MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK FDT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
FDT Bùi Minh Đức       300,000            300,000  17/09/2019    0.00  
FDT Bùi Minh Long       318,180          300,000    17/09/2019  618,180  20.24  
FDT Nguyễn Việt Hùng Chủ tịch HĐQT      20,000    28/03/2019  26/04/2019  1,150    26/04/2019  1,150  0.04  
FDT Nguyễn Việt Hùng Chủ tịch HĐQT      20,000    18/02/2019  15/03/2019      15/03/2019    0.00  
FDT Bùi Minh Long       130,000          318,180    30/01/2019  448,180  14.67  
FDT Bùi Minh Đức       130,000          300,000    30/01/2019  430,000  14.08  
FDT Nguyễn Việt Hùng Chủ tịch HĐQT      618,180    618,180  29/01/2019  27/02/2019    618,180  30/01/2019    0.00  
FDT Lê Thị Hoàng Hà Kế toán trưởng      187,280    187,280  29/01/2019  27/02/2019    187,280  29/01/2019    0.00  
FDT Lê Thị Thảo               452,740    29/01/2019  452,740  14.82  
FDT Đoàn Thiện Tánh Phó Tổng GĐ      265,460    265,460  29/01/2019  27/02/2019    265,460  29/01/2019    0.00  
FDT Nguyễn Việt Hùng Chủ tịch HĐQT      614,400  10,000    05/09/2018  04/10/2018  3,780    04/10/2018  618,180  20.24  
FDT Nguyễn Quang Tuấn chồng  Lê Thị Hoàng Hà  Kế toán trưởng  1,250    1,250  25/07/2018  23/08/2018          0.00  
FDT Nguyễn Thị Thanh Hương Vợ  Nguyễn Việt Hùng  Chủ tịch HĐQT  76,210    76,210  25/07/2018  23/08/2018    76,210  25/07/2018    0.00  
FDT Lê Hoàng Sơn Em  Lê Thị Hoàng Hà  Kế toán trưởng  10,700    10,700  25/07/2018  23/08/2018    10,700  25/07/2018    0.00  
FDT Đoàn Thiện Tánh Phó Tổng GĐ      197,310  100,000    23/07/2018  21/08/2018  68,150    21/08/2018  265,460  8.69  
FDT Nguyễn Việt Hùng Chủ tịch HĐQT      463,190  200,000    23/07/2018  21/08/2018  151,210    21/08/2018  614,400  20.11  
FDT Lê Thị Hoàng Hà Kế toán trưởng      27,140  200,000    23/07/2018  21/08/2018  160,140    21/08/2018  187,280  6.13  
FDT Lê Phong Trần Thành viên HĐQT      1,380    1,380  10/07/2018  08/08/2018          0.00  
FDT Nguyễn Thanh Hải Thành viên BKS      100,540    100,540  05/07/2018  24/07/2018    100,540  05/07/2018    0.00  
FDT Bùi Tấn Tài Thành viên BKS      31,760    31,760  05/07/2018  24/07/2018    31,760  05/07/2018    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.