MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TDC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/03/2023 35,000  33,075,000  9.45 (0.43 %)    35,000  33,075,000  822,060   
24/03/2023 9.41 (0.53 %)    49,178,140  0.82% 
23/03/2023 9.36 (-1.47 %)    49,178,140  0.82% 
22/03/2023 -29,200  -276,816,000  9.5 (0.21 %)    29,200  276,816,000  49,178,140  0.82% 
21/03/2023 -129,000,000  9.48 (1.28 %)    5,000,000  134,000,000  49,148,940  0.85% 
20/03/2023 -3,300  -30,888,000  9.36 (-1.47 %)    3,300  30,888,000  49,148,940  0.85% 
17/03/2023 29,946,000  9.5 (0.00 %)    31,878,000  1,932,000  49,148,940  0.85% 
16/03/2023 29,946,000  9.52 (-1.45 %)    31,878,000  1,932,000  49,148,740  0.85% 
15/03/2023 3,100  29,946,000  9.66 (2.77 %)    3,300  31,878,000  200  1,932,000  49,141,940  0.86% 
14/03/2023 -6,800  -63,920,000  9.4 (-1.67 %)    6,800  63,920,000  49,145,040  0.85% 
13/03/2023 -200  -1,912,000  9.56 (-1.44 %)    200  1,912,000  49,140,540  0.86% 
10/03/2023 -4,300  -41,710,000  9.7 (-1.02 %)    200  1,940,000  4,500  43,650,000  49,140,340  0.86% 
09/03/2023 6,600  64,680,000  9.8 (1.03 %)    6,800  66,640,000  200  1,960,000  49,138,540  0.86% 
08/03/2023 -1,600  -15,520,000  9.7 (1.78 %)    400  3,880,000  2,000  19,400,000  49,138,940  0.86% 
07/03/2023 -4,800  -45,744,000  9.53 (-1.75 %)    1,600  15,248,000  6,400  60,992,000  49,137,140  0.86% 
06/03/2023 800  7,760,000  9.7 (1.15 %)    3,000  29,100,000  2,200  21,340,000  49,138,740  0.86% 
03/03/2023 400  3,836,000  9.59 (-0.10 %)    400  3,836,000  49,140,440  0.86% 
02/03/2023 -100  -960,000  9.6 (-1.03 %)    1,200  11,520,000  1,300  12,480,000  49,140,840  0.86% 
01/03/2023 9,000  87,570,000  9.73 (1.35 %)    9,000  87,570,000  49,141,540  0.86% 
28/02/2023 -500  -4,775,000  9.55 (-0.52 %)    500  4,775,000  49,150,140  0.85% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.