MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK ORS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/03/2023 62,300  -549,226,000  9.47 (-0.11 %)    62,300  2,649,000  551,875,000  91,776,767   
23/03/2023 60,300  -549,226,000  9.48 (1.39 %)    60,300  2,649,000  551,875,000  91,839,067  3.08% 
22/03/2023 47,400  -549,226,000  9.35 (0.97 %)    47,400  2,649,000  551,875,000  91,861,867  3.07% 
21/03/2023 -21,400  -549,226,000  9.26 (0.98 %)    16,100  2,649,000  37,500  551,875,000  91,830,667  3.08% 
20/03/2023 -37,200  -341,124,000  9.17 (-4.18 %)    41,400  379,638,000  78,600  720,762,000  91,810,167  3.09% 
17/03/2023 -29,500  -282,315,000  9.57 (-0.73 %)    7,100  67,947,000  36,600  350,262,000  91,851,467  3.07% 
16/03/2023 11,700  112,788,000  9.55 (-2.05 %)    11,800  113,752,000  100  964,000  91,853,167  3.07% 
15/03/2023 120,400  1,173,900,000  9.75 (6.56 %)    125,800  1,226,550,000  5,400  52,650,000  91,774,767  3.11% 
14/03/2023 -22,400  -204,960,000  9.15 (-1.61 %)    67,800  620,370,000  90,200  825,330,000  91,881,367  3.06% 
13/03/2023 658,000  6,119,400,000  9.3 (0.00 %)    677,200  6,297,960,000  19,200  178,560,000  91,941,067   
10/03/2023 -9,900  -91,575,000  9.25 (-2.63 %)    9,900  91,575,000  92,599,067  2.70% 
09/03/2023 -400  -3,788,000  9.47 (-1.35 %)    17,000  160,990,000  17,400  164,778,000  92,598,867  2.70% 
08/03/2023 34,400  329,552,000  9.58 (1.91 %)    34,600  331,468,000  200  1,916,000  92,615,867  2.69% 
07/03/2023 876,800  8,241,920,000  9.4 (5.62 %)    876,800  8,241,920,000  92,627,567  2.69% 
06/03/2023 -17,200  -153,424,000  8.92 (-0.89 %)    5,700  50,844,000  22,900  204,268,000  93,504,367  2.25% 
03/03/2023 7,500  67,125,000  8.95 (-1.65 %)    7,500  67,125,000  93,510,067  2.24% 
02/03/2023 310,500  2,819,340,000  9.08 (2.02 %)    310,500  2,819,340,000  93,499,867  2.25% 
01/03/2023 47,700  425,961,000  8.93 (1.48 %)    65,400  584,022,000  17,700  158,061,000  93,743,667  2.13% 
28/02/2023 490,200  4,333,368,000  8.84 (2.79 %)    556,900  4,922,996,000  66,700  589,628,000  93,749,067  2.13% 
27/02/2023 -60,000  -516,000,000  8.6 (-2.27 %)    60,000  516,000,000  94,243,467  1.88% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.