MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TIP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TIP Nguyễn Thanh Liêm Chồng  Nguyễn Kim Ngân  Thành viên Ban kiểm toán nội bộ  25,800  80,000    22/11/2022  20/12/2022      20/12/2022  25,800  0.04  
TIP Nguyễn Thanh Liêm Chồng  Nguyễn Kim Ngân  Thành viên Ban kiểm toán nội bộ  25,800    14/11/2022  15/11/2022  25,800    15/11/2022  25,800  0.04  
TIP Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt       20          5,173,145    14/07/2022  5,173,165  7.96  
TIP Đỗ Hoài Thu Phó Giám đốc      17  20,000    27/06/2022  26/07/2022  11,000    20/07/2022  11,017  0.02  
TIP Nguyễn Hiếu Lộc Giám đốc      36,000  18,000    06/06/2022    18,000    06/06/2022  90,000  0.14  
TIP Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa   Lê Hữu Tịnh  Chủ tịch HĐQT  14,754,000  22,131,000    06/06/2022    22,131,000    06/06/2022  36,885,000  56.74 Giao dịch quyền mua 
TIP Nguyễn Khánh Linh Vợ  Lê Hữu Tịnh  Chủ tịch HĐQT  210,794  105,397    06/06/2022    105,397    06/06/2022  526,985  0.81 Giao dịch quyền mua 
TIP America LLC       4,247,710            157,000  17/03/2022  4,090,710  6.29  
TIP Nguyễn Khánh Linh Vợ  Lê Hữu Tịnh  Chủ tịch HĐQT  231,094    75,000  26/01/2022  24/02/2022    20,300  24/02/2022  210,794  0.32  
TIP America LLC       4,160,310          16,800    06/07/2021  4,177,110  6.43  
TIP America LLC       3,890,510          12,000    17/06/2021  3,902,510  6.00  
TIP America LLC       3,606,210          47,400    26/05/2021  3,653,610  5.62  
TIP America LLC       3,094,810          39,000    13/04/2021  3,133,810  4.82  
TIP Đỗ Thu Hà Thành viên HĐQT độc lập      65,000    65,000  27/01/2021  25/02/2021    65,000  25/02/2021    0.00  
TIP Hoàng Chung Nghĩa Chồng  Đỗ Thu Hà  Thành viên HĐQT độc lập  67,500    67,500  19/01/2021  09/02/2021    67,500  13/01/2021    0.00  
TIP Nguyễn Văn Liễu Thành viên HĐQT      36,000    36,000  15/12/2020  13/01/2021    36,000  21/12/2020    0.00  
TIP America LLC       2,816,500          45,150    08/12/2020  2,861,650  4.40  
TIP America LLC       2,593,350          27,900    20/11/2020  2,621,250  4.03  
TIP America LLC       2,255,690          258,000    04/11/2020  2,513,690  3.87  
TIP America LLC       1,811,730          25,100    12/10/2020  1,836,830  2.83  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.