MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK RCD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
19/05/2023 1.8 (-10.00 %)    2,100  350   12  13,300  1,108   -11,200
18/05/2023 2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
17/05/2023 2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
16/05/2023 2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
15/05/2023 2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
12/05/2023 2 (5.26 %)    3,000  375   12,200  2,033   -9,200
11/05/2023 1.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
10/05/2023 1.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
09/05/2023 1.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
08/05/2023 1.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
05/05/2023 1.9 (-5.00 %)    10  3,400  340   14,600  1,622   -11,200
04/05/2023 2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
28/04/2023 2 (-4.76 %)    1,400  350   8,900  1,271   -7,500
27/04/2023 2.1 (0.00 %)    NaN   NaN   0
26/04/2023 2.1 (0.00 %)    NaN   NaN   0
25/04/2023 2.1 (0.00 %)    NaN   NaN   0
24/04/2023 2.1 (0.00 %)    NaN   NaN   0
21/04/2023 2 (0.00 %)    11  11,000  1,000   3,900  433   7,100
20/04/2023 2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
19/04/2023 2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.