MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FPT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/12/2022 -37,200,600  78.3 (1.16 %)    44,969,400  82,170,000     
02/12/2022 -37,200,600  77.4 (3.61 %)    44,969,400  82,170,000     
01/12/2022 -498  -37,200,600  74.7 (0.13 %)    602  44,969,400  1,100  82,170,000     
30/11/2022 -44,728,600  74.6 (0.40 %)    44,728,600     
29/11/2022 -44,728,600  74.3 (0.00 %)    44,728,600     
28/11/2022 -602  -44,728,600  74.3 (3.19 %)    602  44,728,600     
25/11/2022 72 (2.13 %)    200,000  14,400,000,000  200,000  14,400,000,000     
24/11/2022 100  7,050,000  70.5 (0.00 %)    128,100  9,031,050,000  128,000  9,024,000,000     
23/11/2022 493,500  70.5 (0.00 %)    493,500     
22/11/2022 493,500  70.5 (0.57 %)    493,500     
21/11/2022 3,800  266,380,000  70.1 (-1.96 %)    3,900  273,390,000  100  7,010,000     
18/11/2022 2,256,735,000  71.5 (0.70 %)    20,610,732,000  18,353,997,000     
17/11/2022 31,785  2,256,735,000  71 (2.45 %)    290,292  20,610,732,000  258,507  18,353,997,000     
16/11/2022 -2,900  -200,970,000  69.3 (5.16 %)    268,600  18,613,980,000  271,500  18,814,950,000     
15/11/2022 65.9 (-6.92 %)    5,994,049  395,007,829,100  5,994,049  395,007,829,100     
14/11/2022 -31,792  -2,250,873,600  70.8 (-2.75 %)    31,792  2,250,873,600     
11/11/2022 -1,000  -72,800,000  72.8 (-0.27 %)    393,900  28,675,920,000  394,900  28,748,720,000     
10/11/2022 100  7,300,000  73 (-1.35 %)    1,393,500  101,725,500,000  1,393,400  101,718,200,000     
09/11/2022 74 (0.95 %)    150,000  11,100,000,000  150,000  11,100,000,000  100  49.00% 
08/11/2022 73.3 (0.96 %)    720,000  52,776,000,000  720,000  52,776,000,000    49.00% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.