TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK OGC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
05/10/2022 13.35  13.35  0.30 (2.30 %)    1,144,400  15,266,000,000  525,000  6,581,250,000  13.30  13.50  13.10 
04/10/2022 13.05  13.05  -0.65 (-4.74 %)    786,000  10,508,000,000  1,250,000  17,362,500,000  13.65  14.05  13.05 
03/10/2022 13.70  13.70  -0.80 (-5.52 %)    1,643,800  22,720,000,000  135,000  1,944,000,000  14.00  14.00  13.50 
30/09/2022 14.50  14.50  0.50 (3.57 %)    1,472,700  20,694,000,000  308,000  4,019,400,000  14.00  14.80  13.35 
29/09/2022 14.00  14.00  -0.20 (-1.41 %)    1,101,600  15,264,000,000  1,150,000  15,930,000,000  14.20  14.40  13.50 
28/09/2022 14.20  14.20  -0.10 (-0.70 %)    743,600  10,464,000,000  2,261,000  32,425,000,000  14.25  14.25  13.70 
27/09/2022 14.25  14.25  -0.05 (-0.35 %)    500,200  7,086,000,000  500,000  7,125,000,000  14.25  14.30  13.70 
26/09/2022 14.25  14.25  -1.05 (-6.86 %)    1,197,400  17,091,000,000  3,731,000  53,166,750,000  14.50  14.50  14.25 
23/09/2022 15.30  15.30  -0.60 (-3.77 %)    1,077,900  16,745,000,000  23,000  340,400,000  16.00  16.00  15.30 
22/09/2022 15.90  15.90  0.40 (2.58 %)    1,768,800  28,316,000,000  300,000  4,350,000,000  15.45  16.35  15.45 
21/09/2022 15.45  15.45  0.25 (1.64 %)    868,400  13,363,000,000  1,349,000  19,300,900,000  15.20  15.50  15.00 
20/09/2022 15.15  15.15  0.05 (0.33 %)    441,900  6,655,000,000  15.05  15.25  14.80 
19/09/2022 15.05  15.05  -0.15 (-0.99 %)    1,027,000  15,295,000,000  650,000  9,325,000,000  15.00  15.15  14.20 
16/09/2022 15.20  15.20  -0.30 (-1.94 %)    933,300  14,229,000,000  590,000  9,040,000,000  15.20  15.60  14.80 
15/09/2022 15.50  15.50  0.30 (1.97 %)    1,358,100  21,229,000,000  300,000  4,569,000,000  15.20  15.85  15.00 
14/09/2022 15.20  15.20  -0.70 (-4.40 %)    390,100  5,929,000,000  16.20  16.20  15.20 
13/09/2022 15.85  15.85  0.15 (0.96 %)    1,496,300  23,537,000,000  380,000  5,567,000,000  15.70  15.85  15.50 
12/09/2022 15.70  15.70  0.30 (1.95 %)    1,905,000  29,887,000,000  15.40  15.95  15.25 
09/09/2022 15.40  15.40  -0.10 (-0.65 %)    1,188,000  18,456,000,000  300,000  4,320,000,000  15.50  15.90  15.00 
08/09/2022 15.45  15.45  0.95 (6.55 %)    1,701,500  25,966,000,000  430,000  5,805,000,000  14.30  15.50  14.30 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.