MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK GDT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
29/03/2023 28.50  28.50  -0.30 (-1.04 %)    16,000  456,000,000  28.80  28.85  28.40 
28/03/2023 28.80  28.80  0.40 (1.41 %)    31,200  890,000,000  28.50  28.90  28.40 
27/03/2023 28.40  28.40  -0.95 (-3.24 %)    51,000  1,463,000,000  29.60  29.60  28.10 
24/03/2023 29.35  29.35  0.65 (2.26 %)    31,900  922,000,000  29.15  29.35  28.70 
23/03/2023 28.70  28.70  -0.60 (-2.05 %)    31,400  906,000,000  29.00  29.40  28.50 
22/03/2023 29.30  29.30  -0.20 (-0.68 %)    12,800  373,000,000  29.80  29.80  29.00 
21/03/2023 29.50  29.50  0.00 (0.00 %)    26,400  774,000,000  29.75  29.75  29.15 
20/03/2023 29.50  29.50  -0.35 (-1.17 %)    19,200  566,000,000  29.75  29.75  29.30 
17/03/2023 29.85  29.85  0.35 (1.19 %)    23,100  685,000,000  29.50  29.85  29.40 
16/03/2023 29.25  29.25  -0.85 (-2.82 %)    11,600  340,000,000  30.05  30.05  29.20 
15/03/2023 30.10  30.10  0.95 (3.26 %)    34,800  1,038,000,000  44,100  1,197,315,000  29.45  30.30  29.40 
14/03/2023 29.15  29.15  -1.15 (-3.80 %)    48,500  1,423,000,000  24,600  692,490,000  29.15  29.90  29.10 
13/03/2023 30.25  30.25  -2.25 (-6.92 %)    111,700  3,394,000,000  32.90  32.90  30.25 
10/03/2023 32.50  32.50  -0.80 (-2.40 %)    187,000  5,838,000,000  31.00  35.00  31.00 
09/03/2023 33.30  33.30  -0.40 (-1.19 %)    429,100  13,711,000,000  32.15  36.05  31.35 
08/03/2023 33.70  33.70  0.00 (0.00 %)    32,800  1,094,000,000  32.15  34.00  32.15 
07/03/2023 33.70  33.70  -0.20 (-0.59 %)    18,900  636,000,000  33.00  33.90  33.00 
06/03/2023 33.90  33.90  1.40 (4.31 %)    126,200  4,077,000,000  31.45  34.40  31.45 
03/03/2023 32.50  32.50  0.00 (0.00 %)    20,100  649,000,000  32.00  33.70  32.00 
02/03/2023 32.50  32.50  -1.30 (-3.85 %)    20,600  687,000,000  33.80  33.80  32.30 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.