TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK MSH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/09/2022 -100  -3,560,000  35.6 (0.99 %)    100  3,560,000  32,714,509   
26/09/2022 -1,400  -49,350,000  35.25 (-4.21 %)    600  21,150,000  2,000  70,500,000  32,714,009   
23/09/2022 -500  -18,400,000  36.8 (0.55 %)    500  18,400,000  32,714,609   
22/09/2022 700  25,620,000  36.6 (1.53 %)    1,200  43,920,000  500  18,300,000  32,663,509   
21/09/2022 400  14,420,000  36.05 (0.14 %)    400  14,420,000  32,652,309   
20/09/2022 -47,500  -1,710,000,000  36 (0.28 %)    3,600  129,600,000  51,100  1,839,600,000  32,635,309   
19/09/2022 -11,400  -408,690,000  35.85 (-3.11 %)    1,000  35,850,000  12,400  444,540,000  32,607,309   
16/09/2022 -17,400  -643,800,000  37 (-2.37 %)    17,400  643,800,000  32,608,269   
15/09/2022 -31,600  -1,520,000  37.9 (-0.26 %)    31,600  1,520,000  32,608,069   
14/09/2022 -40  38,700,000  38 (-1.81 %)    38,700,000  40  32,607,664   
13/09/2022 800  38,700,000  38.65 (-0.39 %)    1,000  38,700,000  200  32,576,764   
12/09/2022 1,695  -1,095,310,000  38.75 (2.24 %)    2,100  75,800,000  405  1,171,110,000  32,532,064   
09/09/2022 -28,900  -1,095,310,000  37.9 (-2.57 %)    2,000  75,800,000  30,900  1,171,110,000  32,504,064   
08/09/2022 -45,700  -1,777,730,000  38.9 (-0.51 %)    45,700  1,777,730,000  32,473,364   
07/09/2022 -27,600  -1,079,160,000  39.1 (-6.68 %)    2,500  97,750,000  30,100  1,176,910,000  32,473,264   
06/09/2022 -32,100  -1,344,990,000  41.9 (-1.18 %)    600  25,140,000  32,700  1,370,130,000  32,413,164   
05/09/2022 1,900  80,560,000  42.4 (0.95 %)    2,000  84,800,000  100  4,240,000  32,379,164   
31/08/2022 -62,600  -2,629,200,000  42 (-0.24 %)    62,600  2,629,200,000  32,344,764   
30/08/2022 -34,600  -1,454,930,000  42.05 (-1.75 %)    34,600  1,454,930,000  32,314,764   
29/08/2022 -36,300  -1,551,825,000  42.75 (-3.06 %)    100  4,275,000  36,400  1,556,100,000  32,314,764  5.92% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.