MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK TSB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
29/05/2023 37 (5.71 %)    29  15,500  534   45  33,500  744   -18,000
26/05/2023 35 (0.86 %)    15  3,900  260   25  28,800  1,152   -24,900
25/05/2023 34.7 (2.97 %)    15  9,300  620   19  20,500  1,079   -11,200
24/05/2023 33.7 (0.00 %)    11  21,100  1,918   10  16,100  1,610   5,000
23/05/2023 33.7 (0.30 %)    11  12,600  1,145   13  14,700  1,131   -2,100
22/05/2023 33.6 (-2.61 %)    13  7,300  562   15  24,000  1,600   -16,700
19/05/2023 34.5 (-0.86 %)    16  5,200  325   18  20,400  1,133   -15,200
18/05/2023 34.8 (-0.57 %)    6,200  775   13  17,300  1,331   -11,100
17/05/2023 35 (2.94 %)    19  16,000  842   14  11,300  807   4,700
16/05/2023 34 (0.00 %)    24  16,000  667   20  16,300  815   -300
15/05/2023 0 (0.00 %)    28  13,800  493   23  15,400  670   -1,600
12/05/2023 33.7 (0.30 %)    19  16,600  874   3,000  333   13,600
11/05/2023 33.6 (-6.41 %)    44  36,600  832   28  37,900  1,354   -1,300
10/05/2023 35.9 (0.00 %)    14  15,500  1,107   17  25,000  1,471   -9,500
09/05/2023 35.9 (1.13 %)    63  49,200  781   21  49,700  2,367   -500
08/05/2023 35.5 (-0.56 %)    12  10,400  867   17  24,300  1,429   -13,900
05/05/2023 35.7 (-0.28 %)    12  7,300  608   10  16,300  1,630   -9,000
04/05/2023 35.8 (-0.56 %)    17  7,600  447   13  24,800  1,908   -17,200
28/04/2023 36 (0.00 %)    2,400  343   15  26,600  1,773   -24,200
27/04/2023 36 (2.86 %)    26  14,400  554   25  41,900  1,676   -27,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.