MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK MTP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
19/05/2023 11 (0.00 %)    500  500   4,600  920   -4,100
18/05/2023 11 (0.00 %)    600  300   1,900  633   -1,300
17/05/2023 11 (-3.51 %)    300  150   11  6,100  555   -5,800
16/05/2023 11.4 (9.62 %)    300  150   2,300  383   -2,000
15/05/2023 11 (8.91 %)    1,200  171   800  200   400
12/05/2023 10.1 (0.00 %)    1,400  467   1,200  400   200
11/05/2023 10.1 (-4.72 %)    1,700  283   4,000  571   -2,300
10/05/2023 10.6 (0.00 %)    300  300   3,500  583   -3,200
09/05/2023 10.6 (0.00 %)    500  250   2,300  575   -1,800
08/05/2023 10.6 (-14.52 %)    3,100  1,550   5,100  729   -2,000
05/05/2023 12.4 (0.00 %)    NaN   14  9,100  650   -9,100
04/05/2023 12.4 (0.00 %)    100  100   12  6,000  500   -5,900
28/04/2023 12.4 (0.00 %)    200  100   14  5,800  414   -5,600
27/04/2023 12.4 (0.00 %)    200  200   4,700  588   -4,500
26/04/2023 12.4 (0.00 %)    100  100   4,500  563   -4,400
25/04/2023 12.4 (0.00 %)    NaN   11  5,900  536   -5,900
24/04/2023 12.4 (0.00 %)    NaN   12  8,100  675   -8,100
21/04/2023 12.4 (0.00 %)    NaN   5,600  800   -5,600
20/04/2023 12.4 (11.71 %)    100  100   5,400  675   -5,300
19/04/2023 11.1 (12.12 %)    1,600  267   2,500  500   -900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.