MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SSG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SSG Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó Giám đốc      25,700    20/11/2022  08/12/2022  25,700    24/11/2022  25,700  0.52  
SSG Nguyễn Thị Mai Phương Vợ  Nguyễn Hữu Hoàn  Công bố thông tin  1,056,830  102,780    20/11/2022  08/12/2022  102,870    23/11/2022  1,244,010  24.97  
SSG Nguyễn Thành Dương Anh trai  Nguyễn Thị Hồng Hạnh  Phó Giám đốc  33,000  25,700    20/11/2022  08/12/2022  25,700    24/11/2022  58,700  1.18  
SSG Nguyễn Hải Linh       344,380          118,770    17/10/2022  463,150  9.30  
SSG Nguyễn Hải Linh       94,380          250,000    13/10/2022  344,380  6.91  
SSG Nguyễn Đức Mạnh Thành viên HĐQT      368,770    368,770  11/10/2022  09/11/2022    368,770  17/10/2022    0.00  
SSG Nguyễn Thị Mai Phương Vợ  Nguyễn Hữu Hoàn  Công bố thông tin  1,056,830    17/05/2021  14/06/2021  1,056,830    17/05/2021  1,056,830  21.22  
SSG Lê Thanh Phúc Thành viên BKS      181,590    181,590  12/05/2021  10/06/2021    181,590  17/05/2021    0.00  
SSG Nguyễn Đức Mạnh Thành viên HĐQT      1,244,010    1,244,010  12/05/2021  10/06/2021    875,240  17/05/2021  368,770  7.40  
SSG Nguyễn Đức Mạnh       1,166,730          77,280    13/06/2019  1,244,010  24.97  
SSG Nguyễn Đức Mạnh       761,360          405,370    12/06/2019  1,166,730  23.42  
SSG Nguyễn Đức Mạnh       622,160          139,200    10/06/2019  761,360  15.28  
SSG Nguyễn Đức Mạnh       475,670          146,490    06/06/2019  662,160  13.29  
SSG Nguyễn Đức Mạnh               475,670    05/06/2019  475,670  9.55  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.