MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK IDJ - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
IDJ Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương       15,433,201  1,000,000    15/11/2022  14/12/2022  1,000,000    17/11/2022  16,433,201  9.47  
IDJ Lã Thị Quy Kế toán trưởng      621,500  600,000    05/08/2022  12/08/2022  600,000    10/08/2022  1,221,500  0.70 đã mua 600.000 quyền mua 
IDJ Nguyễn Hoài Giang Thành viên BKS      450,000    05/08/2022  12/08/2022  450,000    10/08/2022  450,000  0.26 đã mua 450.000 quyền mua 
IDJ Nguyễn Đức Quân Thành viên HĐQT      550,000    05/08/2022  12/08/2022  550,000    10/08/2022  550,000  0.32 đã mua 550.000 quyền mua 
IDJ Nguyễn Thị Thanh Trưởng BKS      572,571  500,000    05/08/2022  12/08/2022  500,000    10/08/2022  1,072,571  0.62 đã mua 500.000 quyền mua 
IDJ Nguyễn Quang Huy Quyền Tổng Giám đốc      113,000  550,000    05/08/2022  12/08/2022  550,000    10/08/2022  663,000  0.38 đã mua 550.000 quyền mua 
IDJ Phạm Duy Hưng Chủ tịch HĐQT      944,002  650,000    05/08/2022  12/08/2022  650,000    10/08/2022  1,594,002  0.92 đã mua 650.000 quyền mua 
IDJ Đậu Thị Thảo Thành viên BKS      1,536  450,000    28/07/2022  12/08/2022  450,000    10/08/2022  451,536  0.26 đã mua 450.000 quyền mua 
IDJ Nguyễn Thị Bốn Mẹ  Nguyễn Đỗ Lăng  Thành viên HĐQT  523,600    523,600  20/06/2022  19/07/2022    523,600  29/06/2022    0.00  
IDJ Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương       13,652,400  5,300    31/05/2022  31/05/2022          0.00  
IDJ Nguyễn Đỗ Lăng Thành viên HĐQT      2,000,000    11/05/2022  09/06/2022  2,000,000    31/05/2022  2,000,000  1.15  
IDJ Phạm Duy Hưng Chủ tịch HĐQT      635,400  200,000    27/04/2022  25/05/2022  200,000    24/05/2022  835,400  0.48  
IDJ Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương       5,130,000  3,500,000    22/02/2022  22/03/2022  3,500,000    23/02/2022  5,130,000  2.96 đã mua 3.500.000 quyền mua 
IDJ CTCP Đầu tư APEC Holding       4,349,400    4,349,400  22/02/2022  23/02/2022    4,349,400  23/02/2022  4,349,400  2.51 đã bán 4.349.400 quyền mua 
IDJ Nguyễn Đỗ Đức Lâm   Nguyễn Đỗ Lăng    963,460    963,460  22/02/2022  23/02/2022    963,460  23/02/2022  963,460  0.56 đã bán 963.460 quyền mua 
IDJ Nguyễn Thị Bốn Mẹ  Nguyễn Đỗ Lăng  Thành viên HĐQT  523,600    523,600  22/02/2022  23/02/2022    523,600  23/02/2022  523,600  0.30 đã bán 523.600 quyền mua 
IDJ Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương       4,630,000  500,000    31/12/2021  28/01/2022  500,000    26/01/2022  5,130,000  2.96  
IDJ CTCP Tập đoàn Apec Group       9,097,100            1,500,000  22/12/2021  7,597,100  4.38  
IDJ Nguyễn Quang Huy Quyền Tổng Giám đốc      35,200  25,000    23/08/2021  21/09/2021  14,800    26/08/2021  50,000  0.03  
IDJ Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương   Phạm Duy Hưng  Chủ tịch HĐQT  3,400,000  1,000,000    19/08/2021  17/09/2021  1,000,000    17/09/2021  4,630,000  2.67 nhận 230.000 cổ tức bằng cp 
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.