MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK KPF - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
KPF CTCP XNK Đầu tư TM dịch vụ Việt Cam               6,000,000    09/05/2023  6,000,000  9.86  
KPF Vũ Ngọc Hoàng Chủ tịch HĐQT      3,820,162            3,820,162  09/05/2023    0.00  
KPF Vũ Thị Kim Thanh Chị  Vũ Ngọc Hoàng  Chủ tịch HĐQT  42,500    42,500  13/03/2023  11/04/2023    42,500  13/03/2023    0.00  
KPF CTCP PAC Quốc tế       12,000,000          920,800    07/03/2023  12,920,800  21.23  
KPF Lê Thị Như Thanh       2,786,527          3,276,000    22/02/2023  6,062,527  9.96  
KPF Nguyễn Quang Huy       1,785,000          4,258,600    20/02/2023  6,043,600  9.93  
KPF Vũ Thị Kim Thanh Chị  Vũ Ngọc Hoàng  Chủ tịch HĐQT  892,500    850,000  07/02/2023  08/03/2023    850,000  20/02/2023  42,500  0.07  
KPF CTCP PAC Quốc tế       8,156,000          3,844,000    07/02/2023  12,000,000  19.72  
KPF CTCP PAC Quốc tế       4,260,000          3,896,000    17/01/2023  8,156,000  13.40  
KPF CTCP PAC Quốc tế               4,260,000    16/01/2023  4,260,000  7.00  
KPF Thai Thi Hai Yen       2,456,748          1,150,000    26/07/2022  3,606,748  5.93  
KPF Vũ Đức Toàn Thành viên HĐQT      3,820,162            1,212,750  20/05/2022  2,607,412  4.28  
KPF Vũ Ngọc Hoàng Chủ tịch HĐQT      4,000,000    11/05/2022  09/06/2022  3,820,162    26/05/2022  3,820,162  6.28  
KPF Lê Thị Mộng Đào Thành viên BKS      2,425,500    243,000  23/12/2021  21/01/2022    242,600  13/01/2022  2,182,900  3.59  
KPF Lê Thị Mộng Đào Thành viên HĐQT      2,800,000    10/11/2021  09/12/2021  2,425,500    12/11/2021  2,425,500  3.98  
KPF Vũ Ngọc Khánh Đạt       900,999            200  14/01/2020  900,799  1.48  
KPF Vũ Ngọc Khánh Đạt       84,079          827,740    30/10/2019  911,809  1.50  
KPF Lê Anh Đức Chủ tịch HĐQT      2,205,000  650,000    02/10/2019  01/11/2019      01/11/2019  2,205,000  3.62  
KPF Trần Thị Dịu Hoà Thành viên HĐQT      2,362,500  990,000    02/10/2019  01/11/2019  230,000    01/11/2019  2,592,500  4.26  
KPF Kiều Xuân Nam Chủ tịch HĐQT      3,412,500            3,412,500  01/10/2019    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.