TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK OGC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 100  1,530,000  15.3 (-3.77 %)    20,200  309,060,000  20,100  307,530,000  146,244,552   
22/09/2022 30,000  477,000,000  15.9 (2.91 %)    30,000  477,000,000  146,264,752   
21/09/2022 12,300  190,035,000  15.45 (1.98 %)    12,300  190,035,000  146,294,752   
20/09/2022 19,300  292,395,000  15.15 (0.33 %)    19,300  292,395,000  146,297,052   
19/09/2022 10,200  153,510,000  15.05 (-0.99 %)    10,200  153,510,000  146,316,352   
16/09/2022 -1,900  -28,880,000  15.2 (-1.94 %)    8,100  123,120,000  10,000  152,000,000  146,326,552   
15/09/2022 4,600  137,060,000  15.5 (1.97 %)    4,600  137,060,000  146,334,652   
14/09/2022 137,060,000  15.2 (-4.40 %)    137,060,000  146,339,252   
13/09/2022 17,500  137,060,000  15.85 (0.96 %)    17,500  137,060,000  146,339,252   
12/09/2022 7,300  137,060,000  15.7 (1.95 %)    7,300  137,060,000  146,356,752   
09/09/2022 8,900  137,060,000  15.4 (-0.65 %)    8,900  137,060,000  146,364,052   
08/09/2022 13,700  211,665,000  15.45 (6.55 %)    13,700  211,665,000  146,372,952   
07/09/2022 900  13,050,000  14.5 (-5.84 %)    900  13,050,000  146,386,652   
06/09/2022 2,600  40,040,000  15.4 (-0.65 %)    2,600  40,040,000  146,387,052   
05/09/2022 1,000  15,500,000  15.5 (6.16 %)    1,000  15,500,000  146,389,652   
31/08/2022 20,500  299,300,000  14.6 (6.57 %)    21,000  306,600,000  500  7,300,000  146,390,652   
30/08/2022 4,000  54,600,000  13.65 (5.00 %)    4,000  54,600,000  146,411,652   
29/08/2022 11,800  153,400,000  13 (-2.99 %)    11,800  153,400,000  146,415,652  0.19% 
26/08/2022 2,600  34,840,000  13.4 (-1.47 %)    2,600  34,840,000  146,427,452  0.19% 
25/08/2022 1,300  17,680,000  13.6 (-0.73 %)    1,300  17,680,000  146,429,052  0.19% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.