MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK RCD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/06/2023 1.8 (-10.00 %)    2,589,920   
01/06/2023 2 (0.00 %)    2,589,920   
31/05/2023 2 (0.00 %)    2,589,920   
30/05/2023 2 (0.00 %)    2,589,920   
29/05/2023 2 (0.00 %)    2,589,920   
26/05/2023 1.9 (0.00 %)    2,589,920   
25/05/2023 1.9 (0.00 %)    2,589,920   
24/05/2023 1.9 (0.00 %)    2,589,920   
23/05/2023 1.9 (0.00 %)    2,589,920   
22/05/2023 1.9 (0.00 %)    2,589,920  0.13% 
19/05/2023 1.8 (-10.00 %)    2,589,920  0.13% 
18/05/2023 2 (0.00 %)    2,589,920   
17/05/2023 2 (0.00 %)    2,589,920   
16/05/2023 2 (0.00 %)    2,589,920   
15/05/2023 2 (0.00 %)    2,589,920   
12/05/2023 2 (5.26 %)    2,589,920  0.13% 
11/05/2023 1.9 (0.00 %)    2,589,920   
10/05/2023 1.9 (0.00 %)    2,589,920   
09/05/2023 1.9 (0.00 %)    2,589,920  0.13% 
08/05/2023 1.9 (0.00 %)    2,589,920  0.13% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.