TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HTN - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
09/08/2022 8,200  290,280,000  35.4 (1.14 %)    8,300  293,820,000  100  3,540,000  42,944,332  0.81% 
08/08/2022 -5,400  -189,000,000  35 (-0.57 %)    4,900  171,500,000  10,300  360,500,000  42,952,532  0.80% 
05/08/2022 700  24,640,000  35.2 (0.28 %)    1,700  59,840,000  1,000  35,200,000  42,950,532  0.80% 
04/08/2022 -6,800  -238,680,000  35.1 (-2.50 %)    100  3,510,000  6,900  242,190,000  42,949,532  0.81% 
03/08/2022 -500  -18,000,000  36 (2.27 %)    2,200  79,200,000  2,700  97,200,000  42,948,232  0.81% 
02/08/2022 -900  -31,635,000  35.15 (1.30 %)    500  17,575,000  1,400  49,210,000  42,946,432  0.81% 
01/08/2022 2,900  100,630,000  34.7 (0.00 %)    6,900  239,430,000  4,000  138,800,000  42,946,832  0.81% 
29/07/2022 2,500  86,750,000  34.7 (-0.86 %)    2,600  90,220,000  100  3,470,000  42,953,532  0.80% 
28/07/2022 2,300  80,385,000  34.95 (2.19 %)    2,500  87,375,000  200  6,990,000  42,952,032  0.80% 
27/07/2022 -2,000  -68,300,000  34.15 (-1.01 %)    2,100  71,715,000  4,100  140,015,000  42,954,132  0.80% 
26/07/2022 3,200  110,400,000  34.5 (3.29 %)    3,600  124,200,000  400  13,800,000  42,943,132  0.81% 
25/07/2022 -7,500  -250,500,000  33.4 (0.00 %)    5,600  187,040,000  13,100  437,540,000  42,935,332  0.82% 
22/07/2022 -30,700  -356,845,000  33.35 (6.89 %)    1,300  23,345,000  32,000  380,190,000  42,938,586  0.82% 
21/07/2022 900  28,080,000  31.2 (-2.50 %)    3,300  102,960,000  2,400  74,880,000  42,939,286  0.82% 
20/07/2022 11,500  367,425,000  31.95 (3.06 %)    11,500  367,425,000  42,940,786  0.81% 
19/07/2022 7,000  217,000,000  31 (-0.96 %)    8,800  272,800,000  1,800  55,800,000  42,943,386  0.81% 
18/07/2022 7,100  222,230,000  31.3 (1.95 %)    16,000  500,800,000  8,900  278,570,000  42,948,586  0.81% 
15/07/2022 -3,100  -95,170,000  30.7 (-1.29 %)    500  15,350,000  3,600  110,520,000  42,964,586  0.79% 
14/07/2022 8,800  273,680,000  31.1 (0.65 %)    8,800  273,680,000  42,961,586  0.79% 
13/07/2022 1,200  37,020,000  30.85 (0.49 %)    4,700  144,995,000  3,500  107,975,000  42,962,586  0.79% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.