MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK LGL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
LGL Lê Hương Giang Em  Lê Hà Giang  Chủ tịch HĐQT  220,148    100,000  31/12/2021  27/01/2022    20,100  27/01/2022  200,048  0.39  
LGL Lê Hương Giang Em  Lê Hà Giang  Chủ tịch HĐQT  231,148    100,000  30/11/2021  26/12/2021    11,000  26/12/2021  220,148  0.43  
LGL Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội       6,000,005            6,000,000  25/12/2020  0.00  
LGL CTCP Tập đoàn Đầu tư Long Giang   Lê Hà Giang  Chủ tịch HĐQT  10,409,583  2,000,000    27/11/2020  26/12/2020  2,000,000    23/12/2020  12,409,583  24.10  
LGL Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội               6,000,000    28/06/2019  6,000,000  11.65  
LGL CTCP Tập đoàn Đầu tư Long Giang   Lê Hà Giang  Chủ tịch HĐQT  5,313,960  7,000,000    06/06/2019  05/07/2019  5,095,623    05/07/2019  10,409,583  20.21  
LGL Nguyễn Văn Sơn       1,726,545            150,000  21/08/2018  2,482,460  4.82  
LGL Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội       3,261,108            3,261,108  25/09/2017    0.00  
LGL Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam       3,261,108            3,261,108  25/09/2017    0.00  
LGL Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội               3,261,108    25/08/2017  3,261,108  6.33  
LGL Bùi Cẩm Giang Vợ  Nguyễn Duy Kiên  Phó Chủ tịch HĐQT  50,760    50,760  14/08/2017  07/09/2017    50,760  18/08/2017    0.00  
LGL Dương Văn Vinh       504,970          16,190    06/05/2016  521,160  1.01  
LGL Lương Hoàng Yến Vợ  Nguyễn Mạnh Hà  Trưởng BKS  279,268    279,268  04/07/2013  31/07/2013    279,260  23/07/2013  0.00  
LGL Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam       2,067,624          31,910  1,687,360  17/01/2013  412,174  0.80  
LGL Lương Hoàng Yến Vợ  Nguyễn Mạnh Hà  Trưởng BKS  369,268    150,000  27/12/2012  27/01/2013    90,000  27/01/2013  279,268  0.54  
LGL Lương Hoàng Yến Vợ  Nguyễn Mạnh Hà  Trưởng BKS  464,268            95,000  26/11/2012  369,268  0.72  
LGL Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam       1,867,454  1,867,450  1,867,450  29/05/2012  29/07/2012  200,170    12/10/2012  2,067,624  4.02  
LGL Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam       1,867,450  1,867,450  1,867,450  23/04/2012  31/05/2012      24/05/2012  1,867,450  3.63  
LGL Lê Hương Giang Em  Lê Hà Giang  Chủ tịch HĐQT  234,200  500,000  200,000  28/03/2012  28/05/2012    73,680  27/05/2012  160,520  0.31  
LGL Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam       1,867,450  1,000,000  1,000,000  01/12/2011  31/01/2012      31/01/2012  1,867,450  3.63  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.