MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SMT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SMT Phạm Duy Khánh       337,900            96,100  11/11/2022  241,800  4.42  
SMT Phạm Duy Khánh       421,200            45,000  19/10/2022  376,200  6.88  
SMT Phạm Duy Khánh       469,700            50,000  17/10/2022  419,700  7.68  
SMT Nguyễn Thị Nga               389,000    23/09/2022  389,000  7.11  
SMT Công ty Cổ phần Louis Capital   Nguyễn Mai Long  Thành Viên HĐQT  2,800,100    2,800,100  20/09/2022  18/10/2022    2,800,100  23/09/2022    0.00  
SMT Phạm Duy Khánh       509,700            32,300  06/09/2022  477,400  8.73  
SMT Phạm Duy Khánh       479,300          20,700    18/08/2022  500,000  9.15  
SMT Công ty Cổ phần Louis Capital   Nguyễn Mai Long  Thành Viên HĐQT  2,800,100    2,800,100  17/08/2022  15/09/2022      13/09/2022  2,800,100  51.21  
SMT Phạm Duy Khánh       492,100            4,600  04/08/2022  487,500  8.92  
SMT Phạm Duy Khánh       465,100          27,200    21/06/2022  492,300  9.00  
SMT Phạm Duy Khánh       388,300          50,200    02/06/2022  438,500  8.02  
SMT Phạm Duy Khánh       333,000          50,000    26/05/2022  383,000  7.01  
SMT Phạm Duy Khánh       398,300          34,700    25/05/2022  333,000  6.09  
SMT Phạm Duy Khánh       98,600          176,400    25/04/2022  275,000  5.03  
SMT Nguyễn Thiện Cảnh Thành viên HĐQT      120,899    100,000  20/01/2022  17/02/2022    100,000  24/01/2022  20,899  0.38  
SMT Nguyễn Thiện Cảnh Thành viên HĐQT      121,899    1,000  13/01/2022  11/02/2022    1,000  13/01/2022  120,899  2.21  
SMT Nguyễn Thiện Cảnh Thành viên HĐQT      221,899    100,000  23/12/2021  19/01/2022    100,000  06/01/2022  121,899  2.23  
SMT Nguyễn Thiện Cảnh Thành viên HĐQT      421,899    200,000  22/11/2021  17/12/2021    200,000  13/12/2021  221,899  4.06  
SMT Trần Văn Dương Kế toán trưởng      47,755    47,755  27/10/2021  18/11/2021    47,755  12/11/2021    0.00  
SMT Công ty Cổ phần Louis Capital   Ngô Thục Vũ  Thành Viên HĐQT  1,284,100          1,516,000    25/10/2021  2,800,100  51.21  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.