MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SSB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SSB Nguyễn Tường Huy Con  Khúc Thị Quỳnh Lâm  Phó Chủ tịch HĐQT  276,869    76,800  25/11/2022  23/12/2022    76,800  29/12/2022  200,069  0.01  
SSB Nguyễn Ngọc Quỳnh Công bố thông tin      4,705,962  1,500,000    27/10/2022  25/11/2022  1,500,000    27/10/2022  6,205,962  0.30  
SSB Hoàng Minh Tân Thành viên HĐQT      3,585,717  1,300,000    27/10/2022  25/11/2022  1,300,000    27/10/2022  4,885,717  0.24  
SSB Lê Quốc Long Phó TGĐ thường trực      5,441,079  1,424,604    27/10/2022  25/11/2022  1,424,604    27/10/2022  6,865,683  0.34  
SSB Khúc Thị Quỳnh Lâm Phó Chủ tịch HĐQT      4,037,693  1,500,000    27/10/2022  25/11/2022  1,500,000    27/10/2022  5,537,693  0.27  
SSB Nguyễn Thị Thu Hương Kế toán trưởng      6,455,629  1,400,000    27/10/2022  25/11/2022  1,400,000    27/10/2022  7,855,629  0.39  
SSB Bùi Trung Kiên Thành viên HĐQT      3,105,764  1,200,000    27/10/2022  25/11/2022  1,200,000    27/10/2022  4,305,764  0.21  
SSB Trần Thị Thanh Thủy Phó Tổng GĐ      617,315  100,000    03/10/2022    100,000    03/10/2022  717,315  0.04 Thực hiện quyền mua ESOP 
SSB Nguyễn Thị Nga Chủ tịch HĐQT      68,116,968  4,000,000    03/10/2022    4,000,000    03/10/2022  72,116,968  3.53  
SSB Vũ Đình Khoán Phó Tổng GĐ      3,706,300  860,000    03/10/2022    860,000    03/10/2022  4,567,100  0.22  
SSB Khúc Thị Quỳnh Lâm Phó Chủ tịch HĐQT      37,693  4,000,000    03/10/2022    4,000,000    03/10/2022  4,037,693  0.20 Thực hiện quyền mua ESOP 
SSB Nguyễn Thị Phượng Thành viên BKS      37,980  2,700,000    03/10/2022    2,700,000    03/10/2022  2,737,980  0.13  
SSB Ngô Thị Nhài Thành viên HĐQT độc lập      13,020  2,800,000    03/10/2022    2,800,000    03/10/2022  2,813,020  0.14  
SSB Loic Faussier Phó TGĐ Cấp cao      200,000    30/09/2022  03/10/2022  200,000    03/10/2022  200,000  0.01  
SSB Lê Quốc Long Phó TGĐ thường trực      4,506,079  935,000    30/09/2022  03/10/2022  935,000    03/10/2022  5,441,079  0.27  
SSB Nguyễn Minh Thắng Giám đốc Khối Pháp chế      58,189  100,000    30/09/2022  03/10/2022  100,000    30/09/2022  158,189  0.01  
SSB Lê Thu Thủy Phó Chủ tịch HĐQT      47,553,047  500,000    30/09/2022  03/10/2022  500,000    30/09/2022  48,053,047  2.36  
SSB Vũ Quốc Tuấn Phụ trách quản trị      27,337  60,000    30/09/2022  03/10/2022  60,000    03/10/2022  87,337  0.00  
SSB Hoàng Minh Tân Thành viên HĐQT      85,717  3,500,000    30/09/2022  03/10/2022  3,500,000    03/10/2022  3,858,717  0.19  
SSB Hoàng Tuyết Mai Phụ trách quản trị      34,390  35,000    30/09/2022  03/10/2022  35,000    30/09/2022  69,390  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.