MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK FT1 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
29/03/2023 45 (0.00 %)    5,200  743   3,700  617   1,500
28/03/2023 45 (7.14 %)    4,300  614   2,000  500   2,300
27/03/2023 42 (-6.67 %)    9,100  1,138   5,500  688   3,600
24/03/2023 45 (0.00 %)    3,100  775   1,300  260   1,800
23/03/2023 45 (0.00 %)    14  8,000  571   3,300  367   4,700
22/03/2023 45 (0.00 %)    11  5,000  455   1,700  340   3,300
21/03/2023 45 (4.65 %)    3,600  514   1,600  320   2,000
20/03/2023 43 (0.00 %)    3,500  389   2,300  329   1,200
17/03/2023 43 (0.00 %)    2,700  450   2,100  350   600
16/03/2023 43 (0.00 %)    10  5,000  500   2,600  289   2,400
15/03/2023 43 (-10.42 %)    1,300  325   3,200  356   -1,900
14/03/2023 48 (11.63 %)    2,400  267   10  2,900  290   -500
13/03/2023 43 (0.00 %)    2,200  440   1,000  250   1,200
10/03/2023 43 (0.00 %)    4,100  513   800  200   3,300
09/03/2023 43 (0.00 %)    2,600  520   1,100  220   1,500
08/03/2023 43 (0.00 %)    1,100  367   600  300   500
07/03/2023 43 (0.00 %)    2,100  263   1,500  250   600
06/03/2023 43 (0.00 %)    2,400  343   1,200  240   1,200
03/03/2023 43 (0.00 %)    3,100  344   3,200  356   -100
02/03/2023 43 (-0.46 %)    3,000  429   12  3,600  300   -600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.