MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HDA - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HDA Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng GĐ      992,280    992,280  24/04/2023  23/05/2023    992,280  19/05/2023    0.00  
HDA Nguyễn Hồng Thái       1,311,500            225,300  31/08/2022  1,086,200  3.94  
HDA Nguyễn Hồng Thái       1,143,400          58,300    01/08/2022  1,201,700  4.35  
HDA Đỗ Trần Mai Thành viên HĐQT      53,624    53,624  29/03/2022  29/03/2022    50,000  29/03/2022  3,624  0.01 đã bán 53.624 quyền mua 
HDA Trần Thị Thu Hiền Vợ  Mai Anh Tám  Chủ tịch HĐQT  6,551  551,021    17/12/2021  14/01/2022  551,021    29/12/2021  557,572  2.02  
HDA Lê Như Ngọc Vợ  Nguyễn Văn Sơn  Thành viên HĐQT  214,000  1,000,000    17/07/2020  14/08/2020  1,000,000    12/08/2020  1,214,000  4.40  
HDA Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng GĐ      575,000  700,000    20/04/2020  19/05/2020  251,900    19/05/2020  826,900  3.00  
HDA Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng GĐ      575,000  700,000    12/03/2020  09/04/2020      09/04/2020  575,000  2.08  
HDA Nguyễn Việt Linh       605,000            86,100  29/11/2019  518,900  1.88  
HDA Nguyễn Việt Linh       558,100          121,300    15/11/2019  679,400  2.46  
HDA Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng GĐ      575,000    14/06/2018  12/07/2018  575,000    11/07/2018  575,000  2.08  
HDA Lê Như Ngọc Vợ  Nguyễn Văn Sơn  Thành viên HĐQT  300,000    30/11/2017  29/12/2017  214,000    29/12/2017  214,000  0.78  
HDA Nguyễn Xuân Trường       1,043,000            1,043,000  28/04/2017    0.00  
HDA Nguyễn Xuân Trường       1,603,000            560,000  18/04/2017  1,043,000  3.78  
HDA Nguyễn Xuân Trường       1,453,000          90,000    15/12/2016  1,543,000  5.59  
HDA Nguyễn Xuân Trường       1,373,000          80,000    18/10/2016  1,453,000  5.26  
HDA Mai Anh Tám Chủ tịch HĐQT      744,027  500,000    17/11/2015  16/12/2015  216,300    16/12/2015  960,327  3.48  
HDA Hoàng Trung Kiên Thành viên BKS      2,944  68,400    02/01/2014  24/01/2014  68,400    03/01/2014  71,344  0.26  
HDA Đinh Hải Quang Chồng  An Phương Thảo  Thành viên HĐQT  29,444    20,000  22/07/2013  20/08/2013    20,000  20/08/2013  9,444  0.03  
HDA An Phương Thảo Thành viên HĐQT      50,000    30,000  04/07/2013  30/07/2013          0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.