TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK KHA - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
KHA Trần Thị Bích Ngọc               1,500,000    19/05/2020  1,500,000  10.75  
KHA Lê Thị Hoài Thanh               1,559,396    19/05/2020  1,559,396  11.17  
KHA Đỗ Quang Huy       2,685,000            2,685,000  19/05/2020    0.00  
KHA Đào Ngọc Bảo Phương               2,500,000    19/05/2020  2,500,000  17.91  
KHA Bùi Thị Thanh Thuần               2,340,745    19/05/2020  2,340,745  16.77  
KHA Nguyễn Trần Duy       1,782,310            1,782,310  19/05/2020    0.00  
KHA Hoàng Sơn Điền               1,800,000    19/05/2020  1,800,000  12.90  
KHA Nguyễn Ngọc Viễn Đông               1,500,000    19/05/2020  1,500,000  10.75  
KHA Trần Lê Diệp Thúy               1,800,000    19/05/2020  1,800,000  12.90  
KHA Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt       987,749    987,749  13/05/2020  10/06/2020    987,749  19/05/2020    0.00  
KHA Quách Toàn Bình Kế toán trưởng      960    960  24/08/2018  21/09/2018    960  24/09/2018    0.00  
KHA CTCP Tập đoàn Capella       65,050    65,050  20/08/2018  18/09/2018      18/09/2018  65,050  0.47  
KHA Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt       987,749    987,749  20/08/2018  18/09/2018      18/09/2018  987,749  7.08  
KHA Bùi Thị Vân Anh Vợ  Nguyễn Cao Trí  Chủ tịch HĐQT  21,080    21,080  20/08/2018  18/09/2018      18/09/2018  21,080  0.15  
KHA Quách Toàn Bình Kế toán trưởng      960    960  31/07/2018  15/08/2018      15/08/2018  960  0.01  
KHA CTCP Tập đoàn Capella       65,050    65,050  13/07/2018  10/08/2018      10/08/2018  65,050  0.47  
KHA Bùi Thị Vân Anh Vợ  Nguyễn Cao Trí  Chủ tịch HĐQT  21,080    21,080  13/07/2018  10/08/2018      10/08/2018  21,080  0.15  
KHA Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt       987,749    987,749  12/07/2018  10/08/2018      10/08/2018  987,749  7.08  
KHA Nguyễn Trần Duy       684,000          1,098,310    06/07/2018  1,782,310  12.77  
KHA CTCP Blue Point       2,418,310            2,418,310  06/07/2018    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.