MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK TMP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
31/03/2023 53.00  53.00  0.00 (0.00 %)    1,800  95,000,000  53.00  53.10  53.00 
30/03/2023 53.00  53.00  1.20 (2.32 %)    5,400  281,000,000  51.90  53.00  51.80 
29/03/2023 51.80  51.80  -0.20 (-0.38 %)    2,400  124,000,000  52.00  52.00  51.80 
28/03/2023 52.00  52.00  -2.50 (-4.59 %)    2,100  108,000,000  51.50  52.00  51.50 
27/03/2023 54.50  54.50  2.50 (4.81 %)    100  5,000,000  54.50  54.50  54.50 
24/03/2023 52.00  52.00  0.30 (0.58 %)    1,300  67,000,000  51.70  52.00  51.70 
23/03/2023 51.70  51.70  0.00 (0.00 %)    300  15,000,000  51.70  51.70  51.70 
22/03/2023 51.70  51.70  -2.50 (-4.61 %)    400  20,000,000  51.50  51.70  51.50 
21/03/2023 54.20  54.20  0.00 (0.00 %)    54.20  54.20  54.20 
20/03/2023 54.20  54.20  0.00 (0.00 %)    54.20  54.20  54.20 
17/03/2023 54.20  54.20  0.00 (0.00 %)    200  10,000,000  54.20  54.20  54.20 
16/03/2023 54.20  54.20  -2.40 (-4.24 %)    100  5,000,000  54.20  54.20  54.20 
15/03/2023 56.60  56.60  2.30 (4.24 %)    100  5,000,000  56.60  56.60  56.60 
14/03/2023 54.30  54.30  0.00 (0.00 %)    54.30  54.30  54.30 
13/03/2023 54.30  54.30  0.10 (0.18 %)    100  5,000,000  54.30  54.30  54.30 
10/03/2023 54.20  54.20  -2.40 (-4.24 %)    100  5,000,000  54.20  54.20  54.20 
09/03/2023 56.60  56.60  0.00 (0.00 %)    56.60  56.60  56.60 
08/03/2023 56.60  56.60  0.00 (0.00 %)    56.60  56.60  56.60 
07/03/2023 56.60  56.60  0.10 (0.18 %)    700  39,000,000  56.60  56.60  56.50 
06/03/2023 56.50  56.50  2.50 (4.63 %)    3,700  202,000,000  54.50  56.60  54.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.