MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HDC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
19/01/2023 30,400  963,680,000  31.7 (0.16 %)    30,400  963,680,000  51,652,848   
18/01/2023 4,400  139,260,000  31.65 (3.09 %)    24,400  772,260,000  20,000  633,000,000  51,683,248   
17/01/2023 -3,900  -119,730,000  30.7 (3.02 %)    16,600  509,620,000  20,500  629,350,000  51,697,648   
16/01/2023 -304,000,000  29.8 (-1.97 %)    304,000,000  51,714,248   
13/01/2023 -10,000  -304,000,000  30.4 (-1.94 %)    10,000  304,000,000  51,714,248   
12/01/2023 -46,200,000  31 (1.14 %)    46,200,000  51,712,748   
11/01/2023 -46,200,000  30.65 (-0.49 %)    46,200,000  51,703,048   
10/01/2023 -1,500  -46,200,000  30.8 (-2.22 %)    1,500  46,200,000  51,620,948   
09/01/2023 300  9,450,000  31.5 (-0.94 %)    10,000  315,000,000  9,700  305,550,000  51,620,948   
06/01/2023 -80,900  -2,572,620,000  31.8 (3.25 %)    1,200  38,160,000  82,100  2,610,780,000  51,630,948  1.23% 
05/01/2023 -433,001,700  30.8 (-0.32 %)    433,001,700  51,618,135  1.24% 
04/01/2023 -14,013  -433,001,700  30.9 (0.00 %)    14,013  433,001,700  51,594,235  1.27% 
03/01/2023 7,900  244,110,000  30.9 (6.92 %)    31,800  982,620,000  23,900  738,510,000  51,576,035  1.28% 
30/12/2022 -18,200  -525,980,000  28.9 (-2.36 %)    18,200  525,980,000  51,607,835  1.25% 
29/12/2022 36,000  1,063,800,000  29.55 (-2.15 %)    36,000  1,063,800,000  51,595,635  1.26% 
28/12/2022 24,200  730,840,000  30.2 (1.34 %)    36,400  1,099,280,000  12,200  368,440,000  51,566,035  1.29% 
27/12/2022 16,600  494,680,000  29.8 (4.93 %)    19,000  566,200,000  2,400  71,520,000  51,590,235  1.27% 
26/12/2022 30,000  852,000,000  28.4 (-6.89 %)    30,000  852,000,000  51,606,835  1.25% 
23/12/2022 48,100  1,467,050,000  30.5 (2.01 %)    62,200  1,897,100,000  14,100  430,050,000  51,636,835  1.23% 
22/12/2022 -15,400  -460,460,000  29.9 (0.00 %)    15,400  460,460,000  51,684,935  1.18% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.