MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HSA - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HSA Lã Giang Trung Chủ tịch HĐQT      4,703,879  240,000    31/03/2022  28/04/2022  78,371    28/04/2022  4,782,250  60.74  
HSA Lã Giang Trung Chủ tịch HĐQT      4,697,779  250,000    24/02/2022  24/03/2022  6,100    24/03/2022  4,703,879  59.75  
HSA Lã Giang Trung Chủ tịch HĐQT      4,242,442  700,000    30/12/2021  27/01/2022  455,337    17/01/2022  4,697,779  59.67  
HSA Lã Giang Trung Chủ tịch HĐQT      2,263,377  2,000,000    16/12/2021  13/01/2022  1,979,065    23/12/2021  4,242,442  53.89  
HSA Chu Ngọc Mai       456,200            455,900  16/12/2021  300  0.00  
HSA Nguyễn Xuân Thạch       624,700            624,700  16/12/2021    0.00  
HSA Lã Giang Trung Chủ tịch HĐQT      1,767,224  1,000,000    11/11/2021  09/12/2021  496,153    09/12/2021  2,263,377  28.75  
HSA Lã Giang Trung Chủ tịch HĐQT      1,767,224  1,000,000    04/11/2021  02/12/2021      07/11/2021  1,767,224  22.45  
HSA Lã Giang Trung Chủ tịch HĐQT      1,714,524  200,000    30/09/2021  28/10/2021  52,700    28/10/2021  1,767,224  22.45  
HSA Lã Giang Trung Chủ tịch HĐQT      1,708,924  200,000    26/08/2021  23/09/2021  5,600    23/09/2021  1,714,524  21.78  
HSA Lã Giang Trung Chủ tịch HĐQT      1,708,924  200,000    22/07/2021  19/08/2021      19/08/2021  1,708,924  21.71  
HSA Lã Giang Trung Chủ tịch HĐQT      1,697,553  200,000    17/06/2021  15/07/2021  11,371    15/07/2021  1,708,924  21.71  
HSA Lã Giang Trung Chủ tịch HĐQT      1,680,353  500,000    13/05/2021  10/06/2021  17,200    10/06/2021  1,697,553  21.56  
HSA Đỗ Thị Hằng Thành viên BKS      7,355    7,355  31/03/2021  28/04/2021    7,355  15/04/2021    0.00  
HSA Nguyễn Thị Mai Hương Em ruột  Nguyễn Thanh Giang  Thành viên BKS  3,600    3,600  25/03/2021  22/04/2021    3,600  25/03/2021    0.00  
HSA Chu Ngọc Thắng Khác  Lã Giang Trung  Chủ tịch HĐQT  364,877    5,000  11/03/2021  25/03/2021    200  25/03/2021  364,677  4.63  
HSA Lê Văn Việt Chủ tịch HĐQT      6,600    6,600  04/03/2021  01/04/2021    6,600  04/03/2021    0.00  
HSA Lã Giang Trung Chủ tịch HĐQT      1,517,660  272,000    24/12/2020  21/01/2021  162,693    21/01/2021  1,680,353  21.34  
HSA Lã Giang Trung Chủ tịch HĐQT      1,517,360  272,300    22/11/2020  21/12/2020  300    13/12/2020  1,517,660  19.28  
HSA Lã Giang Trung Chủ tịch HĐQT      1,489,660  300,000    14/10/2020  12/11/2020  27,700    12/11/2020  1,517,360  19.27  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.