TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK MAC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
MAC Trần Tiến Dũng       1,584,000            1,584,000  28/06/2022    0.00  
MAC Nguyễn Thị Thu Ngà       3,317,700            400,000  28/06/2022  2,917,700  19.27  
MAC CTCP Quỹ TM Holding       755,700          1,984,000    28/06/2022  2,739,700  18.10  
MAC CTCP Đầu tư Sao Á D.C       902,100          100,000    21/06/2022  1,002,100  6.62  
MAC CTCP Đầu tư Sao Á D.C       755,700          70,500    17/06/2022  826,200  5.46  
MAC Nguyễn Thị Thu Ngà       2,901,900          398,100    13/06/2022  3,300,000  21.80  
MAC Nguyễn Thị Thu Ngà       2,017,100          884,800    10/06/2022  2,901,900  19.17  
MAC Trần Tiến Dũng       1,193,900          390,100    06/06/2022  1,584,000  10.46  
MAC Trần Tiến Dũng       748,900          445,000    03/06/2022  1,193,900  7.89  
MAC Nguyễn Văn Trúc       850,000          365,000    01/06/2022  1,215,000  8.03  
MAC Nguyễn Văn Trúc       750,300          91,900    31/05/2022  842,200  5.56  
MAC Nguyễn Thị Thu Ngà       1,507,900          492,100    31/05/2022  2,000,000  13.21  
MAC Nguyễn Thị Thu Ngà       1,120,000          387,900    30/05/2022  1,507,900  9.96  
MAC Nguyễn Thị Thu Ngà       530,000          590,000    26/05/2022  1,120,000  7.40  
MAC Nguyễn Hữu Vĩnh Thành viên HĐQT      193,128    193,128  04/05/2022  02/06/2022    33,600  02/06/2022  159,528  1.05  
MAC Nguyễn Hữu Vĩnh Thành viên HĐQT      213,128    213,128  16/03/2022  14/04/2022    20,000  14/04/2022  193,128  1.28  
MAC Tạ Mạnh Cường Chủ tịch HĐQT      13,844    13,844  11/03/2022  07/04/2022    1,000  07/04/2022  12,844  0.08  
MAC Nguyễn Hữu Vĩnh Thành viên HĐQT      213,128    213,128  08/02/2022  07/03/2022      07/03/2022  213,128  1.41  
MAC Tạ Mạnh Cường Chủ tịch HĐQT      13,844    13,844  19/01/2022  17/02/2022      17/02/2022  13,844  0.09  
MAC CTCP Hàng hải Nam Dương   Tạ Mạnh Cường  Chủ tịch HĐQT  30,700    30,700  06/01/2022  27/01/2022    30,700  27/01/2022    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.