MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HTP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HTP Mai Lê Hồng Sương       10,434,800            1,066,600  19/10/2022  9,368,200  10.20  
HTP Mai Lê Hồng Sương       13,450,000            3,015,200  18/10/2022  10,434,800  11.37  
HTP Mai Lê Hồng Sương       15,581,200            2,131,200  17/10/2022  13,450,000  14.65  
HTP Mai Lê Hồng Sương       17,160,000            1,578,800  14/10/2022  15,581,200  16.97  
HTP Mai Lê Hồng Sương       19,160,000            2,000,000  05/10/2022  17,160,000  18.69  
HTP Võ Mỹ Tiên       16,026,800            724,100  13/09/2022  15,302,700  16.67  
HTP Võ Mỹ Tiên       16,802,700            775,900  12/09/2022  16,026,800  17.46  
HTP Võ Mỹ Tiên       19,434,900            2,632,200  05/09/2022  16,802,700  18.30  
HTP Võ Mỹ Tiên       20,802,700            1,367,800  31/08/2022  19,434,900  21.17  
HTP Mai Lê Hồng Sương       19,720,000            560,000  19/08/2022  19,160,000  20.87  
HTP Võ Mỹ Tiên       21,901,100            901,100  18/08/2022  21,000,000  22.87  
HTP Võ Mỹ Tiên       23,398,000            1,496,900  17/08/2022  21,901,100  23.86  
HTP Võ Mỹ Tiên       25,000,000            1,602,000  16/08/2022  23,398,000  25.49  
HTP Mai Lê Hồng Sương       22,400,000            2,400,000  15/08/2022  20,000,000  21.79  
HTP Nguyễn Thị Kim Hiếu       20,500,000            500,000  08/08/2022  20,000,000  21.79  
HTP Nguyễn Thị Kim Hiếu       21,000,000            500,000  04/08/2022  20,500,000  22.33  
HTP Nguyễn Thị Kim Hiếu       25,000,000            4,000,000  05/05/2022  21,000,000  22.87  
HTP Mai Lê Hồng Sương               22,400,000    05/01/2021  22,400,000  24.40  
HTP Võ Mỹ Tiên               25,000,000    05/01/2021  25,000,000  27.23  
HTP Nguyễn Thị Kim Hiếu               25,000,000    05/01/2021  25,000,000  27.23  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.