MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK MWG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
31/03/2023 540  2,079,000  38.5 (-0.26 %)    16,589,540  63,869,729,000  16,589,000  63,867,650,000     
30/03/2023 1,000  38,600,000  38.4 (-0.78 %)    3,826,300  147,695,180,000  3,825,300  147,656,580,000  54  49.00% 
29/03/2023 -20,359  -787,893,300  38.7 (-1.02 %)    1,176,200  45,518,940,000  1,196,559  46,306,833,300  1,000  49.00% 
28/03/2023 -54  -2,111,400  39.1 (2.62 %)    1,631,300  63,783,830,000  1,631,354  63,785,941,400     
27/03/2023 4,000  152,400,000  38.1 (0.40 %)    710,000  27,051,000,000  706,000  26,898,600,000     
24/03/2023 -100  -3,760,000  37.95 (0.40 %)    100  3,760,000    49.02% 
23/03/2023 37.8 (-0.40 %)      49.02% 
22/03/2023 -5,000  -190,355,000  37.95 (-1.43 %)    5,000  190,355,000    49.02% 
21/03/2023 -7,662,200  38.5 (1.05 %)    1,966,800  43,283,767,800  1,966,800  43,291,430,000    49.00% 
20/03/2023 200  7,620,000  38.1 (-3.30 %)    990,400  37,734,240,000  990,200  37,726,620,000    49.00% 
17/03/2023 39.4 (0.00 %)    418,478  16,488,033,200  418,478  16,488,033,200  200  49.00% 
16/03/2023 38.95 (-2.62 %)    350,000  13,790,000,000  350,000  13,790,000,000    49.00% 
15/03/2023 -200  -8,000,000  40 (3.63 %)    417,400  16,696,000,000  417,600  16,704,000,000    49.00% 
14/03/2023 200  7,720,000  38.6 (-2.03 %)    223,200  8,615,520,000  223,000  8,607,800,000    49.00% 
13/03/2023 39.4 (-1.01 %)    1,543,890,000  1,543,890,000    49.02% 
10/03/2023 39.75 (-0.63 %)    38,840  1,543,890,000  38,840  1,543,890,000    49.00% 
09/03/2023 40 (1.52 %)    680,610  27,224,400,000  680,610  27,224,400,000    49.00% 
08/03/2023 2,000  78,800,000  39.4 (-0.76 %)    1,222,300  48,158,620,000  1,220,300  48,079,820,000  200  49.00% 
07/03/2023 39.7 (0.76 %)    33,118  1,314,784,600  33,118  1,314,784,600  2,000  49.00% 
06/03/2023 -200  -7,880,000  39.4 (0.00 %)    200  7,880,000    49.00% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.