TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK GEX - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
GEX Amersham Industries Limited       12,389,883          2,000,000    30/06/2022  14,389,883  1.69  
GEX Công ty cổ phần Chứng khoán VIX   Nguyễn Văn Tuấn  Chủ tịch HĐQT  15,000,000    24/06/2022  22/07/2022  15,000,000    22/07/2022  15,000,000  1.76  
GEX Nguyễn Bích Hà Con  Nguyễn Hoa Cương   Chủ tịch HĐQT  207,454  850,000    23/06/2022  22/07/2022  850,000    20/07/2022  1,057,454  0.12  
GEX Vietnam Enterprise Investments Limited       17,086,285            500,000  24/05/2022  16,586,285  1.95  
GEX Amersham Industries Limited       13,489,883            500,000  05/05/2022  12,989,883  1.53  
GEX Venner Group Limited       2,000,000            1,000,000  05/05/2022  1,000,000  0.12  
GEX Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       668,120            200,000  05/05/2022  468,120  0.05  
GEX Grinling International Limited       3,600,000          1,500,000    26/04/2022  5,100,000  0.60  
GEX Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT      192,275,993  10,000,000    25/04/2022  24/05/2022  10,000,000    24/05/2022  202,275,993  23.76  
GEX Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       568,120          100,000    19/04/2022  668,120  0.08  
GEX Grinling International Limited       1,400,000          700,000    19/04/2022  2,100,000  0.25  
GEX Nguyễn Hoa Cương Chủ tịch HĐQT      7,200,000  3,000,000    15/11/2021  14/12/2021  3,000,000    24/11/2021  10,200,000  1.20  
GEX Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT      146,399,998  30,000,000    10/11/2021  09/12/2021  30,000,000    12/11/2021  176,399,998  20.72  
GEX Amersham Industries Limited       8,288,884            500,000  03/11/2021  7,788,884  0.91  
GEX Vietnam Enterprise Investments Limited       16,638,794          1,000,000    01/11/2021  17,638,794  2.07  
GEX Amersham Industries Limited       9,288,884            750,000  25/10/2021  8,538,884  1.00  
GEX Nguyễn Văn Tuấn Thành viên HĐQT      138,399,998  8,000,000    14/10/2021  29/10/2021  8,000,000    19/10/2021  146,399,998  17.19  
GEX Nguyễn Thị Phương Công bố thông tin      64,000    24,000  26/08/2021  24/09/2021    24,000  06/09/2021  40,000  0.00  
GEX Vietnam Enterprise Investments Limited       13,700,000          500,000    21/07/2021  14,200,000  1.67  
GEX Norges Bank       7,830,000          500,000    13/07/2021  8,330,000  0.98  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.