TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK TCB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
06/07/2022 37.6 (-0.53 %)    NaN   NaN   0
05/07/2022 37.75 (3.71 %)    4,242  17,383,000  4,098   9,030  18,035,400  1,997   -652,400
04/07/2022 36.35 (0.97 %)    1,711  5,347,200  3,125   2,595  6,153,400  2,371   -806,200
01/07/2022 36 (1.12 %)    2,725  6,673,100  2,449   1,947  5,678,500  2,917   994,600
30/06/2022 35.55 (-3.40 %)    NaN   NaN   0
29/06/2022 36.75 (0.14 %)    2,043  6,113,500  2,992   2,833  7,768,000  2,742   -1,654,500
28/06/2022 36.7 (3.09 %)    2,747  8,842,300  3,219   3,763  8,583,000  2,281   259,300
27/06/2022 35.55 (0.14 %)    1,742  6,152,300  3,532   2,048  7,313,900  3,571   -1,161,600
24/06/2022 35.5 (-1.39 %)    1,475  4,651,300  3,153   2,445  6,186,400  2,530   -1,535,100
23/06/2022 35.95 (3.30 %)    1,920  8,707,800  4,535   3,191  7,838,100  2,456   869,700
22/06/2022 34.8 (5.45 %)    2,675  10,402,900  3,889   2,939  8,826,200  3,003   1,576,700
21/06/2022 33 (0.00 %)    2,642  6,827,400  2,584   2,562  7,983,700  3,116   -1,156,300
20/06/2022 33 (-4.35 %)    2,985  5,942,700  1,991   2,293  6,496,200  2,833   -553,500
17/06/2022 34.5 (-4.43 %)    3,916  7,895,600  2,016   2,251  8,275,500  3,676   -379,900
16/06/2022 36.05 (0.98 %)    2,417  9,182,700  3,799   2,461  8,436,400  3,428   746,300
15/06/2022 35.7 (-0.28 %)    2,993  8,040,600  2,686   2,785  8,355,600  3,000   -315,000
14/06/2022 35.75 (-0.69 %)    3,553  7,125,600  2,006   2,195  5,764,200  2,626   1,361,400
13/06/2022 36 (-5.26 %)    4,195  10,851,100  2,587   3,681  10,982,000  2,983   -130,900
10/06/2022 37.95 (1.47 %)    3,583  13,744,200  3,836   7,119  15,355,700  2,157   -1,611,500
09/06/2022 37.4 (0.27 %)    2,195  8,952,000  4,078   3,224  10,036,100  3,113   -1,084,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.