1.84 %)    29  4,800  166   10  3,100  310   1,700
12/09/2022 249.8 (6.07 %)    27  3,600  133   1,400  280   2,200
09/09/2022 235.5 (0.68 %)    29  3,800  131   1,400  280   2,400
08/09/2022 233.9 (0.00 %)    55  6,800  124   1,700  283   5,100
07/09/2022 233.9 (-6.21 %)    22  4,900  223   14  3,300  236   1,600
06/09/2022 249.4 (1.80 %)    14  2,600  186   15  2,300  153   300
05/09/2022 245 (0.00 %)    3,400  567   30  5,500  183   -2,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.