MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK IJC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
IJC Phạm Thị Lan Thảo Vợ  Quảng Văn Viết Cương  Chủ tịch HĐQT  5,000          6,000    26/04/2022  11,000  0.00  
IJC Nguyễn Văn Hiền Phúc Thành viên HĐQT độc lập      6,005    6,005  10/01/2018  08/02/2018    6,000  28/01/2018  0.00  
IJC Dương Thị Bình con  Dương Thị Hồng Tỵ  Trưởng BKS  9,850    5,000  06/03/2014  04/04/2014    5,000  13/03/2014  4,850  0.00  
IJC Đỗ Quang Ngôn Thành viên HĐQT      90,000    90,000  17/02/2014  17/03/2014    90,000  23/02/2014    0.00  
IJC Nguyễn Thị Minh Liên vợ  Đỗ Quang Ngôn  Thành viên HĐQT  6,000    6,000  17/02/2014  17/03/2014    6,000  17/02/2014    0.00  
IJC Deutsche Bank Aktiengesellschaf       10,045,340            413,270  17/04/2013  13,632,070  5.41  
IJC Deutsche Bank Aktiengesellschaf       13,636,820          408,520    14/03/2013  14,045,340  5.58  
IJC Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam       6,712,775    2,000,000  13/12/2011  13/02/2012      13/02/2012  6,712,775  2.67  
IJC Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)       6,712,775    2,000,000  02/10/2011  01/12/2011      30/11/2011  6,712,775  2.67  
IJC Dragon Capital Vietnam Mother Fund       16,088,000    5,000,000  25/09/2011  24/11/2011    5,000,000  10/10/2011  11,088,000  4.40  
IJC Đỗ Quang Ngôn TGĐ      100,000  10,000    28/04/2011  28/06/2011  10,000    28/04/2011  90,000  0.04  
IJC Dragon Capital Vietnam Mother Fund       2,337,600          13,750,400    19/04/2011  16,088,000  6.39  
IJC Ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Bình Dương       2,193,555    2,193,555  16/02/2011  17/02/2011    1,063,750  17/02/2011  2,193,555  0.87 Quyền mua 
IJC Dương Thị Hồng Tỵ Trưởng BKS      6,264    6,264  07/02/2011  17/02/2011    6,264  17/02/2011  6,264  0.00 Quyền mua 
IJC Dragon Capital Vietnam Mother Fund       2,837,600            300,000  27/01/2011  2,537,600  1.01  
IJC Dragon Capital Vietnam Mother Fund       3,437,600            800,000  18/01/2011  2,637,600  1.05  
IJC Dragon Capital Vietnam Mother Fund       2,865,000          572,600    13/12/2010  3,437,600  1.37  
IJC Dragon Financial Holdings Limited               2,865,000    07/12/2010  2,865,000  1.14  
IJC Dragon Capital Vietnam Mother Fund       3,065,000            200,000  07/12/2010  2,865,000  1.14  
IJC Vietnam Dragon Fund Ltd       3,019,600            629,000  08/11/2010  2,390,600  0.95  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.